25 found
Sort by:
 1. Adam Świeżyński (2012). Miejsce koncepcji ograniczonej wiedzy Boga w strukturze "teizmu otwartego". Filo-Sofija 12 (19).
  On Limited Divine Knowledge in the structure of Open Theism ‘Open Theism,’ also known as ‘open theology,’ ‘open view’ and ‘openness of God’ is not a new philosophical position, but it has not been presented and analyzed in detail in the Polish philosophy of religion. Open theism is a significant modification of the traditional Christian concept of God, some important aspects of God’s nature and God’s relationship with the world created by Him. Briefly speaking, ‘open theism’ is a philosophical model (...)
  Translate to English
  | Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Adam Świeżyński (2012). The Concept of Miracle as an “Extraordinary Event”. Roczniki Filozoficzne 60 (2):89-106.
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Adam Świeżyński (2012). Wonderment and Delight. An Outline of the Phenomenology of the Miracle as an Extraordinary Event. Studia Philosophiae Christianae 2:123-141.
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Adam Świeżyński (2011). Filozoficzna analiza pojęcia cudu jako „zdarzenia niezwykłego”. Filo-Sofija 11 (15 (2011/4)).
  Author: Świeżyński Adam Title: PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF MIRACLE AS AN “EXTRAORDINARY EVENT” (Filozoficzna analiza pojęcia cudu jako „zdarzenia niezwykłego”) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.15, number: 2011/4, pages: 939-962 Keywords: CONCEPT OF MIRACLE, THEISM, SUPERNATURAL EVENT, NATURAL SCIENCE Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:It has been common for some time to think of a miracle as a special, extraordinary event possessing a supernatural cause. Such a supernaturalistic account of (...)
  Translate to English
  | Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Adam Świeżyński (2011). The Philosophy of Nature, Chance, and Miracle. American Journal of Theology and Philosophy 32 (3):221 - 241.
  Each and every one of us has our personal secrets, secrets which we do not disclose to outsiders. If we do decide to let an outsider into those secrets, we want to be certain that they will be properly understood and respected. Revealing our secrets to someone else is also normally preceded by a long acquaintanceship, which serves to create an atmosphere of trust. If we accept that nature, understood as the entire physical reality of the universe, contains within itself (...)
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Jacek Meller & Adam Świeżyński (eds.) (2010). Przyrodoznawstwo Filozofia-Teologia: Obszary I Perspektywy Dialogu. Wydawn. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Adam Swiezynski (2010). Ultimate Explanations of the Universe. By Michael Heller. Zygon 45 (2):524-525.
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Adam Świeżyński (2010). Cud jako proste działanie ze strony Boga. Filozoficzna propozycja Davida Cornera. Studia Philosophiae Christianae 1:93-124.
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Adam Świeżyński (2010). Is Chance an 'Element'of Miracle? In Search for Common Aspect of Miraculous and Chance Events. Studia Philosophiae Christianae 2:61-86.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Adam Świeżyński (2010). (rec.) Marian Grabowski, Podziw i zdumienie w matematyce i fizyce, Prószyński i S-ka, Warszawa 2009. Studia Philosophiae Christianae 1:224-228.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Adam Świeżyński (2010). (Rec.) Michael Horace Barnes, Understanding Religion and Science. Introducing the Debate, Continuum, London–New York 2010, Ss. 314+ Vi. [REVIEW] Studia Philosophiae Christianae 2:256-259.
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Adam Świeżyński (2010). (Rec.) Slávka Démuthová, Keď Umiera Dieťa. Praktická Tanatológia I, Schola Philosophica, Pusté Úľany 2010, Ss. 305. Studia Philosophiae Christianae 2:259-262.
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Adam Świeżyński (2010). Sprawozdanie z konferencji" Przyrodoznawstwo–Filozofia–Teologia. Obszary i perspektywy dialogu". UKSW, Warszawa, 13-14.10. 2009 r. [REVIEW] Studia Philosophiae Christianae 1:242-257.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Grzegorz Bugajak, Jarosław Kukowski, Anna Latawiec, Anna Lemańska, Danuta Ługowska & Adam Świeżyński (eds.) (2009). Tajemnice Natury: Zarys Filozofii Przyrody. Wydawn. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Adam Świeżyński (2009). Nowożytne przemiany idei samorództwa. Roczniki Filozoficzne 57 (1):195-229.
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Adam Świeżyński (2009). (rec.) Francisco J. Ayala, Dar Karola Darwina dla nauki i religii, tłum. z ang. P. Dawidowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009. [REVIEW] Studia Philosophiae Christianae 2:303-308.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. Adam Świeżyński (2009). Review:" Podglądanie Wszechświata"(Peeping of the Universe), by Michał Heller. [REVIEW] Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 14 (2):391-395.
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Adam Świeżyński (2009). Sprawozdanie z konferencji" Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata 12":„Współczesne kontrowersje wokół początków życia”, UKSW, Wa. Studia Philosophiae Christianae 1:282-291.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Adam Świeżyński (2009). The Philosophy of Human Death: An Evolutionary Approach. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Adam Świeżyński & Joanna Witkowska (eds.) (2009). Philosophy of Nature Today. Wydawn. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Adam Swiezynski (2008). Poczatek jako kategoria filozoficzna. Studia Philosophiae Christianae 44 (1):31-49.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Adam Świeżyński (2008). Review:" Ostateczne Wyjaśnienia Wszechświata/Ultimate Explanations of the Universe," by Michał Heller. [REVIEW] Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 13 (2):383-386.
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Adam Swiezynski (2007). Przestrzenne Modele Samotnosci. Studia Philosophiae Christianae 43 (1):195-207.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Adam Swiezynski (2002). Tadeusza Wojciechowskiego koncepcja śmierci człowieka. Studia Philosophiae Christianae 38 (2):138-158.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Adam Swiezynski (2001). Śmierc na uzgodnienie. Studia Philosophiae Christianae 37 (2):138-159.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation