This category needs an editor. We encourage you to help if you are qualified.
Volunteer, or read more about what this involves.
Most recently added entries found
Search inside:
(import / add options)   Sort by:
 1. added 2014-10-18
  Yuliia Petruk (2014). Актуальні Завдання Управління Розвитком Підприємств Ресторанного Господарства В Україні. Схід 4(130).
  У статті розглянуто особливості й умови функціонування громадського харчування в Україні, на основі чого сформульовані актуальні напрями вирішення існуючих проблем для забезпечення результативності управління розвитком підприємств ресторанного господарства. Основними перешкодами на шляху розвитку ресторанного бізнесу автор визначає поточну військову операцію в Україні та загострення у зв'язку з цим кризи соціально-економічного розвитку, негативний досвід співпраці ресторанного бізнесу та національних наглядових органів, низьку якість сировини, логістики, неефективне використання капіталу, відсутність у вітчизняного бізнесу значного інтересу до нових видів громадського харчування та диверсифікації каналів (...)
  Remove from this list | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. added 2014-10-18
  Volodymyr Moroz (2014). Функціональні Принципи Соціального Вчення Української Греко-Католицької Церкви (1991-2011): Історико-Релігієзнавчий Аналіз. [REVIEW] Схід 4(130).
  У статті аналізуються функціональні принципи соціального вчення Української греко-католицької церкви 1991-2011 рр.: спільного блага, субсидіарності й солідарності, на основі яких церква пропонує будувати суспільні відносини. Розглядається розуміння церквою вказаних принципів і специфіка їх використання в діяльності церкви. З'ясовано, що завдяки принципу спільного блага церква операціоналізує власне розуміння єдності суспільства й використовує цей принцип для оцінки діяльності членів цього суспільства. При цьому УГКЦ не сприймає твердження про подільність спільного блага та його утилітаристське розуміння як найбільше добро для найбільшої кількості людей. Принцип (...)
  Remove from this list | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. added 2014-10-18
  Alexander Маnzhura (2014). Вступ До Європейського Співтовариства Споживчих Кооперативів: Перспективи Для України. Схід 4(130).
  У статті визначені засади управління Європейським співтовариством споживчих кооперативів. Обґрунтовані основні напрями й цілі його продовольчої політики, діяльності підприємств роздрібної торгівлі, політики стійкого розвитку, політики кооперативної ідентичності й політики щодо споживачів. Надана оцінка відповідності програми розвитку Укоопспілки принципам діяльності Європейського співтовариства споживчих кооперативів, окреслені кроки на шляху подальшої інтеграції.
  Remove from this list | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. added 2014-10-18
  Bogdan Levyk (2014). Участь Пострадянських Республік У Миротворчих Операціях Оон Та Нато. Схід 4(130).
  У статті проаналізовано участь пострадянських республік у миротворчих операціях НАТО за мандатом Ради Безпеки ООН. Подана хронологія фактів безпосередньої участі військових підрозділів більшості нових країн, - колишніх радянських республік, - у збереженні миру й стабільності. Розглянуто українське законодавство у сфері використання національної армії за межами власної території. Акцентовано увагу на важливій ролі НАТО як основного механізму реалізації миротворчих функцій ООН. Підкреслено зміну стратегії Альянсу з колективної оборони на колективну безпеку.
  Remove from this list | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. added 2014-09-15
  G. Anthony Bruno (forthcoming). The Appearance and Disappearance of Intellectual Intuition in Schelling’s Philosophy. Analecta Hermeneutica.
  In the first section of this paper, I account for the nexus of the problems of grounding, freedom and meaning. These problems demand, respectively, a principle by which cognition forms a system rather than an aggregate, a principle by which a system of cognition is compatible with freedom rather than incompatible and a principle by which a system of freedom can show why there is meaning rather than none. In the second section, I reconstruct Schelling’s argument in the identity philosophy (...)
  Remove from this list |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. added 2014-07-31
  Sergeiy Sandler, The Reinterpretation of Kant and the Neo-Kantians: On Bakhtin’s Pattern of Appropriation.
  Studies of the origins of Mikhail Bakhtin’s thought have tended to either follow a traditional intellectual history paradigm—where establishing the presence of an influence is taken to be a sign of Bakhtin’s identity as a thinker—or to view terminological and conceptual borrowings in Bakhtin’s work as mere veneer in which he dressed his own ideas to make them publishable or acceptable to his peers in a hostile political and intellectual environment. And while Bakhtin did absorb some genuine formative influences, and (...)
  Remove from this list | Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation