71 found
Sort by:
Disambiguations:
Erazim Kohák [58]Erazim V. Kohak [13]
 1. Erazim Kohak (2013). The Days of Our Years. Filosoficky Casopis 61 (3):398-414.
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Erazim Kohak (2012). Authority as Experience. Filosoficky Casopis 60 (1):7-16.
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Erazim Kohák (2010). Doom and Democracy: An Essay in Political Soteriology. Human Affairs 20 (2).
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Erazim KohÁk (2010). Hledání Jana Patočky. Filosoficky Casopis 58:909-918.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Erazim KohÁk (2009). Domov a dálava. Filosoficky Casopis 57:778-781.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Erazim KohÁk (2008). Globalizace: O lidský smysl nelidského fenoménu. Filosoficky Casopis 56:909-919.
  [Globalization: The human meaning of an inhuman. phenomenon].
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Erazim Kohak (2008). Globalization: The Human Meaning of an Inhuman Phenomenon. Filosoficky Casopis 56 (6):909-919.
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Erazim Kohak (2007). Významy a vrtochy „Wesen“, prakticky vzato. Reflexe: Filosoficky Casopis 32:65-74.
  Autor si klade otázku proč, vzdor Husserlovu důrazu na jasné nazření, se jeho žáci často kloní k mystizujícímu iracionalismu. Poukazuje, že pokud Husserlův stěžejní pojem Wesen chápeme jako podstatu, Wesenschau přímo svádí k mystizujícímu výkladu. Navrhuje proto chápat Wesen jako smysl čili úkol, který jednotlivina přijímá v rámci celku a jímž se stává jednotlivinou určitého druhu. Takové pojetí řeší problém Wesenschau, avšak v rámci statického pojetí skutečnosti nás vystavuje nebezpečí psychologismu. Vyžaduje proto dynamické pojetí skutečnosti v pohybu, který vytváří potřeby (...)
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Erazim KohÁk (2007). Zdar a nezdar „národní“ filosofie: Patočka a Masaryk. Filosoficky Casopis 55:441-455.
  [Success and failure of the “national” philosophy: Patočka and Masaryk].
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Erazim KohÁk (2006). Podivné přátelství pozitivismu a fenomenologie v českém myšlení. Filosoficky Casopis 54:648-654.
  [The curious friendship of positivism and phenomenology. in Czech thought].
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Erazim KohÁk (2005). Erazim Kohák odpovídá. Filosoficky Casopis 53:920.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Erazim KohÁk (2005). Původní česká práce o mezilidské etice. Filosoficky Casopis 53:771-776.
  [Original Czech work on inter-human ethics].
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Erazim KohÁk (2005). Země, Filosofie, Smlouva: Diskusní Příspěvek. Filosoficky Casopis 53:615-617.
  [Country, philosophy, contract: Discussion piece].
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Erazim KohÁk (2002). Průvodce po demokracii. Filosoficky Casopis 50:866-867.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Erazim KohÁk (2001). Srdce Rozumné: Racionalita, Hodnota a Transcendentální Fenomenologie. Filosoficky Casopis 49:559-575.
  [An Understanding Heart: Rationality, Value. and Transcendental Phenomenology].
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Erazim KohÁk (2000). Čin autentický, čin dobrý. Filosoficky Casopis 48:19-25.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. Erazim KohÁk (2000). Poznámky K Diskusi o „Duchovním Rozměru Ekologie“. Filosoficky Casopis 48:781-784.
  [Notes on the Discussion of the “Spiritual Dimension of the Environment“].
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Erazim KohÁk (2000). T. G. Masaryk A Naše Národní Totožnost. Filosoficky Casopis 48:181-183.
  [ T. G. Masaryk and Our National Identity].
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Jan Patocka, Erazim Kohak & James Dodd (2000). An Introduction to Husserl's Phenomenology. Human Studies 23 (1):91-97.
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Erazim Kohak (1998). Human Rights and Nature's Rightness. Boston Studies in the Philosophy of Science 195:221-230.
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Erazim Kohak (1998). Nature as Presence and Experience. Boston Studies in the Philosophy of Science 195:273-284.
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Erazim KohÁk (1998). Několik poznámek ke smyslu dialogu. Filosoficky Casopis 46:679-682.
  [Some Notes on the Meaning of Dialogue.].
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Erazim Kohák (1997). Personalism: Towards a Philosophical Delineation. The Personalist Forum 13 (1):3-11.
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Erazim Kohák (1997). Varieties of Ecological Experience. Environmental Ethics 19 (2):153-171.
  I draw on the resources of Husserlian phenomenology to argue that the way humans constitute nature as a meaningful whole by their purposive presence as hunter/gatherers (nature as mysterium tremendum), as herdsmen/farmers (nature as partner), and as producer/consumers (nature as resource) affects the way they respond to its distress—as to a resource failure, as a to flawed relationship, or asto a fate from which “only a god could save us.” I find all three responses wanting and look to a different (...)
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Erazim V. Kohák (1997). Pr Uvodce Po Demokracii Vzpomínky Z Amerického Zivota, Nadeje Z Prazského Návratu. Monograph Collection (Matt - Pseudo).
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Erazim Kohák (1994). Being Human, More or Less. Human Studies 17 (3):287 - 305.
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Erazim Kohák (1993). “Knowing Good and Evil...” (Genesis 3:5b). [REVIEW] Husserl Studies 10 (1):31-41.
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. Erazim Kohák (1993). Truth and the Humanities. Human Studies 16 (3):239 - 253.
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. Erazim V. Kohák (1993). Clovek, Dobro a Zlo o Smyslu Zivota V Zrcadle Dejin : Kapitoly Z Dejin Morální Filosofie. Monograph Collection (Matt - Pseudo).
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Erazim V. Kohák (1993). Jan Patocka Filosofický Zivopis.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. Erazim V. Kohák (1993). Post Scriptum Psové. Eva-Nsev.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. Erazim Kohák (1992). Speaking to Trees. Critical Review 6 (2-3):371-388.
  What is the epistemological status of a world within which speaking to trees would appear as an appropriate behavior? It would be a world perceived as a community of autonomous beings worthy of respect. Such a world contrasts with the anthropocentric conception of the world as a value?free reservoir of raw materials, but neither worldview can or should claim descriptive accuracy. Both are equally ?manners of speaking? and the choice between them must rest on whether they are conducive to ecologically (...)
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. Erazim Kohák (1991). Speaking of Persons. The Personalist Forum 7 (2):41-57.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. Erazim Kohák (1991). Speaking of Persons: Mirror or Metaphor? The Personalist Forum 7 (2):41-57.
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. Erazim Kohák (1991). Why is There Something Good, Not Simply Something? Reflections on the Ontological Status of Value. Journal of Speculative Philosophy 5 (1):10 - 20.
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. Erazim V. Kohák (1991). Dopisy Pres Oceán, Aneb, Certování s Mísou.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. Erazim Kohak (1990). Peter Anthony Bertocci 1910-1989. Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association 63 (5):52 - 53.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38. Erazim Kohak (1989). In Memoriam. The Personalist Forum 5 (2):63-64.
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39. Erazim Kohak (1989). In Memoriam: Peter A. Bertocci. The Personalist Forum 5 (2):63-64.
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. Erazim Kohak (1989). Jan Patocka: Philosophy and Selected Writings. University of Chicago Press.
  All translations in this volume are mine, based on materials available in the Patocka Archive of the Institute fur die Wissenschaften vom Menschen.
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. Erazim Kohák (1988). Jane Bennett, Unthinking Faith and Enlightenment: Nature and Politics in a Post-Hegelian Era Reviewed By. Philosophy in Review 8 (3):81-84.
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. Erazim Kohák (1988). Personalism. The Personalist Forum 4 (2):3-11.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43. Erazim Kohák (1987). The Embers and the Stars. University of Chicago Press.
  Analyzes the relationship between humanity and the natural world from the point of view of philosophy and examines the dehumanization of nature in Western civilization The quest of this volume is one of recalling what we have thus hidden ...
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44. Erazim Kohak (1986). Reply. The Personalist Forum 2 (1):56-60.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45. Erazim Kohák (1986). The Crisis of Rationality and the "Natural" World. Review of Metaphysics 40 (1):79 - 106.
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46. Erazim Kohák (1986). The Crisis of Rationality and The. Review of Metaphysics 40 (1):79-106.
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47. Erazim Kohak (1985). Creation's Orphans. The Personalist Forum 1 (1):22-42.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48. Erazim Kohák (1985). Husserl's. Review of Metaphysics 39 (1):163-165.
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49. Erazim Kohák (1985). Husserl's "Introductions to Phenomenology". Review of Metaphysics 39 (1):163-165.
 50. Erazim Kohák (1985). Jan Patočka, Edmund Husserl's Philosophy of the Crisis of Science and His Conception of a Phenomenology of the “Life-World”. Husserl Studies 2 (2):129-155.
1 — 50 / 71