4 found
Sort by:
 1. Qingsong Shen (2012). Kua Wen Hua Zhe Xue Yu Zong Jiao. Wu Nan Tu Shu Chu Ban Gu Fen You Xian Gong Si.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Qingsong Shen & Kwong-loi Shun (eds.) (2007). Confucian Ethics in Retrospect and Prospect. Council for Research in Values and Philosophy.
  desire. It is misleading to say that shu concerns the nature of desire in the ordinary sense, for it has more to do with the manner of satisfaction than ...
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Qingsong Shen (2005). Shen Qingsong Zi Xuan Ji. Shandong Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Qingsong Shen (2004). Da Xue Li Nian Yu Wai Tui Jing Shen. Wu Nan Tu Shu Chu Ban Gong Si.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation