8 found
Order:
 1.  6
  Ante Pažanin (1996). Gemeinschaft, Toleranz und Menschenwuerde. Synthesis Philosophica 11 (2):261-264.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2.  2
  Ante Pažanin (2006). Begründungsversuch einer ontologischen Ethik. Filozofska Istrazivanja 26 (3):677-699.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  2
  Ante Pažanin (2006). Pokušaj utemeljenja ontološke etike. Filozofska Istrazivanja 26 (3):677-699.
  Na primjeru Utopije morala Karla Alberta i Elenor Jain, autor pokazuje razliku između ontološke etike kao metafizičke etike i svih drugih prošlih i suvremenih etika kao nemetafizičkih. Središnja pretenzija ontološke etike kao aktualne etike primjerene vremenu ležiu tome da ona može nadmašiti specifičnosti pojedinačnih kultura i pokazati fundament etičkog mišljenja i djelovanja, koji prevladava razdvajajuće elemente tradiranih moralnih predodžaba ili religioznih normi te obraća pažnju na ono zajedničko što ljudi i narodi doživljavaju kao iskustvo bitka, u smislu ontološke misli, od (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4.  1
  Ante Pažanin (2010). Gadamerovo razumijevanje mnogolikosti iskustva bitnih načina života. Filozofska Istrazivanja 30 (3):525-545.
  Aristotel je strogo lučio tri bitna načina života: bios poietikos, bios praktikos i bios theoretikos, te je smatrao da samo dva posljednja načina života ozbiljuju najviše dobro pomoću savršenih oblika znanja, i to najviše dobro kao ljudsko dobro pomoću razboritosti praktičnoga uma i kao božansko dobro pomoću mudrosti teoretskoga uma . Oba ta načina postizanja sreće ozbiljuju najviše dobro na svoj vlastiti način, i to praktični um etičko-političkim djelovanjem građana u državi, a teoretski um kontemplacijom kao težnjom za vječnim životom (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5.  1
  Ante Pažanin (2010). Gadamers Verständnis der Erfahrungsmannigfaltigkeit der wesentlichen Lebensweisen. Filozofska Istrazivanja 30 (3):525-545.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Ante Pazanin (2010). Gadamerovo Understanding the Multiplicity of the Experience of the Essential Ways of Life. Filozofska Istrazivanja 30 (3):525-545.
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Ante Pazanin (1989). Sozialphilosophie und praktische Philosophie bei Max Horkheimer. Philosophisches Jahrbuch 96 (1):68-81.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8.  45
  Bernhard Waldenfels, Jan M. Broekman & Ante Pažanin (eds.) (1984). Phenomenology and Marxism. Routledge & K. Paul.
  Phenomenology and Marxism in historical perspective Fred Dallmayr (Notre Dame, Indiana) The topic of phenomenology and Marxism immediately confronts us with ...
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography