49 found

Year:

Forthcoming articles
 1. William A. Edmundson (forthcoming). Schmegality. Jurisprudence.
  This is a review essay on Scott J. Shapiro's Legality, published in 2011 by Harvard U.P.
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. P. Boučková (forthcoming). Coleman: Ochrana Před Diskriminací Rationae Personae a Přímý Horizontální Účinek Směrnic ES. Jurisprudence.
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Petr Bříza (forthcoming). SEVIC Systems AG: Přeshraniční Fúze Spadají Do Režimu Svobody Usazování Dle Čl. 43 SES. Jurisprudence.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Petr–ČEZ BŘÍZA (forthcoming). as: české jádro na rakouských zahrádkách aneb výlučná mezinárodní příslušnost civilních soudů podle čl. 16 Bruselské úmluvy. Jurisprudence.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. K. Brychtová (forthcoming). Evropské trestní právo procesní. Jurisprudence.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Andreas Bucher (forthcoming). Titre II Compétence Art. 2-31. Jurisprudence.
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. L. Buzek (forthcoming). Právo a Omylnost. Jurisprudence.
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. P. K. Čech (forthcoming). Zákazu zneužití vnitřních (inside) informací, resp. K povinnosti mlčenlivosti člena orgánu akciové společnosti. Jurisprudence.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. T. Chobola (forthcoming). Evropské Právo Ochrany Korporačních Věřitelů: Charakteristika Návrhu Na Měnu Druhé Směrnice. Jurisprudence.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Ladislav Derka (forthcoming). Kühn, Z. Je anonymizace publikovaných soudních rozhodnutí vskutku nutná. Jurisprudence.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Affaire No A. R. B. D’Égypte (forthcoming). I. Sommaire de la Chronique. Jurisprudence.
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Julien Fouret & Mario Prost (forthcoming). I. Essai introductif. Jurisprudence.
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. M. Gonsorčíková (forthcoming). Vliv Bruselského nařízení na rozhodčí řízení. Jurisprudence.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. H. Groud & S. Pugeault (forthcoming). Le droit à l'environnement, nouvelle liberté fondamentale'. Jurisprudence.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Jana Herboczková (forthcoming). Vývoj Právního Postavení Rozvojových Států V GATT a WTO a Současný Stav Jednání V Rámci Doha Kola. Jurisprudence.
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Shannon Hoctor (forthcoming). I What is Legal Realism? Jurisprudence:158.
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. Pavel Kandalec (forthcoming). Zrušení Podloudně Získaného Státního Obĉanství. Jurisprudence.
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. J. Komárek (forthcoming). „Tentýž čin “v prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Jurisprudence.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. R. Král (forthcoming). Přímý účinek směrnic ES a jeho současné meze. Jurisprudence.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. R. K. Král (forthcoming). Aktuálním Otázkám Bezprostředního Účinku Směrnic Evropských Společenství. Jurisprudence.
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Michal Králík & J. K. Svák (forthcoming). Právní možnosti změnit pravomocné soudní rozhodnutí O určení otcovství (judikát). Jurisprudence.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Mk Králík (forthcoming). Odpovědnosti sportovce za škodu způsobenou sportovním úrazem při výkonu sportovní činnosti. Jurisprudence.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. V. Kratochvíl (forthcoming). Trestný Čin Pod Kontrolou Policie, Nebo Policejní Provokace Trestného Činu. Jurisprudence.
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Irma J. Kroeze (forthcoming). Legal Positivism. Jurisprudence:62--83.
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Z. K. Kühn (forthcoming). Roli Právních Principů V Judikatuře. Jurisprudence.
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Matt Lathrop (forthcoming). The State Factor. Jurisprudence.
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Wessel B. Le Roux (forthcoming). Natural Law Theories. Jurisprudence.
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. Jacob T. Levy (forthcoming). Lon Fuller-Professor of Jurisprudence at Harvard. Jurisprudence.
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. Stefanie A. Lindquist & Frank B. Cross (forthcoming). Measuring Judicial Activism. Jurisprudence.
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Laurence Meyer (forthcoming). Accès Abonnés. Jurisprudence.
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. Darrel Moellendorf (forthcoming). I Introductory Terminology: Base and Superstructure. Jurisprudence:138.
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. Tshepo Mosikatsana (forthcoming). Critical Race Theory. Jurisprudence:272.
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. Chronique de Règlement Pacifique (forthcoming). I. Sommaire de la Chronique. Jurisprudence.
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. Michal Petr (forthcoming). Odpovědnost V Soutěžním Právu. Jurisprudence.
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. Christopher J. Roederer (forthcoming). Mapping the Jurisprudential Terrain in the Search for Truth in Law. Jurisprudence:281--314.
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. Christopher J. Roederer (forthcoming). Interpretative Approaches to Legal Theory. Jurisprudence:214.
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. Don Ross (forthcoming). I Why Law Might Be About Efficiency: Philosophical Foundations. Jurisprudence:186.
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38. J. Schwarz (forthcoming). Protokol o uplatňování Charty základních práv Evropské unie. Jurisprudence.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39. V. Šimíček (forthcoming). Předvídatelnost Soudního Rozhodování. Jurisprudence.
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. I. Šlosarčík (forthcoming). Autonomie Členských Států a Občanství EU V Judikatuře ESD. Jurisprudence.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. I. Šlosarčík (forthcoming). Judikatura ESD a Trestní Právo: Euro-Nemesis Či Euro-Přímluvce. Jurisprudence.
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. I. Šlosarčík (forthcoming). Možnost harmonizovat trestní právo členských států prostřednictvím komunitárního práva–případ politiky ochrany životního prostředí. Jurisprudence.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43. Z. Slováková (forthcoming). Vývoj judikatury v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví. Jurisprudence.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44. Rarin van Marle (forthcoming). Communitarian and Civic Republican Theories1. Jurisprudence.
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45. J. Wintr (forthcoming). První Rozhodnutí Ústavního Soudu o Ústavnosti Mezinárodní Smlouvy. Jurisprudence.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46. Jan Wintr (forthcoming). Jak zacházet s ústavním principem rovnosti. Jurisprudence.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47. J. Zemánek (forthcoming). Přezkum ústavnosti Lisabonské smlouvy: obsahové otázky. Jurisprudence.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48. J. Zemánek (forthcoming). Eurozatykač prošel u Ústavního soudu. Jurisprudence.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49. Vít Zvánovec & F. Nonneman (forthcoming). Ochrana Osobních Údajů Nezletilců. Jurisprudence.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 Previous issues
  
Next issues