Search results for 'Politieke aspecten' (try it on Scholar)

162 found
Sort by:
 1. Marc Boone (1988). Geldhandel en pandbedrijf in Gent tijdens de Bourgondische periode : politieke, fiscale en sociale aspecten. Revue Belge de Philologie Et D'Histoire 66 (4):767-791.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Kelly DeVries (1991). Marc Haegeman De anglofilie in het graafschap Vlaanderen tussen 1379 en 1435: Politieke en economische aspecten.(Standen en Landen, 90.) Kortrijk-Heule, Belgium: UGA, 1988. Paper. Pp. 279. BF 1,520. [REVIEW] Speculum 66 (2):416-417.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. István Pieter Bejczy & Cary J. Nederman (eds.) (2007). Princely Virtues in the Middle Ages, 1200-1500. Marston, Distributor].score: 60.0
 4. Virpi Mäkinen (ed.) (2010). The Nature of Rights: Moral and Political Aspects of Rights in Late Medieval and Early Modern Philosophy. The Philosophical Society of Finland.score: 60.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Alberto Corsín Jiménez (ed.) (2008). Culture and Well-Being: Anthropological Approaches to Freedom and Political Ethics. Pluto Press.score: 48.0
  The concept of well-being has emerged as a key category of social and political thought, especially in the fields of moral and political philosophy, development studies, and economics. This book takes a critical look at the notion of well-being by examining what well-being means, or could mean, to people living in a number of different regions including Sudan, Nepal, Papua New Guinea, India, Sierra Leone, and the UK. The contributors take issue with some of the assumptions behind Western concepts of (...)
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Erik de Bom (2011). Geleerden En Politiek: De Politieke Ideeën van Justus Lipsius in de Vroegmoderne Nederlanden. Verloren.score: 18.0
  De Brabantse humanist Justus Lipsius (1547-1606) verwierf in zijn eigen tijd naam en faam met zijn filologische en antiquarische studies, en meer nog met zijn filosofische en politieke werken.
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Toon Braeckman (forthcoming). Neoliberalisme en de symbolische institutie van de samenleving. Lefort en Foucault over de staat en'het politieke'(forthcoming). Tijdschrift Voor Filosofie.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. R. Pierik (2011). Because It is Normative, Stupid! Over de Rol van Politieke Theorie Binnen de Politicologie. Res Publica 53 (1):9-29.score: 15.0
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Bernard Cullen (1990). Politieke Orde En Rawlsiaanse Rechtvaardigheid [Political Order and Rawlsian Justice]. Irish Philosophical Journal 7 (1/2):200-202.score: 15.0
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Jan Dumolyn (2005). Organische intellectuelen in het politieke lichaam. De staatsideologie van de laatmiddeleeuwse Bourgondische ambtenaren. Revue Belge de Philologie Et D'Histoire 83 (4):1077-1102.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Hilde Eugelink (forthcoming). Bilal Benyaich (1982) is licentiaat in de politieke wetenschappen (VUB) en is werk-zaam als beleidsmedewerker bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. E-mail: bilal. benyaich@ coditel. net. [REVIEW] Res Publica.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. G. Glas, Ethische Aspecten van Marktdenken in de Geestelijke Gezondheidszorg.score: 15.0
  Which moral consequences are implied in conceiving mental health care delivery as a market? It is argued that the market, as a term, does not function as a description of what actually occurs, but as a metaphor, albeit an effective one, which structures the behavior of managers and administrators. Three models of mental health care are described, including the moral principles, which prevail in each of them. In the Dutch situation there, in fact, appears to be a mix of these (...)
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Klaus Held (1993). Eigenlijke existentie en politieke wereld. Tijdschrift Voor Filosofie 55 (4):634 - 656.score: 15.0
  Little attention has been paid to the dimension of the political world in the phenomenological project of Husserl and Heidegger. However, this is not due to phenomenology as such, as has been proven by the discovery of the political occurring in the work of Hannah Arendt. The author therefore takes the phenomenological ideal of openness to the world in authentic existence as his starting point in an attempt to provide a systematic phenomenological determination of the political world. A preparatory first (...)
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Patrick Loobuyck (2006). De plaats Van levensbeschouwelijk geïnspireerde standpunten en argument aties op het politieke forum: De standaardvisie in vraag gesteld. Bijdragen 67 (1):3-22.score: 15.0
  This contribution seeks a nuanced democratic view on the position of religious and ideologically inspired views and argumentations on the political forum. We reject the liberal standard vision that rules out every reference to comprehensive doctrines. Political decisions should be neutral in their formulation of a proposition, but this does not exclude that there is some room for pluralism in the debate that precedes those decisions. From a democratic point of view there is no objection to religious and ideological views (...)
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Dorota Mokrosinska (2010). Het gemeenschapskarakter van politieke verplichtingen. Tijdschrift Voor Filosofie 72 (4):717-747.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Gerrit Steunebrink (2006). De islamitische receptie van westerse politieke filosofie in haar politieke context. Wijsgerig Perspectief 46 (4):16-27.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. J. Tate (1950). R. H. Kotting-Menko: Individu en Kosmos. Over enige gemeenschappelijke Aspecten van vroeggriekse Dickers en voorsocratische Philosophen. Pp. viii+94. Amsterdam: H. J. Paris, 1948. Paper, 4.50 g. [REVIEW] The Classical Review 64 (01):33-.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. G. H. Van Oenen (1997). Aanvechtbare Identiteit. Politieke Theorie En Het Proces van Identiteitsvorming. Krisis 69:146-157.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Peter Van Aelst (forthcoming). de kwaliteit van de politieke verslaggeving in nederland en België. Res Publica.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Ingrid van Biezen (forthcoming). Over de (grond) wettelijke regulering van politieke partijen1. Res Publica.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. T. van der Meer & J. van Deth (2010). Opkomstplicht: stimulans of frustratie? Een landenvergelijkende studie naar de gevolgen van opkomstplicht op politieke participatie. Res Publica 52 (1):73-93.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Karel Boullart (1976). Wetenschap En Politieke Macht. Philosophica 17.score: 15.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. G. A. den Hartogh (1992). Waarheid en consensus in de politieke filosofie van Rawls. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 84:93-120.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Benny Geys (2003). Hoe verdeeld is de lokale politiek? Politieke fragmentatie in Vlaamse gemeenten. Res Publica 45 (4):633-649.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Peter Heyrman (2003). Naar een autonome en comparatieve studie van de intermediaire structuren. Het ODIS-project en de geautomatiseerde gegevensopslag met betrekking tot politieke verkiezingen. Revue Belge de Philologie Et D'Histoire 81 (2):289-310.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Gilbert Hottois (1992). Symbol en techniek: een inleiding tot de filosofische en ethische aspecten van de technowetenschap. Nexus 23:27-46.score: 15.0
  De technowetenschappen zetten een vraagteken bij vele verworvenheden van de westerse cultuur. ~Ons joods-christelijk tijdsbesef, vele morele en ethische ideeën en filosofische uitgangspunten komen op losse schroeven te staan.
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Ruth Mazo Karras (2011). Karl Heidecker, The Divorce of Lothar II: Christian Marriage and Political Power in the Carolingian World. Trans. Tanis M. Guest.(Conjunctions of Religion and Power in the Medieval Past.) Ithaca, NY, and London: Cornell University Press, 2010. Pp. Xi, 227; 6 Genealogical Tables and 1 Map. $45. First Published in 1997 Under the Title Kerk, Huwelijk En Politieke Macht: De Zaak Lotharius II (855–869). [REVIEW] Speculum 86 (2):505-507.score: 15.0
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. Hannes Lowagie (2009). Stedelijke Communicatie in de Late Middeleeuwen. Aard, Motivaties En Politieke Implicaties. Revue Belge de Philologie Et D'Histoire 87 (2):273-295.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. Door Tessa Maas (forthcoming). Politieke partijen als kern van democratie. Idee.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. D. Mokrosinska (2009). Wat is er politiek aan politieke verplichtingen? Een vergeten kwestie in het debat. In Govert den Hartogh & Peter Rijpkema (eds.), Als Vuur: Opstellen Voor Govert den Hartogh ter Gelegenheid van Zijn Emeritaat. Boom Juridische Uitgevers. 73--90.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. J. Nenquin (1969). De Menswording: Physische En Sociologische Aspecten. Philosophica 7.score: 15.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. Peter Thijssen (forthcoming). Online Politieke Fora Als Bakermat van Publieke Opinie. Res Publica.score: 15.0
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. Boris van der Ham (forthcoming). Invullingen van burgerschap kunnen we zoeken in de politieke theorie of de dagelijkse praktijk van het beleid. Is er daarnaast niet een niche denkbaar waarin nieuwe invu~ lingen van burgerschap voorzichtig uitgroeien? Of een domein waar een burgerschap wordt voorgesteld als radicaal alternatief? Aan Boris van der Ham, acteur en polit~ cus, de vraag of kunstenaars zo'n voorhoede vormen. Idee.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. Twa De Wit (2009). Walter Benjamin en Carl Schmitt over de heilsbetekenis van politieke krachten en machten. Recensie van Mark de Wilde, Verwantschap in extremen. Politieke theologie bij Walter Benjamin en Carl Schmitt. Krisis 1:91-95.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. Marleen Baetens & Marc Hooghe (2004). Alternatieve consumptie als vorm van politieke participatie? Een onderzoek naar de politieke motivatie voor het lidmaatschap van Voedselteams in Vlaanderen. Res Publica 1:33.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. D. Berghorst (forthcoming). Politieke dovemansoren en Dutchbat. Idee.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. D. Caluwaerts (2012). Waar en wanneer spreken mannen en vrouwen over politiek? De sekseverschillen in politieke discussie in hun sociale en politieke context. Res Publica 53 (1):5-26.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38. Anke Coumans (2012). Vervreemding Als Politieke Interventie. Filosofie En Praktijk 33 (3):93.score: 15.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39. Christian De Borghgrave (1995). De technische aspecten van de Bourgondische diplomatie onder hertog Jan zonder Vrees. Revue Belge de Philologie Et D'Histoire 73 (2):287-318.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. Anneles Degryse (2009). Arendts lezing van Kants' Kritiek van het oordeelsvermogen': Een herlezing van Arendts' Lezingen over Kants politieke filosofie'. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 101 (4):245-260.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. P. De Grauwe (1985). De politieke economie van de overheidsuitgaven in België. Res Publica 27:269-286.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. Paul De Grauwe (forthcoming). De politieke economie van de overheidsuitgaven: België gedurende 1960-83. Res Publica: Tijdschrift Voor Politologie.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43. G. A. den Hartogh (1988). Politieke verplichting: gronden en grenzen. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 80:231-258.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44. Luc De Ryck (1991). Tramways d'Alexandrie ; een Belgische onderneming in Egypte. Een politieke ingreep in de concurrentie. Revue Belge de Philologie Et D'Histoire 69 (4):925-955.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45. K. Deschouwer (2001). Politieke Instituties, Strategieën En Beleid: De Consequenties van Multi-Level Governance. Res Publica 1.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46. W. Dewachter (forthcoming). Morfologie van de Belgische politieke partijen, 1970-1985. Res Publica.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47. Guido Dierickx, Caroline Gijselinckx & Peter Thijsen (1996). Culturele deprivatie en politieke aliënatie: een tussentijds rapport. Res Publica 38 (3-4):631-656.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48. Willem B. Drees (1995). Wijsgerige aspecten van de informatica. Wijsgerig Perspectief 36 (1):1-6.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49. Jan WiUem Duyvendak (forthcoming). Politieke vernieuwing. Idee.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 50. Hhh Van Erp (1996). Review of the book Kritiek als politieke stellingname, B. Kerkhof & W. van Kuylen, 1996, 90-5573-052-1. [REVIEW] Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 88 (2):161-163.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
1 — 50 / 162