Search results for 'Henk Bij de Weg' (try it on Scholar)

1000+ found
Sort by:
 1. Henk bij de Weg (2001). The Commonsense Conception and its Relation to Scientific Theory. Philosophical Explorations 4 (1):17-30.score: 2010.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Herwi Rikhof (2012). De weg van de theologie bij Piet Schoonenberg. Bijdragen 73 (4):353-370.score: 427.5
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Henk Bij de Weg, Reason and the Structure of Davidson's "Desire-Belief Model&Quot;.score: 405.0
  Abstract of “Reason and the structure of Davidson’s ‘Desire-Belief-Model’ ” by Henk bij de Weg -/- In the present discussion in the analytic theory of action, broadly two models for the explanation or justification of actions can be distinguished: the internalist and the externalist model. Against this background, I discuss Davidson’s version of the internalist Desire-Belief Model (DBM). First, I show that what Davidson calls “pro attitude” (a main element of his concept of reason) has two distinct meanings. An (...)
  Translate to English
  | Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. G. Kelinhans Maarten, J. J. Buskes Chris & W. De Regt Henk (2010). Philosophy of the Natural Sciences: Philosophy of Physics / Richard DeWitt. Philosophy of Chemistry / Joachim Schummer. Philosophy of Biology / Matthew H. Haber ... [Et Al.]. Philosophy of Earth Science. [REVIEW] In Fritz Allhoff (ed.), Philosophies of the Sciences. Wiley-Blackwell.score: 270.0
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Henk Bij de Weg, Can a Person Break a World Record?score: 201.0
  Most philosophers in the analytical philosophy answer the question what personal identity is in psychological terms. Arguments for substantiating this view are mainly based on thought experiments of brain transfer cases and the like in which persons change brains. However, in these thought experiments the remaining part of the body plays only a passive part. In this paper I argue that the psychological approach of personal identity cannot be maintained, if the whole body is actively involved in the analysis, and (...)
  Translate to English
  | Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Henk Bij de Weg, Explaining Consciousness and the Duality of Method.score: 201.0
  In consciousness studies, the first-person perspective, seen as a way to approach consciousness, is often seen as nothing but a variant of the third-person perspective. One of the most important advocates of this view is Dennett. However, as I show in critical interaction with Dennett’s view, the first-person perspective and the third-person perspective are different ways of asking questions about themes. What these questions are is determined by the purposes that we have when we ask them. Since our purposes are (...)
  Translate to English
  | Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Henk Bij de Weg, Dretske and the Causality of Reasons.score: 201.0
  In his work on reasons Dretske argues that reasons are only worthwhile for having them if they are causally relevant for explaining behaviour, which he elaborates in his representational theory of explanation. The author argues against this view by showing that there are reasons that are relevant for explaining behaviour but not causally relevant. He gives a linguistic foundation of his argumentation and shows that Dretske’s representational theory cannot explain human actions because man does not only perceive things that have (...)
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Henk Bij de Weg (2001). The Commonsense Conception and its Relation to Scientific Theory. Philosophical Explorations 4 (1):17 – 30.score: 201.0
  In this paper I discern two concepts of meaning: meaning O - which is assigned by us on the basis of our commonsense conception in order to constitute our own daily reality - and meaning I, which we assign when we interpret reality scientifically. Authors who contend that the commonsense conception is nothing but a kind of scientific theory, do not see that the two fields of life have their own concept of meaning. Commonsense and science are not separate from (...)
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Joshua Knobe, Dingmar Van Eck, Susan Blackmore, Henk Bij De Weg, John Barresi, Roblin Meeks, Julian Kiverstein & Drew Rendall (2005). Reviews. [REVIEW] Philosophical Psychology 18 (6):785 – 817.score: 198.0
 10. Henk te Velde (2007). Gezien vanuit Nederland. Opmerkingen over contemporaine geschiedenis bij het verschijnen van De Tuin van Heden. Revue Belge de Philologie Et D'Histoire 85 (3):881-891.score: 198.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Henk de bij Weg, Can a Person Break a World Record?score: 192.0
  In consciousness studies, the first-person perspective, seen as a way to approach consciousness, is often seen as nothing but a variant of the third-person perspective. One of the most important advocates of this view is Dennett. However, as I show in critical interaction with Dennett’s view, the first-person perspective and the third-person perspective are different ways of asking questions about themes. What these questions are is determined by the purposes that we have when we ask them. Since our purposes are (...)
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Henk de bij Weg (2001). The Commonsense Conception and its Relation to Scientific Theory. Philosophical Explorations 1 (1):17-30.score: 192.0
  In studying what people do two points of view can be distinguished: We can choose the perspective of the actors themselves (the actor’s perspective), or we can look at what is going on from the outside, from a distance (the researcher’s perspective). Regarding the relation between both points of view three standpoints have been defended.
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Aloïs Gerlo (1939). Tekstkritische nota's bij « de Pallio » van Q. S. FL. Tertullianus. Revue Belge de Philologie Et D'Histoire 18 (2):393-408.score: 147.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Antoine De Smet (1935). De Werken Bij de Reie Tusschen Brugge En Damme in de XIVe Eeuw. Revue Belge de Philologie Et D'Histoire 14 (3):859-863.score: 147.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Door Joelle de Poorte (forthcoming). Juridische bezwaren bij de• nieuwe in bu rgeri ngs plan nen. Idee.score: 147.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Kristien Justaert (2008). Onze vader, die in de hersenen zijt…? Godsdienstfilosofische bemerkingen bij de neurotheologie. Bijdragen 69 (1):70-96.score: 141.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. Hilde Eugelink (forthcoming). Bilal Benyaich (1982) is licentiaat in de politieke wetenschappen (VUB) en is werk-zaam als beleidsmedewerker bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. E-mail: bilal. benyaich@ coditel. net. [REVIEW] Res Publica.score: 141.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Joris Geldhof (2005). Baader en Schelling over Descartes en Spinoza: Fundamentele, theologisch gemotiveerde vragen bij de grondslagen Van de moderniteit. Bijdragen 66 (3):301-325.score: 141.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Piet Lenders (1977). Controversen over de intrestvoet in de achttiende eeuw bij de conversie van de renten in Vlaanderen (1755-1777). Revue Belge de Philologie Et D'Histoire 55 (4):1037-1068.score: 141.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Dirk Luyten (1998). Grote en kleine ondernemers tijdens de repressie van de economische collaboratie: kanttekeningen bij de discriminerende werking van de Galopin-doctrine, de strafwet en de consequenties voor het vervolgingsbeleid. Revue Belge de Philologie Et D'Histoire 76 (2):501-526.score: 141.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Paul Moyaert (1984). Wijsgerige Bedenkingen Bij de Waelhens' „la Psychose”. Tijdschrift Voor Filosofie 46 (1):19 - 56.score: 141.0
  The fundamental and unevitable risk of schizophrenia and paranoia reveals to us that the ego is not originally given ; the ego, that unifies the psyche and gives it a personal character (my psyche), is not from the very beginning necessarily present in my psyche. The ego has to be constituted; and in some extreme cases (i.e. schizophrenia and paranoia ) this process of constitution may radically fail : the ego might not have come about. This constitution cannot be thought (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. J. B. Poukens (2013). Bij de vierde druk Van een handboek der kerkgeschiedenis. Bijdragen 10 (1):97-103.score: 141.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Catherine Z. Elgin (2010). Review of Henk W. De Regt, Sabina Leonelli, Kai Eigner (Eds.), Scientific Understanding: Philosophical Perspectives. [REVIEW] Notre Dame Philosophical Reviews 2010 (1).score: 135.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Martin McNamara (2009). The Book of Ezekiel and its Influence. Edited by Henk Jan de Jonge and Johannes Tromp. Heythrop Journal 50 (1):136-136.score: 135.0
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. J. Schoffelmeer (1988). De Roeping Tot Sjamaan Bij de Creolen in Suriname. Bijdragen 49 (1):18-40.score: 135.0
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Lieven Boeve (1997). De Weg, de Waarheid En Het Leven-The Way, the Truth and the Life. Bijdragen 58 (2):164-188.score: 135.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Jan A. Aertsen (1994). Thomas van Aquino en de Thomas van Utrecht: kritische kanttekeningen bij de Utrechtse lezing van de Summa Theologiae. Bijdragen 55 (1):56-71.score: 135.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. Arnold Burms (2000). De plaats Van het dier: Enkele beschouwingen bij de voorafgaande artikelen. Tijdschrift Voor Filosofie 62 (3):549 - 564.score: 135.0
  The current debate about the moral status of animals is strongly determined by a misunderstanding of the role of moral intuitions. It is often assumed that our moral intuitions contain an implicit understanding of something that could ideally always be made explicit in terms of a consistent set of general principles. I have argued that this assumption is certainly wrong with respect to our moral intuitions about how we should behave towards animals. The meaning of these intuitions will always be (...)
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. Annekatrien Depoorter (2005). Correlatie onder vuur? Bedenkingen bij de theologische methode van Paul Tillich en Edward Schillebeeckx. Bijdragen 66 (1):37-64.score: 135.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Bart Maddens (2004). Het effect van verkiezingsuitgaven. Een verkennend onderzoek op basis van de aangiften bij de lokale verkiezingen van 8 oktober 2000'. [REVIEW] Res Publica 45:56-79.score: 135.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. Thomas Mertens (1986). Habermas En Searle: Kritische Beschouwingen Bij de Theorie Van Het Communicatieve Handelen. Tijdschrift Voor Filosofie 48 (1):66 - 93.score: 135.0
  In this article the author submits as thesis that Habermas's concept of communicative action results from an uncritical appropriation of the concept ‘speech act’. For this purpose, firstly the origin of Habermas's idea of a ‘power-free communication’ in his discussion with Gadamer will be considered. The legitimacy of such a concept of language is — following Habermas — adequately shown most of all by Searle. Secondly therefore, Searle's theory of the speech act will be taken in consideration. Indeed, Searle places (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. H. J. Rose (1938). Business Partnerships in Ancient Greece P. J. T. Endenburg: Koinoonia en Gemeenschap van Zaken bij de Grieken in den Klassieken Tijd. Pp. xii + 218. Amsterdam: H. J. Paris, 1937. Paper. [REVIEW] The Classical Review 52 (01):30-.score: 135.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. Paul Schotsmans & Walter Van Reusel (2005). Zorgzaam Omgaan Met Het Dode Lichaam: Kanttekeningen Bij de Ethiek Rondom Transplant Atiegeneeskunde. Bijdragen 66 (2):145-157.score: 135.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. P. Smulders (2013). Hilarius Van poitiers AlS exegeet Van mattheüs: Bij de kritische uitgave. Bijdragen 44 (1):59-82.score: 135.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. Johan Ackaert (1994). Het gebruik van de voorkeurstem bij de gemeenteraadsverkiezingen. Een terreinverkenning in de provincie Limburg. Res Publica 36 (2):107-118.score: 135.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. Johan Ackaert (1990). Imperiali, d'Hondt en Niemeyer als verdelingstechnieken bij de gemeenteraadsverkiezingen. Res Publica 32:537-556.score: 135.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. Jan A. Aertsen (1974). Uit God zijn alle dingen: enkele overwegingen bij de 700ste sterfdag van Thomas van Aquino'. Philosophia Reformata 39:102-55.score: 135.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38. Benoît Angelet (1973). Noodzakelijke Overwegingen Bij de Functie van de Filosofie in de Verhouding Tussen Theorie En Praxis. Philosophica 11.score: 135.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39. V. M. Bader & Albert Benschop (1990). Principiële beperkingen en paternalisme? een kritische reactie bij de opmerkingen van Tom Korver en Luuk Wijmans bij'Ongelijk-heden'. Krisis: Tijdschrift Voor Filosofie 40:34-38.score: 135.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. Pc Beentjes (1987). In de marge Van manuscript B 1 kanttekeningen bij de hebreeuwse tekst Van sirach 30: 12e. Bijdragen 48 (2):132-138.score: 135.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. P. Blokhuis (1996). Bij de grenzen van verplegingswetenschap. Philosophia Reformata 61 (2):160-174.score: 135.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. Lieven Boeve (1997). De Weg, De Waarheid En Het Leven. Bijdragen 58 (2):164-188.score: 135.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43. M. Cary & P. J. T. Endenburg (1939). Koinoonia, en gemeenschap van zaken bij de Grieken in den klassieken tijd. Journal of Hellenic Studies 59:158.score: 135.0
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44. Erwin Das (1992). De personale keuze bij de parlementsverkiezingen van 24 november 1991. Res Publica 34 (2):155-173.score: 135.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45. Fr Amatus A. S. Familia (2013). De betekenis Van het geloof bij de H. joannes Van het kruis. Bijdragen 13 (2):117-139.score: 135.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46. John Griffiths (1977). De Weg Naar Het Recht (The Road to Justice) By K. Schuyt, K. Groenendijk and B. Sloot (Deventer: Kluwer 1976, 387+ X Pp. Hfl. 32.50). The Distribution of Legal Services in the Netherlands. Book Reviews. [REVIEW] In Vincent Stuart (ed.), Order. Distributed by Random House. 501--5415.score: 135.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47. Peter Jonkers (1984). Filosofie en religie bij de jonge Hegel (1800). Bijdragen 45 (1):28-42.score: 135.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48. Theo Af Kuipers (1999). Kan schoonheid de weg wijzen naar de waarheid? Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 91 (3):174-193.score: 135.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49. Jan Lambrecht (2005). Zwakheid en Kracht (2 korintiërs 12, 1–13) kritische beschouwingen bij de nieuwe bijbel vertaling. Bijdragen 66 (3):326-340.score: 135.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 50. P. Ploumen (2013). Maria's middelaarschap bij de H. grignion de montfort. Bijdragen 9 (1):89-92.score: 135.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
1 — 50 / 1000