Search results for 'Filosofische antropologie' (try it on Scholar)

130 found
Order:
 1. Antoon Braeckman (2004). Moderne individualiteit: De kunst in Schellings filosofische antropologie. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 96 (4).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2. Jacques Taminiaux (1984). Filosofische En Metafysische Antropologie Bij Marx. Beschouwingen Bij de Duitse Ideologie. de Uil Van Minerva 1.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  27
  Christopher Gill (2006/2009). The Structured Self in Hellenistic and Roman Thought. Oxford University Press.
  Christopher Gill offers a new analysis of what is innovative in Hellenistic--especially Stoic and Epicurean--philosophical thinking about selfhood and personality. His wide-ranging discussion of Stoic and Epicurean ideas is illustrated by a more detailed examination of the Stoic theory of the passions and a new account of the history of this theory. His study also tackles issues about the historical study of selfhood and the relationship between philosophy and literature, especially the presentation of the collapse of character in Plutrarch's Lives, (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4.  3
  Christian Möckel (2005). Das Urphänomen des Lebens: Ernst Cassirers Lebensbegriff. Meiner.
  Diese Konstellation dient Möckel als Anregung für den erstmals geführten Nachweis, daß der Vernunft und Rationalität verpflichtete Ernst Cassirer sein Philosophieren bereits im Frühwerk konsequent auf das »irrationale« Leben bezieht ...
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5.  4
  Catalin Vasile Bobb (2010). Caiete de antropologie istorica. Oamenii si moartea in societatea romaneasca/ Annals of Historical Anthropology. People and Death in Romanian Society. Journal for the Study of Religions and Ideologies 3 (9):148-149.
  *** Caiete de antropologie istorica. Oamenii si moartea in societatea romaneasca.
  Translate
    Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6.  9
  Paul Gillaerts (2011). Jean Wagemans: Redelijkheid En Overredingskracht van Argumentatie. Een Historisch-Filosofische Studie Over de Combinatie van Het Dialectische En Het Retorische Perspectief Op Argumentatie in de Pragma-Dialectische Argumentatietheorie (Reasonableness and Persuasiveness of Argumentation. An Historical-Philosophical Study on the Combination of the Dialectical and Rhetorical Perspective on Argumentation in the Pragma-Dialectical Argumentation Theory). [REVIEW] Argumentation 25 (1):123-125.
  Jean Wagemans: Redelijkheid en overredingskracht van argumentatie. Een historisch-filosofische studie over de combinatie van het dialectische en het retorische perspectief op argumentatie in de pragma-dialectische argumentatietheorie (Reasonableness and Persuasiveness of Argumentation. An Historical-Philosophical Study on the Combination of the Dialectical and Rhetorical Perspective on Argumentation in the Pragma-Dialectical Argumentation Theory) Content Type Journal Article Pages 123-125 DOI 10.1007/s10503-010-9197-0 Authors Paul Gillaerts, Lessius University College, Antwerp, Belgium Journal Argumentation Online ISSN 1572-8374 Print ISSN 0920-427X Journal Volume Volume 25 Journal Issue (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7.  2
  Liviu Pop (2010). Simona Nicoarã, Istorie si imaginar – eseuri de antropologie istoricã/ History and Imaginary - Essays in Historical Anthropology. Journal for the Study of Religions and Ideologies 2 (5):225-226.
  Simona Nicoarã, Istorie si imaginar – eseuri de antropologie istoricã (History and Imaginary - Essays in Historical Anthropology) Editura Presa Universitarã Clujeanã, Cluj-Napoca, 2000.
  Translate
    Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8.  1
  Gilbert Hottois (1992). Symbol en techniek: een inleiding tot de filosofische en ethische aspecten van de technowetenschap. Nexus 23:27-46.
  De technowetenschappen zetten een vraagteken bij vele verworvenheden van de westerse cultuur. ~Ons joods-christelijk tijdsbesef, vele morele en ethische ideeën en filosofische uitgangspunten komen op losse schroeven te staan.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9.  6
  Sjaak van der Geest (1997). De cultuur van'au'over antropologie en pijn. Wijsgerig Perspectief 38 (98):2.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10.  3
  Mlchiel Leezenberg (forthcoming). Filosofische En Onfilosofische Blikken Op de Islam. Krisis.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11.  3
  Peter-Paul Verbeek (2009). Technologie voorbij de mens. Naar een antropologie en ethiek van het posthumanisme. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 101 (1):56.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12.  4
  Stephan Strasser (1979). De eenheid Van Martin Buber's filosofische geschriften. Tijdschrift Voor Filosofie 41 (2):260 - 278.
  Die im ersten Band der „Werke” Bubers unter dem Titel „Schriften zur Philosophie” herausgegebenen Publikationen behandeln vielfach Probleme der Theologie, der Mystik, der Erziehungswissenschaften, Psychologie, Psychotherapie, Soziologie und Politik. Der Verfasser fragt sich, ob dieser heterogenen Vielfalt eine gedankliche Einheit innewohnt. Wenn man grundsätzlich zwischen Religionsphilosophie und Theologie unterscheidet, wenn man ferner annimmt, dasz die Philosophie sich auf ein Feld nichtphilosophischer Erfahrungen besinnen kann, ohne darum ihren philosophischen Charakter einzubüszen, dann kann diese Frage bejaht werden. Allerdings trägt Bubers philosophische Besinnung (...)
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13.  3
  Jens De Vleminck (2008). Review: A. Roothaan, Spiritualiteit Begrijpen: Een Filosofische Inleiding (Amsterdam: Boom, 2007). [REVIEW] Tijdschrift Voor Filosofie 70 (2):411.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14.  3
  Stefaan E. Cuypers (1991). Autonomie en identificatie de analytische antropologie Van Harry Frankfurt. Tijdschrift Voor Filosofie 53 (4):700 - 709.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15.  3
  Rudolf Bernet (2001). Lust en onlust: Poging tot een filosofische fundering Van de psychoanalytische begrippen. Tijdschrift Voor Filosofie 63 (3):517 - 541.
  A correct understanding of what Freud means by “pleasure” and what he thinks of the possible ways to obtain pleasure requires an examination of his conceptions of the drive and of the libidinal body. Both theories are built on a variety of traditional philosophical views, the examination of which can help to overcome some of their obscurities. The reference to Leibniz and his Aristotelian understanding of the relation between pleasure and the force (vis activa) which animates the substance and maintains (...)
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16.  3
  R. Vergauwen (1993). Filosofische logica: Een status quaestionis. Tijdschrift Voor Filosofie 55 (1):141 - 150.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17.  3
  K. Schaubroeck (2007). Richard Anthone, Eddie Janssens, Steven Vervoort en Jan Knops (red.), Peinzen: 49 filosofische vragen voor kinderen, Leuven, Acco, 2006 [Book Review]. [REVIEW] Tijdschrift Voor Filosofie 69 (2):369-372.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18.  3
  Jens De Vleminck (2012). Review: Ph. Van Haute & T. Geyskens, De kunst van een onmogelijk genot: Klinische antropologie van de hysterie bij Freud en Lacan (Utrecht: IJzer, 2010). [REVIEW] Tijdschrift Voor Filosofie 74 (2):386-389.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. R. H. A. Corbey (2000). Review of the books Interculturele communicatie en multiculturalisme: Enige filosofische voorbemerkingen, J. van Brakel, 2000, 90232333336;'Culturen bestaan niet': Het onderzoek van interculturaliteit als het openbreken van vanzelfsprekendheden, WJM van Binsbergen, 1999, 905677302x. [REVIEW] Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 92 (1):112-113.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20.  2
  Filip Buekens (2006). Lacan Begrijpen. Over Filosofische Beweringen. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 98:197-215.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21.  1
  Ben Vedder (1989). Schelers Laatste Antropologie -The Latest Anthropology of Max Scheler. Bijdragen 50 (4):432-442.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22.  1
  Arthur Kok (2009). Duitslands eerste filosofische bestseller. Wijsgerig Perspectief 49 (1):44.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23.  1
  Wiebe E. Bijker (1981). Het beeld van de natuurwetenschappen in het onderwijs,(wetenschaps) filosofische argumenten voor een onderwijsvernieuwing. Filosofie En Praktijk 2:97-103.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24.  1
  Luco J. Van den Brom (2013). Vormt moderne antropologie een probleem voor het Christelijk geloof? Hts Theological Studies 69 (1):01-10.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25.  1
  Ben Vedder (1989). Schelers laatste antropologie: Notitie. Bijdragen 50 (4):432-442.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26. Hans Achterhuis (2003). Een filosofische liefdesaffaire?: de briefwisseling tussen Heidegger en Arendt. Krisis: Tijdschrift Voor Filosofie 4 (3):49-59.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. Jan Aler (1991). Martin Heidegger 1889-1976 : Filosofische Weerklank in de Lage Landen. Monograph Collection (Matt - Pseudo).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. J. W. Bakker, Y. Kuiper & Jelle Miedema (1987). Antropologie Tussen Wetenschap En Kunst Essays Over Clifford Geertz.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. Vincent Blok (2010). De Andere Anfang van de Filosofie. Kritische Kanttekeningen Bij Heideggers Filosofische Methode. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 102 (4).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. Rudolf Boehm (2001). Dwaalsporen. Filosofische en politiek-economische opstellen 1986-1997. Tijdschrift Voor Filosofie 63 (2):442-442.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. M. Boeckhout (2008). Hedendaagse biomacht: empirisch-filosofische bijdragen aan de politiek van de levenswetenschappen. Krisis 2008 (2):57-63.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. Abraham P. Bos (2002). Gnostische Spiritualiteit: De Grieks-Filosofische Component. Philosophia Reformata 67 (2):108-127.
  Voor een goede beoordeling van het verschijnsel van de Gnostiek is het nodig rekening te houden met de invloed van Philo van Alexandrië, het geschrift Over de kosmos en de filosofie van Aristoteles. In de moderne discussie zijn die drie factoren vaak verkeerd ingeschat.
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33. Rene ten Bos (2008). Naar Een Amfibische Antropologie. Het Element Water Bij Peter Sloterdijk (Summary: Towards an Amphibious Anthropology: Water and Peter Sloterdijk, P. 26). Tijdschrift Voor Filosofie 70 (1):3.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. Jan M. Broekman (1982). Mens en mensbeeld van ons recht. Over recht en antropologie. Deel I: Antropologie. Tijdschrift Voor Filosofie 44 (1):179-180.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35. F. Buekens (1989). Het Filosofische Project Van Donald Davidson. Tijdschrift Voor Filosofie 51 (2):316 - 329.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36. Filip Buekens (1996). Kritiek van de Interpreterende Rede Grondslagen van Donald Davidsons Filosofische Project.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37. Filip Buekens (2006). Lacan begrijpen: Naar een hermeneutiek voor filosofische beweringen. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 98 (3).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38. Gianfranco Cantelli (1995). Le opere filosofische di Descartes. Giornale Critico Della Filosofia Italiana 15 (3):391-396.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39. L. De Raeymaeker (1970). Het menselijk gelaat, uitdrukking Van transcendentie, naar de filosofische opvatting Van Emmanuel Levinas. Tijdschrift Voor Filosofie 32 (3):375-454.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40. M. de Wilde (2008). Het falen van de mensenrechten: een filosofische analyse. Krisis 9 (3):31-42.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41. Gmwr de Wert (1987). In Vitro Fertilisatie En Experimenten Met Embryo's. Ethisch-Filosofische Beschouwingen La Fertilisation in Vitro Et les Expérimentations Sur L'Embryon. Considérations Éthiques Et Philosophiques. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 79 (3):210-225.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42. Theo de Wit & Henk Manschot (2000). Solidariteit. Filosofische kritiek, ethiek en politiek. Tijdschrift Voor Filosofie 62 (3):628-628.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43. Louis Dupré (1971). De filosofische grondslagen van het Marxisme. Tijdschrift Voor Filosofie 33 (1):171-172.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44. Griet Galle & Andrea Robiglio (2013). Dante in Zijn Filosofische Context. Tijdschrift Voor Filosofie 75 (2):281-282.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45. G. Glas (1989). Descartes Over Emoties. Het Spontane En Het Instrumentele Lichaam in de Cartesiaanse Antropologie. Philosophia Reformata 54:4.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46. Jacob Golomb (2010). Jak zdenazyfikować Nietzscheańską antropologię filozoficzną? Studia Philosophica Wratislaviensia:25-50.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47. Peter Harteloh (2009). Twintig jaar Vereniging voor Filosofische Praktijk. Filosofie En Praktijk 30 (6):60.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48. G. W. F. Hegel & Ad Peperzak (1992). Filosofie als wetenschap : Encyclopedie der filosofische wetenschappen § § 1-37. Tijdschrift Voor Filosofie 54 (4):724-725.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49. G. Hegel & Peter Jonkers (1993). Het wezen van de filosofische kritiek. Tijdschrift Voor Filosofie 55 (3):559-560.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50. Edmund Husserl (1999). Fenomenologie a antropologie. Filosoficky Casopis 47:974-988.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 130