Search results for 'Politieke cultuur' (try it on Scholar)

222 found
Sort by:
 1. Rik Peeters (2009). Een verlangen naar politiek. Politieke cultuur in Nederland tussen fatsoen en tirannie van de redelijkheid. Filosofie En Praktijk 30 (2):34.score: 150.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. James Tully (2008). Public Philosophy in a New Key. Cambridge University Press.score: 60.0
  v. 1. Democracy and civic freedom -- v. 2. Imperialism and civic freedom.
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Sjaak Koenis (2009). Bart Van leeuwen, het verlangen naar cultuur: Nederland en het einde Van het geloof in een moderne politiek. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 101 (4).score: 50.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Herman De Ley & Danny Praet (eds.) (2008). Us and Them: Essays Over Filosofie, Politiek, Religie En Cultuur van de Klassieke Oudheid Tot Islam in Europa, ter Ere van Herman de Ley. Academia Press.score: 50.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Erik de Bom (2011). Geleerden En Politiek: De Politieke Ideeën van Justus Lipsius in de Vroegmoderne Nederlanden. Verloren.score: 18.0
  De Brabantse humanist Justus Lipsius (1547-1606) verwierf in zijn eigen tijd naam en faam met zijn filologische en antiquarische studies, en meer nog met zijn filosofische en politieke werken.
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Antoon Braeckman (2002). Democratische cultuur: ten geleide. de Uil van Minerva: Tijdschrift Voor Geschiedenis En Wijsbegeerte van de Cultuur 18 (3):133-134.score: 18.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Johan Tollebeek (1990). De geschiedschrijving van de Nederlandse cultuur en het probleem van het finalisme. de Uil van Minerva: Tijdschrift Voor Geschiedenis En Wijsbegeerte van de Cultuur 6:173-181.score: 18.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Tom Uytterhoeven (2011). Evolutie, Cultuur En Betekenis. Garant.score: 18.0
  Verkenning van de impact van Darwins evolutietheorie op het denken over de menselijke cultuur.
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Josef Schächter (1937). Bijdrage Tot de Analyse Van Het Begrip “Cultuur”. Synthese 2 (1):47 - 54.score: 15.0
  Das Wort "Kultur" wird verschiedenartig gebraucht. Wir sagen beispielsweise über ein Volk, das Grosses geleistet hat, dass es ein Kulturvolk sei, während ein anderes, das nicht so viel geleistet hat, nicht als Kulturvolk bezeichnet wird. Dagegen sprechen wir beispielsweise von der Kultur der Steinzeit, obwohl die Menschen der Steinzeit viel primitiver waren, als das Volk, das wir nicht als Kulturvolk ansehen wollten. Wir erhalten eine Bestimmung des Begriffes "Kultur" in derjenigen Bedeutung, die alle Arten und Stufen der Kultur umfasst, und (...)
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Toon Braeckman (forthcoming). Neoliberalisme en de symbolische institutie van de samenleving. Lefort en Foucault over de staat en'het politieke'(forthcoming). Tijdschrift Voor Filosofie.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Robert Browning (1968). The End of the Western Empire M. A. Wes: Das Ende des Kaisertums Im Westen des Römischen Reiches. (Archaeologische Studie van Het Nederlands Historisch Institut Te Rome, Ii.) Pp. 210. The Hague: Ministerie van Cultuur, 1967. Paper, Fl.12. [REVIEW] The Classical Review 18 (03):336-338.score: 15.0
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. R. Pierik (2011). Because It is Normative, Stupid! Over de Rol van Politieke Theorie Binnen de Politicologie. Res Publica 53 (1):9-29.score: 15.0
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. S. F. Bonner (1953). Reinier Boulogne: De Plaats van de Paedagogus in de Romeinse Cultuur. Pp. 104. Gyoningen: Wolters, 1951. Paper. The Classical Review 3 (01):58-59.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. P. Cortois (1993). Wetenschap AlS cultuur. Tijdschrift Voor Filosofie 55 (3):420 - 448.score: 15.0
  In what sense can the sciences be said to constitute a (set of) specific cultural tradition(s) within broader culture? This is the proper way of posing the problem of the 'two cultures' today. For G. Bachelard the opposition between 'poem' and 'theorem' was fundamental, the elements of poetical imagination being radically different from the symbolical constructions of conceptual invention. In this article a sophisticated version of this point of view is proposed. The nowadays popular attempts to bridge all gaps between (...)
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Bernard Cullen (1990). Politieke Orde En Rawlsiaanse Rechtvaardigheid [Political Order and Rawlsian Justice]. Irish Philosophical Journal 7 (1/2):200-202.score: 15.0
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Jan Dumolyn (2005). Organische intellectuelen in het politieke lichaam. De staatsideologie van de laatmiddeleeuwse Bourgondische ambtenaren. Revue Belge de Philologie Et D'Histoire 83 (4):1077-1102.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. Bart Engelen (2011). Populaire cultuur en populaire filosofie. Filosofie En Praktijk 32 (1):6-18.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Hilde Eugelink (forthcoming). Bilal Benyaich (1982) is licentiaat in de politieke wetenschappen (VUB) en is werk-zaam als beleidsmedewerker bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. E-mail: bilal. benyaich@ coditel. net. [REVIEW] Res Publica.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Klaus Held (1993). Eigenlijke existentie en politieke wereld. Tijdschrift Voor Filosofie 55 (4):634 - 656.score: 15.0
  Little attention has been paid to the dimension of the political world in the phenomenological project of Husserl and Heidegger. However, this is not due to phenomenology as such, as has been proven by the discovery of the political occurring in the work of Hannah Arendt. The author therefore takes the phenomenological ideal of openness to the world in authentic existence as his starting point in an attempt to provide a systematic phenomenological determination of the political world. A preparatory first (...)
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. F. W. J. Keulartz, M. Korthals, M. Schermer & T. Swierstra (forthcoming). Pragmatische ethiek in een technologische cultuur. Filosofie En Praktijk.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Patrick Loobuyck (2006). De plaats Van levensbeschouwelijk geïnspireerde standpunten en argument aties op het politieke forum: De standaardvisie in vraag gesteld. Bijdragen 67 (1):3-22.score: 15.0
  This contribution seeks a nuanced democratic view on the position of religious and ideologically inspired views and argumentations on the political forum. We reject the liberal standard vision that rules out every reference to comprehensive doctrines. Political decisions should be neutral in their formulation of a proposition, but this does not exclude that there is some room for pluralism in the debate that precedes those decisions. From a democratic point of view there is no objection to religious and ideological views (...)
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Dorota Mokrosinska (2010). Het gemeenschapskarakter van politieke verplichtingen. Tijdschrift Voor Filosofie 72 (4):717-747.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Gerrit Steunebrink (2006). De islamitische receptie van westerse politieke filosofie in haar politieke context. Wijsgerig Perspectief 46 (4):16-27.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. G. H. Van Oenen (1997). Aanvechtbare Identiteit. Politieke Theorie En Het Proces van Identiteitsvorming. Krisis 69:146-157.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Peter Van Aelst (forthcoming). de kwaliteit van de politieke verslaggeving in nederland en België. Res Publica.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Ingrid van Biezen (forthcoming). Over de (grond) wettelijke regulering van politieke partijen1. Res Publica.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. T. van der Meer & J. van Deth (2010). Opkomstplicht: stimulans of frustratie? Een landenvergelijkende studie naar de gevolgen van opkomstplicht op politieke participatie. Res Publica 52 (1):73-93.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. Herman Wolf (1936). Philosophie En Cultuur. Synthese 1 (1):262 - 274.score: 15.0
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. Karel Boullart (1976). Wetenschap En Politieke Macht. Philosophica 17.score: 15.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Paul Cortois (2007). De actualiteit van Wittgensteins kijk op cultuur. Wijsgerig Perspectief 47 (1):40-50.score: 15.0
  Wittgenstein wordt wel beschouwd als een tegenstander van het ‘cognitivisme’ in de godsdienstfilosofie. Ik probeer hier aan te tonen dat Wittgenstein ook een tegenwicht biedt tegen hedendaagse benaderingen in de cultuurwetenschappen. De hedendaagse culturele antropologie is gestoeld op een combinatie van evolutionaire en cognitieve psychologie. ‘Betekenis’ wordt daarin opgevat als een cognitief proces dat zijn belichaming vindt in ons brein, en daarmee privé is. Wittgenstein wijst echter op het publieke karakter van betekenis, en op een andere notie van belichaming, die (...)
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. G. A. den Hartogh (1992). Waarheid en consensus in de politieke filosofie van Rawls. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 84:93-120.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. Benny Geys (2003). Hoe verdeeld is de lokale politiek? Politieke fragmentatie in Vlaamse gemeenten. Res Publica 45 (4):633-649.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. Peter Heyrman (2003). Naar een autonome en comparatieve studie van de intermediaire structuren. Het ODIS-project en de geautomatiseerde gegevensopslag met betrekking tot politieke verkiezingen. Revue Belge de Philologie Et D'Histoire 81 (2):289-310.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. Ruth Mazo Karras (2011). Karl Heidecker, The Divorce of Lothar II: Christian Marriage and Political Power in the Carolingian World. Trans. Tanis M. Guest.(Conjunctions of Religion and Power in the Medieval Past.) Ithaca, NY, and London: Cornell University Press, 2010. Pp. Xi, 227; 6 Genealogical Tables and 1 Map. $45. First Published in 1997 Under the Title Kerk, Huwelijk En Politieke Macht: De Zaak Lotharius II (855–869). [REVIEW] Speculum 86 (2):505-507.score: 15.0
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. Hannes Lowagie (2009). Stedelijke Communicatie in de Late Middeleeuwen. Aard, Motivaties En Politieke Implicaties. Revue Belge de Philologie Et D'Histoire 87 (2):273-295.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. Door Tessa Maas (forthcoming). Politieke partijen als kern van democratie. Idee.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. D. Mokrosinska (2009). Wat is er politiek aan politieke verplichtingen? Een vergeten kwestie in het debat. In Govert den Hartogh & Peter Rijpkema (eds.), Als Vuur: Opstellen Voor Govert den Hartogh ter Gelegenheid van Zijn Emeritaat. Boom Juridische Uitgevers. 73--90.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38. Peter Thijssen (forthcoming). Online Politieke Fora Als Bakermat van Publieke Opinie. Res Publica.score: 15.0
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39. Jo Tollebeek (1990). Finalisme en anti-finalisme in de geschiedschrijving van de Nederlandse cultuur. Revue Belge de Philologie Et D'Histoire 68 (4):922-948.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. A. Van de Beek (1996). Cultuur Uit Angst Geboren. Wijsgerig Perspectief 36:176-182.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. Sjaak van der Geest (1997). De cultuur van'au'over antropologie en pijn. Wijsgerig Perspectief 38 (98):2.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. Boris van der Ham (forthcoming). Invullingen van burgerschap kunnen we zoeken in de politieke theorie of de dagelijkse praktijk van het beleid. Is er daarnaast niet een niche denkbaar waarin nieuwe invu~ lingen van burgerschap voorzichtig uitgroeien? Of een domein waar een burgerschap wordt voorgesteld als radicaal alternatief? Aan Boris van der Ham, acteur en polit~ cus, de vraag of kunstenaars zo'n voorhoede vormen. Idee.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43. Twa De Wit (2009). Walter Benjamin en Carl Schmitt over de heilsbetekenis van politieke krachten en machten. Recensie van Mark de Wilde, Verwantschap in extremen. Politieke theologie bij Walter Benjamin en Carl Schmitt. Krisis 1:91-95.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44. Marleen Baetens & Marc Hooghe (2004). Alternatieve consumptie als vorm van politieke participatie? Een onderzoek naar de politieke motivatie voor het lidmaatschap van Voedselteams in Vlaanderen. Res Publica 1:33.score: 15.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45. Jan Baetens (2002). Realiteit En Fictie in Het Debat Over Hoge En Lage Cultuur Binnen Cultural Studies. Krisis: Tijdschrift Voor Empirische Filosofie 3 (4):58-66.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46. Renate Bartsch (1982). Normen, Cultuur en Vrouwenstudies. Filosofie En Praktijk 3 (3):124-141.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47. U. Becker (2008). Op naar een cultuur van ambitie. Synthese 7 (3):6.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48. D. Berghorst (forthcoming). Politieke dovemansoren en Dutchbat. Idee.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49. Marc Boone (1988). Geldhandel en pandbedrijf in Gent tijdens de Bourgondische periode : politieke, fiscale en sociale aspecten. Revue Belge de Philologie Et D'Histoire 66 (4):767-791.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 50. Abraham P. Bos (1986). Het Grondmotief van de Griekse Cultuur En Het Titanische Zinperspectief. Philosophia Reformata 51 (1):117-137.score: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
1 — 50 / 222