11 found
Sort by:
 1. Józef Bremer (2013). „Pojęcie 'bólu' zdobyłeś wraz z językiem”. Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 22 (2):401-416.
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Józef Bremer (2012). Book Review: Thomas Nagel. Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Con-Ception of Nature Is Almost Certainly False. Oxford: Oxford University Press, 2012. [REVIEW] Forum Philosophicum 17 (2):269-273.
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Józef Bremer (2012). Dwa obrazy świata: manifestujący się i naukowy. Roczniki Filozoficzne 60 (1):27-47.
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Józef Bremer (2012). Review:" Das Vorschreiten der Säkularisierung (The Progression of Secularization)," by Hans Werhahn. [REVIEW] Forum Philosophicum 17 (1):105-108.
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Józef Bremer (2011). Aristotle on Touch. Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 16 (1).
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Józef Bremer & Josef G. F. Rothhaupt (eds.) (2009). Ludwig Wittgenstein: "Przydzielony Do Krakowa" = "Krakau Zugeteilt". Wam.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Józef Bremer (2008). Review: Ireneusz Ziemiński, Tod, Unsterblichkeit, Sinn des Lebens. Existentielle Dimension der Philosophie von Ludwig Wittgenstein [Śmierć, nieśmiertelność, sens życia. Egzystencjalny wymiar fi lozofi i Ludwiga Wittgensteina], Kraków: Aureus 2006. [REVIEW] Forum Philosophicum 13 (1):154-157.
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Józef Bremer (2006). Kilka uwag o tożsamości i jedności podmiotu. Diametros 7:228-230.
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Józef Bremer (2006). Review: Byt i Sens. Księga Pamiątkowa VII Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Szczecinie. [REVIEW] Forum Philosophicum 11:283-286.
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Józef Bremer (2006). Review:" Religiöse Erfahrung zwischen Emotion und Kognition: William James' Karl Girgensohns, Rudolf Ottos und Carl Gustav Jungs Psychologie des religiösen Erlebens," by Henryk Machon. [REVIEW] Forum Philosophicum 11:300-303.
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Józef Bremer (2005). Jak to Jest Być Świadomym : Analityczne Teorie Umysłu a Problem Neuronalnych Podstaw Świadomości. Wydawn. Ifis Pan.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation