Search results for 'Mirosław Majewski' (try it on Scholar)

155 found
Sort by:
 1. Mirosław Majewski (1987). Elementary Extensions of Topological Models in Ltlanguage. Studia Logica 46 (3):255 - 264.score: 240.0
  In this paper we define the relation t of elementary extension of topological models in the language L t and show a Back and Forth criterion for t . We introduce some new operations on partial homeomorphisms preserving Back and Forth properties. Some properties of t are proved by the Back and Forth technique.
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. L. Frazier, M. CarMinati, A. Cook, H. Majewski & K. Rayner (2006). Semantic Evaluation of Syntactic Structure: Evidence From Eye Movements. Cognition 99 (2):B53-B62.score: 30.0
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Tomasz Majewski (2003). Baudrillard i onto-(teo)-logia. Estetyka I Krytyka 4 (4):53-62.score: 30.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Virginia H. Garrison, Eugene A. Shinn, William T. Foreman, Dale W. Griffin, Charles W. Holmes, Christina A. Kellogg, Michael S. Majewski, Laurie L. Richardson, Kim B. Ritchie & Garriet W. Smith (2003). African and Asian Dust: From Desert Soils to Coral Reefs. BioScience 53 (5):469.score: 30.0
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Kent Bach, Chris Barker, Kai von Fintel, Lyn Frazier, James Isaacs, Angelika Kratzer, Bill Ladusaw, Helen Majewski, Line Mikkelsen & Barbara Partee (2007). 12.1 Direct Compositionality Beyond the Sentence Level. In Chris Barker & Pauline I. Jacobson (eds.), Direct Compositionality. Oxford University Press 405.score: 30.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Zbigniew Majewski (1970). Blaski i cienie mechanicyzmu ( Adam Synowiecki , Problem mechanicyzmu w naukach przyrodniczych, Wyd. Ossolineum, Warszawa-Wrocław-Kraków 1969, s.178). [REVIEW] Człowiek I Światopogląd 2 (11):137-141.score: 30.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Zbigniew Majewski (1970). Czy kres konfliktu między teologią i naukami przyrodniczymi? ( Eric Lionel Mascall, Teologia chrześcijańska a nauki przyrodnicze, PAX, 1968 r.). Człowiek I Światopogląd 1 (6):146-150.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Tomasz Majewski (2001). Frozen Time Versus Total Temporalization - Two Extremes of Boredom. Art Inquiry. Recherches Sur les Arts 3:245-252.score: 30.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Tomasz Majewski & Agnieszka Rejniak-Majewska (forthcoming). \"Herbariu czystych zewnętrzności\": Siegfried Kracauer, Busby Berkeley, Sherrie Levine. Estetyka I Krytyka 15 (15/16):64-87.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. M. Majewski (1985). La logique des noms et la logique des propositions dans le traité de Boèce. Studia Philosophiae Christianae 21 (1):55-77.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Zbigniew Majewski (1988). Mechanika klasyczna a zasada determinizmu. Studia Filozoficzne 276 (11).score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Erazm Majewski (1924). Nauka o cywilizacji, Warszawa 1924. Kwartalnik Filozoficzny 2 (3):385-391.score: 30.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Zbigniew Majewski (1970). O leninowskiej koncepcji materii z perspektywy fizyki współczesnej. Człowiek I Światopogląd 1 (4):30-45.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Tomasz Majewski (2003). Ricoeurowska idea jaźni a percepcja obrazu. Sztuka I Filozofia 22:254.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Zbigniew Majewski (1969). Rzecz o filozofii nauk przyrodniczych ( L.Błażenow, K.Morozow, M.Słucki, Filozofia nauk przyrodniczych, Warszawa 1969) l. [REVIEW] Człowiek I Światopogląd 2 (10):123-128.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Zbigniew Majewski (1970). Rzecz o przyczynowosci w fizyce ( Bolesław Józef Gawecki, Zagadnienie przyczynowości w fizyce, Istytut Wydawniczy PAX, 1969). Człowiek I Światopogląd 2 (10):115-120.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. Marcin Majewski (2008). Syndrom uprzedmiotowienia narodowego Polaków (dylematy upodmiotowienia polskiego społeczeństwa). Humanistyka I Przyrodoznawstwo 14.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Tomasz Majewski & Agnieszka Rejniak-Majewska (2007). The (Post) Modern Politics of Ornament: Kracauer, Berkeley and Sherrie Levine. Art Inquiry. Recherches Sur les Arts 9:67-88.score: 30.0
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Robert Piotrowski (2007). Dwie doktryny cywilizacyjne. Koneczny a Majewski. Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.score: 18.0
  Filozoficzne rozważania na temat cywilizacji w ostatecznym rozrachunku stoją pod znakiem zapytania o ich prawomocność. Zdawałoby się, iż studia cywilizacyjne winnioemy zostawiæ antropologom, historykom, politologom i innym przedstawicielom nauk szczegółowych. Filozofie cywilizacji natomiast powinny zostać odłożone do antykwariatu doktryn spekulatywnych. Odpowiedź filozofów na takie pytanie da się łatwo przewidzieć: każda teoria cywilizacji zakłada jakąś jej filozofię. Ale typów tej filozofii jest ledwie kilka, przeto zasadne jest pytanie, czy wobec postępów kulturoznawstwa istnieją jakieś powody – poza antykwarycznymi,które usprawiedliwiałyby referowanie dawnych koncepcji (...)
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Simon Gardner (1994). The Importance of Majewski. Oxford Journal of Legal Studies 14 (2):279-286.score: 15.0
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Andrzej Walicki (1990). Miroslaw Dzielski 1941–1989. Critical Review 4 (1-2):295-297.score: 15.0
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. L. R. Crim (1994). The Importance of Majewski. Oxford Journal of Legal Studies 14 (2).score: 15.0
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Stanisław Kozyr-Kowalski (1975). Mirosław Nowaczyk, Filozofia a Historia Religii We Włoszech 1873—1973 (Philosophy and the History of Religion in Italy Between 1873 and 1973). [REVIEW] Dialectics and Humanism 2 (4):169-172.score: 15.0
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Dawid Kolasa (2008). Mirosław Żelazny, \"Kant dla początkujących\", Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 130. Filo-Sofija 8 (1(8)).score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Jan Krasicki (2012). Ontologia i literatura [Mirosław Olędzki, Mowa niezależna i mowa pozornie niezależna w powieści w kontekście zasad gatunku. Przypadek twórczości Józefa Weyssenhoffa]. Studia Philosophica Wratislaviensia:181-192.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Andrzej Kucner (2007). Zrozumieć Nietzschego (Mirosław Żelazny, \"Nietzsche \"Ten wielki wzgardziciel\"\"). Humanistyka I Przyrodoznawstwo 13.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Tania Lombrozo, Susan Carey, Joana Cholin, Willem Jm Levelt, Niels O. Schiller, Rebecca J. Woods & Teresa Wilcox (2006). Lyn Frazier, Maria Nella Carminati, Anne E. Cook, Helen Majewski and Keith Rayner (University of Massachusetts) Semantic Evaluation of Syntactic Structure: Evidence From Eye Movements, B53–B62 Andrea Weber (Saarland University), Martine Grice (University of Cologne) and Matthew W. Crocker (Saarland University). [REVIEW] Cognition 99:385-387.score: 15.0
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. Jacek Migasiński (2000). O specyfice doświadczenia religijnego (Mirosław Piróg, Psyche i symbol). Etyka 33.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. Karla R. Poppera (1990). 136 mirosław niewiadomski. Zagadnienia Naukoznawstwa 26:135.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Tomasz Siwiec (2007). Mirosław Żelazny, \"Nietzsche. Ten wielki wzgardziciel\", Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007, ss. 226. Filo-Sofija 7 (1(7)).score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. J. C. Smith (1981). Majewski Down Under. Oxford Journal of Legal Studies 1 (1):127-130.score: 15.0
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. Henryk Swienko (1970). Rozwój jako komponent dziejów religii (Mirosław Nowaczyk. Ewolucjonizm w religioznawstwie, Warszawa 1969, s.109-133). Człowiek I Światopogląd 1 (1):118-123.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. Piotr Szumlewicz (2001). Hegel – transcendentalna epistemologia i dialektyczna ontologia (Mirosław Żelazny, Heglowska filozofia ducha). Etyka 34.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. Dariusz Łukasiewicz (2004). Thomas G. Weinandy OFMCap, \"Czy Bóg cierpi\", przeł. Józef Majewski, W drodze, Kraków 2003, ss. 528. Filo-Sofija 4 (1(4)).score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. Mirosław Szatkowski (2011). Partly Free Semantics for Some Anderson-Like Ontological Proofs. Journal of Logic, Language and Information 20 (4):475-512.score: 3.0
  Anderson-like ontological proofs, studied in this paper, employ contingent identity, free principles of quantification of the 1st order variables and classical principles of quantification of the 2nd order variables. All these theories are strongly complete wrt. classes of modal structures containing families of world-varying objectual domains of the 1st order and constant conceptual domains of the 2nd order. In such structures, terms of the 1st order receive only rigid extensions, which are elements of the union of all 1st order domains. (...)
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. Miroslaw Szatkowski (2005). Semantic Analysis of Some Variants of Anderson-Like Ontological Proofs. Studia Logica 79 (3):317 - 355.score: 3.0
  The aim of this paper is to prove strong completeness theorems for several Anderson-like variants of Gödels theory wrt. classes of modal structures, in which: (i). 1st order terms order receive only rigid extensions in the constant objectual 1st order domain; (ii). 2nd order terms receive non-rigid extensions in preselected world-relative objectual domains of 2nd order and rigid intensions in the constant conceptual 2nd order domain.
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. Mark Brady, Williamson M. Evers, David Henderson & John Majewski Be (2006). The Politically Incorrect Guide to American History. By Thomas E. Woods, Jr. Washington: Regnery, 2004. Journal of Libertarian Studies 20 (2):65-86.score: 3.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38. Miroslaw Patalon (2007). The Controversy Over Substantialism. Process Studies 36 (2):351-354.score: 3.0
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39. Mirosław Tyl (2010). Maurycy Straszewski–filozofia dziejów filozofii w poszukiwaniu praw i zasad rozwoju filozofii. Principia 53:217-237.score: 3.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. Mirosław Szatkowski (1987). Model Existence Theorem in Superrelevant Predicate Logics. Archive for Mathematical Logic 26 (1):111-121.score: 3.0
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. Mirosław Żelazny (2004). Bibliografia polskich przekładów prac Immanuela Kanta. Filo-Sofija 4 (1(4)):89-94.score: 3.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. Mirosław Kutyłowski (1988). Finite Automata, Real Time Processes and Counting Problems in Bounded Arithmetics. Journal of Symbolic Logic 53 (1):243-258.score: 3.0
  In this paper we present a negative solution of counting problems for some classes slightly different from bounded arithmetic (▵ 0 sets). To get the results we study properties of chains of finite automata.
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43. Mirosław Szatkowski (1988). Semantical Analysis of Superrelevant Predicate Logics with Quantification. Notre Dame Journal of Formal Logic 29 (3):281-294.score: 3.0
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44. Miroslaw Patalon (2009). Między Metafizyką A.N. Whiteheada a Mechaniką Kwantową. Process Studies 38 (1):161-163.score: 3.0
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45. Miros law Majewski (1978). On Some Matrix of the Birkhoff and V. Neumann Quantum Logic. Bulletin of the Section of Logic 7 (3):133-136.score: 3.0
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46. Mirosław Nowaczyk & Lech Petrowicz (2012). John Paul II's Philosophy of Peace. Dialectics and Humanism 8 (1):35-47.score: 3.0
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47. Mirosław Nowaczyk & Lech Petrowicz (1979). Karol Wojtyła's Social Thought. Dialectics and Humanism 6 (4):79-92.score: 3.0
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48. Mirosław Zabierowski (2010). Mathematical Versus Physical Meaning of Classical Mechanics Quantities. Apeiron 17 (2):173-182.score: 3.0
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49. Mirosław Kiwka (2007). Doświadczenie mistyczne w ujęciu konstruktywistycznego kontekstualizmu Stevena T. Katza. Roczniki Filozoficzne 55 (1):159-188.score: 3.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 50. Miroslaw Szatkowski (2012). Fully Free Semantics for Some Ander-Son-Like Ontological Proofs. In Ontological Proofs Today. Ontos Verlag 50--243.score: 3.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
1 — 50 / 155