Search results for 'Pawel Radchenko' (try it on Scholar)

446 found
Order:
 1.  28
  Jochen Apel, Monika Dullstein & Pawel Radchenko (2009). Data-Phenomena-Theories: What's the Notion of a Scientific Phenomenon Good For? [REVIEW] Journal for General Philosophy of Science / Zeitschrift für Allgemeine Wissenschaftstheorie 40 (1):125 - 128.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2.  1
  Jochen Apel, Monika Dullstein & Pawel Radchenko (2009). Data-Phenomena-Theories: What’s the Notion of a Scientific Phenomenon Good For? Journal for General Philosophy of Science / Zeitschrift für Allgemeine Wissenschaftstheorie 40 (1):125-128.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  4
  Nierodka Pawel (2009). Is euthyphronics the ethics of interest?(Czy eutofronika jest etyka interesu?). Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 10:81-93.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4.  9
  Michael A. Pawel (2001). Commentary: Imprisoning the Mentally Ill: Does It Matter? Criminal Justice Ethics 20 (1):2-66.
 5.  1
  Borkowski Pawel (2010). Individual prevention as an essential characteristic of paternalism (indywidualna prewencja jako istotna cecha ustroju paternalistycznego). Studia Philosophiae Christianae 46 (1).
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6.  2
  Milcarek Pawel (2010). Characteristic Elements of Averroes'metaphysics in the Latin Version of His Commentary to Aristotle's Metaphysics Z (Polish Title Below). Studia Philosophiae Christianae 46 (2).
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7.  4
  Kawalec Pawel (2003). Structural Reliabilism: Inductive Logic as a Theory of Justification. Kluwer Academic Publishers.
  This book revives inductive logic by bringing out the underlying epistemology. The resulting structural reliabilist theory propounds the view that justification supervenes on syntactic and semantic properties of sentences as justification-bearers. It is claimed to set up a genuine alternative to the prevailing theories of justification. Kawalec substantiates this claim by confronting structural reliabilism with a number of epistemological problems. While the book is addressed to both professionals and students of philosophical logic, probability, epistemology, and philosophy of science, it also (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Anja Pawel (2012). „Sound waves, light waves, dance waves“: Agnieszka brzeżańskas abstraktionsverfahren Von tanzfotografien aus der jahrhundertwende1. In Markus Rath & Ulrike Feist (eds.), Et in Imagine Ego: Facetten von Bildakt Und Verkörperung. Akademie Verlag 423-440.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. Ernst Pawel (1985). The Great Debate: Theories of Nuclear Strategy by Raymond Aron. Upa.
  Originally published by Doubleday in 1969, this topical volume delineates the French position on thermonuclear weapons, as well as outlines the theories of deterrence and graduated retaliation that have guided U.S. nuclear policy formation.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10.  14
  Wójcicki Ryszard (2007). Review of Paweł Kawalec, Przyczyna I Wyjaśnianie. Studium Z Metodologii I Filozofii Nauki, Lublin: Wydawnictwo KUL. Polish Journal of Philosophy 1 (2):147-149.
  Review of Paweł Kawalec, Przyczyna i wyjaśnianie. Studium z metodologii i filozofii nauki, Lublin: Wydawnictwo KUL.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11.  13
  Marek Szydłowski (2011). Paweł Tambor, Koncepcja wszechświata oscylacyj­nego w kosmologii - krytyczny punkt widzenia. Roczniki Filozoficzne 59 (2):301-323.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12.  14
  Maurice Blanchot (2010). Przekroczenie linii (przeł. Paweł Pieniążek). Hybris 1.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13.  9
  Michał Kruszelnicki & Wojciech Kruszelnicki (2011). Paweł Pieniążek. Sovereignty and Modernity: A Study in the History of Poststructuralist Reception of Nietzsche's Thought. New Nietzsche Studies 8 (3-4):175-179.
 14.  8
  Maurice Blanchot (2010). Poznanie nieznanego (przeł. Paweł Pieniążek). Hybris 2.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15.  2
  Erna Hilfstein (1989). Grażyna Rosińska, Optyka W Xv Wieku: Między Nauką Średniowieczną a Nowoiytną/Fifteenth-Century Optics: Between Medieval and Modern Science. Foreword by Pawel Czartoryski.(Studia Copernica, 24.) Wroclaw: Ossolińskich, 1986. Pp. 190; 8 Black-and-White Facsimile Plates. Zł 500. [REVIEW] Speculum 64 (1):209-211.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16.  2
  Jean-François Stoffel (2001). Stefan Swiezawski, L'univers. La philosophie de la nature au XVe siècle en Europe. Traduit du polonais par Jerzy Wolf. Texte revu par Lucien Even. Avant-propos par Pawel Czartoryski. [REVIEW] Revue Philosophique De Louvain 99 (3):490-490.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17.  16
  Anita Schluechter (2004). Pawel Florenski, Eis Und Algen. Briefe Aus Dem Lager. 1933–1937. Studies in East European Thought 56 (1):73-76.
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18.  7
  J. -Guy Lalande (2012). The Sino-Soviet Split: Cold War in the Communist World. By Lorenz M. Lüthi; Two Suns in the Heavens: The Sino-Soviet Struggle for Supremacy, 1962–1967. By Sergey Radchenko. [REVIEW] The European Legacy 17 (4):548 - 549.
  The European Legacy, Volume 17, Issue 4, Page 548-549, July 2012.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. Piotr Bukowczyk (2012). Wreszcie krytyczna analiza praw człowieka w polskiej literaturze naukowej [Paweł Bała, Adam Wielomski, Prawa człowieka i ich krytyka. Przyczynek do studiów o ideologii czasów ponowoiytnych]. Studia Philosophica Wratislaviensia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. Jacques Derrida (2005). Liczne tak (przeł. Paweł Mościcki). Principia.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21. Jan Guranowski (1969). Paweł VI w Genewie. Człowiek I Światopogląd 2 (9):103-109.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. Urszula Idziak (2009). Lekcja interpretacji – Św. Paweł. Kronos 1 (1-2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. W. G. Kuzniecow I. in (2004). Fiłosofija (Paweł S. Czarnecki). Ruch Filozoficzny 1 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. Tomasz Kozak (2009). Lekcja interpretacji – Św. Paweł. Kronos 1 (1-2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25. Andrzej Leder (2009). Lekcja interpretacji – Św. Paweł. Kronos 1 (1-2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26. Barbara Markiewicz (1996). Paweł Łuków, Lekcja z filozofii politycznej. Etyka 29.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. Lesław Michnowski (2005). Cywilizacja Życia i Miłości drogą do trwałego rozwoju światowej społeczności,[w:] Jan Paweł II Wielki, 18 V 1920–2 VI 2005,(red, Józef M. Dołęga). [REVIEW] Episteme 50.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. Harold J. Morowitz, Charley D. Hardwick, Ann Pederson, Gregory R. Peterson, Karl E. Peters, Nicole Schmitz-Moormann, James F. Salmon, S. J. Paul H. Carr, Michael W. DeLashmutt & James E. Huchingson (2005). Science Looks at Spirituality David Hay and Spirituality as a Natural Phenomenon: Bringing Pawel M. Socha Biological and Psychological Perspectives Together Ellen Goldberg Cognitive Science and Hathayoga. Zygon 40 (3-4):788.
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. Łukasz Musiał (2009). Lekcja interpretacji – Św. Paweł. Kronos 1 (1-2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. K. Olbrycht (1997). Jan Paweł II jako autorytet wychowawczy. Autorytet i jego miejsce we współczesnej kulturze,„. Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology 37:101-110.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. Tomasz Rosiński (2009). Lekcja interpretacji – Św. Paweł. Kronos 1 (1-2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. Tomasz Rosiński (2010). Paweł Żyd. Kronos 2 (2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33. Ewa Rzanna (2009). Lekcja interpretacji – Św. Paweł. Kronos 1 (1-2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. Tadeusz Sierotowicz (2009). Jan Paweł II i sprawa Galileusza - \"rehabilitacja\" Galileusza? Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 45.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35. Paulina Sosnowska (2000). Idea wspólnego dobra wobec wyzwań liberalizmu (Paweł Śpiewak: W stronę wspólnego dobra). Civitas 4 (4).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36. Czy Język Jest Wrodzony & Spór Chomsky'ego Z. Piagetem (1994). Paweł Więckowski. Studia Semiotyczne 19:219.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37. Arkadiusz Żychliński (2009). Lekcja interpretacji – Św. Paweł. Kronos 1 (1-2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38. Waldemar Zaręba (2007). Paweł Kawalec, Przyczyna i wyjaśnianie. Studium z filozofii i metodologii nauk. Roczniki Filozoficzne:285-291.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39. Aleksander Zbrzezny (1999). Polityka jako polityka (Paweł Śpiewak, W stronę dobra wspólnego). Etyka 32.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40.  6
  Paweł Bytniewski (2010). \"Kim jest Autor?\" O krytycznej świadomości autorstwa. Filo-Sofija 10 (10 (2010/1)):73-106.
  Author: Bytniewski Paweł Title: “WHAT IS AN AUTHOR?” ON FOUCAULT’S CONSCIOUSNESS OF AN AUTHORSHIP („Kim jest Autor?” O krytycznej świadomości autorstwa) Source: Filo-Sofija year: 2010, vol:.10, number: 2010/1, pages: 73-106 Keywords: FOUCAULT, AUTHOR, LITERATURE, LANGUAGE, EXPERIENCE Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:One of the major obstacles to reconstructing Foucault’s attitude towards an authorship issue is multiplicity of his own roles which as an author he fulfilled. An Authorship as a theme (...)
  Translate
    Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41.  5
  Paweł Zeidler (2011). Wiedzotwórcza funkcja metafor w nauce a koncepcja metafory eksplikatywnej Jerzego Kmity. Filo-Sofija 11 (12 (2011/1)):129-144.
  Author: Zeidler Paweł Title: THE COGNITIVE FUNCTION OF METAPHORS IN SCIENCE AND JERZY KMITA’S EXPLICATIVE THEORY OF METAPHOR (Wiedzotwórcza funkcja metafor w nauce a koncepcja metafory eksplikatywnej Jerzego Kmity) Source: Filo-Sofija 2011, vol:.12, number: 2011/1, pages: 129-144 Keywords: METAPHOR, SCIENCE, SCIENTIFIC EXPLANATIONS, JERZY KMITA, LAKOFF & JOHNSON’S COGNITIVE THEORY OF METAPHOR Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:In the paper entitled “Scientific Explanation and Metaphor” Jerzy Kmita divided all metaphors on reporting (...)
  Translate
    Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42. Paweł Gładziejewski (2011). Is empathy is mental simulation? Remarks on the representative approach based on the concept of mirror neurons. Diametros:108-129.
  Paweł Gładziejewski, Is empathy is mental simulation? Remarks on the representative approach based on the concept of mirror neurons., Diametros 27 This paper draws on the theoretical achievements of analytic philosophy of mind and the empirical results of psychology and cognitive neuroscience in order to understand the nature of empathy and the sub-personal mechanisms upon which it is based. The paper distinguishes two types of empathy, which are often not sufficiently clearly distinguished in the literature, empathy as a kind of (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43. Dorota Sepczyńska (2008). Katolicyzm a liberalizm. Szkic z filozofii społecznej. Zakład Wydawniczy Nomos.
  In the individual, social, and political dimensions, the shaping of the liberal tradition has met up with and will continue to meet up with the presence of the Roman Catholic Church with its own philosophy. Yet has this always led to sharp conflict between Catholicism and liberalism? Has the social thinking of the Church evolved in its assessment of the liberal tradition and vice versa? Have there been points in common in the two systems of thinking? In contrast, where have (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44. Massimiliano Carrara, Pawel Garbacz & Pieter E. Vermaas (2011). If Engineering Function is a Family Resemblance Concept: Assessing Three Formalization Strategies. Applied Ontology 6 (2):141-163.
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography   5 citations  
 45. Paweł Gładziejewski (forthcoming). Predictive Coding and Representationalism. Synthese:1-24.
  According to the predictive coding theory of cognition , brains are predictive machines that use perception and action to minimize prediction error, i.e. the discrepancy between bottom–up, externally-generated sensory signals and top–down, internally-generated sensory predictions. Many consider PCT to have an explanatory scope that is unparalleled in contemporary cognitive science and see in it a framework that could potentially provide us with a unified account of cognition. It is also commonly assumed that PCT is a representational theory of sorts, in (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 46.  61
  Paweł Grabarczyk (2016). Concepts as Soft Detectors - On the Role Concepts Play in Perception. New Ideas in Psychology 40:86-93.
  The idea that concepts play a significant role in some perceptions is widespread but everybody seems to differ as to where to draw the line. Some researchers say that the difference between direct and indirect, concept driven acts of perception manifests itself whenever we perceive abstract or general properties. Others point at second order properties or causal properties. I call this inability to precisely differentiate between acts of direct and indirect perception “The Division Problem”. Furthermore there is always a question (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47. Pawel Kawalec (2012). Bayesianizm w polskiej tradycji probabilizmu – studium stanowiska Kazimierza Ajdukiewicza. Ruch Filozoficzny 1 (1).
  Abstract The opening section outlines probabilism in the 20th century philosophy and shortly discusses the major accomplishments of Polish probabilist thinkers. A concise characterization of Bayesianism as the major recent form of probabilism follows. It builds upon the core personalist version of Bayesianism towards more objectively oriented versions thereof. The problem of a priori probability is shortly discussed. A tentative characterization of Kazimierz Ajdukiewicz’s standpoint regarding the inductive inference is cast in Bayesian terms. His objections against it presented in Pragmatic (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 48.  9
  Paweł Garbacz (forthcoming). Slot Mereology Revised. Australasian Journal of Philosophy:1-7.
  The paper suggests two revisions of K. Bennett's system of slot mereology. The revisions do not touch on the philosophical rationale for this system, but are focused on certain logical deficiencies in her formalisation.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49.  6
  Pawel Garbacz (2016). Conceptual Frames Revisited. Journal of Applied Non-Classical Logics 25 (4):287-307.
  The paper presents a logical framework formalising the main insights of the psychological theory of concepts developed by Lawrence Barsalou. The framework is established within the context of Common Logic as a logical theory in the axiomatic manner. Its semantic characterisation is provided and shown to be sound and incomplete with respect to the class of its models.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50.  2
  Paweł Łupkowski (forthcoming). Question Dependency in Terms of Compliance and Erotetic Implication. Logic and Logical Philosophy.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
1 — 50 / 446