8 found
Order:
 1.  3
  Ante Pažanin (1996). Gemeinschaft, Toleranz und Menschenwuerde. Synthesis Philosophica 11 (2):261-264.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2.  1
  Ante Pažanin (2006). Begründungsversuch einer ontologischen Ethik. Filozofska Istrazivanja 26 (3):677-699.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  1
  Ante Pažanin (2010). Gadamers Verständnis der Erfahrungsmannigfaltigkeit der wesentlichen Lebensweisen. Filozofska Istrazivanja 30 (3):525-545.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4.  1
  Ante Pažanin (2006). Pokušaj utemeljenja ontološke etike. Filozofska Istrazivanja 26 (3):677-699.
  Na primjeru Utopije morala Karla Alberta i Elenor Jain, autor pokazuje razliku između ontološke etike kao metafizičke etike i svih drugih prošlih i suvremenih etika kao nemetafizičkih. Središnja pretenzija ontološke etike kao aktualne etike primjerene vremenu ležiu tome da ona može nadmašiti specifičnosti pojedinačnih kultura i pokazati fundament etičkog mišljenja i djelovanja, koji prevladava razdvajajuće elemente tradiranih moralnih predodžaba ili religioznih normi te obraća pažnju na ono zajedničko što ljudi i narodi doživljavaju kao iskustvo bitka, u smislu ontološke misli, od (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5. Ante Pažanin (2010). Gadamerovo razumijevanje mnogolikosti iskustva bitnih načina života. Filozofska Istrazivanja 30 (3):525-545.
  Aristotel je strogo lučio tri bitna načina života: bios poietikos, bios praktikos i bios theoretikos, te je smatrao da samo dva posljednja načina života ozbiljuju najviše dobro pomoću savršenih oblika znanja, i to najviše dobro kao ljudsko dobro pomoću razboritosti praktičnoga uma i kao božansko dobro pomoću mudrosti teoretskoga uma . Oba ta načina postizanja sreće ozbiljuju najviše dobro na svoj vlastiti način, i to praktični um etičko-političkim djelovanjem građana u državi, a teoretski um kontemplacijom kao težnjom za vječnim životom (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Ante Pazanin (2010). Gadamerovo Understanding the Multiplicity of the Experience of the Essential Ways of Life. Filozofska Istrazivanja 30 (3):525-545.
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Ante Pazanin (1989). Sozialphilosophie und praktische Philosophie bei Max Horkheimer. Philosophisches Jahrbuch 96 (1):68-81.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8.  45
  Bernhard Waldenfels, Jan M. Broekman & Ante Pažanin (eds.) (1984). Phenomenology and Marxism. Routledge & K. Paul.
  Phenomenology and Marxism in historical perspective Fred Dallmayr (Notre Dame, Indiana) The topic of phenomenology and Marxism immediately confronts us with ...
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography