13 found
Order:
 1. Junjie Huang (2006). Mengzi. Dong da Tu Shu Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 2.  11
  Junjie Huang (2003). A New Perspective in the History of East Asian Confucianism: Some Reflections on Confucian Hermeneutics. [REVIEW] Dao: A Journal of Comparative Philosophy 2 (2):235-260.
 3. Junjie Huang (ed.) (2012). Chaoxian Ru Zhe Dui Ru Jia Chuan Tong de Jie Shi. Guo Li Taiwan da Xue Chu Ban Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4. Junjie Huang (2008). Dong Ya Ru Xue Shi de Xin Shi Ye. Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5. Junjie Huang (2010). Dong Ya Wen Hua Jiao Liu Zhong de Ru Jia Jing Dian Yu Li Nian: Hu Dong, Zhuan Hua Yu Rong He. Taiwan da Xue Chu Ban Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Junjie Huang & Wei-Chieh Lin (eds.) (2006). Dong Ya Zhu Zi Xue de Tong Diao Yu Yi Qu. Guo Li Taiwan da Xue Chu Ban Zhong Xin.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Junjie Huang & Yihua Jiang (eds.) (2008). Gong Si Ling Yu Xin Tan: Dong Ya Yu Xi Fang Guan Dian Zhi Bi Jiao. Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Junjie Huang (2006). Ming Zi. Dong da Tu Shu Gong Si.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. Junjie Huang & Minghui Li (eds.) (2008). Zhongguo Jing Dian Quan Shi Chuan Tong. Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. Junjie Huang (2004). Zhongguo Meng Xue Quan Shi Shi Lun. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Junjie Huang (ed.) (2012). Zhongguo Ren de Yu Zhou Guan. Huang Shan Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Young-tsu Wong & Junjie Huang (eds.) (2009). Xiao Gongquan Xue Ji. Tai da Chu Ban Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Renzai Zheng & Junjie Huang (eds.) (2008). Hanguo Jianghua Yangming Xue Yan Jiu Lun Ji. Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography