Search results for 'Pawel Radchenko' (try it on Scholar)

495 found
Order:
 1.  29
  Jochen Apel, Monika Dullstein & Pawel Radchenko (2009). Data-Phenomena-Theories: What's the Notion of a Scientific Phenomenon Good For? [REVIEW] Journal for General Philosophy of Science / Zeitschrift für Allgemeine Wissenschaftstheorie 40 (1):125 - 128.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2.  1
  Jochen Apel, Monika Dullstein & Pawel Radchenko (2009). Data-Phenomena-Theories: What’s the Notion of a Scientific Phenomenon Good For? Journal for General Philosophy of Science / Zeitschrift für Allgemeine Wissenschaftstheorie 40 (1):125-128.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  4
  Nierodka Pawel (2009). Is euthyphronics the ethics of interest?(Czy eutofronika jest etyka interesu?). Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 10:81-93.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4.  2
  Borkowski Pawel (2010). Individual prevention as an essential characteristic of paternalism (indywidualna prewencja jako istotna cecha ustroju paternalistycznego). Studia Philosophiae Christianae 46 (1).
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5.  9
  Michael A. Pawel (2001). Commentary: Imprisoning the Mentally Ill: Does It Matter? Criminal Justice Ethics 20 (1):2-66.
 6.  3
  Milcarek Pawel (2010). Characteristic Elements of Averroes'metaphysics in the Latin Version of His Commentary to Aristotle's Metaphysics Z (Polish Title Below). Studia Philosophiae Christianae 46 (2).
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7.  4
  Kawalec Pawel (2003). Structural Reliabilism: Inductive Logic as a Theory of Justification. Kluwer Academic Publishers.
  This book revives inductive logic by bringing out the underlying epistemology. The resulting structural reliabilist theory propounds the view that justification supervenes on syntactic and semantic properties of sentences as justification-bearers. It is claimed to set up a genuine alternative to the prevailing theories of justification. Kawalec substantiates this claim by confronting structural reliabilism with a number of epistemological problems. While the book is addressed to both professionals and students of philosophical logic, probability, epistemology, and philosophy of science, it also (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Anja Pawel (2012). „Sound waves, light waves, dance waves“: Agnieszka brzeżańskas abstraktionsverfahren Von tanzfotografien aus der jahrhundertwende1. In Markus Rath & Ulrike Feist (eds.), Et in Imagine Ego: Facetten von Bildakt Und Verkörperung. Akademie Verlag 423-440.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. Ernst Pawel (1985). The Great Debate: Theories of Nuclear Strategy by Raymond Aron. Upa.
  Originally published by Doubleday in 1969, this topical volume delineates the French position on thermonuclear weapons, as well as outlines the theories of deterrence and graduated retaliation that have guided U.S. nuclear policy formation.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10.  15
  Wójcicki Ryszard (2007). Review of Paweł Kawalec, Przyczyna I Wyjaśnianie. Studium Z Metodologii I Filozofii Nauki, Lublin: Wydawnictwo KUL. Polish Journal of Philosophy 1 (2):147-149.
  Review of Paweł Kawalec, Przyczyna i wyjaśnianie. Studium z metodologii i filozofii nauki, Lublin: Wydawnictwo KUL.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Andrzej Bronk & Pawel Kawałec (2008). Adam Grobler, Metodologia Nauk [Methodology of the Sciences] by Andrzej Bronk, Pawel Kawalec. Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 13 (1):147-149.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Paweł Urgacz (2008). Friedrich August von Hayek, The Constitution of Liberty by Pawel Urgacz. Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 13 (1):149-154.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Paweł Urgacz (2008). Stanisław Kowalczyk, Zarys Filozofii Polityki [An Outline of the Political Philosophy] by Paweł Urgacz. Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 13 (2):387-390.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14.  16
  Marek Szydłowski (2011). Paweł Tambor, Koncepcja wszechświata oscylacyj­nego w kosmologii - krytyczny punkt widzenia. Roczniki Filozoficzne 59 (2):301-323.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15.  19
  J. -Guy Lalande (2012). The Sino-Soviet Split: Cold War in the Communist World. By Lorenz M. Lüthi; Two Suns in the Heavens: The Sino-Soviet Struggle for Supremacy, 1962–1967. By Sergey Radchenko. [REVIEW] The European Legacy 17 (4):548 - 549.
  The European Legacy, Volume 17, Issue 4, Page 548-549, July 2012.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16.  1
  Jacek Jarocki (2016). Paweł Okołowski, Filozofia i los. Szkice tychiczne. Roczniki Filozoficzne 64 (1):171-175.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17.  14
  Maurice Blanchot (2010). Przekroczenie linii (przeł. Paweł Pieniążek). Hybris. Revista de Filosofía 1.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18.  9
  Maurice Blanchot (2010). Poznanie nieznanego (przeł. Paweł Pieniążek). Hybris. Revista de Filosofía 2.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19.  9
  Michał Kruszelnicki & Wojciech Kruszelnicki (2011). Paweł Pieniążek. Sovereignty and Modernity: A Study in the History of Poststructuralist Reception of Nietzsche's Thought. New Nietzsche Studies 8 (3-4):175-179.
 20.  29
  Anita Schluechter (2004). Pawel Florenski, Eis Und Algen. Briefe Aus Dem Lager. 1933–1937. Studies in East European Thought 56 (1):73-76.
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21.  1
  Roman Darowski (1996). Paweł Siwek SJ , filozof i psycholog. Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1:284-284.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22.  3
  Jean-François Stoffel (2001). Stefan Swiezawski, L'univers. La philosophie de la nature au XVe siècle en Europe. Traduit du polonais par Jerzy Wolf. Texte revu par Lucien Even. Avant-propos par Pawel Czartoryski. [REVIEW] Revue Philosophique De Louvain 99 (3):490-490.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. Erna Hilfstein (1989). Grażyna Rosińska, Optyka W Xv Wieku: Między Nauką Średniowieczną a Nowoiytną/Fifteenth-Century Optics: Between Medieval and Modern Science. Foreword by Pawel Czartoryski.(Studia Copernica, 24.) Wroclaw: Ossolińskich, 1986. Pp. 190; 8 Black-and-White Facsimile Plates. Zł 500. [REVIEW] Speculum 64 (1):209-211.
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. E. J. Aiton (1986). Complete Works. Volume III: Minor WorksNicholas Copernicus Pawel Czartoryski Edward Rosen Erna Hilfstein. Isis 77 (4):714-715.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25. Piotr Bukowczyk (2012). Wreszcie krytyczna analiza praw człowieka w polskiej literaturze naukowej [Paweł Bała, Adam Wielomski, Prawa człowieka i ich krytyka. Przyczynek do studiów o ideologii czasów ponowoiytnych]. Studia Philosophica Wratislaviensia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26. Jacques Derrida (2005). Liczne tak (przeł. Paweł Mościcki). Principia.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. Owen Gingerich (1994). Complete Works. Volume 4: The Manuscripts of Nicholas Copernicus' Minor Works: FacsimilesNicholas Copernicus Pawel Czartoryski. Isis 85 (4):692-692.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. Jan Guranowski (1969). Paweł VI w Genewie. Człowiek I Światopogląd 2 (9):103-109.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. Urszula Idziak (2009). Lekcja interpretacji – Św. Paweł. Kronos 1 (1-2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. W. G. Kuzniecow I. in (2004). Fiłosofija (Paweł S. Czarnecki). Ruch Filozoficzny 1 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. Tomasz Kozak (2009). Lekcja interpretacji – Św. Paweł. Kronos 1 (1-2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. Andrzej Leder (2009). Lekcja interpretacji – Św. Paweł. Kronos 1 (1-2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33. Barbara Markiewicz (1996). Paweł Łuków, Lekcja z filozofii politycznej. Etyka 29.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. Lesław Michnowski (2005). Cywilizacja Życia i Miłości drogą do trwałego rozwoju światowej społeczności,[w:] Jan Paweł II Wielki, 18 V 1920–2 VI 2005,(red, Józef M. Dołęga). [REVIEW] Episteme 50.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35. Harold J. Morowitz, Charley D. Hardwick, Ann Pederson, Gregory R. Peterson, Karl E. Peters, Nicole Schmitz-Moormann, James F. Salmon, S. J. Paul H. Carr, Michael W. DeLashmutt & James E. Huchingson (2005). Science Looks at Spirituality David Hay and Spirituality as a Natural Phenomenon: Bringing Pawel M. Socha Biological and Psychological Perspectives Together Ellen Goldberg Cognitive Science and Hathayoga. Zygon 40 (3-4):788.
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36. Łukasz Musiał (2009). Lekcja interpretacji – Św. Paweł. Kronos 1 (1-2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37. K. Olbrycht (1997). Jan Paweł II jako autorytet wychowawczy. Autorytet i jego miejsce we współczesnej kulturze,„. Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology 37:101-110.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38. Tomasz Rosiński (2009). Lekcja interpretacji – Św. Paweł. Kronos 1 (1-2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39. Tomasz Rosiński (2010). Paweł Żyd. Kronos 2 (2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40. Ewa Rzanna (2009). Lekcja interpretacji – Św. Paweł. Kronos 1 (1-2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41. Tadeusz Sierotowicz (2009). Jan Paweł II i sprawa Galileusza - \"rehabilitacja\" Galileusza? Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 45.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42. Paulina Sosnowska (2000). Idea wspólnego dobra wobec wyzwań liberalizmu (Paweł Śpiewak: W stronę wspólnego dobra). Civitas 4 (4).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43. Victor E. Thoren (1975). Science Et Astrologie au XVIe Siècle. Oronce Fine Et Son Horloge Planétaire, 22 Novembre-22 Décembre. CatalogueMadeleine BoyComplete Works. Volume I: The Manuscript of Nicholas Copernicus' "On the Revolutions" FacsimileNicholas Copernicus Pawel Czartoryski Zygmunt Nierada Erna Hilfstein. [REVIEW] Isis 66 (1):128-128.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44. Albert Van Helden (1980). Science and History: Studies in Honor of Edward RosenErna Hilfstein Pawel Czartoryski Frank D. Grande. Isis 71 (2):303-304.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45. Czy Język Jest Wrodzony & Spór Chomsky'ego Z. Piagetem (1994). Paweł Więckowski. Studia Semiotyczne 19:219.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46. Arkadiusz Żychliński (2009). Lekcja interpretacji – Św. Paweł. Kronos 1 (1-2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47. Waldemar Zaręba (2007). Paweł Kawalec, Przyczyna i wyjaśnianie. Studium z filozofii i metodologii nauk. Roczniki Filozoficzne:285-291.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48. Aleksander Zbrzezny (1999). Polityka jako polityka (Paweł Śpiewak, W stronę dobra wspólnego). Etyka 32.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49. Justyna Kroczak (2014). Paweł Florenski Oczami Sergiusza Chorużego. Roczniki Filozoficzne 62 (3).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50.  6
  Paweł Bytniewski (2010). \"Kim jest Autor?\" O krytycznej świadomości autorstwa. Filo-Sofija 10 (10 (2010/1)):73-106.
  Author: Bytniewski Paweł Title: “WHAT IS AN AUTHOR?” ON FOUCAULT’S CONSCIOUSNESS OF AN AUTHORSHIP („Kim jest Autor?” O krytycznej świadomości autorstwa) Source: Filo-Sofija year: 2010, vol:.10, number: 2010/1, pages: 73-106 Keywords: FOUCAULT, AUTHOR, LITERATURE, LANGUAGE, EXPERIENCE Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:One of the major obstacles to reconstructing Foucault’s attitude towards an authorship issue is multiplicity of his own roles which as an author he fulfilled. An Authorship as a theme (...)
  Translate
    Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 495