13 found
Sort by:
 1. Junjie Huang (ed.) (2012). Chaoxian Ru Zhe Dui Ru Jia Chuan Tong de Jie Shi. Guo Li Taiwan da Xue Chu Ban Zhong Xin.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Junjie Huang (ed.) (2012). Zhongguo Ren de Yu Zhou Guan. Huang Shan Shu She.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Junjie Huang (2010). Dong Ya Wen Hua Jiao Liu Zhong de Ru Jia Jing Dian Yu Li Nian: Hu Dong, Zhuan Hua Yu Rong He. Taiwan da Xue Chu Ban Zhong Xin.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Young-tsu Wong & Junjie Huang (eds.) (2009). Xiao Gongquan Xue Ji. Tai da Chu Ban Zhong Xin.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Junjie Huang (2008). Dong Ya Ru Xue Shi de Xin Shi Ye. Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Junjie Huang & Yihua Jiang (eds.) (2008). Gong Si Ling Yu Xin Tan: Dong Ya Yu Xi Fang Guan Dian Zhi Bi Jiao. Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Junjie Huang & Minghui Li (eds.) (2008). Zhongguo Jing Dian Quan Shi Chuan Tong. Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Renzai Zheng & Junjie Huang (eds.) (2008). Hanguo Jianghua Yangming Xue Yan Jiu Lun Ji. Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Junjie Huang (2006). Mengzi. Dong da Tu Shu Gong Si.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Junjie Huang (2006). Ming Zi. Dong da Tu Shu Gong Si.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Junjie Huang & Wei-Chieh Lin (eds.) (2006). Dong Ya Zhu Zi Xue de Tong Diao Yu Yi Qu. Guo Li Taiwan da Xue Chu Ban Zhong Xin.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Junjie Huang (2004). Zhongguo Meng Xue Quan Shi Shi Lun. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Junjie Huang (2003). A New Perspective in the History of East Asian Confucianism: Some Reflections on Confucian Hermeneutics. [REVIEW] Dao: A Journal of Comparative Philosophy 2 (2):235-260.