Search results for 'An-yi Pan' (try it on Scholar)

1000+ found
Sort by:
 1. Kevin O'Rourke & Kyu-bo Yi (2013). Singing Like a Cricket, Hooting Like an Owl: Selected Poems of Yi Kyu-Bo. Philosophy East and West 63 (2).score: 390.0
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. An-yi Pan (2008). Shaping the Lotus Sutra: Buddhist Visual Culture in Medieval China – by Eugene Y. Wang. Journal of Chinese Philosophy 35 (1):182–185.score: 290.0
 3. An-yi Pan & Ellen Avril (2013). Nature Observed and Imagined: Five Hundred Years of Chinese Painting. Philosophy East and West 63 (2).score: 290.0
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Guo Yi (2008). The Philosophy of Yi. Proceedings of the Xxii World Congress of Philosophy 15:47-52.score: 240.0
  The New Chinese philosophy should face the main issues in traditional philosophy and modern philosophy. The biggest issue in traditional Chinese philosophy during the last 800 years is Xing (Nature) is Li 性即理 or Xin (Mind) is Li 心即理. The biggest issue in modern Western philosophy is how to fortify value in thisera of knowledge explosion. This paper tries to do some exploration on these issues through reconstruction the Chinese metaphysics. It puts forward a theory of Four Substances 四體說. The (...)
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Qiyong Guo (2006). An Exposition of Zhou Yi Studies in Modern Neo-Confucianism. Frontiers of Philosophy in China 1 (2):185-203.score: 54.0
  The representatives of modern Neo-Confucianism all greatly value Yi Zhuan and regard it as one of their spiritual resources, and give their own creative interpretations and transformations. Xiong Shili's ontological-cosmological theory takes "qian yuan" as its center; Ma Yifu has a theory of ontology-cultivation centered on "nature-principle"; Fang Dongmei has a metaphysics of production and reproduction; Mou Zongsan takes the view of "completely knowing the fathomless and understanding transformation" as a moral metaphysics; and in Tang Junyi there is a theory (...)
  Direct download (7 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Xuegong Chen & Xinzhi Wang (eds.) (2009). Xin'an Yi Xue Xue Shu Si Xiang Jing Hua. Zhongguo Zhong Yi Yao Chu Ban She.score: 42.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Guo Qiyong (2006). An Exposition of Zhou Yi Studies in Modern Neo-Confucianism. Frontiers of Philosophy in China 1 (2):185-203.score: 42.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Ralph Weber, Making the Implicit Explicit: An Analysis of Some Comparative Claims in Guo Yi's Discussion of Chinese and European Philosophy.score: 36.0
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Xiaoli Tan (2012). He Er Bu Tong: An le Zhe Ru Xue Dian Ji Ying Yi Yan Jiu = Seeking Harmony with Differences: A Study on Roger Ames' English Translation of Confucian Classics. Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.score: 36.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Ning Ai (2009). Wen Zhong Yi Ji du Qiu Liang: Yi Ge Zhong Yi Shi Jia "Pan Ni Zhe" de Zi Shu. Zhongguo Zhong Yi Yao Chu Ban She.score: 36.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. B. F. Cook, J. E. Jones, A. J. Graham & L. H. Sackett (1976). An Attic Country House Below the Cave of Pan at Vari. Journal of Hellenic Studies 96:242.score: 36.0
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Xiaomang Deng (2008). Xin Pi Pan Zhu Yi =. Beijing da Xue Chu Ban She.score: 36.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Huiqin Hou (2010). Makesi de Yi Shi Xing Tai Pi Pan Yu Dang Dai Zhongguo. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 36.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. J. Januskievic (2000). The Experience of Preparing an Edition of Pan Tadeusz in Three Languages. Dialogue and Universalism 10:103-107.score: 36.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Guanrong Jing (2007). Ren: Yi Ren Wei Ben Ji Kongzi de Xiu Ji an Ren Zhi Xue. Wen Shi Zhe Chu Ban She.score: 36.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Jinchun Liao (2009). An Li Si Pan Yu Ying Yong Lun Li. Tai Dian Dian Ye Gu Fen You Xian Gong Si.score: 36.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. Junzu Liu (2011). Yi Ci Kan Dong Si Shu: Kongzi Jiao Ni Qi Jia an Tian Xia. Taibei Shishi Bao Wen Hua Chu Ban Qi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.score: 36.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Changshu Li (2008). Yi Jing de Zhe Xue Ji Chu: Cong Wang Bi Dao Huineng de Mei Xue Kao Cha = the Philosophic Basis of Yijing: An Aesthetic Investigation From Wangbi to Huineng. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.score: 36.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Qian Luo (2007). Lun Makesi de Xian Dai Xing Pi Pan Ji Qi Dang Dai Yi Yi. Shanghai Ren Min Chu Ban She.score: 36.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Depu Ma (2005). Pu Bian Zhu Yi de Pin Kun: Zi You Zhu Yi Zheng Zhi Zhe Xue Pi Pan = Pubianzhuyi de Pinkun. Ren Min Chu Ban She.score: 36.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Robin McNeal (forthcoming). The Body as Metaphor for the Civil and Martial Components of Empire in Yi Zhou Shu, Chapter 32; with an Excursion on the Composition and Structure of the Yi Zhou Shu. Journal of the American Oriental Society.score: 36.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. P. W. Porter (2000). Yi-Fu Tuan, Who Am I? An Autobiography of Emotion, Mind and Spirit. Ethics Place and Environment 3:335-337.score: 36.0
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Benqian Sang (2008). Li Lun Fa Xue de Mi Wu: Yi Hong Dong an Li Wei Su Cai. Fa Lü Chu Ban She.score: 36.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. T. Shih (1980). The Educational Front is an Important Battlefield of Class-Struggle-After Reading'kung, Chiu Chiao-Yu Ssu-Hsiang Pi-Pan'[Critique of Confucius Educational Outlook]. Chinese Studies in Philosophy 11 (2):12-18.score: 36.0
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Yunliang Wang (2008). Hua Yu de Zhuan Xing: Yi Zong Baihua de Zhongguo Hua Li Lun Wei Jie Xi an Li. Wen Hua Yi Shu Chu Ban She.score: 36.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Dangying Xia (2010). Zhongguo Chuan Tong She Hui Zong Jiao de Shi Su Hua Yan Jiu: Yi Jin Yuan Shi Qi Quan Zhen Jiao She Hui Si Xiang Yu Chuan Bo Wei Ge An. Ba Shu Shu She.score: 36.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Xing Ying (2009). Cun Zhuang Shen Pan Shi Zhong de Dao de Yu Zheng Zhi: 1951-1976 Nian Zhongguo Xi Nan Yi Ge Shan Cun de Gu Shi. Zhi Shi Chan Quan Chu Ban She.score: 36.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. Xinhe Zhang (2011). Mo Jia Luyang Xuan Yi An: Mozi Li Ji Yu Shi Ji Kao Shi. Henan da Xue Chu Ban She.score: 36.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. Jing Zhou (2010). Yi Zhong Pi Pan de Fa Zhi Li Nian: Angge'er Dui Si Fa Gong Neng Yu Fang Fa de Chong Gou. Fa Lü Chu Ban She.score: 36.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Wang Xiantang zhu (2011). Gongsun Longzi Xuan Yi ; Lao Zhuang Xue an Chu Gao ; Guiguzi Zha Ji. In Shan Ding (ed.), Ding Shan Zi Xue Yan Jiu Wei Kan Gao. Feng Huang Chu Ban She.score: 36.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. Matthias Gerner (2006). The Exhaustion Particles in the Yi Group: A Unified Approach to All, the Completive and the Superlative. Journal of Semantics 24 (1):27-72.score: 21.0
  The exhaustion particles of the Yi languages (Tibeto-Burman languages from Southwest China) are sentence-end morphemes with a surprising wealth of possible interpretations. With gradeable states they convey the meaning of superlative (‘most’), with accomplishments they function as completive particle (‘exhaustively’), and in ungradeable states, activities or achievements they act as all particles, i.e. as universal non-distributive quantifiers, on the first argument. A unified account of the all-, completive- and superlative-meanings is proposed. It is argued that all three notions basically divide (...)
