32 found
Order:
 1.  11
  Ludwik Borkowski (1964). Correction to the Paper “on Proper Quantifiers II”. Studia Logica 15 (1):272 -.
 2.  5
  Ludwik Borkowski (1958). O terminach modalnychО Модальных терминахOn modal terms. Studia Logica 7 (1):7-41.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   4 citations  
 3.  12
  Ludwik Borkowski (1965). Kazimierz Ajdukiewicz (1890–1963). Studia Logica 16 (1):7 - 29.
 4.  24
  Ludwik Borkowski (1958). On Proper Quantifiers I. Studia Logica 8 (1):65 - 130.
 5.  2
  Ludwik Borkowski & Jerzy Słupecki (1958). A Logical System Based on Rules and its Application in Teaching Mathematical logicO Pewnym Systemie Logicznym Opartym Na Regułach I Jego Zastosowaniu Przy Nauczaniu Logiki matematycznejОб одноИ логическоИ Системе, основанноИ На Правилах И Об Ее Применении В Преподавании математическоИ Логики. Studia Logica 7 (1):71-113.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   3 citations  
 6.  23
  Ludwik Borkowski (1957). Systems of the Propositional and of the Functional Calculus Based on One Primitive Term. Studia Logica 6 (1):7 - 55.
 7.  2
  Ludwik Borkowski (1957). Systems of the Propositional and of the Functional Calculus Based on One Primitive termSystemy Rachunku Zdań I Rachunku Funkcyjnego o Jednym Terminie pierwotnymСистемы Исчисления Предложений И Функционального Исчисления, Содержащие Один Первичный Термин. Studia Logica 6 (1):7-55.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   3 citations  
 8.  9
  Roman Suszko, Ludwik Borkowski, Jerzy Kmita & Maria Lipczyńska (1968). Recenzje. Studia Logica 22 (1):169-183.
 9.  12
  Ludwik Borkowski (1964). Poprawki Do Artykułu “Dydaktyczne Ujęcie Zerojedynkowej Metody Sprawdzania Wyrażeń Węższego Jednoargumentowego Rachunku Predykatów”. Studia Logica 15 (1):271 - 272.
 10.  25
  Ludwik Borkowski (1958). Reduction of Arithmetic to Logic Based on the Theory of Types Without the Axiom of Infinity and the Typical Ambiguity of Arithmetical Constants. Studia Logica 8 (1):283 - 297.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11.  15
  Ludwik Borkowski (1960). On Proper Quantifiers II. Studia Logica 10 (1):7 - 28.
 12.  2
  Ludwik Borkowski (1964). Correction to the Paper “On Proper Quantifiers II”. Studia Logica 15 (1):272-272.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13.  2
  Ludwik Borkowski (1964). Poprawki do artykułu “Dydaktyczne ujęcie zerojedynkowej metody sprawdzania wyrażeń węższego jednoargumentowego rachunku predykatów”. Studia Logica 15 (1):271-272.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14.  2
  Ludwik Borkowski (1957). Pierwsza Nowoczesna Monografia o Sylogistyce Arystotelesa. Studia Logica 5 (1):13-26.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15.  2
  Ludwik Borkowski (1957). Z Nowszych badań nad rachunkiem zdań. Studia Logica 5 (1):27-41.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16.  19
  Ludwik Borkowski (1961). Dydaktyczne Ujęcie Zerojedynkowej Metody Sprawdzania Wyrażeń Węższego Jednoargumentowego Rachunku Predykatów. Studia Logica 11 (1):57 - 76.
 17.  12
  Ludwik Borkowski (1966). Deductive Foundation and Analytic Propositions. Studia Logica 19 (1):59 - 74.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 18.  18
  Kazimierz Ajdukiewicz & Ludwik Borkowski (1966). From the Methodology of the Deductive Sciences. Studia Logica 19 (1):9 - 45.
 19.  17
  Ludwik Borkowski & Jerzy Słupecki (1958). A Logical System Based on Rules and its Application in Teaching Mathematical Logic. Studia Logica 7 (1):71 - 113.
 20.  13
  Ludwik Borkowski (1957). Pierwsza Nowoczesna Monografia O Sylogistyce Arystotelesa. Studia Logica 5 (1):13 - 26.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21.  14
  Ludwik Borkowski (1956). Über Analytische Und Synthetische Definitionen. Studia Logica 4 (1):7 - 61.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22.  2
  Ludwik Borkowski (1956). Über Analytische und Synthetische DefinitionenO Definicjach analitycznych i syntetycznychАналитиеские и синтетические определения. Studia Logica 4 (1):7-61.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23.  10
  Ludwik Borkowski (1957). Z Nowszych Badań Nad Rachunkiem Zdań. Studia Logica 5 (1):27 - 41.
 24.  9
  Ludwik Borkowski (1983). Mail Box. Studia Logica 42 (1):113 -.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25.  11
  Andrzej Białynicki-Birula, Ludwik Borkowski, Jerzy Giedymin & Tadeusz Pawłowski (1960). Recenzje. Studia Logica 9 (1):257-265.
 26.  8
  Ludwik Borkowski (1958). O Terminach Modalnych. Studia Logica 7 (1):7 - 41.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27.  8
  Ludwik Borkowski (1958). O Kwantyfikatorach Właściwych I. Studia Logica 8 (1):129-129.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28.  10
  Ludwik Borkowski (1966). Kazimierz Ajdukiewicz (1890–1963). Studia Logica 18 (1):7 - 39.
 29.  5
  Ludwik Borkowski (1968). Kilka Uwag O Pojęciu Definicji. Studia Logica 23 (1):59 - 70.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30.  6
  Ludwik Borkowski (1971). Some Theorems on the Smallest Sets Closed Under the Classes of Relations and Their Generalizations. I. Studia Logica 29 (1):43 - 74.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31.  4
  Ludwik Borkowski (1966). Uzasadnianie Dedukcyjne a Zdania Analityczne. Studia Logica 19 (1):73-73.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. Ludwik Borkowski (1968). Kilka Uwag o Pojęciu Definicji. Studia Logica 23 (1):59-69.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography