11 found
Sort by:
 1. Józef Bremer (2013). „Pojęcie 'bólu' zdobyłeś wraz z językiem”. Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 22 (2):401-416.
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Józef Bremer (2012). Book Review: Thomas Nagel. Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Con-Ception of Nature Is Almost Certainly False. Oxford: Oxford University Press, 2012. [REVIEW] Forum Philosophicum 17 (2):269-273.
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Józef Bremer (2012). Dwa obrazy świata: manifestujący się i naukowy. Roczniki Filozoficzne 60 (1):27-47.
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Józef Bremer (2012). Review:" Das Vorschreiten der Säkularisierung (The Progression of Secularization)," by Hans Werhahn. [REVIEW] Forum Philosophicum 17 (1):105-108.
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Józef Bremer (2011). Aristotle on Touch. Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 16 (1).
  According Aristotle’s On the Soul, the fi rst and most important form of sensation which we human beings share with other animals is a sense of touch. Without touch animals cannot exist. The fi rst part of my article presents Aristotle’s teaching about the internal connection between the soul and the sensory powers, especially as regards the sense of touch. The second part consists of a collection of the classical considerations about this subject. The third part then deals with the (...)
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Józef Bremer & Josef G. F. Rothhaupt (eds.) (2009). Ludwig Wittgenstein: "Przydzielony Do Krakowa" = "Krakau Zugeteilt". Wam.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Józef Bremer (2008). Review: Ireneusz Ziemiński, Tod, Unsterblichkeit, Sinn des Lebens. Existentielle Dimension der Philosophie von Ludwig Wittgenstein [Śmierć, nieśmiertelność, sens życia. Egzystencjalny wymiar fi lozofi i Ludwiga Wittgensteina], Kraków: Aureus 2006. [REVIEW] Forum Philosophicum 13 (1):154-157.
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Józef Bremer (2006). Kilka uwag o tożsamości i jedności podmiotu. Diametros 7:228-230.
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Józef Bremer (2006). Review: Byt i Sens. Księga Pamiątkowa VII Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Szczecinie. [REVIEW] Forum Philosophicum 11:283-286.
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Józef Bremer (2006). Review:" Religiöse Erfahrung zwischen Emotion und Kognition: William James' Karl Girgensohns, Rudolf Ottos und Carl Gustav Jungs Psychologie des religiösen Erlebens," by Henryk Machon. [REVIEW] Forum Philosophicum 11:300-303.
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Józef Bremer (2005). Jak to Jest Być Świadomym : Analityczne Teorie Umysłu a Problem Neuronalnych Podstaw Świadomości. Wydawn. Ifis Pan.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation