32 found
Order:
 1.  15
  Ludwik Borkowski (1964). Correction to the Paper “on Proper Quantifiers II”. Studia Logica 15 (1):272 -.
 2.  7
  Ludwik Borkowski (1958). O terminach modalnychО Модальных терминахOn modal terms. Studia Logica 7 (1):7-41.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   4 citations  
 3.  18
  Ludwik Borkowski (1965). Kazimierz Ajdukiewicz (1890–1963). Studia Logica 16 (1):7 - 29.
 4.  4
  Ludwik Borkowski & Jerzy Słupecki (1958). A Logical System Based on Rules and its Application in Teaching Mathematical logicO Pewnym Systemie Logicznym Opartym Na Regułach I Jego Zastosowaniu Przy Nauczaniu Logiki matematycznejОб одноИ логическоИ Системе, основанноИ На Правилах И Об Ее Применении В Преподавании математическоИ Логики. Studia Logica 7 (1):71-113.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   3 citations  
 5.  4
  Ludwik Borkowski (1957). Systems of the Propositional and of the Functional Calculus Based on One Primitive termSystemy Rachunku Zdań I Rachunku Funkcyjnego o Jednym Terminie pierwotnymСистемы Исчисления Предложений И Функционального Исчисления, Содержащие Один Первичный Термин. Studia Logica 6 (1):7-55.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   3 citations  
 6.  29
  Ludwik Borkowski (1958). On Proper Quantifiers I. Studia Logica 8 (1):65 - 130.
 7.  27
  Ludwik Borkowski (1957). Systems of the Propositional and of the Functional Calculus Based on One Primitive Term. Studia Logica 6 (1):7 - 55.
 8.  13
  Roman Suszko, Ludwik Borkowski, Jerzy Kmita & Maria Lipczyńska (1968). Recenzje. Studia Logica 22 (1):169-183.
 9.  4
  Ludwik Borkowski (1964). Correction to the Paper “On Proper Quantifiers II”. Studia Logica 15 (1):272-272.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10.  4
  Ludwik Borkowski (1964). Poprawki do artykułu “Dydaktyczne ujęcie zerojedynkowej metody sprawdzania wyrażeń węższego jednoargumentowego rachunku predykatów”. Studia Logica 15 (1):271-272.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11.  4
  Ludwik Borkowski (1957). Pierwsza Nowoczesna Monografia o Sylogistyce Arystotelesa. Studia Logica 5 (1):13-26.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12.  4
  Ludwik Borkowski (1957). Z Nowszych badań nad rachunkiem zdań. Studia Logica 5 (1):27-41.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13.  16
  Ludwik Borkowski (1964). Poprawki Do Artykułu “Dydaktyczne Ujęcie Zerojedynkowej Metody Sprawdzania Wyrażeń Węższego Jednoargumentowego Rachunku Predykatów”. Studia Logica 15 (1):271 - 272.
 14.  29
  Ludwik Borkowski (1958). Reduction of Arithmetic to Logic Based on the Theory of Types Without the Axiom of Infinity and the Typical Ambiguity of Arithmetical Constants. Studia Logica 8 (1):283 - 297.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15.  19
  Ludwik Borkowski (1960). On Proper Quantifiers II. Studia Logica 10 (1):7 - 28.
 16.  16
  Ludwik Borkowski (1966). Deductive Foundation and Analytic Propositions. Studia Logica 19 (1):59 - 74.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 17.  26
  Kazimierz Ajdukiewicz & Ludwik Borkowski (1966). From the Methodology of the Deductive Sciences. Studia Logica 19 (1):9 - 45.
 18.  23
  Ludwik Borkowski (1961). Dydaktyczne Ujęcie Zerojedynkowej Metody Sprawdzania Wyrażeń Węższego Jednoargumentowego Rachunku Predykatów. Studia Logica 11 (1):57 - 76.
 19.  4
  Ludwik Borkowski (1956). Über Analytische und Synthetische DefinitionenO Definicjach analitycznych i syntetycznychАналитиеские и синтетические определения. Studia Logica 4 (1):7-61.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20.  20
  Ludwik Borkowski & Jerzy Słupecki (1958). A Logical System Based on Rules and its Application in Teaching Mathematical Logic. Studia Logica 7 (1):71 - 113.
 21.  17
  Ludwik Borkowski (1957). Pierwsza Nowoczesna Monografia O Sylogistyce Arystotelesa. Studia Logica 5 (1):13 - 26.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22.  14
  Ludwik Borkowski (1983). Mail Box. Studia Logica 42 (1):113 -.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23.  18
  Ludwik Borkowski (1956). Über Analytische Und Synthetische Definitionen. Studia Logica 4 (1):7 - 61.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24.  2
  Ludwik Borkowski (1968). Kilka Uwag o Pojęciu Definicji. Studia Logica 23 (1):59-69.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25.  14
  Ludwik Borkowski (1957). Z Nowszych Badań Nad Rachunkiem Zdań. Studia Logica 5 (1):27 - 41.
 26.  17
  Ludwik Borkowski (1966). Kazimierz Ajdukiewicz (1890–1963). Studia Logica 18 (1):7 - 39.
 27.  15
  Andrzej Białynicki-Birula, Ludwik Borkowski, Jerzy Giedymin & Tadeusz Pawłowski (1960). Recenzje. Studia Logica 9 (1):257-265.
 28.  12
  Ludwik Borkowski (1958). O Kwantyfikatorach Właściwych I. Studia Logica 8 (1):129-129.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29.  11
  Ludwik Borkowski (1958). O Terminach Modalnych. Studia Logica 7 (1):7 - 41.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30.  9
  Ludwik Borkowski (1968). Kilka Uwag O Pojęciu Definicji. Studia Logica 23 (1):59 - 70.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31.  9
  Ludwik Borkowski (1966). Uzasadnianie Dedukcyjne a Zdania Analityczne. Studia Logica 19 (1):73-73.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32.  10
  Ludwik Borkowski (1971). Some Theorems on the Smallest Sets Closed Under the Classes of Relations and Their Generalizations. I. Studia Logica 29 (1):43 - 74.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography