42 found
Sort by:
Disambiguations:
H. Dooyeweerd [30]Herman Dooyeweerd [19]
 1. Herman Dooyeweerd (2007). Centrum en Omtrek: De Wijsbegeerte der Wetsidee in een veranderende wereld. Philosophia Reformata 72 (1):1-20.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. H. Dooyeweerd (2002). Encyclopedia of the Science of Law. Edwin Mellen Press.
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. H. Dooyeweerd (1997). A New Critique of Theoretical Thought. Monograph Collection (Matt - Pseudo).
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. H. Dooyeweerd (1996). Christian Philosophy and the Meaning of History. Monograph Collection (Matt - Pseudo).
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. H. Dooyeweerd (1996). Essays in Legal, Social, and Political Philosophy. Monograph Collection (Matt - Pseudo).
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. H. Dooyeweerd & Marcel E. Verburg (1986). Grenzen van Het Theoretisch Denken. Monograph Collection (Matt - Pseudo).
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. H. Dooyeweerd (1976). The Epistemo-Logical Gegenstand-Relation and the Logical Subject-Object-Relation. Philosophia Reformata 41:1.
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Herman Dooyeweerd (1975). De Kentheoretische Gegenstandsrelatie En de Logische Subject-Objectrelatie. Philosophia Reformata 40:83-101.
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Herman Dooyeweerd (1971). Na Vijf En Dertig Jaren. Philosophia Reformata 36:1-10.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Herman Dooyeweerd (1966). Het oecumenisch-reformatorisch grondmotief van de wijsbegeerte der wetsidee en de grondslag van de Vrije Universiteit. Philosophia Reformata 31 (1):3-15.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. H. Dooyeweerd (ed.) (1965). Philosophy and Christianity. Kampen, J. H. Kok.
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. H. Dooyeweerd (1965). Philosophy and Christianity Philosophical Essays Dedicated to Professor Dr. Herman Dooyeweerd. J. H. Kok.
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. H. Dooyeweerd (1960). In the Twilight of Western Thought. Philadelphia, Presbyterian and Reformed Pub. Co..
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. H. Dooyeweerd (1960). In the Twilight of Western Thought Studies in the Pretended Autonomy of Philosophical Thought. Presbyterian and Reformed Pub. Co.
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. H. Dooyeweerd (1960). Vernieuwing en Bezinning. Les Etudes Philosophiques 15 (1):99-99.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Herman Dooyeweerd (1960). Van Peursen's Cri Tische Vra Gen Bij “A New Cri Tique of Theo Reti Cal Thought”. Philosophia Reformata 25 (3&4):97-150.
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. Herman Dooyeweerd (1959). Schep Ping En Evo Lu Tie. Philosophia Reformata 24 (3/4):113-159.
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Herman Dooyeweerd (1958). De Verhouding Tussen Wijsbegeerte En Theologie En de Strijd der Faculteiten. Philosophia Reformata 23:1-21.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. H. Dooyeweerd (1954). De Analogische Grondbegrippen der Vakwetenschappen En Hun Betrekking Tot de Structuur van den Menselijken Ervaringshorizon. Noord-Hollandsche Uitg. Mij.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. H. Dooyeweerd & T. Wever (1953). Reformatie en scholastiek in de wijsbegeerte , Boek I, Het grieksche Voorspel. Revue Philosophique de la France Et de l'Etranger 143:444-447.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Paul van Schilfgaarde, H. Dooyeweerd & D. H. Th Vollenhoven (1953). Geschiedenis der Antieke Wijsbegeerte. Revue de Métaphysique et de Morale 58 (1):214-215.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. H. Dooyeweerd (1952). De transcendentale critiek van het theoretisch denken en de theologia naturalis. Philosophia Reformata 17:151.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. H. Dooyeweerd (1952). Reformatie En Scholastiek in de Wijsbegeerte. Philosophical Review 61 (1):111-112.
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. H. Dooyeweerd (1951). De wijsbegeerte der wetsidee en de "Barthianen". Philosophia Reformata 16:145.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. H. Dooyeweerd (1950). De Modale Structuur van Het Juridisch Oorzakelijkheidsverband. Noord-Hollandsche Uitg. Mij.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. H. Dooyeweerd (1950). Het substantiebegrip in de moderne natuurphilosophie en de theorie van het enkaptisch structuurgeheel. Philosophia Reformata 15:66.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. H. Dooyeweerd (1949). Ter Nagedachtenis van Harry Diemer. Philosophia Reformata 14:1.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. H. Dooyeweerd (1948). Het wijsgeerig tweegesprek tusschen de Thomistische philosophie en de wijsbegeerte der wetsidee. Philosophia Reformata 13:49.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. H. Dooyeweerd (1948). Transcendental Problems of Philosophic Thought an Inquiry Into the Transcendental Conditions of Philosophy. W.B. Eerdmans.
 30. H. Dooyeweerd (1948). Transcendental Problems of Philosophic Thought. Grand Rapids, W. B. Eerdmans Pub. Co..
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. H. Dooyeweerd (1946). De Idee der Individualiteits-Structuur En Het Thomistisch Substantiebegrip. Philosophia Reformata 11:22.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. H. Dooyeweerd (1942). De Leer der Analogie in de Thomistische Wijsbegeerte En in de Wijsbegeerte der Wetsidee. Philosophia Reformata 7:47.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. H. Dooyeweerd (1941). De vier religieuze grondthema's in den ontwikkelingsgang van het wijsgeerig denken van het avondland. Philosophia Reformata 6:161.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. Herman Dooyeweerd (1941). De transcendentale critiek van het wijsgeerig denken en de grondslagen van de wijsgeerige denkgemeenschap van het avondland. Philosophia Reformata 6:1-20.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. Herman Dooyeweerd (1940). Het tijdsprobleem in de wijsbegeerte der wetsidee. Philosophia Reformata 5:160-182.
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. H. Dooyeweerd (1939). De Transcendentale Critiek Van Het Wijsgeerig Denken. Synthese 4 (1):314 - 339.
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. Herman Dooyeweerd (1939). Kuyper's Wetenschapsleer. Philosophia Reformata 4 (4):193.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38. H. Dooyeweerd (1938). De niet-theoretische voor-oordeelen in de wetenschap. Philosophia Reformata 3:193.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39. H. Dooyeweerd (1937). De beteekenis van de wijsbegeerte der wetsidee voor de theorie der menschelijke samenleving. Philosophia Reformata 2:99.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. H. Dooyeweerd (1936). Het tijdsprobleem en zijn antinomieën op het immanentiestandpunt. Philosophia Reformata 1:65.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. Herman Dooyeweerd (1936). Het dilemma voor het christelijk wijsgeerig denken en het critisch karakter van de Wijsbegeerte der Wetsidee. Philosophia Reformata 1:3-16.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. Herman Dooyeweerd (1936). Het tijdsprobleem en zijn antinomieën. Philosophia Reformata 1:65-83.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation