1.  21
  Kai Wang (2010). Chen, Lai 陳來, Bamboo-Silk Wu Xing and Researches on Bamboo Strip and Silk Book Literatures 竹帛 與簡帛研究. Dao: A Journal of Comparative Philosophy 9 (2):233-235.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2.  2
  Atsushi Tanigawa & Kai Wang (2011). The Horizon of the Skin Theory of Art. Journal of Aesthetic Education 2:017.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3. Kai Wang (2011). Tian Ran Yu Xiu Wei: Xunzi Dao de Zhe Xue de Jing Shen. Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography