Search results for 'Filosofische antropologie' (try it on Scholar)

98 found
Sort by:
 1. Antoon Braeckman (2004). Moderne individualiteit: De kunst in Schellings filosofische antropologie. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 96 (4).score: 150.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Christopher Gill (2006/2009). The Structured Self in Hellenistic and Roman Thought. Oxford University Press.score: 60.0
  Christopher Gill offers a new analysis of what is innovative in Hellenistic--especially Stoic and Epicurean--philosophical thinking about selfhood and personality. His wide-ranging discussion of Stoic and Epicurean ideas is illustrated by a more detailed examination of the Stoic theory of the passions and a new account of the history of this theory. His study also tackles issues about the historical study of selfhood and the relationship between philosophy and literature, especially the presentation of the collapse of character in Plutrarch's Lives, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Christian Möckel (2005). Das Urphänomen des Lebens: Ernst Cassirers Lebensbegriff. Meiner.score: 60.0
  Diese Konstellation dient Möckel als Anregung für den erstmals geführten Nachweis, daß der Vernunft und Rationalität verpflichtete Ernst Cassirer sein Philosophieren bereits im Frühwerk konsequent auf das »irrationale« Leben bezieht ...
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Paul Gillaerts (2011). Jean Wagemans: Redelijkheid En Overredingskracht van Argumentatie. Een Historisch-Filosofische Studie Over de Combinatie van Het Dialectische En Het Retorische Perspectief Op Argumentatie in de Pragma-Dialectische Argumentatietheorie (Reasonableness and Persuasiveness of Argumentation. An Historical-Philosophical Study on the Combination of the Dialectical and Rhetorical Perspective on Argumentation in the Pragma-Dialectical Argumentation Theory). [REVIEW] Argumentation 25 (1):123-125.score: 18.0
  Jean Wagemans: Redelijkheid en overredingskracht van argumentatie. Een historisch-filosofische studie over de combinatie van het dialectische en het retorische perspectief op argumentatie in de pragma-dialectische argumentatietheorie (Reasonableness and Persuasiveness of Argumentation. An Historical-Philosophical Study on the Combination of the Dialectical and Rhetorical Perspective on Argumentation in the Pragma-Dialectical Argumentation Theory) Content Type Journal Article Pages 123-125 DOI 10.1007/s10503-010-9197-0 Authors Paul Gillaerts, Lessius University College, Antwerp, Belgium Journal Argumentation Online ISSN 1572-8374 Print ISSN 0920-427X Journal Volume Volume 25 Journal Issue (...)
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Catalin Vasile Bobb (2010). Caiete de antropologie istorica. Oamenii si moartea in societatea romaneasca/ Annals of Historical Anthropology. People and Death in Romanian Society. Journal for the Study of Religions and Ideologies 3 (9):148-149.score: 18.0
  *** Caiete de antropologie istorica. Oamenii si moartea in societatea romaneasca.
  Translate to English
  | Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Liviu Pop (2010). Simona Nicoarã, Istorie si imaginar – eseuri de antropologie istoricã/ History and Imaginary - Essays in Historical Anthropology. Journal for the Study of Religions and Ideologies 2 (5):225-226.score: 18.0
  Simona Nicoarã, Istorie si imaginar – eseuri de antropologie istoricã (History and Imaginary - Essays in Historical Anthropology) Editura Presa Universitarã Clujeanã, Cluj-Napoca, 2000.
  Translate to English
  | Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Sjaak van der Geest (1997). De cultuur van'au'over antropologie en pijn. Wijsgerig Perspectief 38 (98):2.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Stephan Strasser (1979). De eenheid Van Martin Buber's filosofische geschriften. Tijdschrift Voor Filosofie 41 (2):260 - 278.score: 15.0
  Die im ersten Band der „Werke” Bubers unter dem Titel „Schriften zur Philosophie” herausgegebenen Publikationen behandeln vielfach Probleme der Theologie, der Mystik, der Erziehungswissenschaften, Psychologie, Psychotherapie, Soziologie und Politik. Der Verfasser fragt sich, ob dieser heterogenen Vielfalt eine gedankliche Einheit innewohnt. Wenn man grundsätzlich zwischen Religionsphilosophie und Theologie unterscheidet, wenn man ferner annimmt, dasz die Philosophie sich auf ein Feld nichtphilosophischer Erfahrungen besinnen kann, ohne darum ihren philosophischen Charakter einzubüszen, dann kann diese Frage bejaht werden. Allerdings trägt Bubers philosophische Besinnung (...)
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Rudolf Bernet (2001). Lust en onlust: Poging tot een filosofische fundering Van de psychoanalytische begrippen. Tijdschrift Voor Filosofie 63 (3):517 - 541.score: 15.0
  A correct understanding of what Freud means by “pleasure” and what he thinks of the possible ways to obtain pleasure requires an examination of his conceptions of the drive and of the libidinal body. Both theories are built on a variety of traditional philosophical views, the examination of which can help to overcome some of their obscurities. The reference to Leibniz and his Aristotelian understanding of the relation between pleasure and the force (vis activa) which animates the substance and maintains (...)
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Stefaan E. Cuypers (1991). Autonomie en identificatie de analytische antropologie Van Harry Frankfurt. Tijdschrift Voor Filosofie 53 (4):700 - 709.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Jens De Vleminck (2012). Review: Ph. Van Haute & T. Geyskens, De kunst van een onmogelijk genot: Klinische antropologie van de hysterie bij Freud en Lacan (Utrecht: IJzer, 2010). [REVIEW] Tijdschrift Voor Filosofie 74 (2):386-389.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Mlchiel Leezenberg (forthcoming). Filosofische En Onfilosofische Blikken Op de Islam. Krisis.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. K. Schaubroeck (2007). Richard Anthone, Eddie Janssens, Steven Vervoort en Jan Knops (red.), Peinzen: 49 filosofische vragen voor kinderen, Leuven, Acco, 2006 [Book Review]. [REVIEW] Tijdschrift Voor Filosofie 69 (2):369-372.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. R. Vergauwen (1993). Filosofische logica: Een status quaestionis. Tijdschrift Voor Filosofie 55 (1):141 - 150.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Peter-Paul Verbeek (2009). Technologie voorbij de mens. Naar een antropologie en ethiek van het posthumanisme. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 101 (1):56.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Filip Buekens (2006). Lacan Begrijpen. Over Filosofische Beweringen. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 98:197-215.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. R. H. A. Corbey (2000). Review of the books Interculturele communicatie en multiculturalisme: Enige filosofische voorbemerkingen, J. van Brakel, 2000, 90232333336;'Culturen bestaan niet': Het onderzoek van interculturaliteit als het openbreken van vanzelfsprekendheden, WJM van Binsbergen, 1999, 905677302x. [REVIEW] Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 92 (1):112-113.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Jens De Vleminck (2008). Review: A. Roothaan, Spiritualiteit Begrijpen: Een Filosofische Inleiding (Amsterdam: Boom, 2007). [REVIEW] Tijdschrift Voor Filosofie 70 (2):411.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Marc van den Bossche & Robrecht Vandemeulebroecke (eds.) (2009). Filosofische Beschouwingen Over Diversiteit En Pluraliteit. Vubpress.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Wiebe E. Bijker (1981). Het beeld van de natuurwetenschappen in het onderwijs,(wetenschaps) filosofische argumenten voor een onderwijsvernieuwing. Filosofie En Praktijk 2:97-103.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Gilbert Hottois (1992). Symbol en techniek: een inleiding tot de filosofische en ethische aspecten van de technowetenschap. Nexus 23:27-46.score: 15.0
  De technowetenschappen zetten een vraagteken bij vele verworvenheden van de westerse cultuur. ~Ons joods-christelijk tijdsbesef, vele morele en ethische ideeën en filosofische uitgangspunten komen op losse schroeven te staan.
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Arthur Kok (2009). Duitslands eerste filosofische bestseller. Wijsgerig Perspectief 49 (1):44.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Luco J. Van den Brom (2013). Vormt moderne antropologie een probleem voor het Christelijk geloof? Hts Theological Studies 69 (1):01-10.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Ben Vedder (1989). Schelers Laatste Antropologie -The Latest Anthropology of Max Scheler. Bijdragen 50 (4):432-442.score: 15.0
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Ben Vedder (1989). Schelers laatste antropologie: Notitie. Bijdragen 50 (4):432-442.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Hans Achterhuis (2003). Een filosofische liefdesaffaire?: de briefwisseling tussen Heidegger en Arendt. Krisis: Tijdschrift Voor Filosofie 4 (3):49-59.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Vincent Blok (2010). De Andere Anfang van de Filosofie. Kritische Kanttekeningen Bij Heideggers Filosofische Methode. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 102 (4).score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. M. Boeckhout (2008). Hedendaagse biomacht: empirisch-filosofische bijdragen aan de politiek van de levenswetenschappen. Krisis 2008 (2):57-63.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. Abraham P. Bos (2002). Gnostische Spiritualiteit: De Grieks-Filosofische Component. Philosophia Reformata 67 (2):108-127.score: 15.0
  Voor een goede beoordeling van het verschijnsel van de Gnostiek is het nodig rekening te houden met de invloed van Philo van Alexandrië, het geschrift Over de kosmos en de filosofie van Aristoteles. In de moderne discussie zijn die drie factoren vaak verkeerd ingeschat.
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Rene ten Bos (2008). Naar Een Amfibische Antropologie. Het Element Water Bij Peter Sloterdijk (Summary: Towards an Amphibious Anthropology: Water and Peter Sloterdijk, P. 26). Tijdschrift Voor Filosofie 70 (1):3.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. F. Buekens (1989). Het Filosofische Project Van Donald Davidson. Tijdschrift Voor Filosofie 51 (2):316 - 329.score: 15.0
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. Filip Buekens (2006). Lacan begrijpen: Naar een hermeneutiek voor filosofische beweringen. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 98 (3).score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. Gianfranco Cantelli (1995). Le opere filosofische di Descartes. Giornale Critico Della Filosofia Italiana 15 (3):391-396.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. M. de Wilde (2008). Het falen van de mensenrechten: een filosofische analyse. Krisis 9 (3):31-42.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. Gmwr de Wert (1987). In Vitro Fertilisatie En Experimenten Met Embryo's. Ethisch-Filosofische Beschouwingen La Fertilisation in Vitro Et les Expérimentations Sur L'Embryon. Considérations Éthiques Et Philosophiques. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 79 (3):210-225.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. Griet Galle & Andrea Robiglio (2013). Dante in Zijn Filosofische Context. Tijdschrift Voor Filosofie 75 (2):281-282.score: 15.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. Jacob Golomb (2010). Jak zdenazyfikować Nietzscheańską antropologię filozoficzną? Studia Philosophica Wratislaviensia:25-50.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38. Peter Harteloh (2009). Twintig jaar Vereniging voor Filosofische Praktijk. Filosofie En Praktijk 30 (6):60.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39. Jaroslaw Jagiello (2011). Niedokończony Spór o Antropologię Filozoficzną: Heidegger-Plessner: Studium Historyczno-Analityczne. Wydawn. Ifis Pan.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. Christoph Jedan (2014). Troost door argumenten: Herwaardering van een filosofische en christelijke traditie. Nederlands Theologisch Tijdschrift 68 (1 & 2).score: 15.0
  The article attempts to put the undervalued cultural phenomenon of offering comfort by means of persuasive speech acts (‘arguments’) on the research agenda of the human¬ities. The article proceeds in four steps. First, it defines ‘argumentative consolation’. Second, it argues that there has been a broad overlap of ancient philosophical and Christian modes of argumentative consolation. Third, it would be misguided to attribute today’s uneasiness with argumentative consolation to a process of ‘secularization’; the uneasiness stems from a radicalized intensification of (...)
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. Peter Jonkers (1986). Vrijheid En Macht Vanuit Christelijk Perspectief: Wijsgerige Kanttekeningen Bij Rahners Theologische Antropologie. Bijdragen 47 (4):395-420.score: 15.0
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. H. Kimmerle (2011). Afrika En China in Dialoog: Filosofische Zuid-Oost-Dialogen Vanuit Westers Perspectief. Garant.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43. Dick Kleinlugtenbelt, Bert Molewijk & Hans Bolten (2011). Katern van de Vereniging voor Filosofische Praktijk (VFP). Filosofie En Praktijk 32 (4):97.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44. Rudi Laermans (1986). Het postmodernistisch spook getemd? Habermas' herijking van het moderne filosofische vertoog. Krisis 6 (1):19-38.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45. N. Luyten (1963). De betekenis Van het lichaam in een thomistische antropologie. Tijdschrift Voor Filosofie 25 (1):3 - 36.score: 15.0
  La phénoménologie contemporaine a développé une anthropologie dans laquelle la dimension corporelle de l'homme reprend une signification trop oubliée par le rationalisme. Ce renouveau nous invite à une confrontation avec la pensée anthropologique du thomisme. Malgré certaines ressemblances frappantes entre l'„esprit incarné” de la phénoménologie et l'„âme forme du corps” thomiste, de profondes divergences semblent exclure tout rapprochement des deux conceptions. Alors que la première se cantonne dans le phénoménal, la deuxième s'installe de plein pied dans une perspective ontologique. Ce (...)
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46. Cees Maris & Tim Wolff (2011). Poor Man's Rawls-De neutrale staat: filosofische neutraliteit versus contextualisme. Filosofie En Praktijk 32 (1):69.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47. A. Meijers (1997). De structuur van Searles filosofische project. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 89 (2):106-124.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48. J. J. A. Mooij (1971). Het werk van EW Beth: Algemeen-filosofische aspecten. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 63:175-188.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49. Olivier Perru (2003). Maria Francesca Canonico, Antropologie Filosofiche Del Nostro Tempo a Confronto. Revue Philosophique De Louvain 101 (4):726-731.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 50. C. A. Van Peursen (1966). Dna En Wijsgerige Antropologie. Tijdschrift Voor Filosofie 28 (1):53 - 71.score: 15.0
  The article points out the implications of the discovery of the structure of desoxyribonuceine-acid (DNA) for the philosophical study of man. The DNA contains in the chromosomes the genetic information. It contains a code which is being deciphered by the way the „instructions”, contained by the specific order of elements („letters”) of the DNA, are realised by the whole organisation of the organism. In the course of evolution these instructions are becoming more specific and more complex, resulting in the organisation (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
1 — 50 / 98