Search results for 'Andrzej Pelc' (try it on Scholar)

999 found
Sort by:
 1. Andrzej Pelc (2009). Why Do We Believe Theorems? Philosophia Mathematica 17 (1):84-94.score: 240.0
  The formalist point of view maintains that formal derivations underlying proofs, although usually not carried out in practice, contribute to the confidence in mathematical theorems. Opposing this opinion, the main claim of the present paper is that such a gain of confidence obtained from any link between proofs and formal derivations is, even in principle, impossible in the present state of knowledge. Our argument is based on considerations concerning length of formal derivations. Thanks to Jody Azzouni for enlightening discussions concerning (...)
  Direct download (7 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Andrzej Pelc (1984). Idempotent Ideals on Abelian Groups. Journal of Symbolic Logic 49 (3):813-817.score: 240.0
  An ideal I defined on a group G is called idempotent if for every $A \in I, \{g \in G: Ag^{-1} \not\in I\} \in I$ . We show that a countably complete idempotent ideal on an abelian group cannot be prime but may have strong saturation properties.
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Jerzy Pelc, Jerzy Szacki, Jarosław Fali, Jacek Wojtysiak, Janina Buczkowska, Krzysztof Rotter, Adam Olech, Aleksandra Żukrowska, Jan Doroszewski & Jerzy J. Kolarzowski (2001). Od wydawcy (jerzy pelc) 5 I. wspomnienia pozgonne. Studia Semiotyczne 23:3.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Jerzy Pelc (2007). Human Cloning and Organ Transplants Vs. Definition of Human Being. The Proceedings of the Twenty-First World Congress of Philosophy 1:235-244.score: 30.0
  In bioethical discussions of human cloning there are sometimes employed definitions broadening the denotation of the term human being to include also, on an equal footing, human embryos. Also, the fact of being human is being equated with being a person. Consequently, embryos are treated as having dignity and calls are heard in the name of justice to protect the rights and interests of embryos whenever these clash with the interests of mature human beings. The author, being a layman in (...)
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Jerzy Pelc (1969). Logizacja Nauczania W Szkole Średniej. Studia Logica 24 (1):209 - 220.score: 30.0
 6. Jerzy Pelc, Leon Koj, Jan Franciszek Drewnowski, Klemens Szaniawski & Stanislaw Kamiński (1961). Artykuły O Treści Logicznej Zawarte W Czasopismach Nadesłanych Do Redakcji. Studia Logica 11 (1):241-262.score: 30.0
 7. Jerzy Pelc (2007). Theoretical Foundations of Semiotics. American Journal of Semiotics 1 (1/2):15-45.score: 30.0
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Jerzy Pelc (2010). Poczucie nierozumienia. Studia Semiotyczne 27:37-43.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Jerzy Pelc (1971). Studies in Functional Logical Semiotics of Natural Language. The Hague,Mouton.score: 30.0
 10. Jerzy Pelc (2004). Soldiers of the Uprising. Dialogue and Universalism 14 (5-6):183-188.score: 30.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Jerzy Pelc & James Leech (1976). Władysław Tatarkiewicz — a Philosopher of the Highest Values. Dialectics and Humanism 3 (2):93-98.score: 30.0
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Jacek J. Jadacki & Jerzy Pelc (1986). Kronika semiotyczna - lata akademickie 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983 i 1983-1984. Studia Semiotyczne 14:343-406.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Jerzy Pelc (2001). Analiza semantyczna w pismach Władysława Tatarkiewicza. Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 37 (1):33-41.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Jerzy Pelc (1998). Alfred Tarski (1902-1983) o języku przedmiotowym, metajęzyku i pojęciu prawdy. Studia Semiotyczne 21:301-303.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Jerzy Pelc (2006). Ateizm Tadeusza Kotarbińskiego. Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 57 (1):99-120.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Jerzy Pelc (2001). Anotni Wincenty Moniuszko (wspomnienia pozgonne). Studia Semiotyczne 24:17-18.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. Jerzy Pelc (1998). Do jakiego stopnia semiotyka jest pomostem między naturą a kulturą. Studia Semiotyczne 21:253-262.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Jerzy Pelc (1999). Filozofia i eseistyka filozoficzna a naukowe badanie i nauczanie filozofii. Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 29 (1):93-120.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Jerzy Pelc (2001). Głos laika w sprawie klonowania ludzi. Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 39 (3):5-24.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Jerzy Pelc (2007). Henryk Hiż (wspomnienia pozgonne). Studia Semiotyczne 26:13-32.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Jerzy Pelc (1986). Izydora Dąmbska. Studia Semiotyczne 14:45-51.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Jerzy Pelc (2001). Irmina Judycka. Studia Semiotyczne 23:15-17.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Jerzy Pelc (1975). Intensjonalność, język empiryczny i język intencjonalny. Studia Semiotyczne 6:163-178.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Jerzy Pelc (1998). Idee semiotyczne Izydory Dąmbskiej (1904-1983). Studia Semiotyczne 21:305-309.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Jerzy Pelc (1998). Janusz Feliks Chmielewski. Studia Semiotyczne 21:23-25.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Jerzy Pelc (1998). Janina Kotarbińska (wspomnienia pozgonne). Studia Semiotyczne 21:17-21.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Jerzy Pelc (1986). Jeżeli, to. Studia Semiotyczne 14:271-286.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. J. Pelc (1986). Jezeli... To. Studia Semiotyczne 14 (15).score: 30.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. J. Pelc (2002). J.A. Wojciechowskiego Ekologia wiedzy – myśl polska na obczyźnie. Ruch Filozoficzny 4 (4).score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Jerzy Pelc (1998). Kazimierz Ajdukiewicz (1890-1963) o języku i wyrażenia mowy. Studia Semiotyczne 21:271-291.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. Jerzy Pelc (1980). Kronika semiotyczna - rok akademicki 1977-1978. Studia Semiotyczne 10:155-178.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. Jerzy Pelc (1981). Kronika semiotyczna - rok akademicki 1978-1979. Studia Semiotyczne 11:243-290.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. Jerzy Pelc (1982). Kronika semiotyczna - rok akademicki 1979-1980. Studia Semiotyczne 12:185-196.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. Jerzy Pelc (1990). Kronika semiotyczna - lata akademickie 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987 i 1987-1988. Studia Semiotyczne 16:299-333.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. Jerzy Pelc (1998). Kazimierz Twardowski (1866-1938) o znaku i języku ze stanowiska psychologii i teorii poznania. Studia Semiotyczne 21:265-270.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. Jerzy Pelc (2005). Kazimierz Twardowski - twórca PTF. Ruch Filozoficzny 1 (1).score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. Jerzy Pelc (1977). Kilka uwag na temat związków między semiotyką, logiką a językoznawstwem. Studia Semiotyczne 7:249-260.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38. Jerzy Pelc (1998). Logika języka i filozofia języka. Studia Semiotyczne 21:263-264.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39. Jerzy Pelc (2007). Leon Koj (wspomnienia pozgonne). Studia Semiotyczne 26:33-41.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. Jerzy Pelc & Jacek Hołówka (1979). Logical Semiotics in the Writings of Kazimierz Ajdukiewicz. Dialectics and Humanism 6 (3):113-119.score: 30.0
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. Jerzy Pelc (2001). Marcin Czerwiński (wspomnienia pozgonne). Studia Semiotyczne 24:9-14.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. Jerzy Pelc (2000). Nad trumną Janusza Krajewskiego. Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 35 (3):279-282.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43. Jerzy Pelc (1998). Olgierd Adrian Wojtasiewicz. Studia Semiotyczne 21:11-13.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44. Jerzy Pelc (1983). O bytach fikcyjnych i tekstach fikcjonalnych. Studia Semiotyczne 13:179-224.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45. Jerzy Pelc (1971). O deskryptywnym użyciu wyrażeń. Studia Semiotyczne 2:229-246.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46. Jerzy Pelc (1979). O klasyfikacji i typologii znaków. Studia Semiotyczne 9:225-235.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47. Jerzy Pelc (1990). O pojęciu kłamstwa - z punktu widzenia semiotyki. Studia Semiotyczne 16:289-297.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48. Jerzy Pelc (2010). Od wydawcy: "W czterdziestolecie Polskiego Towarzystwa Semiotycznego". Studia Semiotyczne 27:5-26.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49. Jerzy Pelc (1979). Od wydawcy "W XV rocznicę śmierci Kazimierza Ajdukiewicza". Studia Semiotyczne 9:5-16.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 50. Jerzy Pelc (2001). Odkąd zaczyna się człowiek. Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 39 (3):25-29.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
1 — 50 / 999