Search results for 'Politieke aspecten' (try it on Scholar)

165 found
Sort by:
 1. Marc Boone (1988). Geldhandel en pandbedrijf in Gent tijdens de Bourgondische periode : politieke, fiscale en sociale aspecten. Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 66 (4):767-791.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Kelly DeVries (1991). Marc Haegeman De anglofilie in het graafschap Vlaanderen tussen 1379 en 1435: Politieke en economische aspecten.(Standen en Landen, 90.) Kortrijk-Heule, Belgium: UGA, 1988. Paper. Pp. 279. BF 1,520. [REVIEW] Speculum 66 (2):416-417.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. István Pieter Bejczy & Cary J. Nederman (eds.) (2007). Princely Virtues in the Middle Ages, 1200-1500. Marston, Distributor].score: 60.0
 4. Virpi Mäkinen (ed.) (2010). The Nature of Rights: Moral and Political Aspects of Rights in Late Medieval and Early Modern Philosophy. The Philosophical Society of Finland.score: 60.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Alberto Corsín Jiménez (ed.) (2008). Culture and Well-Being: Anthropological Approaches to Freedom and Political Ethics. Pluto Press.score: 48.0
  The concept of well-being has emerged as a key category of social and political thought, especially in the fields of moral and political philosophy, development studies, and economics. This book takes a critical look at the notion of well-being by examining what well-being means, or could mean, to people living in a number of different regions including Sudan, Nepal, Papua New Guinea, India, Sierra Leone, and the UK. The contributors take issue with some of the assumptions behind Western concepts of (...)
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Erik de Bom (2011). Geleerden En Politiek: De Politieke Ideeën van Justus Lipsius in de Vroegmoderne Nederlanden. Verloren.score: 18.0
  De Brabantse humanist Justus Lipsius (1547-1606) verwierf in zijn eigen tijd naam en faam met zijn filologische en antiquarische studies, en meer nog met zijn filosofische en politieke werken.
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Peter Thijssen (forthcoming). Online Politieke Fora Als Bakermat van Publieke Opinie. Res Publica.score: 15.0
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Hilde Eugelink (forthcoming). Bilal Benyaich (1982) is licentiaat in de politieke wetenschappen (VUB) en is werk-zaam als beleidsmedewerker bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. E-mail: bilal. benyaich@ coditel. net. [REVIEW] Res Publica.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Ingrid van Biezen (forthcoming). Over de (grond) wettelijke regulering van politieke partijen1. Res Publica.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Marleen Baetens & Marc Hooghe (2004). Alternatieve consumptie als vorm van politieke participatie? Een onderzoek naar de politieke motivatie voor het lidmaatschap van Voedselteams in Vlaanderen. Res Publica 1:33.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Peter Van Aelst (forthcoming). de kwaliteit van de politieke verslaggeving in nederland en België. Res Publica.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Silvia Erzeel (2005). Politieke participatie van vrouwen en Islamitisch fundamentalisme in postrevolutionair Iran. Res Publica 4:443.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Marc Swyngedouw, Koen Abts & Jarl Kampen (2007). Coalitiesteun in Antwerpen, Hasselt en Oostkamp De invloed van politieke ontevredenheid, politiek wantrouwen en etnocentrisme vergeleken. Res Publica 4:577.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Toon Braeckman (forthcoming). Neoliberalisme en de symbolische institutie van de samenleving. Lefort en Foucault over de staat en'het politieke'(forthcoming). Tijdschrift Voor Filosofie.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Bernard Cullen (1990). Politieke Orde En Rawlsiaanse Rechtvaardigheid [Political Order and Rawlsian Justice]. Irish Philosophical Journal 7 (1/2):200-202.score: 15.0
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Karel Boullart (1976). Wetenschap En Politieke Macht. Philosophica 17.score: 15.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. W. M. Kruseman (1946). Aspecten der Moderne Biologie in Nederland. Synthese 5 (3-4):174 - 182.score: 15.0
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Anke Coumans (2012). Vervreemding Als Politieke Interventie. Filosofie En Praktijk 33 (3):93.score: 15.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Boris van der Ham (forthcoming). Invullingen van burgerschap kunnen we zoeken in de politieke theorie of de dagelijkse praktijk van het beleid. Is er daarnaast niet een niche denkbaar waarin nieuwe invu~ lingen van burgerschap voorzichtig uitgroeien? Of een domein waar een burgerschap wordt voorgesteld als radicaal alternatief? Aan Boris van der Ham, acteur en polit~ cus, de vraag of kunstenaars zo'n voorhoede vormen. Idee.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Natuurmonumenten Frans Evers (forthcoming). Van Politieke Partijen En de Dingen Die Voorbij Gaan. Idee.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Dorota Mokrosinska (2010). Het gemeenschapskarakter van politieke verplichtingen. Tijdschrift Voor Filosofie 72 (4):717-747.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. D. Berghorst (forthcoming). Politieke dovemansoren en Dutchbat. Idee.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Willem B. Drees (1995). Wijsgerige aspecten van de informatica. Wijsgerig Perspectief 36 (1):1-6.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Benny Geys (2003). Hoe verdeeld is de lokale politiek? Politieke fragmentatie in Vlaamse gemeenten. Res Publica 45 (4):633-649.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Door Philip Idenburg (forthcoming). De Toekomst van Politieke partijen. Idee.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Door Tessa Maas (forthcoming). Politieke partijen als kern van democratie. Idee.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. J. Nenquin (1969). De Menswording: Physische En Sociologische Aspecten. Philosophica 7.score: 15.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. R. Pierik (2011). Because It is Normative, Stupid! Over de Rol van Politieke Theorie Binnen de Politicologie. Res Publica 53 (1):9-29.score: 15.0
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. Gerrit Steunebrink (2006). De islamitische receptie van westerse politieke filosofie in haar politieke context. Wijsgerig Perspectief 46 (4):16-27.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. G. H. Van Oenen (1997). Aanvechtbare Identiteit. Politieke Theorie En Het Proces van Identiteitsvorming. Krisis 69:146-157.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. Herman De Dijn (2006). Recht is macht: Ontmaskering Van de autoriteit? Korte inleiding in Spinoza's politieke filosofie. Tijdschrift Voor Filosofie 68 (3):507-524.score: 15.0
  This paper is an interpretation of the precise meaning of Spinoza's provocative theses that "right is might", and that the real basis of political and other authority is power. The possibility condition of these radically modern theses — that imply the end of traditional theologico-political thinking — is a peculiar naturalistic theology. At the same time, this paper provides a brief, but thorough introduction to Spinoza's political philosophy. Some aspects of it which are often neglected, such as the intricate relationship (...)
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. Jan Dumolyn (2005). Organische intellectuelen in het politieke lichaam. De staatsideologie van de laatmiddeleeuwse Bourgondische ambtenaren. Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 83 (4):1077-1102.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. Jan WiUem Duyvendak (forthcoming). Politieke vernieuwing. Idee.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. G. Glas, Ethische Aspecten van Marktdenken in de Geestelijke Gezondheidszorg.score: 15.0
  Which moral consequences are implied in conceiving mental health care delivery as a market? It is argued that the market, as a term, does not function as a description of what actually occurs, but as a metaphor, albeit an effective one, which structures the behavior of managers and administrators. Three models of mental health care are described, including the moral principles, which prevail in each of them. In the Dutch situation there, in fact, appears to be a mix of these (...)
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. Klaus Held (1993). Eigenlijke existentie en politieke wereld. Tijdschrift Voor Filosofie 55 (4):634 - 656.score: 15.0
  Little attention has been paid to the dimension of the political world in the phenomenological project of Husserl and Heidegger. However, this is not due to phenomenology as such, as has been proven by the discovery of the political occurring in the work of Hannah Arendt. The author therefore takes the phenomenological ideal of openness to the world in authentic existence as his starting point in an attempt to provide a systematic phenomenological determination of the political world. A preparatory first (...)
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. Patrick Loobuyck (2006). De plaats Van levensbeschouwelijk geïnspireerde standpunten en argument aties op het politieke forum: De standaardvisie in vraag gesteld. Bijdragen 67 (1):3-22.score: 15.0
  This contribution seeks a nuanced democratic view on the position of religious and ideologically inspired views and argumentations on the political forum. We reject the liberal standard vision that rules out every reference to comprehensive doctrines. Political decisions should be neutral in their formulation of a proposition, but this does not exclude that there is some room for pluralism in the debate that precedes those decisions. From a democratic point of view there is no objection to religious and ideological views (...)
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. Hannes Lowagie (2009). Stedelijke Communicatie in de Late Middeleeuwen. Aard, Motivaties En Politieke Implicaties. Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 87 (2):273-295.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38. J. Tate (1950). R. H. Kotting-Menko: Individu en Kosmos. Over enige gemeenschappelijke Aspecten van vroeggriekse Dickers en voorsocratische Philosophen. Pp. viii+94. Amsterdam: H. J. Paris, 1948. Paper, 4.50 g. [REVIEW] The Classical Review 64 (01):33-.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39. T. van der Meer & J. van Deth (2010). Opkomstplicht: stimulans of frustratie? Een landenvergelijkende studie naar de gevolgen van opkomstplicht op politieke participatie. Res Publica 52 (1):73-93.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. André Van de Putte (2003). Politieke vrijheid: De republikeinse kritiek Van de liberale opvatting Van vrijheid. Tijdschrift Voor Filosofie 65 (4):627-656.score: 15.0
  The debate following Berlin's famous lecture Two Concepts of Liberty circled around the opposition between negative and positive liberty. Berlin delivered his lecture during the period of the Cold War. Therefore it not only provoked a very technical debate within analytic philosophy on the concept of liberty but also contained an important butdebatable political message: those who endorse positive liberty should be conscious of the fact that the logic of positive liberty leads, if not necessarily at least easily to despotism, (...)
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. Allan Varkevisser (forthcoming). De politieke maat. Idee.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. G. A. den Hartogh (1992). Waarheid en consensus in de politieke filosofie van Rawls. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 84:93-120.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43. Peter Heyrman (2003). Naar een autonome en comparatieve studie van de intermediaire structuren. Het ODIS-project en de geautomatiseerde gegevensopslag met betrekking tot politieke verkiezingen. Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 81 (2):289-310.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44. Gilbert Hottois (1992). Symbol en techniek: een inleiding tot de filosofische en ethische aspecten van de technowetenschap. Nexus 23:27-46.score: 15.0
  De technowetenschappen zetten een vraagteken bij vele verworvenheden van de westerse cultuur. ~Ons joods-christelijk tijdsbesef, vele morele en ethische ideeën en filosofische uitgangspunten komen op losse schroeven te staan.
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45. Ruth Mazo Karras (2011). Karl Heidecker, The Divorce of Lothar II: Christian Marriage and Political Power in the Carolingian World. Trans. Tanis M. Guest.(Conjunctions of Religion and Power in the Medieval Past.) Ithaca, NY, and London: Cornell University Press, 2010. Pp. Xi, 227; 6 Genealogical Tables and 1 Map. $45. First Published in 1997 Under the Title Kerk, Huwelijk En Politieke Macht: De Zaak Lotharius II (855–869). [REVIEW] Speculum 86 (2):505-507.score: 15.0
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46. D. Mokrosinska (2009). Wat is er politiek aan politieke verplichtingen? Een vergeten kwestie in het debat. In Govert den Hartogh & Peter Rijpkema (eds.), Als Vuur: Opstellen Voor Govert den Hartogh ter Gelegenheid van Zijn Emeritaat. Boom Juridische Uitgevers 73--90.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47. Twa De Wit (2009). Walter Benjamin en Carl Schmitt over de heilsbetekenis van politieke krachten en machten. Recensie van Mark de Wilde, Verwantschap in extremen. Politieke theologie bij Walter Benjamin en Carl Schmitt. Krisis 1:91-95.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48. D. Caluwaerts (2012). Waar en wanneer spreken mannen en vrouwen over politiek? De sekseverschillen in politieke discussie in hun sociale en politieke context. Res Publica 53 (1):5-26.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49. Christian De Borghgrave (1995). De technische aspecten van de Bourgondische diplomatie onder hertog Jan zonder Vrees. Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 73 (2):287-318.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 50. Anneles Degryse (2009). Arendts lezing van Kants' Kritiek van het oordeelsvermogen': Een herlezing van Arendts' Lezingen over Kants politieke filosofie'. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 101 (4):245-260.score: 15.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
1 — 50 / 165