64 found
Order:
 1.  14
  Marian Przełęcki (1969). The Logic of Empirical Theories. Routledge & Kegan Paul.
 2.  17
  Marian Przełęcki (1974). A Set Theoretic Versus a Model Theoretic Approach to the Logical Structure of Physical Theories. Studia Logica 33 (1):91 - 112.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   6 citations  
 3.  20
  Marian Przełęcki (1977). The Concept of Truth in Empirical Languages. Grazer Philosophische Studien 3:1-17.
  The model theoretic concept of truth has thus far been applied mainly to mathematical languages and theories. The paper presents an attempt to apply it to languages of empirical theories. Such an application must do justice to some characteristic features of empirical discourse. The paper outlines the main problems which a model theoretic theory of truth for empirical languages is bound to face and suggests some solutions to those problems.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   3 citations  
 4.  47
  Marian Przełęcki & Ryszard Wójcicki (1969). The Problem of Analyticity. Synthese 19 (3-4):374 - 399.
 5.  16
  Andrzej Grzegorczyk, Marian Przełęcki, Mieczysław Choynowski & Jerzy Łoś (1958). Recenzje. Studia Logica 7 (1):277-286.
 6.  29
  Marian Przełęcki (1974). On Model Theoretic Approach to Empirical Interpretation of Scientific Theories. Synthese 26 (3-4):401 - 406.
 7.  3
  Marian Przełęcki, Ryszard Wójcicki, Józef Misiek & Edmund Skarżyński (1974). A Set Theoretic Versus a Model Theoretic Approach to the Logical Structure of Physical Theories: Some Comments on J. Sneed's "The Logical Structure of Mathematical Physics" [with Discussion]. Studia Logica 33 (1):91-112.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   4 citations  
 8.  15
  Marian Przełęcki (2010). O rozumieniu wypowiedzi niedosłownych. Studia Semiotyczne 27:27-35.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9.  8
  Marian Przełęcki, Roman Murawski & Witold Marciszewski (1975). Reviews. [REVIEW] Studia Logica 34 (3):275-291.
 10.  2
  Marian Przełęcki (2014). W obronie „etycznej utopii”. Ruch Filozoficzny 71 (1):109.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11.  6
  Marian Przełecki (1982). The Law of Excluded Middle and the Problem of Idealism. Grazer Philosophische Studien 18:1-16.
  The law of excluded middle is usually considered as intrinsically connected with the realistic standpoint and incompatible with the idealistic position. This is just what Ajdukiewicz claims in his critique of transcendental idealism. The analysis of Ajdukiewicz's argumentation raises the problem of validity of the law of excluded middle for vague (or incomplete) languages. The problem is being solved by differentiating between the logical (or ontological) and the metalogical (or semantical) law of excluded middle: in contrast to the former, the (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   2 citations  
 12.  15
  Marian Przełęcki (1976). Fuzziness as Multiplicity. Erkenntnis 10 (3):371 - 380.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   2 citations  
 13.  8
  Marian Przełęcki & Ryszard Wójcicki (1971). Inessential Parts of Extensions of First-Order Theories. Studia Logica 28 (1):83 - 99.
 14.  21
  Marian Przełęcki (1963). O Pojęciu Zdania Analitycznego. Studia Logica 14 (1):155 - 182.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 15.  28
  Marian Przełęcki (1974). Empirical Meaningfulness of Quantitative Statements. Synthese 26 (3-4):344 - 355.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16.  9
  Marian Przełęcki & Piotr Sadowski (2012). Sense as Value. Dialectics and Humanism 8 (1):87-90.
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Marian Przełęcki (2013). O Iwaszkiewiczowskiej wizji świata. Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 22 (1):9-14.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18.  26
  Marian Przełęcki (1963). On the Notion of an Analytic Sentence. Studia Logica 14 (1):181-182.
 19.  2
  Marian Przełęcki (1979). The Semantics of Open Concepts. In Jerzy Pelc (ed.), Semiotics in Poland 1984–19694. Springer 284–317.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20.  26
  Marian Przełęcki (1983). On the Meaning of Indexicals. Studia Logica 42 (2-3):285 - 291.
  The approach adopted in the paper is based on the theory known as Montague grammar. Accepting, in general, that theory — especially in its modified version, which is due to Thomason and Kaplan — the author points out certain inadequacy in its treatment of the meaning of some indexical expressions and suggests some modification of its theoretical framework in order to avoid that shortcoming. It is claimed that to do justice to the meaning of so-called indefinite indexicals (such as we, (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21.  19
  Halina Mortimer, Jan Franciszek Drewnowski, Jerzy Kmita, W. A. Pogorzelski, Leon Koj & Marian Przełęcki (1961). Przegląd Czasopism. Studia Logica 12 (1):267-283.
 22.  18
  Marian Przełecki (1955). O Tzw. Definicjach Operacyjnych. Studia Logica 3 (1):125-149.
 23.  13
  Marian Przełęcki (1962). W Sprawie Uzasadniania Zdań Spostrzeżeniowych. Studia Logica 13 (1):213 - 218.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24.  4
  Marian Przełęcki (1955). O tzw. definicjach operacyjnych / О так назьіваемьіх операционньіх определениях. Studia Logica 3:125 - 183.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25.  16
  Marian Przełęcki (1958). W Sprawie Terminów Nieostrych. Studia Logica 8 (1):313 - 317.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26. Marian Przełęcki (2006). Agnostyk czy ateista. Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 57 (1):95-98.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. Marian Przełęcki (1988). Argumentacja etyczna w \"Gorgiaszu\" Platona. Studia Filozoficzne 266 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. Marian Przełęcki (1995). Antyirracjonalizm Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 13 (1):73-82.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. Marian Przełęcki (2005). Człowiek a zwierzę. Uwagi do książki Andrzeja Grzegorczyka Psychiczna osobliwość człowieka. Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 53 (1):207-212.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. Marian Przełęcki (1981). „Dobry” czy tylko „za dobry uważany”. Etyka 19.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. Marian Przełęcki (1996). Intuicja wartości jako rodzaj poznania. Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 19 (3):87-93.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. Marian Przełęcki (2002). Kilka uwag o idei dobroci. Etyka 35.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33. Marian Przełęcki (1995). Leszek Kołakowski, Henryk Jankowski, Helmut Juros, Krzysztof Kiciński, Magdalena Jasińska, Jacek Hołówka, Joanna Górnicka, Aniela Dylus, Ryszard Jadczak, Maria Wałęśka-Sierpińska, Jacek Filek. Etyka 28.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. Marian Przełęcki (1990). Languages of Empirical Theories and Their Semantics. Dialectics and Humanism 17 (2).
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35. Marian Przełęcki (1990). Languages of Permanence: Theories and Their Semantics. Dialectics and Humanism 17 (2):179-191.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36. Marian Przełęcki (1988). Moralizm antymoralisty. Etyka 24.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37. Marian Przełęcki (2001). Miłość bez zniewolenia. Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 39 (3):323-326.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38. Marian Przełęcki (1997). Metaphysical Meaning of Music. Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 42.
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39. Marian Przełęcki (1997). Metafizyczna treść muzyki. Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 42.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40. Marian Przełęcki (1959). Operacjonizm. Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 5.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41. Marian Przełęcki (2001). Ograniczenie etyki ewangelicznej czy inne jej rozumienie. Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 39 (3):307-312.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42. Marian Przełęcki (1986). O paradoksach Platońskiego \"Parmenidesa\". Studia Filozoficzne 247 (6).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43. Marian Przełęcki (1999). O potędze smaku. Etyka 32.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44. Marian Przełęcki (2003). O religijnym sensie istnienia. Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 46 (2):101-112.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45. Marian Przełęcki (2002). On the Religious Meaning of Existence. Dialogue and Universalism 12 (6-7):103-110.
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46. Marian Przełęcki (2007). Problemy etycznego intuicjonizmu. Studia Semiotyczne 26:177-187.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47. Marian Przełęcki (2007). Problemy Etycznego Intuicjonizmu. Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 62.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48. Marian Przełęcki (1997). Przekonania jako przedmiot oceny moralnej. Filozofia Nauki 4.
  An answer to the question whether belief is a proper object of moral appraisal is shown to depend on some assumptions concerning the notion of moral judgement and belief. Different categories of morally appraisable objects are discussed and two concepts of belief are distinguished: a feeling of confidence and an act of assertion. It is claimed that an appraisal of beliefs with regard to their rationality has a moral aspect and that moral beliefs are liable to a moral valuation with (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49. Marian Przełęcki (1992). Platon o niewyrażalności poznania filozoficznego. Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 1 (1):65-79.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50. Marian Przełęcki (2011). Pascal – Po Latach. Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 79.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 64