  Direct download (7 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. Dr Des Gasper (2005). Beyond the International Relations Framework: An Essay in Descriptive Global Ethics. Journal of Global Ethics 1 (1):5 – 23.score: 21.0
  Discussions of global ethics?about the types of ethical claim made on individuals and groups, not only states, by individuals and groups around the world?have had to move beyond the categories inherited in the International Relations discipline. Many important positions are not captured by a framework developed for discussion of inter-state relations. The blindspots seem to reflect an outmoded expectation that (i) giving low normative weight to national boundaries correlates strongly with (ii) giving more normative weight to people beyond one's national (...)
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. Laurent Cesalli (2005). Le «Pan-Propositionnalisme» de Jean Wyclif. Vivarium 43 (1):124-155.score: 21.0
  This paper shows how Wyclif is able at the same time (i) to claim that whatever is is a proposition ("pan-propositionalism") and (ii) to develop a nontrivial theory of propositional truth and falsity. The study has two parts: 1) Starting from Wyclif's fivefold propositional typology – including a propositio realis (real proposition) and asic esse sicut propositio significat (a fact) – we will analyse(a) the three different kinds of real predication, (b) the distinction between primary and secondary signification of propositions (...)
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. Lewis R. Gordon (1999). Pan‐Africanism and African‐American Liberation in a Postmodern World: A Review Essay. [REVIEW] Journal of Religious Ethics 27 (2):333-358.score: 21.0
  This review essay explores Josiah Young's project of developing a liberatory Pan-Africanism that is attuned to cultural diversity and Victor Anderson's advocacy of postmodern cultural criticism in African-American religious thought. After situating African-American religious thought as a branch of Africana thought, the author examines these two religious thinkers' work as an effort to forge a position on African-American religious thought--including its relation to theology--in an age where even theory is treated as a god that is about to die. At the (...)
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. Euripidis N. Loukis (2007). An Ontology for G2g Collaboration in Public Policy Making, Implementation and Evaluation. Artificial Intelligence and Law 15 (1):19-48.score: 21.0
  This paper concerns the development and use of ontologies for electronically supporting and structuring the highest-level function of government: the design, implementation and evaluation of public policies for the big and complex problems that modern societies face. This critical government function usually necessitates extensive interaction and collaboration among many heterogeneous government organizations (G2G collaboration) with different backgrounds, mentalities, values, interests and expectations, so it can greatly benefit from the use of ontologies. In this direction initially an ontology of public policy (...)
  Direct download (8 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. Zekeh S. Gbotokuma (2008). Pan-Bantuist Globalization and African Development. Proceedings of the Xxii World Congress of Philosophy 28:77-84.score: 21.0
  Historically, the sub-Saharan Africans’ being-in-the-world with other peoples and nations has been characterized by a ‘Black-Out,’ or the exclusion of black Africans from full humanity and the violation of their human rights through slavery, colonization, apartheid, etc. So far globalization looks like another ‘Black-Out’ or recolonization, Westernization, homogenization, the universalization of the particular, and a jungle rather than an opportunity for all. This conception of globalization has resulted in skepticisms about, and fear of the phenomenon. Antiglobalization movements – e.g., the (...)
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. Kwang‐Kuo Hwang (2014). Cultural System Vs. Pan‐Cultural Dimensions: Philosophical Reflection on Approaches for Indigenous Psychology. Journal for the Theory of Social Behaviour 44 (1).score: 21.0
  The three approaches for conducting psychological research across cultures proposed by Berry (1989), namely, the imported etic, emic and derived etic approach are critically examined for developing culture-inclusive theories in psychology, in order to deal with the enigma left by Wilhelm Wundt. Those three approaches have been restricted to a certain extent by the pan-cultural dimensional approach which may result in the Orientalism of psychology in understanding people of non-Western cultures. This article is designated to provide the philosophical ground for (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38. Ghaffar Abdollahi Matanaq, Loqman Dehghan Niyeri & Asghar Foroughi Abari (2013). The Role of Istanbul-Resident Iranians in the Development of Pan-Islamism Ideology (Case Study: Mirza Agha Khan Kermani & Sheikh Ahamad Rouhi). Asian Culture and History 5 (2):p128.score: 21.0
  In the 2nd half of nineteenth century, when the Pan-Islamism ideology as the way out of Islamic world’s straits was formed in the mind of some Islamic world’s thinkers, some of Iranian thinkers joined the issue, as well. Mostly influenced by the ideologies particularly were Istanbul-resident Iranians intellectuals and thinkers who, oppressed by authoritarians of Iran, had taken refuge in Istanbul and started living there. Among them, Mirza Agha Khan Kermani and his inseparable fellow, Sheikh Ahmad Rouhi, had an interesting (...)
  No categories
  Direct download (7 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39. Mammo Muchie (2004). Resisting the Deficit Model of Development in Africa: Re-Thinking Through the Making of an African National Innovation System. Social Epistemology 18 (4):315 – 332.score: 21.0
  When in Africa we speak and dream of and work for, a rebirth of that continent as a full participant in the affairs of the world in the next century, we are deeply conscious of how dependent that is on the mobilisation and strengthening of the continent's resources of learning. Nelson Mandela Address at Harvard University, September, 1998 quoted in East African, September 1-7, 2003 A paradigm can, for that matter, even insulate the community from those socially important problems (...)
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. Deborah Sommer (ed.) (1995). Chinese Religion: An Anthology of Sources. Oxford University Press.score: 21.0
  For centuries, westerners have referred to China's numerous traditions of spiritual expression as "religious"--a word born of western thought that cannot completely characterize the passionate writing that fills the pages of this pathbreaking anthology. The first of its kind in well over thirty years, this text offers the student of Chinese ritual and cosmology the broadest range of primary sources from antiquity to the modern era. Readings are arranged chronologically and cover such concepts as Taoism, Confucianism, Buddhism, and even communism. (...)
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. Stan Klein (forthcoming). Autonoesis and Belief in a Personal Past: An Evolutionary Theory of Episodic Memory Indices. Review of Philosophy and Psychology.score: 18.0
  In this paper I discuss philosophical and psychological treatments of the question "how do we decide that an occurrent mental state is a memory and not, say a thought or imagination?" This issue has proven notoriously difficult to resolve, with most proposed indices, criteria and heuristics failing to achieve consensus. Part of the difficulty, I argue, is that the indices and analytic solutions thus far offered seldom have been situated within a well-specified theory of memory function. As I hope to (...)
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. Russell Haines, Marc D. Street & Douglas Haines (2008). The Influence of Perceived Importance of an Ethical Issue on Moral Judgment, Moral Obligation, and Moral Intent. Journal of Business Ethics 81 (2):387 - 399.score: 18.0
  The study extends and tests the issue contingent four-component model of ethical decision-making to include moral obligation. A web-based questionnaire was used to gauge the influence of perceived importance of an ethical issue on moral judgment and moral intent. Perceived importance of an ethical issue was found to be a predictor of moral judgment but not of moral intent as predicted. Moral obligation is suggested to be a process that occurs after a moral judgment is made and explained a significant (...)
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43. Matthias Gerner (2009). Assessing the Modality Particles of the Yi Group in Fuzzy Possible-Worlds Semantics. Linguistics and Philosophy 32 (2):143-184.score: 18.0
  Of late, evidentiality has received great attention in formal semantics. In this paper I develop ‘evidentiality-informed’ truth conditions for modal operators such as must and may . With language data drawn from Luoping Nase (a Tibeto-Burman language spoken in the P.R. of China and belonging to the Yi Nationality), I illustrate that epistemic modals clash with clauses articulating first-hand information. I then demonstrate that existing models such as Kratzer’s graded possible-worlds semantics fail to provide accurate truth conditions for modals tagging (...)
  Direct download (8 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44. Mehmet Karabela (2013). Between Jadal and Burhān: Reading Post-Classical Islamic Intellectual History Through Ibn Ṭufeyl’s Novel Ḥayy B. Yaḳẓān. JOURNAL OF THE FACULTY OF DIVINITY OF ANKARA UNIVERSITY 54 (2):77-93.score: 18.0
  This article opens a new discussion in the field of post-classical Islamic intellectual history by showing how literature and intellectual history are two inseparable and interdependent fields through an analysis of Ibn Ṭufayl’s novel, Ḥayy b. Yaqẓān. To this end, the article first examines the tension between the two concepts of jadal and burhān, which have affected much of the currents in classical Islamic intellectual history, and does so by assessing the three main figures in Ibn Ṭufayl’s novel: Ḥayy, Absāl (...)
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45. Karen L. McGavock (2007). Agents of Reform?: Children's Literature and Philosophy. Philosophia 35 (2):129-143.score: 18.0
  Children’s literature was first published in the eighteenth century at a time when the philosophical ideas of Jean-Jacques Rousseau on education and childhood were being discussed. Ironically, however, the first generation of children’s literature (by Maria Edgeworth et al) was incongruous with Rousseau’s ideas since the works were didactic, constraining and demanded passive acceptance from their readers. This instigated a deficit or reductionist model to represent childhood and children’s literature as simple and uncomplicated and led to children’s literature being overlooked (...)
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46. Bo Chen (2006). The Debate on the Yan-Yi Relation in Chinese Philosophy: Reconstruction and Comments. Frontiers of Philosophy in China 1 (4):539-560.score: 18.0
  The debate on the yan-yi relation was carried out by Chinese philosophers collectively, and the principles and methods in the debate still belong to a living tradition of Chinese philosophy. From Yijing (Book of Changes), Lunyu (Analects), Laozi and Zhuangzi to Wang Bi, "yi" which cannot be expressed fully by yan (language), is not only "idea" or "meaning" in the human mind, but is also some kind of ontological existence, which is beyond yan and emblematic symbols, and unspeakable. Thus, the (...)
  Direct download (7 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47. Nina E. Cohen, Frans W. A. Brom & Elsbeth N. Stassen (2009). Fundamental Moral Attitudes to Animals and Their Role in Judgment: An Empirical Model to Describe Fundamental Moral Attitudes to Animals and Their Role in Judgment on the Culling of Healthy Animals During an Animal Disease Epidemic. [REVIEW] Journal of Agricultural and Environmental Ethics 22 (4):341-359.score: 18.0
  In this paper, we present and defend the theoretical framework of an empirical model to describe people’s fundamental moral attitudes (FMAs) to animals, the stratification of FMAs in society and the role of FMAs in judgment on the culling of healthy animals in an animal disease epidemic. We used philosophical animal ethics theories to understand the moral basis of FMA convictions. Moreover, these theories provide us with a moral language for communication between animal ethics, FMAs, and public debates. We defend (...)
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48. Cheryl Cox Macpherson (1999). Research Ethics Committees: A Regional Approach. Theoretical Medicine and Bioethics 20 (2):161-179.score: 18.0
  Guidelines for Institutional Review Boards (IRBs) or research ethics committees exist at national and international levels. These guidelines are based on ethical principles and establish an internationally acceptable standard for the review and conduct of medical research. Having attained a multinational consensus about what these fundamental guidelines should be, IRBs are left to interpret the guidelines and devise their own means of implementing them. Individual and community values bear on the interpretation of the guidelines so different IRBs attain different levels (...)
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49. Kasper Lippert-Rasmussen (2011). "We Are All Different": Statistical Discrimination and the Right to Be Treated as an Individual. [REVIEW] Journal of Ethics 15 (1/2):47 - 59.score: 18.0
  There are many objections to statistical discrimination in general and racial profiling in particular. One objection appeals to the idea that people have a right to be treated as individuals. Statistical discrimination violates this right because, presumably, it involves treating people simply on the basis of statistical facts about groups to which they belong while ignoring non-statistical evidence about them. While there is something to this objection—there are objectionable ways of treating others that seem aptly described as failing to treat (...)
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
1 — 50 / 1000