39 found
Order:
 1. Jerzy Słupecki (1984). S. Leśniewski's Calculus of Names. In Jan T. J. Srzednicki, V. F. Rickey & J. Czelakowski (eds.), Studia Logica. Distributors for the United States and Canada, Kluwer Boston 59--122.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   12 citations  
 2.  13
  Witold A. Pogorzelski & Jerzy Słupecki (1960). Podstawowe Własności Systemów Dedukcyjnych Opartych Na Nieklasycznych Logikach. Cz. II. Studia Logica 10 (1):77 - 95.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   2 citations  
 3.  30
  Jerzy Słupecki (1955). S. Leśniewski's Calculus of Names. Studia Logica 3 (1):7-72.
 4.  16
  Jerzy Słupecki, Grzegorz Bryll & Urszula Wybraniec-Skardowska (1971). Theory of Rejected Propositions. I. Studia Logica 29 (1):75 - 123.
 5.  10
  Jerzy Słupecki (1955). System Logiczny Bez Operatorów. Studia Logica 3 (1):98-108.
 6.  11
  Jerzy Słupecki (1953). О Правилах Исчисления Предложе Ий. Studia Logica 1 (1):42-43.
  Существенной переменной выражения исчисления предложений мы называем переме ную, значение которой при некотором сочетании значений других переменных влияет на значение целого выражения.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7.  17
  Jerzy Słupecki (1968). Kształcenie Sprawności Logicznej Młodzieży Szkolnej. Studia Logica 23 (1):149 - 155.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8.  16
  Jerzy Słupecki (1953). Uber Die Regeln Des Aussagenkalkuls. Studia Logica 1 (1):19 - 43.
 9.  17
  Jerzy Słupecki, Grzegorz Bryll & Urszula Wybraniec-Skardowska (1972). The Theory of Rejected Propositions. II. Studia Logica 30 (1):97 - 145.
 10.  4
  Jerzy Słupecki (1953). Uber die Regeln des Aussagenkalkuls. Studia Logica 1 (1):19-40.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   2 citations  
 11.  21
  Jerzy Słupecki (1953). St. Lesniewski's Protothetics. Studia Logica 1 (1):44-112.
 12.  4
  Ludwik Borkowski & Jerzy Słupecki (1958). A Logical System Based on Rules and its Application in Teaching Mathematical logicO Pewnym Systemie Logicznym Opartym Na Regułach I Jego Zastosowaniu Przy Nauczaniu Logiki matematycznejОб одноИ логическоИ Системе, основанноИ На Правилах И Об Ее Применении В Преподавании математическоИ Логики. Studia Logica 7 (1):71-113.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   3 citations  
 13.  15
  Jerzy Słupecki (1953). Π⌕Оотнка Ст. Лесцневского. Studia Logica 1 (1):112-112.
  Прототетика Ст. Лесневского является обобщением двузначного исчисления предложений. Выступают в ней рядом с терминами этого исчисления функторы (как постоянные так и переменные) всех тех семантических категорий какие могут быть определены, когда точкой исхода является категсрия предложений.В этом труде представлены три системы прототетики. Основным термином двух из них является импликация, ссновным термином третьей системы эквивалентность. Системы с основным термином импликации разнятся гравилами вывода. В одной из них действует так наз. правило проверки, в другой прабило зкстенсиональности. Первое из этих правил является обобщением (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14.  15
  Jerzy Słupecki (1958). O Pewnych Fragmentarycznych Systemach Rachunku Zdań. Studia Logica 8 (1):177 - 187.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15.  5
  Witold A. Pogorzelski & Jerzy Słupecki (1960). Podstawowe własności systemów dedukcyjnych opartych na nieklasycznych logikach. cz. iОсновные свойства дедуктивных систем, основанных на неклассических логиках. ч. ІBasic properties of deductive systems based on nonclassical logics. Part I. [REVIEW] Studia Logica 9 (1):163-176.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   3 citations  
 16.  9
  Tadeusz Zgółka, Krystyna Zamiara & Jerzy Słupecki (1973). Recenzje. Studia Logica 32 (1):191-202.
 17.  6
  Maria Kokoszyńska, Tadeusz Kubiński & Jerzy Słupecki (1956). Zastosowanie pojęć logiki matematycznej do wyjaśniania niektórych pojęć przyrodoznawstwaПрименение понятий математической яогики к выяснению некоторых понятий естествознания. Studia Logica 4 (1):155-208.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   2 citations  
 18.  4
  Witold A. Pogorzelski & Jerzy Słupecki (1960). Podstawowe własności systemów dedukcyjnych opartych na nieklasycznych logikach. cz. II. Studia Logica 10 (1):77-91.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19.  4
  Jerzy Słupecki (1958). Towards a Generalized Mereology of Leśniewski. Studia Logica 8 (1):131-154.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20.  21
  Jerzy Słupecki (1971). A Generalization of Modal Logic. Studia Logica 28 (1):7 - 17.
 21.  22
  Jerzy Słupecki (1970). Uwagi O Pewnym Szkolnym Podręczniku Matematyki. Studia Logica 26 (1):147 - 154.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22.  10
  Jerzy Słupecki & Witold A. Pogorzeilski (1961). A Variant of the Proof of the Completeness of the First Order Functional Calculus. Studia Logica 12 (1):125 - 134.
 23.  12
  Jerzy Słupecki & Krystyna Piróg-Rzepecka (1973). An Extension of the Algebra of Sets. Studia Logica 31 (1):7 - 37.
 24.  12
  Jerzy Słupecki & Grzegorz Bryll (1973). Proof of Ł-Decidability of Lewis System S. Studia Logica 32 (1):99 - 107.
 25.  12
  Witold A. Pogorzelski & Jerzy Słupecki (1960). Podstawowe Własności Systemów Dedukcyjnych Opartych Na Nieklasycznych Logikach. Cz. I. Studia Logica 9 (1):163 - 176.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 26.  25
  Jerzy Słupecki (1958). Towards a Generalized Mereology of Leśniewski. Studia Logica 8 (1):131-154.
 27.  18
  Jerzy Słupecki (1972). A Criterion of Fullness of Many-Valued Systems of Propositional Logic. Studia Logica 30 (1):153 - 157.
 28.  20
  Ludwik Borkowski & Jerzy Słupecki (1958). A Logical System Based on Rules and its Application in Teaching Mathematical Logic. Studia Logica 7 (1):71 - 113.
 29.  15
  Jerzy Słupecki (1955). Rachunek Nazw St. Leśniewskiego. Studia Logica 3 (1):72-73.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30.  2
  Jerzy Słupecki (1971). Elementy logiki w programach nauczania matematyki. Studia Logica 29 (1):183-189.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31.  2
  Jerzy Słupecki & Grzegorz Bryll (1973). Proof of Ł-Decidability of Lewis System S5. Studia Logica 32 (1):99-105.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32.  2
  Jerzy Słupecki (1970). Uwagi o pewnym szkolnym podręczniku matematyki. Studia Logica 26 (1):147-154.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33.  1
  Jerzy Słupecki (1950). Czeżowski Tadeusz. Logika. Podręcznik dla studiujących nauki filozoficzne. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolynch, Warsaw 1949, 273 pp. [REVIEW] Journal of Symbolic Logic 15 (3):206.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34.  15
  Maria Kokoszyńska, Tadeusz Kubiński & Jerzy Słupecki (1956). Zastosowanie Pojęć Logiki Matematycznej Do Wyjaśniania Niektórych Pojęć Przyrodoznawstwa. Studia Logica 4 (1):155 - 211.
 35.  12
  Jerzy Słupecki (1971). Elementy Logiki W Programach Nauczania Matematyki. Studia Logica 29 (1):183 - 189.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36.  10
  Jerzy Słupecki (1971). Proof of Axiomatizability of Full Many-Valued Systems of Calculus of Propositions. Studia Logica 29 (1):155 - 168.
 37.  6
  Jerzy Słupecki & Leszek Nowak (1971). Recenzje. Studia Logica 29 (1):191-199.
 38. Jerzy Słupecki (1967). Elements of Mathematical Logic and Set Theory. New York, Pergamon Press.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39. Jerzy Słupecki (1949). O właściwych regułach inferencyjnych. Kwartalnik Filozoficzny 18 (3):309-312.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography