43 found
Sort by:
 1. Kazimierz Ajdukiewicz (2013). Three Concepts of Definition. Philosophy Today 4 (3):182-183.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Kazimierz Ajdukiewicz (2007). La connexion syntaxique. Philosophia Scientiae 11 (2):97-120.
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Kazimierz Ajdukiewicz (2001). Logistic Anti-Irrationalism in Poland. Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 74:241-250.
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Kazimierz Ajdukiewicz & O. Języku I. Wyrażeniach Mowy (1998). Jerzy Pelc. Studia Semiotyczne 21:271.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Kazimierz Ajdukiewicz (1995). The Psychophysical Nature of Humans. Axiomathes 6 (1):31-37.
 6. Kazimierz Ajdukiewicz, Liliana Albertazzl, Tadeusz Batog, Alonzo Church, Mirostawa Czarnawska, Evelyn Dolling, Jerzy Ciedymin, Jacek Jadacki, Guido Rung & Janusz Maciaszek (1995). Authors and Editors. In Vito Sinisi & Jan Woleński (eds.), The Heritage of Kazimierz Ajdukiewicz. Rodopi. 369.
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Kazimierz Ajdukiewicz (1994). Przemówienie powitalne delagacji polskiej na Międzynarodowym Kongresie Filozofii Naukowej w Sorbonie w roku 1935. Principia.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Kazimierz Ajdukiewicz (1993). Kategorie syntaktyczne i antynomie logiczne. Filozofia Nauki 1.
  During the first semester of the academic year 1930/31 in the John Casimir University in Lvov Kazimierz Ajdukiewicz delivered a series of lectures on logical semantics. In eight of them, now published for the first time, he presents - in the very clear manner - his fractional method of identifying syntactic categories, and he shows how to use this method to eliminate the antynomies of classes, relations and properties. The Ajdukiewiczian method had been appreciated among logicians and it is considered (...)
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Kazimierz Ajdukiewicz (1992). Metafizyka jako dążenie do uzyskania ostatecznego poglądu na świat. Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 4 (4):5-11.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Kazimierz Ajdukiewicz (1984). On Definitions. Dialectics and Humanism 11 (2):235-256.
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. D. E. Over, Kazimierz Ajdukiewicz & Jerzy Giedymin (1979). The Scientific World-Perspective and Other Essays, 1931-1963. Philosophical Quarterly 29 (114):77.
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Kazimierz Ajdukiewicz (1975). Problems and Theories of Philosophy. Cambridge University Press.
 13. Kazimierz Ajdukiewicz (1974). Pragmatic Logic.
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Kazimierz Ajdukiewicz (1967). Intensional Expressions. Studia Logica 20 (1):63 - 86.
 15. Kazimierz Ajdukiewicz (1967). Proposition as the Connotation of Sentence. Studia Logica 20 (1):87 - 98.
 16. Kazimierz Ajdukiewicz & P. T. Geach (1967). On Syntactical Coherence. Review of Metaphysics 20 (4):635 - 647.
 17. Kazimierz Ajdukiewicz (1966). A Definition of the Logical Concept of Proof. Studia Logica 19 (1):46 -.
 18. Kazimierz Ajdukiewicz (1966). Preface. Studia Logica 19 (1):11-11.
 19. Kazimierz Ajdukiewicz (1966). The Logical Concept of Proof. Studia Logica 19 (1):12-45.
 20. Kazimierz Ajdukiewicz & Ludwik Borkowski (1966). From the Methodology of the Deductive Sciences. Studia Logica 19 (1):9 - 45.
 21. Kazimierz Ajdukiewicz & Jerzy Giedymin (1966). From the Methodology of the Deductive Sciences. Studia Logica 19:9 - 45.
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Kazimierz Ajdukiewicz, International Union of the History and Philosophy of Science & Instytut Filozofii I. Socjologii Nauk) (1965). The Foundation of Statements and Decisions Proceedings of the International Colloquium on Methodology of Sciences, Held in Warsaw, 18-23 September, 1961. [REVIEW] Pwn - Polish Scientific Publishers.
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Kazimierz Ajdukiewicz (1962). Subiektywność I Niepowtarzalność Metody Bezpośredniego Doświadczenia. Studia Logica 13 (1):209 - 212.
 24. Kazimierz Ajdukiewicz (1962). The Subjective and Irreproducible Character of Direct Experience. Studia Logica 13 (1):212-212.
  The author discusses the subjective and irreproducible character of the method of direct experience, which is the ground of the acceptance of observation statements. It is also shown how this method forms a part of the method of arriving at universal statements on the basis of experience without depriving the latter of its intersubjective and reproducible character.
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Kazimierz Ajdukiewicz (1961). Pomiar. Studia Logica 11 (1):223 - 231.
 26. Kazimierz Ajdukiewicz (1960). J¸ Ezyk I Poznanie. Tom I. Wybór Pism Z Lat 1920-1939. Pwn.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Kazimierz Ajdukiewicz (1960). Jezyk I Poznanie. Pa Nstwowe Wydawn. Naukowe.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. Kazimierz Ajdukiewicz (1960). The Axiomatic Systems From the Methodological Point of View. Studia Logica 9 (1):205 - 220.
 29. Kazimierz Ajdukiewicz (1960). The Axiomatic Systems From the Methodological Point of viewSystemy Aksjomatyczne Z Metodologicznego Punktu widzeniaАксиоматические Системы С Методологической Точки Зрения. Studia Logica 9 (1):205-220.
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Kazimierz Ajdukiewicz (1958). Abriss der Logik. Aufbau-Verlag.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. Kazimierz Ajdukiewicz (1958). Le Problème du Fondement Des Propositions Analytiques. Studia Logica 8 (1):259 - 281.
 32. Kazimierz Ajdukiewicz (1958). Zagadnienie Uzasadnienia Zdań Analitycznych. Studia Logica 8 (1):273-276.
 33. Kazimierz Ajdukiewicz (1956). Conditional Sentence and Material Implication. Studia Logica 4 (1):135-153.
 34. Kazimierz Ajdukiewicz (1956). Okres Warunkowy a Implikacja Materialna. Studia Logica 4 (1):117 - 153.
 35. Kazimierz Ajdukiewicz (1955). Classification of Reasonings. Studia Logica 2 (1):300-300.
 36. Kazimierz Ajdukiewicz (1955). Concernig the Plan of Research in the Field of Logic. Studia Logica 2 (1):277-277.
 37. Kazimierz Ajdukiewicz (1955). Klasyfikacja Rozumowań. Studia Logica 2 (1):278 - 300.
 38. Kazimierz Ajdukiewicz (1955). Sprawa Planu Prac Badawczych W Zakresie Logiki. [REVIEW] Studia Logica 2 (1):267 - 277.
 39. Kazimierz Ajdukiewicz (1950). Propedeutyka Filozofii. Ksiçznica Atlas.
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. Kazimierz Ajdukiewicz (1949). Logic and Experience. Synthese 8 (1):289 - 299.
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. Kazimierz Ajdukiewicz, Twardowski & Polskie Towarzystwo Filozoficzne (1948). Studia Philosophica Commentarii Societatis Philosophicae Polonorum.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. Kazimierz Ajdukiewicz (1936). Actes Du I Congr' Es International De Philosophie Scientifique.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43. Kazimierz Ajdukiewicz (1936). Logiczne podstawy nauczania. Kwartalnik Filozoficzny 13 (4):327-330.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation