Search results for 'Henk de bij Weg' (try it on Scholar)

1000+ found
Order:
 1.  1
  Henk bij de Weg (2001). The Commonsense Conception and its Relation to Scientific Theory. Philosophical Explorations 4 (1):17-30.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2.  2
  Herwi Rikhof (2012). De weg van de theologie bij Piet Schoonenberg. Bijdragen 73 (4):353-370.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3. Henk Bij de Weg, Reason and the Structure of Davidson's "Desire-Belief Model".
  of “Reason and the structure of Davidson’s ‘Desire-Belief-Model’ ” by Henk bij de Weg In the present discussion in the analytic theory of action, broadly two models for the explanation or justification of actions can be distinguished: the internalist and the externalist model. Against this background, I discuss Davidson’s version of the internalist Desire-Belief Model . First, I show that what Davidson calls “pro attitude” has two distinct meanings. An implication of this is that Davidson’s DBM actually comprises two (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4. Henk bij de Weg (1996). De Betekenis van Zin Voor Het Begrijpen van Handelingen. Monograph Collection (Matt - Pseudo).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5. G. Kelinhans Maarten, J. J. Buskes Chris & W. De Regt Henk (2010). Philosophy of the Natural Sciences: Philosophy of Physics / Richard DeWitt. Philosophy of Chemistry / Joachim Schummer. Philosophy of Biology / Matthew H. Haber ... [Et Al.]. Philosophy of Earth Science. [REVIEW] In Fritz Allhoff (ed.), Philosophies of the Sciences. Wiley-Blackwell
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6.  37
  Henk de bij Weg, Can a Person Break a World Record?
  In consciousness studies, the first-person perspective, seen as a way to approach consciousness, is often seen as nothing but a variant of the third-person perspective. One of the most important advocates of this view is Dennett. However, as I show in critical interaction with Dennett’s view, the first-person perspective and the third-person perspective are different ways of asking questions about themes. What these questions are is determined by the purposes that we have when we ask them. Since our purposes are (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7.  15
  Henk de bij Weg (2001). The Commonsense Conception and its Relation to Scientific Theory. Philosophical Explorations 1 (1):17-30.
  In studying what people do two points of view can be distinguished: We can choose the perspective of the actors themselves (the actor’s perspective), or we can look at what is going on from the outside, from a distance (the researcher’s perspective). Regarding the relation between both points of view three standpoints have been defended.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8.  9
  R. Bakker (1969). Heideggers interpretatie: Van de logos bij herakleitos. Tijdschrift Voor Filosofie 31 (2):290 - 326.
  Heidegger ist durch seinen eigenwilligen Sprachgebrauch einer der dunkelsten Denker unserer Zeit. Dies ist jedoch kein Zeichen von Willkür oder unbegründeter Sucht nach Ürsprünglichkeit, für ihn hängt die Sprache wesentlich mit seinem Philosophieren zusammen (1). Vor allem ist von Seiten der angloamerikanischen Sprachanalytiker an diesem Sprachgebrauch viel Kritik geübt, u.a. durch Carnap. Ausdrücke wie „das Nichtige nichtet” finden in den empirischen Situationen kein Echo, entziehen sich der Methode der Verifikation, erfüllen keine einzige Wahrheitsvoraussetzung und können keine Protokollsätze sein (2). Dennoch, (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9.  3
  Henk te Velde (2007). Gezien vanuit Nederland. Opmerkingen over contemporaine geschiedenis bij het verschijnen van De Tuin van Heden. Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 85 (3):881-891.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10.  14
  Henk Bij de Weg (2016). Collective Intentionality and Individual Action. My Website.
  People often do things together and form groups in order to get things done that they cannot do alone. In short they form a collectivity of some kind or a group, for short. But if we consider a group on the one hand and the persons that constitute the group on the other hand, how does it happen that these persons work together and finish a common task with a common goal? In the philosophy of action this problem is often (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Henk Bij de Weg, Can a Person Break a World Record?
  Most philosophers in the analytical philosophy answer the question what personal identity is in psychological terms. Arguments for substantiating this view are mainly based on thought experiments of brain transfer cases and the like in which persons change brains. However, in these thought experiments the remaining part of the body plays only a passive part. In this paper I argue that the psychological approach of personal identity cannot be maintained, if the whole body is actively involved in the analysis, and (...)
  Translate
    Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Henk Bij de Weg, Explaining Consciousness and the Duality of Method.
  In consciousness studies, the first-person perspective, seen as a way to approach consciousness, is often seen as nothing but a variant of the third-person perspective. One of the most important advocates of this view is Dennett. However, as I show in critical interaction with Dennett’s view, the first-person perspective and the third-person perspective are different ways of asking questions about themes. What these questions are is determined by the purposes that we have when we ask them. Since our purposes are (...)
  Translate
    Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Henk Bij de Weg, Dretske and the Causality of Reasons.
  In his work on reasons Dretske argues that reasons are only worthwhile for having them if they are causally relevant for explaining behaviour, which he elaborates in his representational theory of explanation. The author argues against this view by showing that there are reasons that are relevant for explaining behaviour but not causally relevant. He gives a linguistic foundation of his argumentation and shows that Dretske’s representational theory cannot explain human actions because man does not only perceive things that have (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14.  38
  Henk Bij de Weg (2001). The Commonsense Conception and its Relation to Scientific Theory. Philosophical Explorations 4 (1):17 – 30.
  In this paper I discern two concepts of meaning: meaning O - which is assigned by us on the basis of our commonsense conception in order to constitute our own daily reality - and meaning I, which we assign when we interpret reality scientifically. Authors who contend that the commonsense conception is nothing but a kind of scientific theory, do not see that the two fields of life have their own concept of meaning. Commonsense and science are not separate from (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15.  40
  Joshua Knobe, Dingmar Van Eck, Susan Blackmore, Henk Bij De Weg, John Barresi, Roblin Meeks, Julian Kiverstein & Drew Rendall (2005). Reviews. [REVIEW] Philosophical Psychology 18 (6):785 – 817.
 16.  50
  Lydia Patton (2010). Henk de Regt, Sabina Leonelli, and Kai Eigner, Eds. Scientific Understanding. [REVIEW] Isis: A Journal of the History of Science 101 (4):932-933..
  In _Aspects of Scientific Explanation_ (New York, 1965), Carl Hempel argued that the philosophy of science should focus on objectivist explanation and should not incorporate an account of pragmatic or subjective understanding. The stated aim of this collection of essays is to argue against Hempel's objectivist view by arguing for incorporating accounts of understanding into the philosophy of science and by giving a substantive account of the role of understanding in modeling and in scientific practice. The volume is ambitious and (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. P. Blokhuis (1996). Bij de grenzen van verplegingswetenschap. Philosophia Reformata 61 (2):160-174.
  In de eerste hoofdstukken van vakwetenschappelijke handboeken wordt de lezer vaak met de grenzen van de betreffende vakwetenschap geconfronteerd. Het terrein en de aard van de vakwetenschap worden geschetst en daarmee de plaats van het terrein binnen de werkelijkheid en de betekenis van de verworven kennis. Het is de filosofie eigen dat zij zich in tegenstelling tot de vakwetenschap langdurig ophoudt bij dergelijke grenzen en er regelmatig naar terugkeert. Voor de vakwetenschap betekent nadenken over de grenzen gedwongen oponthoud dat niet (...)
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. Pjj Van Geest (forthcoming). De geestelijke weg van Augustinus. Augustinus: Wij Zijn de Tijden.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19.  9
  Wim Hajkamp (forthcoming). Duurzame ontwikkeling en de derde weg. Idee.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20.  17
  Diane Veale Jones (2010). Alice Hovorka, Henk de Zeeuw, and Mary Njenga (Eds.), Women Feeding Cities: Mainstreaming Gender in Urban Agriculture and Food Security. [REVIEW] Journal of Agricultural and Environmental Ethics 23 (5):495-497.
 21. W. J. C. Weren (1988). Review of the Book De Messiaanse Weg (Dl. 2: Jezus van Nazaret), CJ den Heyer, 1986, 9024241146. [REVIEW] Bijdragen 49:95-95.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. B. Kee (2001). Henk de Vries, Kwaliteitszorg zonder onbehagen. Praktische adviezen voor gebruik van ISO 9000 als uitkomst van een christelijk-filosofische analyse, met een woord vooraf door prof.dr.ing. T.W. Hardjono, directeur van het Instituut Kwaliteit, Duurzaamheid en Innovatie . Amsterdam/ Rotterdam 1999: Buijten & Schipperheijn/ KDI. 78 pp. ISBN 90-6064-989-3. [REVIEW] Philosophia Reformata 66 (2):225-227.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. Tadeusz Kobierzycki (2009). Tristan - miłość jako strata i marzenie (rec. R. Wagner, Henk de Vliger, \"Tristan\" - Balet Krzysztofa Pastora w dwóch aktach do muzyki \"Tristana i Izoldy, pasji orkiestrowej\"). Humanistyka I Przyrodoznawstwo 15.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24.  10
  Door Joelle de Poorte (forthcoming). Juridische bezwaren bij de• nieuwe in bu rgeri ngs plan nen. Idee.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25.  4
  Lucía Bodas Fernández (2011). Reseña de" Der morastige Zirkel der menschlichen Bestimmung: Friedrich Schillers Weg von der Aufklärung zu Kant" de MACOR, LAURA. Eidos: Revista de Filosofía de la Universidad Del Norte 15:237-242.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26.  5
  Aloïs Gerlo (1939). Tekstkritische nota's bij « de Pallio » van Q. S. FL. Tertullianus. Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 18 (2):393-408.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27.  3
  Antoine De Smet (1935). De Werken Bij de Reie Tusschen Brugge En Damme in de XIVe Eeuw. Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 14 (3):859-863.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28.  1
  Chris De Maegd (2010). Les jardins sont la partie la plus riante d’une maison. Siertuinen bij adellijke residenties in de 17de en de 18de eeuw. Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 88 (2):409-434.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. B. H. Kazemier (1951). De Staat Bij Spinoza En Hobbes. E. J. Brill.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30.  10
  Helmut Peitsch (2016). Heribert Tommek: Der lange Weg in die Gegenwartsliteratur. Studien zur Geschichte des literarischen Feldes in Deutschland von 1960 bis 2000, Berlin/München/Boston: de Gruyter 2015, VIII + 620 S. [REVIEW] Zeitschrift für Religions- Und Geistesgeschichte 68 (3):308-311.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. Hilde Eugelink (forthcoming). Bilal Benyaich (1982) is licentiaat in de politieke wetenschappen (VUB) en is werk-zaam als beleidsmedewerker bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. E-mail: bilal. benyaich@ coditel. net. [REVIEW] Res Publica.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32.  20
  Helmut Peitsch (2015). Heribert Tommek: Der lange Weg in die Gegenwartsliteratur. Studien zur Geschichte des literarischen Feldes in Deutschland von 1960 bis 2000, Berlin/München/Boston: de Gruyter 2015, VIII + 620 S. [REVIEW] Zeitschrift für Religions- Und Geistesgeschichte 67 (3-4):296-298.
  Translate
    Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33.  37
  V. Kal (2006). De secularisatie van de religie bij Emmanuel Levinas. Wijsgerig Perspectief 1 (46):36-45.
  Levinas' godsdienstwijsbegeerte is verre van een godsdienstig denken. Aan de hand van biografische en zakelijke analyses kan men aantonen dat Levinas thuishoort in de brede Europese traditie van een gehumaniseerde en geseculariseerde opvatting van religie.
  Translate
    Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. G. De Geest (1986). De vraagstelling bij een referendum. Res Publica 38 (1):3-21.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35.  14
  Paul Moyaert (1976). De metafoor en de metonymie AlS basisstrukturen Van de taal bij J. lacan. Tijdschrift Voor Filosofie 38 (3):436 - 457.
  La différence entre l'interprétation lacanienne de la métaphore et celle de la linguistique doit être comprise à partir de la double structure fondamentale de la différence (la langue étant un système de différences). La linguistique conçoit ces différences comme une ensemble fini d'oppositions : le développement de la langue est régi par la présence a priori d'un nombre de formes. Cette conception, selon laquelle les différences sont dominées par l'identité d'une forme, est due à une certaine interprétation de l'événement de (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36.  14
  Chris Doude van Troostwijk (2006). De Andere Adam. Schepping En Plaatsvervanging Bij Levinas. Wijsgerig Perspectief 46 (1):25-35.
  Levinas is in biografisch én in filosofisch opzicht met anti-judaïstische denkbeelden geconfronteerd. Over Christus heeft hij zich slechts sporadisch uitgelaten. Desondanks is zijn werk is te lezen als een ontzenuwing – zo men wil een ‘deconstructie’ – van een aantal klassiek christelijk dogmatische bepalingen, die voedsel gaven aan het antisemitisme. Hij denkt verder dan de traditionele onto-theologie en het daarbij behorende kosmologisch realisme of ethische moralisme. Hoe hij daarbij methodisch te werk gaat, wordt hieronder geschetst aan de hand van twee (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37.  13
  H. J. Rose (1936). Typical Numbers J. W. S. Blom : De typische Getallen bij Homeros en Herodotos. I. Triaden, Hebdomaden en Enneaden. Pp. xii + 316. Nijmegen : Berkhout, 1936. Paper. [REVIEW] The Classical Review 50 (05):172-173.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38.  13
  Arnold M. Duff (1934). Studies of Catullus Otto Friess: Beobachtungen über die Darstellungskunst Catulls. Pp. 98. Würzburg: Memminger, 1929. Paper. Christos K. Kapnukajas: Catull und Phalaekos. Pp. 14. Athens: Blasudakis, 1930. Paper. Oskar Hezel: Catull und das griechische Epigramm. Pp. viii + 78. (Tübinger Beiträge zur Altertumswissenschaft: Heft 17.) Stuttgart: Kohlhammer, 1932. Paper, RM. 4.50. Jan van Gelder: De Woordherhaling bij Catullus (with an English survey). Pp. xx + 181 The Hague: Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij, 1933. Paper. [REVIEW] The Classical Review 48 (01):25-26.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39.  13
  K. Kuypers (1974). De idee Van filosofie AlS strenge wetenschap bij Husserl. Tijdschrift Voor Filosofie 36 (4):673 - 706.
  Die Forderung einer Philosophie als strenger Wissenschaft, von Husserl zum ersten Mal in dem bekannten Logosaufsatz erhoben, richtet sich nicht, wie meistens gedacht und auch von Dilthey selbst so verstanden ist, gegen den Historizismus von Dilthey, sondern vielmehr gegen dessen Identifizierung von Philosophie mit Weltanschauungsphilosophie und damit mit Weisheitslehre. Husserl hat vom Anfang an bis zum Ende seines Lebens sich der Herausarbeitung dieer Idee gewidmet und die Phänomenologie als Verwirklichung dieser Idee betrachtet. Dementsprechend soll man auch der geläufigen Auffassung zuwider (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40.  9
  Jens De Vleminck (2012). Review: Ph. Van Haute & T. Geyskens, De kunst van een onmogelijk genot: Klinische antropologie van de hysterie bij Freud en Lacan (Utrecht: IJzer, 2010). [REVIEW] Tijdschrift Voor Filosofie 74 (2):386-389.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41.  9
  Paul Moyaert (1984). Wijsgerige Bedenkingen Bij de Waelhens' „la Psychose”. Tijdschrift Voor Filosofie 46 (1):19 - 56.
  The fundamental and unevitable risk of schizophrenia and paranoia reveals to us that the ego is not originally given ; the ego, that unifies the psyche and gives it a personal character (my psyche), is not from the very beginning necessarily present in my psyche. The ego has to be constituted; and in some extreme cases (i.e. schizophrenia and paranoia ) this process of constitution may radically fail : the ego might not have come about. This constitution cannot be thought (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42.  8
  L. De Vos (1993). Deductie en transcendentale eenheid Van de apperceptie bij Kant. Tijdschrift Voor Filosofie 55 (3):519-537.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43.  7
  Jacques De Visscher (2002). Het wonder Van de werkelijkheid: Symboliek, metafysica en scepsis bij Cornelis Verhoeven. Tijdschrift Voor Filosofie 64 (1):97-123.
  What emerges as the overarching theme in the extensive work of the Dutch philosopher Cornelis Verhoeven is our relationship to reality. Being appealed to by thousands of things in our existence makes us realize that we cannot avoid reality. The most meaningful forms of reality are symbols, which lead us, through radical astonishment and contemplation to the metaphysical insight that something exists rather than nothing. This renders Verhoeven sceptical as the weakness of our ability to know and understand hampers our (...)
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44.  7
  A. Van de Putte (1992). De natuurwet bij Edmund Burke over de grondslagen Van het conservatisme. Tijdschrift Voor Filosofie 54 (3):393-423.
  In this study, an attempt is made to understand why Burke at the same time refers to the natural law and to the principle of inheritance as moral standards for the human will. Indeed, the latter principle implies reverence to a particular tradition, whereas natural law is a universal standard, binding all people. First, the meaning of the principle of inheritance in Burke's critique of the French Revolution is explained, and next the conception of the natural law he implicitly adopts. (...)
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45.  12
  Norman Gulley (1974). Walter Hirsch: Platons Weg zum Mythos. Pp. xx+399. Berlin: de Gruyter, 1971. Cloth, DM. 68. The Classical Review 24 (02):290-291.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46.  3
  Jacques Mertens (1969). De economische en sociale toestand van de opstandelingen uit het Brugse Vrije, wier goederen na de slag bij Cassel verbeurd verklaard werden. Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 47 (4):1131-1153.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 47.  4
  Thomas H. Von Der Dunk (1998). Doet offerande op de twee Altaaren, die bij den Tempel staan. Grotiana 19 (1):25-75.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48.  2
  Lieven Boeve (1997). De Weg, De Waarheid En Het Leven. Bijdragen 58 (2):164-188.
  In our postmodern times, the question 'where is truth' and surely 'truth with regard to religion' appears to be answered especially with the reply 'in particular traditions'. The combination 'truth, particular tradition and salvation', however, still leaves a number of avenues open. In the first part, we go over the ideas of Herman De Dijn, Richard Rorty, Peter Koslowski and Jürgen Habermas respectively with regard to truth and particularity. The first two desire to respect fully the particular and contingent character (...)
  No categories
  Translate
    Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49.  4
  Théo Luykx (1943). Bij een belangrijke bijdrage tot de kennis van het XIIIe eeuwsche Vlaanderen. Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 22 (1):447-456.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50. R. Moolenaar (1995). De Filosofie in Alle Staten. Over Filosofie En Politiek Bij Jacques Derrida. In Devos R. (ed.), De Marges van de Macht. Filosofie En Politiek in Frankrijk: 1981-1995. Universitaire Pers 67--90.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 1000