Search results for 'Pawel Radchenko' (try it on Scholar)

407 found
Sort by:
 1.  27 DLs
  Jochen Apel, Monika Dullstein & Pawel Radchenko (2009). Data-Phenomena-Theories: What's the Notion of a Scientific Phenomenon Good For? [REVIEW] Journal for General Philosophy of Science / Zeitschrift für Allgemeine Wissenschaftstheorie 40 (1):125 - 128.score: 240.6
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2.  8 DLs
  Michael A. Pawel (2001). Commentary: Imprisoning the Mentally Ill: Does It Matter? Criminal Justice Ethics 20 (1):2-66.score: 30.0
 3.  4 DLs
  Kawalec Pawel (2003). Structural Reliabilism: Inductive Logic as a Theory of Justification. Kluwer Academic Publishers.score: 30.0
  This book revives inductive logic by bringing out the underlying epistemology. The resulting structural reliabilist theory propounds the view that justification supervenes on syntactic and semantic properties of sentences as justification-bearers. It is claimed to set up a genuine alternative to the prevailing theories of justification. Kawalec substantiates this claim by confronting structural reliabilism with a number of epistemological problems. While the book is addressed to both professionals and students of philosophical logic, probability, epistemology, and philosophy of science, it also (...)
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4.  2 DLs
  Nierodka Pawel (2009). Is euthyphronics the ethics of interest?(Czy eutofronika jest etyka interesu?). Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 10:81-93.score: 30.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5.  1 DLs
  Milcarek Pawel (2010). Characteristic Elements of Averroes'metaphysics in the Latin Version of His Commentary to Aristotle's Metaphysics Z (Polish Title Below). Studia Philosophiae Christianae 46 (2).score: 30.0
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6.  0 DLs
  Borkowski Pawel (2010). Individual prevention as an essential characteristic of paternalism (indywidualna prewencja jako istotna cecha ustroju paternalistycznego). Studia Philosophiae Christianae 46 (1).score: 30.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7.  0 DLs
  Ernst Pawel (1985). The Great Debate: Theories of Nuclear Strategy by Raymond Aron. Upa.score: 30.0
  Originally published by Doubleday in 1969, this topical volume delineates the French position on thermonuclear weapons, as well as outlines the theories of deterrence and graduated retaliation that have guided U.S. nuclear policy formation.
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8.  9 DLs
  Wójcicki Ryszard (2007). Review of Paweł Kawalec, Przyczyna I Wyjaśnianie. Studium Z Metodologii I Filozofii Nauki, Lublin: Wydawnictwo KUL. Polish Journal of Philosophy 1 (2):147-149.score: 24.0
  Review of Paweł Kawalec, Przyczyna i wyjaśnianie. Studium z metodologii i filozofii nauki, Lublin: Wydawnictwo KUL.
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9.  8 DLs
  Maurice Blanchot (2010). Przekroczenie linii (przeł. Paweł Pieniążek). Hybris 1.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10.  8 DLs
  Michał Kruszelnicki & Wojciech Kruszelnicki (2011). Paweł Pieniążek. Sovereignty and Modernity: A Study in the History of Poststructuralist Reception of Nietzsche's Thought. New Nietzsche Studies 8 (3-4):175-179.score: 15.0
 11.  6 DLs
  Marek Szydłowski (2011). Paweł Tambor, Koncepcja wszechświata oscylacyj­nego w kosmologii - krytyczny punkt widzenia. Roczniki Filozoficzne 59 (2):301-323.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12.  5 DLs
  Anita Schluechter (2004). Pawel Florenski, Eis Und Algen. Briefe Aus Dem Lager. 1933–1937. Studies in East European Thought 56 (1):73-76.score: 15.0
  Direct download (7 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13.  3 DLs
  Maurice Blanchot (2010). Poznanie nieznanego (przeł. Paweł Pieniążek). Hybris 2.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14.  3 DLs
  J. -Guy Lalande (2012). The Sino-Soviet Split: Cold War in the Communist World. By Lorenz M. Lüthi; Two Suns in the Heavens: The Sino-Soviet Struggle for Supremacy, 1962–1967. By Sergey Radchenko. [REVIEW] The European Legacy 17 (4):548 - 549.score: 15.0
  The European Legacy, Volume 17, Issue 4, Page 548-549, July 2012.
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15.  2 DLs
  Andrew Targowski (2012). Paul (Paweł) Baran (1926–2011). Inventor of the Internet, Who Has Made Humanity Communicate. Dialogue and Universalism 21 (2):47-60.score: 15.0
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16.  1 DLs
  Jean-François Stoffel (2001). Stefan Swiezawski, L'univers. La philosophie de la nature au XVe siècle en Europe. Traduit du polonais par Jerzy Wolf. Texte revu par Lucien Even. Avant-propos par Pawel Czartoryski. [REVIEW] Revue Philosophique De Louvain 99 (3):490-490.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17.  0 DLs
  Piotr Bukowczyk (2012). Wreszcie krytyczna analiza praw człowieka w polskiej literaturze naukowej [Paweł Bała, Adam Wielomski, Prawa człowieka i ich krytyka. Przyczynek do studiów o ideologii czasów ponowoiytnych]. Studia Philosophica Wratislaviensia.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18.  0 DLs
  Jacques Derrida (2005). Liczne tak (przeł. Paweł Mościcki). Principia.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19.  0 DLs
  Jan Guranowski (1969). Paweł VI w Genewie. Człowiek I Światopogląd 2 (9):103-109.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20.  0 DLs
  Erna Hilfstein (1989). Grażyna Rosińska, Optyka W Xv Wieku: Między Nauką Średniowieczną a Nowoiytną/Fifteenth-Century Optics: Between Medieval and Modern Science. Foreword by Pawel Czartoryski.(Studia Copernica, 24.) Wroclaw: Ossolińskich, 1986. Pp. 190; 8 Black-and-White Facsimile Plates. Zł 500. [REVIEW] Speculum 64 (1):209-211.score: 15.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21.  0 DLs
  Urszula Idziak (2009). Lekcja interpretacji – Św. Paweł. Kronos 1 (1-2).score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22.  0 DLs
  W. G. Kuzniecow I. in (2004). Fiłosofija (Paweł S. Czarnecki). Ruch Filozoficzny 1 (1).score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23.  0 DLs
  Tomasz Kozak (2009). Lekcja interpretacji – Św. Paweł. Kronos 1 (1-2).score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24.  0 DLs
  Andrzej Leder (2009). Lekcja interpretacji – Św. Paweł. Kronos 1 (1-2).score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25.  0 DLs
  Barbara Markiewicz (1996). Paweł Łuków, Lekcja z filozofii politycznej. Etyka 29.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26.  0 DLs
  Lesław Michnowski (2005). Cywilizacja Życia i Miłości drogą do trwałego rozwoju światowej społeczności,[w:] Jan Paweł II Wielki, 18 V 1920–2 VI 2005,(red, Józef M. Dołęga). [REVIEW] Episteme 50.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27.  0 DLs
  Harold J. Morowitz, Charley D. Hardwick, Ann Pederson, Gregory R. Peterson, Karl E. Peters, Nicole Schmitz-Moormann, James F. Salmon, S. J. Paul H. Carr, Michael W. DeLashmutt & James E. Huchingson (2005). Science Looks at Spirituality David Hay and Spirituality as a Natural Phenomenon: Bringing Pawel M. Socha Biological and Psychological Perspectives Together Ellen Goldberg Cognitive Science and Hathayoga. Zygon 40 (3-4):788.score: 15.0
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28.  0 DLs
  Łukasz Musiał (2009). Lekcja interpretacji – Św. Paweł. Kronos 1 (1-2).score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29.  0 DLs
  K. Olbrycht (1997). Jan Paweł II jako autorytet wychowawczy. Autorytet i jego miejsce we współczesnej kulturze,„. Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology 37:101-110.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30.  0 DLs
  Tomasz Rosiński (2009). Lekcja interpretacji – Św. Paweł. Kronos 1 (1-2).score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31.  0 DLs
  Tomasz Rosiński (2010). Paweł Żyd. Kronos 2 (2).score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32.  0 DLs
  Ewa Rzanna (2009). Lekcja interpretacji – Św. Paweł. Kronos 1 (1-2).score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33.  0 DLs
  Tadeusz Sierotowicz (2009). Jan Paweł II i sprawa Galileusza - \"rehabilitacja\" Galileusza? Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 45.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34.  0 DLs
  Paulina Sosnowska (2000). Idea wspólnego dobra wobec wyzwań liberalizmu (Paweł Śpiewak: W stronę wspólnego dobra). Civitas 4 (4).score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35.  0 DLs
  Czy Język Jest Wrodzony & Spór Chomsky'ego Z. Piagetem (1994). Paweł Więckowski. Studia Semiotyczne 19:219.score: 15.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36.  0 DLs
  Arkadiusz Żychliński (2009). Lekcja interpretacji – Św. Paweł. Kronos 1 (1-2).score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37.  0 DLs
  Waldemar Zaręba (2007). Paweł Kawalec, Przyczyna i wyjaśnianie. Studium z filozofii i metodologii nauk. Roczniki Filozoficzne:285-291.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38.  0 DLs
  Aleksander Zbrzezny (1999). Polityka jako polityka (Paweł Śpiewak, W stronę dobra wspólnego). Etyka 32.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39.  5 DLs
  Paweł Zeidler (2011). Wiedzotwórcza funkcja metafor w nauce a koncepcja metafory eksplikatywnej Jerzego Kmity. Filo-Sofija 11 (12 (2011/1)):129-144.score: 6.0
  Author: Zeidler Paweł Title: THE COGNITIVE FUNCTION OF METAPHORS IN SCIENCE AND JERZY KMITA’S EXPLICATIVE THEORY OF METAPHOR (Wiedzotwórcza funkcja metafor w nauce a koncepcja metafory eksplikatywnej Jerzego Kmity) Source: Filo-Sofija 2011, vol:.12, number: 2011/1, pages: 129-144 Keywords: METAPHOR, SCIENCE, SCIENTIFIC EXPLANATIONS, JERZY KMITA, LAKOFF & JOHNSON’S COGNITIVE THEORY OF METAPHOR Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:In the paper entitled “Scientific Explanation and Metaphor” Jerzy Kmita divided all metaphors on reporting (...)
  Translate to English
  | Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40.  4 DLs
  Paweł Bytniewski (2010). \"Kim jest Autor?\" O krytycznej świadomości autorstwa. Filo-Sofija 10 (10 (2010/1)):73-106.score: 6.0
  Author: Bytniewski Paweł Title: “WHAT IS AN AUTHOR?” ON FOUCAULT’S CONSCIOUSNESS OF AN AUTHORSHIP („Kim jest Autor?” O krytycznej świadomości autorstwa) Source: Filo-Sofija year: 2010, vol:.10, number: 2010/1, pages: 73-106 Keywords: FOUCAULT, AUTHOR, LITERATURE, LANGUAGE, EXPERIENCE Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:One of the major obstacles to reconstructing Foucault’s attitude towards an authorship issue is multiplicity of his own roles which as an author he fulfilled. An Authorship as a theme (...)
  Translate to English
  | Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41.  121 DLs
  Paweł Zeidler & Danuta Sobczyńska (1995). The Idea of Realism in the New Experimentalism and the Problem of the Existence of Theoretical Entities in Chemistry. Foundations of Science 1 (4):517-535.score: 3.0
  The paper is focused on some aspects of experimental realism of Ian Hacking, and especially on his manipulability criterion of existence. The problem is here related to chemical molecules, the objects of interest in chemical research. The authors consider whether and to what extent this criterion has been applied in experimental practice of chemistry. They argue that experimentation on is a fundamental criterion of existence of entities in chemistry rather than experimentation with. Some examples regarding studies of structures of complex (...)
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42.  106 DLs
  Karol Horodecki, Michał Horodecki, Pawel Horodecki & Jonathan Oppenheim (2005). Information Theories with Adversaries, Intrinsic Information, and Entanglement. Foundations of Physics 35 (12):2027-2040.score: 3.0
  There are aspects of privacy theory that are analogous to quantum theory. In particular one can define distillable key and key cost in parallel to distillable entanglement and entanglement cost. We present here classical privacy theory as a particular case of information theory with adversaries, where similar general laws hold as in entanglement theory. We place the result of Renner and Wolf—that intrinsic information is lower bound for key cost—into this general formalism. Then we show that the question of whether (...)
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43.  103 DLs
  Paweł Rojek (2008). Three Trope Theories. Axiomathes 18 (3):359-377.score: 3.0
  Universals are usually considered to be universal properties. Since tropes are particular properties, if there are only tropes, there are no universals. However, universals might be thought of not only as common properties, but also as common aspects (“determinable universals”) and common wholes (“concrete universals”). The existence of these two latter concepts of universals is fully compatible with the assumption that all properties are particular. This observation makes possible three different trope theories, which accept tropes and no universals, tropes and (...)
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44.  96 DLs
  Paweł Gładziejewski (2010). Neurophenomenology: An Invitation to Discussion. Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 1 (1):179–189.score: 3.0
  No more than a few years ago could open an article concerning neurophenomenology with a statement describing recent rediscovery of the problem of consciousness by the cognitive sciences and pointing to the fact that right now, explaining conscious experience in neuroscientific or computational terms poses the greatest challenge for those sciences. Today however, constatations of this sort start to sound like trivial descriptions of a universally recognized state of affairs. The question of “how the water of the physical brain is (...)
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45.  94 DLs
  Pawel Kawalec (2012). Bayesianizm w polskiej tradycji probabilizmu – studium stanowiska Kazimierza Ajdukiewicza. Ruch Filozoficzny 1 (1).score: 3.0
  Abstract The opening section outlines probabilism in the 20th century philosophy and shortly discusses the major accomplishments of Polish probabilist thinkers. A concise characterization of Bayesianism as the major recent form of probabilism follows. It builds upon the core personalist version of Bayesianism towards more objectively oriented versions thereof. The problem of a priori probability is shortly discussed. A tentative characterization of Kazimierz Ajdukiewicz’s standpoint regarding the inductive inference is cast in Bayesian terms. His objections against it presented in Pragmatic (...)
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46.  83 DLs
  Pawel Kawalec (2006). Przyczyna i Wyjaśnianie: Studium Z Filozofii i Metodologii Nauk. Wydawnictwo KUL.score: 3.0
  Przedmowa Problematyka związana z zależnościami przyczynowymi, ich modelowaniem i odkrywa¬niem, po długiej nieobecności w filozofii i metodologii nauk, budzi współcześnie duże zainteresowanie. Wiąże się to przede wszystkim z dynamicznym rozwojem, zwłaszcza od lat 1990., technik obli¬czeniowych. Wypracowane w tym czasie sieci bayesowskie uznaje się za matematyczny język przyczynowości. Pozwalają one na daleko idącą auto¬matyzację wnioskowań, co jest także zachętą do podjęcia prób algorytmiza¬cji odkrywania przyczyn. Na potrzeby badań naukowych, które pozwalają na przeprowadzenie eksperymentu z randomizacją, standardowe metody ustalania zależności przyczynowych (...)
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47.  76 DLs
  Pawel Kawalec (2006). John W. Carroll, Ed., Readings on Laws of Nature Reviewed By. Philosophy in Review 26 (1):10-13.score: 3.0
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48.  70 DLs
  Paweł Grabarczyk (2013). Do Animals See Objects? In Marcin Miłkowski Konrad Talmont-Kamiński (ed.), Regarding Mind, Naturally.score: 3.0
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49.  68 DLs
  Massimiliano Carrara, Pawel Garbacz & Pieter E. Vermaas (2011). If Engineering Function is a Family Resemblance Concept: Assessing Three Formalization Strategies. Applied Ontology 6 (2):141-163.score: 3.0
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 50.  59 DLs
  Paweł Grabarczyk (2013). Dyrektywalna Teoria Znaczenia W Interpretacji Behawioralnej. In Piotr Stalmaszczyk (ed.), Współczesna filozofia języka. Inspiracje i kierunki rozwoju. Studia z metodologii i filozofii językoznawstwa. Katedra Językoznawstwa Angielskiego I Ogólnego UŁ & Primum Verbumscore: 3.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
1 — 50 / 407