1. Litian Fang (2006). Fo Jiao Zhe Xue. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Litian Fang (2006). Zhongguo Gu Dai Zhe Xue. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Litian Fang (1989). A Tentative Discussion of the Characteristics of Chinese Buddhism. Contemporary Chinese Thought 20 (4):3-71.
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation