41 found
Sort by:
 1. Roman Suszko (1994). The Reification of Situations. In. In Jan Wolenski (ed.), Philosophical Logic in Poland. Kluwer. 247--270.
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Wojciech Dzik & Roman Suszko (1977). On Distributivity of Closure Systems. Bulletin of the Section of Logic 6 (2):64-66.
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Roman Suszko (1977). On Filters and Closure Systems. Bulletin of the Section of Logic 6 (4):151-154.
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Roman Suszko (1977). The Fregean Axiom and Polish Mathematical Logic in the 1920s. Studia Logica 36 (4):376-380.
  Summary of the talk given to the 22nd Conference on the History of Logic, Cracow (Poland), July 5–9, 1976.
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Stephen L. Bloom & Roman Suszko (1976). Errata: ``Investigations Into the Sentential Calculus with Identity''. Notre Dame Journal of Formal Logic 17 (4):640-640.
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Stephen L. Bloom & Roman Suszko (1975). Ultraproducts of Sci Models. Bulletin of the Section of Logic 4 (1):9-12.
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Roman Suszko (1975). A Note on the Least Boolean Theory in SCI. Bulletin of the Section of Logic 4 (4):136-137.
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Roman Suszko (1975). Remarks on Lukasiewicz's Three-Valued Logic. Bulletin of the Section of Logic 4 (3):87-90.
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Roman Suszko (1974). Some Notions and Theorems of McKinsey and Tarski and Sci. Bulletin of the Section of Logic 3 (2):3-4.
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Roman Suszko (1973). Adequate Models for the Non-Fregean Sentential Calculus (SCI). In. In Radu J. Bogdan & Ilkka Niiniluoto (eds.), Logic, Language, and Probability. Boston,D. Reidel Pub. Co.. 49--54.
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Stephen L. Bloom & Roman Suszko (1972). Investigations Into the Sentential Calculus with Identity. Notre Dame Journal of Formal Logic 13 (3):289-308.
 12. Roman Suszko (1972). Investigations Into Sentential Calculus with Identity. Notre Dame Journal of Formal Logic 13 (3):289-308.
 13. Stephen L. Bloom & Roman Suszko (1971). Semantyka Dla Rachunku Zdań Z Identycznością. Studia Logica 28 (1):82-82.
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Stephen L. Bloom & Roman Suszko (1971). Semantics for the Sentential Calculus with Identity. Studia Logica 28 (1):77 - 82.
 15. Roman Suszko (1971). Identity Connective and Modality. Studia Logica 27 (1):7-39.
 16. Roman Suszko (1971). Quasi-Completeness in Non-Fregean Logic. Studia Logica 29 (1):7-16.
 17. Roman Suszko (1971). Quasi-Zupełność W Logice Nie-Fregowskiej. Studia Logica 29 (1):15-15.
 18. Roman Suszko (1971). Spójnik Identyczności a Modalność. Studia Logica 27 (1):40-40.
 19. Roman Suszko & Wiesława Żandarowska (1971). Lewis' Systems S4 and S5 and the Identity Connective. Studia Logica 29 (1):180-181.
 20. Roman Suszko & Wiesława Żandarowska (1971). Systemy S4 I S5 Lewisa a Spójnik Identyczności. Studia Logica 29 (1):169-181.
 21. Zdzisław Kraszewski & Roman Suszko (1968). Klasy Normalne I Nienormalne a Teoriomnogościowe I Mereologiczne Pojęcie Klasy. Studia Logica 22 (1):85 - 97.
 22. Henryk Lewandowski & Roman Suszko (1968). A Note Concerning the Theory of Descriptions. Studia Logica 22 (1):51 - 56.
 23. Roman Suszko (1968). Ontology in the Tractatus of L. Wittgenstein. Notre Dame Journal of Formal Logic 9 (1):7-33.
 24. Roman Suszko, Ludwik Borkowski, Jerzy Kmita & Maria Lipczyńska (1968). Recenzje. Studia Logica 22 (1):169-183.
 25. Roman Suszko & Zdzisław Kraszewski (1968). Normal and Non-Normal Classes and the Set-Theoretical and the Mereological Concept of Class. Studia Logica 22 (1):94-95.
 26. Roman Suszko & Henryk Lewandowski (1968). W Sprawie Teorii Deskryptów. Studia Logica 22 (1):56-56.
 27. Roman Suszko (1967). An Essay in the Formal Theory of Extension and of Intension. Studia Logica 20 (1):7-36.
 28. Roman Suszko (1967). Z Formalnej Teorii Ekstensji I Intensji. Studia Logica 20 (1):35-35.
  Praca nie zawiera żadnej proponowanej prz∈z autora d∈finicji ekst∈nsji i intensji wyrażeń w systemach semantycznych. Rozpatruje się dwie relacje równoważności ekstensjonalnej i intensjonalnej, które zachodzą między wyraż∈niami (zdaniami, termami) oraz funkcje gdzie e jest wyrażeniem, spelniające warunki. Każda para takich funkcji jest pewną reprezentacją ekstens ji i intensji wyrażeń.W pracy rozważa się ogólne własności reprezentacji ekstensji i intensji oraz podaje się przykłady takich reprezentacji. Wyróżnia się tzw. obiektywną reprezentację ekstensji i wprowadza się pojęcie tzw. semantycznego domknięcia modelu.Pokazuje się, że ekstensje (...)
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. Zdzisław Kraszewski & Roman Suszko (1966). O Klasach Normalnych I Nienormalnych Na Terenie Języka Potocznego. Studia Logica 19 (1):127 - 146.
 30. Roman Suszko & Zdzisław Kraszewski (1966). Normal and Non-Normal Classes in Natural Language. Studia Logica 19 (1):143-144.
 31. Roman Suszko (1962). A Note Concerning the Binary Quantifiers. Theoria 28 (3):269-276.
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. Roman Suszko (1961). Concerning the Method of Logical Schemes, the Notion of Logical Calculus and the Role of Consequence Relations. Studia Logica 11 (1):185 - 216.
 33. Roman Suszko (1961). O Metodzie Schematów Logicznych I Jej Zastosowaniu Do Rachunków Logicznych I W Teorii Konsekwencji. Studia Logica 11 (1):215-215.
 34. Roman Suszko (1960). Syntactic Structure and Semantical Reference II. Studia Logica 9 (1):63 - 93.
 35. Roman Suszko (1960). Syntactic Structure and Semantical Reference IIStruktura Syntaktyczna a Stosunki Semantyczne IIСинтаксигескаЯ Структура И Семантигеские Отноцения II. Studia Logica 9 (1):63-93.
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. Roman Suszko (1958). Struktura Syntaktyczna a Stosunki Semantyczne I. Studia Logica 8 (1):245-245.
 37. Roman Suszko (1958). Syntactic Structure and Semantical Reference I. Studia Logica 8 (1):213 - 247.
 38. Roman Suszko (1957). Formalna Teoria Wartości Logicznych I. Studia Logica 6 (1):145-237.
 39. Roman Suszko (1957). Formalna Teoria Wartości Logicznych IФормалЯная Теория Логических значенийA Formal Theory of the Logical Values I. Studia Logica 6 (1):145-237.
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. Roman Suszko (1950). Konstruowalne przedmioty i kanoniczne systemy aksjomatyczne. Kwartalnik Filozoficzny 19 (3-4):331-359.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. Roman Suszko (1948). W sprawie logiki bez aksjomatów. Kwartalnik Filozoficzny 17 (3):199-206.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation