27 found
Sort by:
 1. Ludwik Borkowski (1983). Mail Box. Studia Logica 42 (1):113 -.
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Ludwik Borkowski (1971). Some Theorems on the Smallest Sets Closed Under the Classes of Relations and Their Generalizations. I. Studia Logica 29 (1):43 - 74.
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Ludwik Borkowski (1968). Kilka Uwag O Pojęciu Definicji. Studia Logica 23 (1):59 - 70.
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Roman Suszko, Ludwik Borkowski, Jerzy Kmita & Maria Lipczyńska (1968). Recenzje. Studia Logica 22 (1):169-183.
 5. Kazimierz Ajdukiewicz & Ludwik Borkowski (1966). From the Methodology of the Deductive Sciences. Studia Logica 19 (1):9 - 45.
 6. Ludwik Borkowski (1966). Deductive Foundation and Analytic Propositions. Studia Logica 19 (1):59 - 74.
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Ludwik Borkowski (1966). Kazimierz Ajdukiewicz (1890–1963). Studia Logica 18 (1):7 - 39.
 8. Ludwik Borkowski (1966). Uzasadnianie Dedukcyjne a Zdania Analityczne. Studia Logica 19 (1):73-73.
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Ludwik Borkowski (1965). Kazimierz Ajdukiewicz (1890–1963). Studia Logica 16 (1):7 - 29.
 10. Ludwik Borkowski (1964). Correction to the Paper “on Proper Quantifiers II”. Studia Logica 15 (1):272 -.
 11. Ludwik Borkowski (1964). Poprawki Do Artykułu “Dydaktyczne Ujęcie Zerojedynkowej Metody Sprawdzania Wyrażeń Węższego Jednoargumentowego Rachunku Predykatów”. Studia Logica 15 (1):271 - 272.
 12. Ludwik Borkowski (1961). Dydaktyczne Ujęcie Zerojedynkowej Metody Sprawdzania Wyrażeń Węższego Jednoargumentowego Rachunku Predykatów. Studia Logica 11 (1):57 - 76.
 13. Andrzej Białynicki-Birula, Ludwik Borkowski, Jerzy Giedymin & Tadeusz Pawłowski (1960). Recenzje. Studia Logica 9 (1):257-265.
 14. Ludwik Borkowski (1960). On Proper Quantifiers II. Studia Logica 10 (1):7 - 28.
 15. Ludwik Borkowski (1958). O Kwantyfikatorach Właściwych I. Studia Logica 8 (1):129-129.
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Ludwik Borkowski (1958). On Proper Quantifiers I. Studia Logica 8 (1):65 - 130.
 17. Ludwik Borkowski (1958). O Terminach Modalnych. Studia Logica 7 (1):7 - 41.
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Ludwik Borkowski (1958). O terminach modalnychО Модальных терминахOn modal terms. Studia Logica 7 (1):7-41.
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Ludwik Borkowski (1958). Reduction of Arithmetic to Logic Based on the Theory of Types Without the Axiom of Infinity and the Typical Ambiguity of Arithmetical Constants. Studia Logica 8 (1):283 - 297.
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Ludwik Borkowski & Jerzy Słupecki (1958). A Logical System Based on Rules and its Application in Teaching Mathematical Logic. Studia Logica 7 (1):71 - 113.
 21. Ludwik Borkowski & Jerzy Słupecki (1958). A logical system based on rules and its application in teaching mathematical logicO pewnym systemie logicznym opartym na regułach i jego zastosowaniu przy nauczaniu logiki matematycznejОб одноИ логическоИ системе, основанноИ на правилах и об ее применении в преподавании математическоИ логики. Studia Logica 7 (1):71-113.
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Ludwik Borkowski (1957). Pierwsza Nowoczesna Monografia O Sylogistyce Arystotelesa. Studia Logica 5 (1):13 - 26.
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Ludwik Borkowski (1957). Systems of the Propositional and of the Functional Calculus Based on One Primitive Term. Studia Logica 6 (1):7 - 55.
 24. Ludwik Borkowski (1957). Systems of the propositional and of the functional calculus based on one primitive termSystemy rachunku zdań i rachunku funkcyjnego o jednym terminie pierwotnymСистемы исчисления предложений и функционального исчисления, содержащие один первичный термин. Studia Logica 6 (1):7-55.
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Ludwik Borkowski (1957). Z Nowszych Badań Nad Rachunkiem Zdań. Studia Logica 5 (1):27 - 41.
 26. Ludwik Borkowski (1956). Über Analytische Und Synthetische Definitionen. Studia Logica 4 (1):7 - 61.
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Ludwik Borkowski (1956). Über Analytische und Synthetische DefinitionenO Definicjach analitycznych i syntetycznychАналитиеские и синтетические определения. Studia Logica 4 (1):7-61.
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation