This category needs an editor. We encourage you to help if you are qualified.
Volunteer, or read more about what this involves.
Related categories
Siblings:
1 found
Search inside:
(import / add options)   Sort by:
 1. Marek Piechowiak (2003). Aksjologiczne podstawy Karty praw podstawowych Unii Europejskiej [Axiological Foundations of the Charter of Fundamental Rights of the European Union]. Studia Prawnicze 155 (1):5-29.
  Pierwszorzędnym przedmiotem badań są przyjęte w Karcie, wprost lub domyślnie, rozstrzygnięcia typu aksjologicznego. Przez „aksjologiczne podstawy” rozumiane są rozstrzygnięcia dotyczące uznania takich, a nie innych, wartości czy dóbr za przedmiot ochrony; a ponieważ chodzi o „podstawy”, przedmiotem zainteresowania są rozstrzygnięcia fundamentalne w takim sensie, że stanowią one uzasadnienie dla bardziej szczegółowych rozstrzygnięć aksjologicznych i normatywnych. Pozwala to m.in. na formułowanie wniosków co do spójności rozstrzygnięć szczegółowych. Zagadnienie aksjologicznych podstaw obejmuje także problematykę relacji między wartościami a prawami podstawowymi oraz zagadnienie ontologicznego (...)
  Remove from this list |
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation