52 found
Order:
Disambiguations:
H. Dooyeweerd [38]Herman Dooyeweerd [21]
 1. H. Dooyeweerd (1997). A New Critique of Theoretical Thought. Monograph Collection (Matt - Pseudo).
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography   8 citations  
 2. H. Dooyeweerd (1960). In the Twilight of Western Thought. Philadelphia, Presbyterian and Reformed Pub. Co..
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography   3 citations  
 3. H. Dooyeweerd (1996). Christian Philosophy and the Meaning of History. Monograph Collection (Matt - Pseudo).
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 4.  21
  Herman Dooyeweerd (1975). De Kentheoretische Gegenstandsrelatie En de Logische Subject-Objectrelatie. Philosophia Reformata 40:83-101.
  Translate
    Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5.  14
  Herman Dooyeweerd (1940). Het tijdsprobleem in de wijsbegeerte der wetsidee. Philosophia Reformata 5:160-182.
  No categories
  Translate
    Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6.  29
  H. Dooyeweerd (1939). De Transcendentale Critiek Van Het Wijsgeerig Denken. Synthese 4 (1):314 - 339.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. H. Dooyeweerd (1960). In the Twilight of Western Thought Studies in the Pretended Autonomy of Philosophical Thought. Presbyterian and Reformed Pub. Co.
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 8.  1
  Herman Dooyeweerd (1958). De Verhouding Tussen Wijsbegeerte En Theologie En de Strijd der Faculteiten. Philosophia Reformata 23:1-21.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. H. Dooyeweerd (1953). Boekaankondiging. Philosophia Reformata 18 (1-4):144-144.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. Herman Dooyeweerd (2007). Centrum en Omtrek: De Wijsbegeerte der Wetsidee in een veranderende wereld. Philosophia Reformata 72 (1):1-20.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. H. Dooyeweerd (1954). De Analogische Grondbegrippen der Vakwetenschappen En Hun Betrekking Tot de Structuur van den Menselijken Ervaringshorizon. Noord-Hollandsche Uitg. Mij.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. H. Dooyeweerd (1937). De beteekenis van de wijsbegeerte der wetsidee voor de theorie der menschelijke samenleving. Philosophia Reformata 2:99.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. H. Dooyeweerd (1946). De Idee der Individualiteits-Structuur En Het Thomistisch Substantiebegrip. Philosophia Reformata 11:22.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. H. Dooyeweerd (1944). De Idee der Individualiteits-Structuur En Het Thomistisch Substantiebegrip. Philosophia Reformata 9 (1-2):1-41.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. H. Dooyeweerd (1943). De Idee der Individualiteits-Structuur En Het Thomistisch Substantiebegrip. Philosophia Reformata 8 (3-4):5-99.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. H. Dooyeweerd (1945). De Idee der Individualiteits-Structuur En Het Thomistisch Substantiebegrip. Philosophia Reformata 10 (4):25-48.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. H. Dooyeweerd (1942). De leer der analogie in de Thomistische wijsbegeerte en in de wijsbegeerte der wetsidee. Philosophia Reformata 7:47.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. H. Dooyeweerd (1950). De Modale Structuur van Het Juridisch Oorzakelijkheidsverband. Noord-Hollandsche Uitg. Mij.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. H. Dooyeweerd (1938). De niet-theoretische voor-oordeelen in de wetenschap. Philosophia Reformata 3:193.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. Herman Dooyeweerd (1941). De transcendentale critiek van het wijsgeerig denken en de grondslagen van de wijsgeerige denkgemeenschap van het avondland. Philosophia Reformata 6:1-20.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21. H. Dooyeweerd (1952). De transcendentale critiek van het theoretisch denken en de theologia naturalis. Philosophia Reformata 17:151.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. H. Dooyeweerd (1952). De Transcendentale Critiek Van Het Theoretisch Denken En de Thomistische Theologia Naturalis. Philosophia Reformata 17 (1-4):151-184.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. Herman Dooyeweerd (1957). Del Vecchio's Idealistic Philosophy of Law Viewed in the Light of a Transcendental Critique of Philosophical Thought. Philosophia Reformata 22 (1):1-20.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. H. Dooyeweerd (1941). De vier religieuze grondthema's in den ontwikkelingsgang van het wijsgeerig denken van het avondland. Philosophia Reformata 6:161.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25. Herman Dooyeweerd (1958). De Verhouding Tussen Wijsbegeerte En Theologie En de Strijd der Faculteiten. Philosophia Reformata 23 (1):1-21.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26. H. Dooyeweerd (1951). De wijsbegeerte der wetsidee en de "Barthianen". Philosophia Reformata 16:145.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. H. Dooyeweerd (1996). Essays in Legal, Social, and Political Philosophy. Monograph Collection (Matt - Pseudo).
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. H. Dooyeweerd (2002). Encyclopedia of the Science of Law. Edwin Mellen Press.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. H. Dooyeweerd & Marcel E. Verburg (1986). Grenzen van Het Theoretisch Denken. Monograph Collection (Matt - Pseudo).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. Herman Dooyeweerd (1936). Het dilemma voor het christelijk wijsgeerig denken en het critisch karakter van de Wijsbegeerte der Wetsidee. Philosophia Reformata 1:3-16.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. Herman Dooyeweerd (1966). Het oecumenisch-reformatorisch grondmotief van de wijsbegeerte der wetsidee en de grondslag van de Vrije Universiteit. Philosophia Reformata 31 (1):3-15.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. H. Dooyeweerd (1950). Het substantiebegrip in de moderne natuurphilosophie en de theorie van het enkaptisch structuurgeheel. Philosophia Reformata 15:66.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33. Herman Dooyeweerd (1936). Het tijdsprobleem en zijn antinomieën. Philosophia Reformata 1:65-83.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. H. Dooyeweerd (1936). Het tijdsprobleem en zijn antinomieën op het immanentiestandpunt. Philosophia Reformata 1:65.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35. H. Dooyeweerd (1939). Het tijdsprobleem en zijn antinomieën op het immanentiestandpunt. Philosophia Reformata 4 (1):1-28.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36. H. Dooyeweerd (1940). Het Tijdsprobleem in de Wijsbegeerte der Wetsidee. Philosophia Reformata 5 (1-4):160-182.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37. H. Dooyeweerd (1948). Het wijsgeerig tweegesprek tusschen de Thomistische philosophie en de wijsbegeerte der wetsidee. Philosophia Reformata 13:49.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38. H. Dooyeweerd (1948). Het wijsgeerig tweegesprek tusschen de thomistische philosophie en de wijsbegeerte der wetsidee. Philosophia Reformata 13 (1-4):49-58.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39. Herman Dooyeweerd (1939). Kuyper's Wetenschapsleer. Philosophia Reformata 4 (4):193.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40. Herman Dooyeweerd (1971). Na vijf en dertig jaren. Philosophia Reformata 36:1-10.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41. H. Dooyeweerd (ed.) (1965). Philosophy and Christianity. Kampen, J. H. Kok.
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42. H. Dooyeweerd (1965). Philosophy and Christianity Philosophical Essays Dedicated to Professor Dr. Herman Dooyeweerd. J. H. Kok.
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43. H. Dooyeweerd (1952). Reformatie En Scholastiek in de Wijsbegeerte. Philosophical Review 61 (1):111-112.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44. H. Dooyeweerd & T. Wever (1953). Reformatie en scholastiek in de wijsbegeerte , Boek I, Het grieksche Voorspel. Revue Philosophique de la France Et de l'Etranger 143:444-447.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45. Herman Dooyeweerd (1959). Schep Ping En Evo Lu Tie. Philosophia Reformata 24 (3/4):113-159.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46. H. Dooyeweerd (1976). The Epistemo-Logical Gegenstand-Relation and the Logical Subject-Object-Relation. Philosophia Reformata 41:1.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47. H. Dooyeweerd (1949). Ter Nagedachtenis van Harry Diemer. Philosophia Reformata 14:1.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48. H. Dooyeweerd (1948). Transcendental Problems of Philosophic Thought an Inquiry Into the Transcendental Conditions of Philosophy. W.B. Eerdmans.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49. H. Dooyeweerd (1948). Transcendental Problems of Philosophic Thought. Grand Rapids, W. B. Eerdmans Pub. Co..
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50. H. Dooyeweerd (1960). Vernieuwing en Bezinning. Les Etudes Philosophiques 15 (1):99-99.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 52