Search results for 'Politieke cultuur' (try it on Scholar)

225 found
Order:
 1. Rik Peeters (2009). Een verlangen naar politiek. Politieke cultuur in Nederland tussen fatsoen en tirannie van de redelijkheid. Filosofie En Praktijk 30 (2):34.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2. James Tully (2008). Public Philosophy in a New Key. Cambridge University Press.
  v. 1. Democracy and civic freedom -- v. 2. Imperialism and civic freedom.
   
  Export citation  
   
  My bibliography   3 citations  
 3. Joseph Frank (2008). Dostojevski en ‘de idealen van de mens’. Nexus 50.
  ‘Men kan, en dat doe ik zeker, persoonlijk van mening verschillen inzake veel van de sociaal-politieke keuzes die Dostojevski tijdens zijn leven maakte, met name in het latere deel van zijn carrière. Als journalist ontwikkelde hij zijn eigen idealistisch geformuleerde versie, opgetuigd met christelijke verwijzingen, van wat in feite Russisch imperialisme was. Maar niettemin staat vast dat zijn romans enorm hebben bijgedragen aan het levend houden van de ‘idealen van de mens’, in elk geval in de vormen die eigen (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4. Antoon Braeckman (2002). Democratische cultuur: ten geleide. de Uil van Minerva: Tijdschrift Voor Geschiedenis En Wijsbegeerte van de Cultuur 18 (3):133-134.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5.  1
  Erik de Bom (2011). Geleerden En Politiek: De Politieke Ideeën van Justus Lipsius in de Vroegmoderne Nederlanden. Verloren.
  De Brabantse humanist Justus Lipsius (1547-1606) verwierf in zijn eigen tijd naam en faam met zijn filologische en antiquarische studies, en meer nog met zijn filosofische en politieke werken.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Louis Dupré (1996). Cultuur en metafysica. Nexus 14.
  De filosofie heeft de cultuur als symbolische aktiviteit van de mens pas laat ontdekt. Pas Giambattisto Vico trachtte de geschiedenis als een organisch proces in zijn filosofie te betrekken. Kant en Herder ontwikkelden op eigen wijze deze cultuurfilosofie verder. In de afgelopen eeuw zijn de theorieën zover uitgewaaierd dat er nauwelijks meer een metafysische synthese te vinden is, die alles kan bevatten.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Avishai Margalit (2006). Fundamentele zwakten van de Europese cultuur. Nexus 44.
  ‘Hoe dat ook moge zijn, één ding is duidelijk: welke kenmerken van de Europese cultuur worden benadrukt, hangt af van datgene waarmee Europa wordt gecontrasteerd. Dus mijn eerste punt is: probeer niet Europa te definiëren met behulp van positieve begrippen, maar met behulp van cultuurvijandige begrippen, door het te contrasteren met de vijand.Ik heb weinig toe te voegen ter verduidelijking van het begrip ‘‘cultuur’’, maar ik zou wel iets willen toevoegen dat ontbreekt in de gangbare beschrijvingen van cultuurkenmerken, (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Jack Miles (2007). Kitsch en religie. Notities over de verloren ziel van de cultuur. Nexus 47.
  In deze bewogen ‘Notities over de verloren ziel van de cultuur’ signaleert Jack Miles hoe religie tot kitsch dreigt te verworden wanneer we haar uitsluitend bezien in concurrentie met de voortschrijdende wetenschap. Pas zodra we deze tweestrijd over rivaliserende kennisaanspraken opgeven en onze duurzame onwetendheid onder ogen zien, is er ruimte voor een religiositeit die geen kitsch is en het ontzag, de verering en de angst voor het Onbekende een plaats geeft in ons leven. Uiteindelijk zouden de klassieke religies (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. Johan Tollebeek (1990). De geschiedschrijving van de Nederlandse cultuur en het probleem van het finalisme. de Uil van Minerva: Tijdschrift Voor Geschiedenis En Wijsbegeerte van de Cultuur 6:173-181.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. Tom Uytterhoeven (2011). Evolutie, Cultuur En Betekenis. Garant.
  Verkenning van de impact van Darwins evolutietheorie op het denken over de menselijke cultuur.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. C. Williams (2005). Cultuur en taal in Europa en de Verenigde Staten in 2005. Nexus 41.
  De moderne westerse cultuur wordt gekenmerkt door de bereidheid waarom-vragen te stellen en de dingen te onderzoeken. Daartegenover staat het spreken dat gedomineerd wordt door onderwerping. Deze tweede soort van spreken heerst in het huidige conservatisme in de VS.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Peter Thijssen (forthcoming). Online Politieke Fora Als Bakermat van Publieke Opinie. Res Publica.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Marc Swyngedouw, Koen Abts & Jarl Kampen (2007). Coalitiesteun in Antwerpen, Hasselt en Oostkamp De invloed van politieke ontevredenheid, politiek wantrouwen en etnocentrisme vergeleken. Res Publica 4:577.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. Silvia Erzeel (2005). Politieke participatie van vrouwen en Islamitisch fundamentalisme in postrevolutionair Iran. Res Publica 4:443.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Hilde Eugelink (forthcoming). Bilal Benyaich (1982) is licentiaat in de politieke wetenschappen (VUB) en is werk-zaam als beleidsmedewerker bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. E-mail: bilal. benyaich@ coditel. net. [REVIEW] Res Publica.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16.  39
  Marleen Baetens & Marc Hooghe (2004). Alternatieve consumptie als vorm van politieke participatie? Een onderzoek naar de politieke motivatie voor het lidmaatschap van Voedselteams in Vlaanderen. Res Publica 1:33.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Peter Van Aelst (forthcoming). de kwaliteit van de politieke verslaggeving in nederland en België. Res Publica.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. Ingrid van Biezen (forthcoming). Over de (grond) wettelijke regulering van politieke partijen1. Res Publica.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19.  17
  Peter-Paul Verbeek (2005). Techniek en de grens van de mens de menselijke conditie in een technologische cultuur. Wijsgerig Perspectief 45 (3):6-17.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. Anke Coumans (2012). Vervreemding Als Politieke Interventie. Filosofie En Praktijk 33 (3):93.
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21.  8
  A. Souter (1932). Karakter en Cultuur der Romeinen in Sint Augustinus' De Civitate Dei I-V. By Agnes Dicker. Pp. viii+221. Nijmegen and Utrecht: Dekker en van de Vegt, 1931. Paper. [REVIEW] The Classical Review 46 (03):140-.
  No categories
  Translate
    Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22.  20
  Karel Boullart (1976). Wetenschap En Politieke Macht. Philosophica 17.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. Anneles Degryse (2009). ''Arendts lezing van Kants' Kritiek van het oordeelsvermogen': Een herlezing van Arendts' Lezingen over Kants politieke filosofie'. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 101 (4):245-260.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 24.  9
  D. Berghorst (forthcoming). Politieke dovemansoren en Dutchbat. Idee.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25.  5
  Gert-Jan van der Heiden (2009). Het verlangen naar cultuur. Wijsgerig Perspectief 49 (3):38-39.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26.  8
  Sjaak van der Geest (1997). De cultuur van'au'over antropologie en pijn. Wijsgerig Perspectief 38 (98):2.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27.  6
  Paul Verhaeghe (2011). Maatschappelijke organisatie en individuele stoornissen: over het nieuwe onbehagen in de cultuur. de Uil Van Minerva 24 (4):171-185.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28.  14
  Toon Braeckman (forthcoming). Neoliberalisme en de symbolische institutie van de samenleving. Lefort en Foucault over de staat en'het politieke'(forthcoming). Tijdschrift Voor Filosofie.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29.  6
  Door Philip Idenburg (forthcoming). De Toekomst van Politieke partijen. Idee.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. Michel Foucault, Niels Helsloot, Annemie Halsema, Ten Kate & Henk Manschot (1996). Breekbare vrijheid. De politieke ethiek van de zorg voor zichzelf. Tijdschrift Voor Filosofie 58 (3):591-592.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31.  9
  Benny Geys (2003). Hoe verdeeld is de lokale politiek? Politieke fragmentatie in Vlaamse gemeenten. Res Publica 45 (4):633-649.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32.  7
  Door Tessa Maas (forthcoming). Politieke partijen als kern van democratie. Idee.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33.  9
  Robert Browning (1968). The End of the Western Empire M. A. Wes: Das Ende des Kaisertums Im Westen des Römischen Reiches. (Archaeologische Studie van Het Nederlands Historisch Institut Te Rome, Ii.) Pp. 210. The Hague: Ministerie van Cultuur, 1967. Paper, Fl.12. [REVIEW] The Classical Review 18 (03):336-338.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34.  8
  Bernard Cullen (1990). Politieke Orde En Rawlsiaanse Rechtvaardigheid [Political Order and Rawlsian Justice]. Irish Philosophical Journal 7 (1/2):200-202.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35.  8
  A. Van de Beek (1996). Cultuur Uit Angst Geboren. Wijsgerig Perspectief 36:176-182.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36.  3
  M. Fennema (1997). Politieke Correctheid: Zelfverdediging of Zelfverheerlijking? Krisis 67 (juni):81-84.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37.  3
  Dr Herman Wolf (1936). Philosophie en Cultuur. Synthese 1 (1):262-274.
  Translate
    Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38.  4
  Natuurmonumenten Frans Evers (forthcoming). Van Politieke Partijen En de Dingen Die Voorbij Gaan. Idee.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39.  6
  Dorota Mokrosinska (2010). Het gemeenschapskarakter van politieke verplichtingen. Tijdschrift Voor Filosofie 72 (4):717-747.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40.  6
  Paul Cortois (2007). De actualiteit van Wittgensteins kijk op cultuur. Wijsgerig Perspectief 47 (1):40-50.
  Wittgenstein wordt wel beschouwd als een tegenstander van het ‘cognitivisme’ in de godsdienstfilosofie. Ik probeer hier aan te tonen dat Wittgenstein ook een tegenwicht biedt tegen hedendaagse benaderingen in de cultuurwetenschappen. De hedendaagse culturele antropologie is gestoeld op een combinatie van evolutionaire en cognitieve psychologie. ‘Betekenis’ wordt daarin opgevat als een cognitief proces dat zijn belichaming vindt in ons brein, en daarmee privé is. Wittgenstein wijst echter op het publieke karakter van betekenis, en op een andere notie van belichaming, die (...)
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41.  6
  Klaus Held (1993). Eigenlijke existentie en politieke wereld. Tijdschrift Voor Filosofie 55 (4):634 - 656.
  Little attention has been paid to the dimension of the political world in the phenomenological project of Husserl and Heidegger. However, this is not due to phenomenology as such, as has been proven by the discovery of the political occurring in the work of Hannah Arendt. The author therefore takes the phenomenological ideal of openness to the world in authentic existence as his starting point in an attempt to provide a systematic phenomenological determination of the political world. A preparatory first (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42.  4
  Ruth Mazo Karras (2011). Karl Heidecker, The Divorce of Lothar II: Christian Marriage and Political Power in the Carolingian World. Trans. Tanis M. Guest.(Conjunctions of Religion and Power in the Medieval Past.) Ithaca, NY, and London: Cornell University Press, 2010. Pp. Xi, 227; 6 Genealogical Tables and 1 Map. $45. First Published in 1997 Under the Title Kerk, Huwelijk En Politieke Macht: De Zaak Lotharius II (855–869). [REVIEW] Speculum 86 (2):505-507.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43.  6
  Gerrit Steunebrink (2006). De islamitische receptie van westerse politieke filosofie in haar politieke context. Wijsgerig Perspectief 46 (4):16-27.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44.  6
  Boris van der Ham (forthcoming). Invullingen van burgerschap kunnen we zoeken in de politieke theorie of de dagelijkse praktijk van het beleid. Is er daarnaast niet een niche denkbaar waarin nieuwe invu~ lingen van burgerschap voorzichtig uitgroeien? Of een domein waar een burgerschap wordt voorgesteld als radicaal alternatief? Aan Boris van der Ham, acteur en polit~ cus, de vraag of kunstenaars zo'n voorhoede vormen. Idee.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45.  3
  Allan Varkevisser (forthcoming). De politieke maat. Idee.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46.  2
  Marc Boone (1988). Geldhandel En Pandbedrijf in Gent Tijdens de Bourgondische Periode : Politieke, Fiscale En Sociale Aspecten. Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 66 (4):767-791.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47.  4
  André Van de Putte (2003). Politieke vrijheid: De republikeinse kritiek Van de liberale opvatting Van vrijheid. Tijdschrift Voor Filosofie 65 (4):627-656.
  The debate following Berlin's famous lecture Two Concepts of Liberty circled around the opposition between negative and positive liberty. Berlin delivered his lecture during the period of the Cold War. Therefore it not only provoked a very technical debate within analytic philosophy on the concept of liberty but also contained an important butdebatable political message: those who endorse positive liberty should be conscious of the fact that the logic of positive liberty leads, if not necessarily at least easily to despotism, (...)
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48.  4
  T. van der Meer & J. van Deth (2010). Opkomstplicht: stimulans of frustratie? Een landenvergelijkende studie naar de gevolgen van opkomstplicht op politieke participatie. Res Publica 52 (1):73-93.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49.  5
  Jan Dumolyn (2005). Organische Intellectuelen in Het Politieke Lichaam. De Staatsideologie van de Laatmiddeleeuwse Bourgondische Ambtenaren. Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 83 (4):1077-1102.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50.  5
  R. Pierik (2011). Because It is Normative, Stupid! Over de Rol van Politieke Theorie Binnen de Politicologie. Res Publica 53 (1):9-29.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 225