Search results for 'Politieke aspecten' (try it on Scholar)

165 found
Sort by:
 1. Marc Boone (1988). Geldhandel En Pandbedrijf in Gent Tijdens de Bourgondische Periode : Politieke, Fiscale En Sociale Aspecten. Revue Belge de Philologie Et D'Histoire 66 (4):767-791.score: 36.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Kelly DeVries (1991). Marc Haegeman De anglofilie in het graafschap Vlaanderen tussen 1379 en 1435: Politieke en economische aspecten.(Standen en Landen, 90.) Kortrijk-Heule, Belgium: UGA, 1988. Paper. Pp. 279. BF 1,520. [REVIEW] Speculum 66 (2):416-417.score: 36.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. István Pieter Bejczy & Cary J. Nederman (eds.) (2007). Princely Virtues in the Middle Ages, 1200-1500. Marston, Distributor].score: 30.0
 4. Virpi Mäkinen (ed.) (2010). The Nature of Rights: Moral and Political Aspects of Rights in Late Medieval and Early Modern Philosophy. The Philosophical Society of Finland.score: 30.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Alberto Corsín Jiménez (ed.) (2008). Culture and Well-Being: Anthropological Approaches to Freedom and Political Ethics. Pluto Press.score: 24.0
  The concept of well-being has emerged as a key category of social and political thought, especially in the fields of moral and political philosophy, development studies, and economics. This book takes a critical look at the notion of well-being by examining what well-being means, or could mean, to people living in a number of different regions including Sudan, Nepal, Papua New Guinea, India, Sierra Leone, and the UK. The contributors take issue with some of the assumptions behind Western concepts of (...)
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Erik De Bom (2011). Geleerden En Politiek: De Politieke Ideeën van Justus Lipsius in de Vroegmoderne Nederlanden. Verloren.score: 12.0
  De Brabantse humanist Justus Lipsius (1547-1606) verwierf in zijn eigen tijd naam en faam met zijn filologische en antiquarische studies, en meer nog met zijn filosofische en politieke werken.
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Toon Braeckman (forthcoming). Neoliberalisme en de symbolische institutie van de samenleving. Lefort en Foucault over de staat en'het politieke'(forthcoming). Tijdschrift Voor Filosofie.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Hilde Eugelink (forthcoming). Bilal Benyaich (1982) is licentiaat in de politieke wetenschappen (VUB) en is werk-zaam als beleidsmedewerker bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. E-mail: bilal. benyaich@ coditel. net. [REVIEW] Res Publica.score: 9.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. R. Pierik (2011). Because It is Normative, Stupid! Over de Rol van Politieke Theorie Binnen de Politicologie. Res Publica 53 (1):9-29.score: 9.0
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. J. Tate (1950). R. H. Kotting-Menko: Individu en Kosmos. Over enige gemeenschappelijke Aspecten van vroeggriekse Dickers en voorsocratische Philosophen. Pp. viii+94. Amsterdam: H. J. Paris, 1948. Paper, 4.50 g. [REVIEW] The Classical Review 64 (01):33-.score: 9.0
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. G. H. Van Oenen (1997). Aanvechtbare Identiteit. Politieke Theorie En Het Proces van Identiteitsvorming. Krisis 69:146-157.score: 9.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Ingrid van Biezen (forthcoming). Over de (grond) wettelijke regulering van politieke partijen1. Res Publica.score: 9.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Herman De Dijn (forthcoming). Recht is Macht: Ontmaskering Van de Autoriteit? Korte Inleiding in Spinoza's Politieke Filosofie. Tijdschrift Voor Filosofie.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Jan Dumolyn (2005). Organische Intellectuelen in Het Politieke Lichaam. De Staatsideologie van de Laatmiddeleeuwse Bourgondische Ambtenaren. Revue Belge de Philologie Et D'Histoire 83 (4):1077-1102.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Klaus Held (1993). Eigenlijke existentie en politieke wereld. Tijdschrift Voor Filosofie 55 (4):634 - 656.score: 9.0
  Little attention has been paid to the dimension of the political world in the phenomenological project of Husserl and Heidegger. However, this is not due to phenomenology as such, as has been proven by the discovery of the political occurring in the work of Hannah Arendt. The author therefore takes the phenomenological ideal of openness to the world in authentic existence as his starting point in an attempt to provide a systematic phenomenological determination of the political world. A preparatory first (...)
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Patrick Loobuyck (2006). De plaats Van levensbeschouwelijk geïnspireerde standpunten en argument aties op het politieke forum: De standaardvisie in vraag gesteld. Bijdragen 67 (1):3-22.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. J. Nenquin (1969). De Menswording: Physische En Sociologische Aspecten. Philosophica 7.score: 9.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Gerrit Steunebrink (2006). De islamitische receptie van westerse politieke filosofie in haar politieke context. Wijsgerig Perspectief 46 (4):16-27.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Peter Thijssen (forthcoming). Online Politieke Fora Als Bakermat van Publieke Opinie. Res Publica.score: 9.0
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Peter Van Aelst (forthcoming). de kwaliteit van de politieke verslaggeving in nederland en België. Res Publica.score: 9.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Boris van der Ham (forthcoming). Invullingen van burgerschap kunnen we zoeken in de politieke theorie of de dagelijkse praktijk van het beleid. Is er daarnaast niet een niche denkbaar waarin nieuwe invu~ lingen van burgerschap voorzichtig uitgroeien? Of een domein waar een burgerschap wordt voorgesteld als radicaal alternatief? Aan Boris van der Ham, acteur en polit~ cus, de vraag of kunstenaars zo'n voorhoede vormen. Idee.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Twa De Wit (2009). Walter Benjamin en Carl Schmitt over de heilsbetekenis van politieke krachten en machten. Recensie van Mark de Wilde, Verwantschap in extremen. Politieke theologie bij Walter Benjamin en Carl Schmitt. Krisis 1:91-95.score: 9.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Marleen Baetens & Marc Hooghe (2004). Alternatieve consumptie als vorm van politieke participatie? Een onderzoek naar de politieke motivatie voor het lidmaatschap van Voedselteams in Vlaanderen. Res Publica 1:33.score: 9.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. D. Berghorst (forthcoming). Politieke dovemansoren en Dutchbat. Idee.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Karel Boullart (1976). Wetenschap En Politieke Macht. Philosophica 17.score: 9.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. D. Caluwaerts (2012). Waar en wanneer spreken mannen en vrouwen over politiek? De sekseverschillen in politieke discussie in hun sociale en politieke context. Res Publica 53 (1):5-26.score: 9.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Anke Coumans (2012). Vervreemding Als Politieke Interventie. Filosofie En Praktijk 33 (3):93.score: 9.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. Bernard Cullen (1990). Politieke Orde En Rawlsiaanse Rechtvaardigheid [Political Order and Rawlsian Justice]. Irish Philosophical Journal 7 (1/2):200-202.score: 9.0
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. Christian De Borghgrave (1995). De Technische Aspecten van de Bourgondische Diplomatie Onder Hertog Jan Zonder Vrees. Revue Belge de Philologie Et D'Histoire 73 (2):287-318.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Anneles Degryse (2009). Arendts lezing van Kants' Kritiek van het oordeelsvermogen': Een herlezing van Arendts' Lezingen over Kants politieke filosofie'. Algemeen Nederlands Tijdschrift Voor Wijsbegeerte 101 (4).score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. P. De Grauwe (1985). De politieke economie van de overheidsuitgaven in België. Res Publica 27:269-286.score: 9.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. Paul De Grauwe (forthcoming). De politieke economie van de overheidsuitgaven: België gedurende 1960-83. Res Publica: Tijdschrift Voor Politologie.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. G. A. den Hartogh (1988). Politieke verplichting: gronden en grenzen. Algemeen Nederlands Tijdschrift Voor Wijsbegeerte 80:231-258.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. G. A. den Hartogh (1992). Waarheid en consensus in de politieke filosofie van Rawls. Algemeen Nederlands Tijdschrift Voor Wijsbegeerte 84:93-120.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. Luc De Ryck (1991). Tramways d'Alexandrie ; Een Belgische Onderneming in Egypte. Een Politieke Ingreep in de Concurrentie. Revue Belge de Philologie Et D'Histoire 69 (4):925-955.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. K. Deschouwer (2001). Politieke Instituties, Strategieën En Beleid: De Consequenties van Multi-Level Governance. Res Publica 1.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. W. Dewachter (forthcoming). Morfologie van de Belgische politieke partijen, 1970-1985. Res Publica.score: 9.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38. Guido Dierickx, Caroline Gijselinckx & Peter Thijsen (1996). Culturele deprivatie en politieke aliënatie: een tussentijds rapport. Res Publica 38 (3-4):631-656.score: 9.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39. Willem B. Drees (1995). Wijsgerige aspecten van de informatica. Wijsgerig Perspectief 36 (1):1-6.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. Jan WiUem Duyvendak (forthcoming). Politieke vernieuwing. Idee.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. Hhh Van Erp (1996). Review of the book Kritiek als politieke stellingname, B. Kerkhof & W. van Kuylen, 1996, 90-5573-052-1. [REVIEW] Algemeen Nederlands Tijdschrift Voor Wijsbegeerte 88 (2):161-163.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. Silvia Erzeel (2005). Politieke participatie van vrouwen en Islamitisch fundamentalisme in postrevolutionair Iran. Res Publica 4:443.score: 9.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43. Natuurmonumenten Frans Evers (forthcoming). Van Politieke Partijen En de Dingen Die Voorbij Gaan. Idee.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44. M. Fennema (1997). Politieke Correctheid: Zelfverdediging of Zelfverheerlijking? Krisis 67 (juni):81-84.score: 9.0
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45. Koen Geldof (2007). Gerecenseerde werken-bibilgraphische notities-Van der stoep, J., Pierre Bourdieu en de politieke filosofie Van het multiculturalisme. Tijdschrift Voor Filosofie 69 (1):182.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46. Benny Geys (2003). Hoe verdeeld is de lokale politiek? Politieke fragmentatie in Vlaamse gemeenten. Res Publica 45 (4):633-649.score: 9.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47. P. Goyvaerts (1993). Inhoudsanalyse van de Politieke Verslaggeving in Het BRTn^ Tele^ Visie Journaal in de Periode 1982-1991.[Content Analysis of Political Coverage in the Belgian Public Television News During the Period 1982-1991]. [REVIEW] Res-Publica 35 (2):167-182.score: 9.0
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48. Peter Heyrman (2003). Naar een autonome en comparatieve studie van de intermediaire structuren. Het ODIS-project en de geautomatiseerde gegevensopslag met betrekking tot politieke verkiezingen. Revue Belge de Philologie Et D'Histoire 81 (2):289-310.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49. Gilbert Hottois (1992). Symbol en techniek: een inleiding tot de filosofische en ethische aspecten van de technowetenschap. Nexus 23:27-46.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 50. Door Philip Idenburg (forthcoming). De Toekomst van Politieke partijen. Idee.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
1 — 50 / 165