6 found
Order:
 1.  3
  Juan Ruiz Manero (2015). Bobbio y El Positivismo: La Triple Distinción y El Propio Bobbio. Revus 26.
  The paper critically examines Bobbio's famous disctinction between legal positivism as a method, a theory and an ideology. The author first highlights certain problems of the distinction itself and then focuses on Bobbio's self-determined position within it. Delving on Bobbio's analysis of the concepts of basic norm and rule of recognition, he demonstrates how Bobbio's later rejection of these two concepts implies acceptance of positivistic legal theory and ideology – despite the fact that he explicitly rejected them in the first (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2.  1
  Juan Ruiz Manero (2015). Bobbio in pravni pozitivizem. Tridelba in njen avtor sam. Revus 26.
  Prispevek kritično obravnava znano Bobbievo tridelbo pravnega pozitivizma na pozitivizem kot splošni pristop k učenju prava, nauk o pravu in ideologijo. Avtor uvodoma opozori na nekaj problemov same tridelbe, nato pa se osredotoči na Bobbievo samoopredelitev znotraj nje. Na primeru Bobbieve obravnave pojmov temeljne norme in pravila priznavanja pokaže, kako ga njegovo kasnejše zavračanje teh dveh pojmov nezavedno privede do sprejemanja pravnega pozitivizma kot nauka o pravu in pravne ideologije – ki ju je sicer zavračal. Avtor vidi razlog za ta (...)
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  6
  Juan Ruiz Manero (1999). Algunos límites de la Teoría del Derecho de Alchourrón y Bulygin. Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía Del Derecho 10.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4.  17
  Manuel Atienza & Juan Ruiz Manero (1996). Permissions, Principles and Rights. A Paper on Statements Expressing Constitutional Liberties. Ratio Juris 9 (3):236-247.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5.  1
  Manuel Atienza Rodríguez & Juan Ruiz Manero (2006). Dejemos atrás el positivismo jurídico. In Ramos Pascua, José Antonio, Rodilla González & A. M. (eds.), El Positivismo Jurídico a Examen: Estudios En Homenaje a José Delgado Pinto. Caja Duero
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Manuel Atienza & Juan Ruiz Manero (2012). Rules, Principles, and Defeasibility. In Jordi Ferrer Beltrán & Giovanni Battista Ratti (eds.), The Logic of Legal Requirements: Essays on Defeasibility. Oxford University Press
   
  Export citation  
   
  My bibliography