Search results for 'Dean Edward A. Mejos' (try it on Scholar)

 1.  17
  Dean Edward A. Mejos (2008). Against Alienation; Karol Wojtyla's Theory of Participation. Kritike: An Online Journal of Philosophy 1 (1):71-85.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2.  2
  Federico Arcos Ramírez (2012). Regla de la mayoría, democracia deliberativa E igualdad política. Anales de la Cátedra Francisco Suárez 46:13-36.
  E l conflict o entr e l a democraci a a g r e gat iva (basad a e n e l v alo r igualitari o d e l a r e gla d e l a m a y oría ) y l a deliberat iva (centrad a e n l a fuerz a epistémic a de l mejo r a r gumento) constitu ye un a d e la s principale s tensione s d e l a (...)
  No categories
  Translate
    Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3. John Sallis (unknown). Eksorbitatna logika Exorbitant Logic. Phainomena 51.
  V članku skušam opredeliti vlogo pojma protislovnosti v zgodovini metafizike. Podrobnejši vpogled v Aristotelovo mišljenje o tem pojmu pokaže, v kolikšni meri je načelo neprotislovnosti zakoreninjeno v metafiziki. V nadaljevanju se osredotočam na Kantovo razvijanje transcendentalne logike in Heglovo izenačenje logike z metafiziko. V zaključku razmišljam o možnosti drugačne logike – logike preobilja – onkraj heglovske afirmacije protislovnosti, ki razkriva mejo principa protislovnosti znotraj določenih struktur ali elementov.This paper traces the role that the concept of contradiction plays in the history (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography