69 found
Order:
 1. Roman Suszko (1975). Abolition of the Fregean Axiom. Lecture Notes in Mathematics 453:169-239.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography   14 citations  
 2.  34
  Roman Suszko (1977). The Fregean Axiom and Polish Mathematical Logic in the 1920s. Studia Logica 36 (4):376-380.
  Summary of the talk given to the 22nd Conference on the History of Logic, Cracow (Poland), July 5–9, 1976.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   14 citations  
 3.  34
  Roman Suszko (1968). Ontology in the Tractatus of L. Wittgenstein. Notre Dame Journal of Formal Logic 9 (1):7-33.
 4.  35
  Roman Suszko (1971). Identity Connective and Modality. Studia Logica 27 (1):7-39.
 5.  9
  Roman Suszko & Stephen L. Bloom (1972). Investigations Into the Sentential Calculus with Identity. Notre Dame Journal of Formal Logic 13 (3):289-308.
 6.  21
  Roman Suszko (1975). Remarks on Lukasiewicz's Three-Valued Logic. Bulletin of the Section of Logic 4 (3):87-90.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   4 citations  
 7.  33
  Roman Suszko & Stephen L. Bloom (1972). Investigations Into the Sentential Calculus with Identity. Notre Dame Journal of Formal Logic 13 (3):289-308.
 8.  12
  Wojciech Dzik & Roman Suszko (1977). On Distributivity of Closure Systems. Bulletin of the Section of Logic 6 (2):64-66.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   4 citations  
 9.  40
  Stephen L. Bloom & Roman Suszko (1971). Semantics for the Sentential Calculus with Identity. Studia Logica 28 (1):77 - 82.
 10.  7
  Roman Suszko (1975). A Note on the Least Boolean Theory in SCI. Bulletin of the Section of Logic 4 (4):136-137.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   4 citations  
 11.  21
  Roman Suszko & Wiesława Żandarowska (1971). Systemy S4 I S5 Lewisa a Spójnik Identyczności. Studia Logica 29 (1):169-181.
 12.  14
  Roman Suszko (1977). On Filters and Closure Systems. Bulletin of the Section of Logic 6 (4):151-154.
  This report brings out a simple observation on the close connection of lters with algebraic closure systems. In [1], Orrin Frink gave a general denition of ideals in ordered sets. Here, we use the dual notion of lter and apply it to preordered sets. When referring to nite sets fc1; : : : ; ckg we often omit the brackets. The symbol ; denotes the empty set and, X f Y means that X is a nite subset of Y.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 13.  22
  Roman Suszko (1961). O Metodzie Schematów Logicznych I Jej Zastosowaniu Do Rachunków Logicznych I W Teorii Konsekwencji. Studia Logica 11 (1):215-215.
 14.  14
  Roman Suszko (1974). On Cardinality of Matrices Strongly Adequate for the Intuitionistic Propositional Logic. Bulletin of the Section of Logic 3 (1):34-38.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15.  18
  Roman Suszko (1974). Some Notions and Theorems of McKinsey and Tarski and SCI. Bulletin of the Section of Logic 3 (2):3-4.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16.  12
  Stephen L. Bloom & Roman Suszko (1975). Ultraproducts of SCI Models. Bulletin of the Section of Logic 4 (1):9-12.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17.  19
  Henryk Lewandowski & Roman Suszko (1968). A Note Concerning the Theory of Descriptions. Studia Logica 22 (1):51 - 56.
 18.  11
  R. Quackenbush & Roman Suszko (1974). Dual Spaces for Topological Boolean Algebras. Bulletin of the Section of Logic 3 (1):16-18.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. Roman Suszko (1968). Formal Logic and the Development of Knowledge. In Imre Lakatos & Alan Musgrave (eds.), Problems in the Philosophy of Science. Amsterdam, North-Holland Pub. Co. 210-222.
   
  Export citation  
   
  My bibliography   4 citations  
 20.  25
  Roman Suszko (1971). Quasi-Completeness in Non-Fregean Logic. Studia Logica 29 (1):7-16.
 21.  13
  Roman Suszko, Ludwik Borkowski, Jerzy Kmita & Maria Lipczyńska (1968). Recenzje. Studia Logica 22 (1):169-183.
 22.  2
  Roman Suszko & Wiesława Żandarowska (1971). Systemy S4 I S5 Lewisa a spójnik identyczności. Studia Logica 29 (1):169-177.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   2 citations  
 23. Roman Suszko (1977). The Fregean Axiom and Polish Mathematical Logic in the 1920s. Studia Logica 36 (4):377-380.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   3 citations  
 24.  25
  Roman Suszko (1960). Syntactic Structure and Semantical Reference II. Studia Logica 9 (1):63 - 93.
 25. Stephen Bloom & Roman Suszko (1975). Ultraproducts of SCI. Bulletin of the Section of Logic 4 (1):9-14.
  This note concerns the ultraproduct construction. It is observed that in the class of SCI models ultraproducts may be constructed by a method apparently dierent from the standard one. Since the standard models of veryday model theory form a subclass of SCI models, one obtains a new view of ultraproducts. Aside from a few remarks, the paper is self-contained.
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography   3 citations  
 26.  6
  Roman Suszko (1967). An Essay in the Formal Theory of Extension and of Intension. Studia Logica 20:7-36.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27.  28
  Roman Suszko (1962). A Note Concerning the Binary Quantifiers. Theoria 28 (3):269-276.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28.  19
  Roman Suszko (1957). Formalna Teoria Wartości Logicznych I. Studia Logica 6 (1):145-237.
 29.  18
  Stephen L. Bloom & Roman Suszko (1971). Semantyka Dla Rachunku Zdań Z Identycznością. Studia Logica 28 (1):82-82.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 30.  6
  Roman Suszko (1973). Adequate Models for the Non-Fregean Sentential Calculus (SCI). In Radu J. Bogdan & Ilkka Niiniluoto (eds.), Logic, Language, and Probability. Boston,D. Reidel Pub. Co. 49--54.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31.  19
  Roman Suszko & Zdzisław Kraszewski (1968). Normal and Non-Normal Classes and the Set-Theoretical and the Mereological Concept of Class. Studia Logica 22 (1):94-95.
 32.  19
  Roman Suszko (1961). Concerning the Method of Logical Schemes, the Notion of Logical Calculus and the Role of Consequence Relations. Studia Logica 11 (1):185 - 216.
 33.  7
  Roman Suszko (1957). Formalna Teoria Wartości Logicznych IФормалЯная Теория Логических значенийA Formal Theory of the Logical Values I. Studia Logica 6 (1):145-237.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 34.  19
  Roman Suszko & Henryk Lewandowski (1968). W Sprawie Teorii Deskryptów. Studia Logica 22 (1):56-56.
 35.  5
  Roman Suszko (1960). Syntactic Structure and Semantical Reference II. Studia Logica 9 (1):63-93.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 36.  24
  Roman Suszko (1967). Z formalnej teorii ekstensji i intensji. Studia Logica 20 (1):7-36.
 37.  14
  Roman Suszko (1958). Syntactic Structure and Semantical Reference I. Studia Logica 8 (1):213 - 247.
 38.  18
  Zdzisław Kraszewski & Roman Suszko (1968). Klasy Normalne I Nienormalne a Teoriomnogościowe I Mereologiczne Pojęcie Klasy. Studia Logica 22 (1):85 - 97.
 39.  17
  Roman Suszko (1967). Z Formalnej Teorii Ekstensji I Intensji. Studia Logica 20 (1):35-35.
  Praca nie zawiera żadnej proponowanej prz∈z autora d∈finicji ekst∈nsji i intensji wyrażeń w systemach semantycznych. Rozpatruje się dwie relacje równoważności ekstensjonalnej i intensjonalnej, które zachodzą między wyraż∈niami (zdaniami, termami) oraz funkcje gdzie e jest wyrażeniem, spelniające warunki. Każda para takich funkcji jest pewną reprezentacją ekstens ji i intensji wyrażeń.W pracy rozważa się ogólne własności reprezentacji ekstensji i intensji oraz podaje się przykłady takich reprezentacji. Wyróżnia się tzw. obiektywną reprezentację ekstensji i wprowadza się pojęcie tzw. semantycznego domknięcia modelu.Pokazuje się, że ekstensje (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40.  20
  Roman Suszko (1958). Struktura Syntaktyczna a Stosunki Semantyczne I. Studia Logica 8 (1):245-245.
 41.  6
  Roman Suszko & Stephen L. Bloom (1971). Semantics for the Sentential Calculus with Identity. Studia Logica 28 (1):77-82.
 42.  6
  Roman Suszko (1994). The Reification of Situations. In Jan Wolenski (ed.), Philosophical Logic in Poland. Kluwer 247--270.
 43.  13
  Roman Suszko (1971). Spójnik Identyczności a Modalność. Studia Logica 27 (1):40-40.
 44.  2
  Zdzisław Kraszewski & Roman Suszko (1968). Klasy Normalne I Nienormalne A Teoriomnogościowe I Mereologiczne Pojęcie Klasy. Studia Logica 22 (1):85-93.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45.  15
  Roman Suszko & Zdzisław Kraszewski (1966). Normal and non-normal classes in natural language. Studia Logica 19 (1):143-144.
  Translate
    Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46.  15
  Roman Suszko & Wiesława Żandarowska (1971). Lewis' Systems S4 and S5 and the Identity Connective. Studia Logica 29 (1):180-181.
 47.  10
  Roman Suszko (1971). Quasi-Zupełność W Logice Nie-Fregowskiej. Studia Logica 29 (1):15-15.
 48.  1
  Roman Suszko (1948). Review: Jerzy Slupecki, Uwagi o Sylogistyce Arystotelesa (Les Remarques Sur la Syllogistique d'Aristote). [REVIEW] Journal of Symbolic Logic 13 (3):166-166.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 49.  12
  Zdzisław Kraszewski & Roman Suszko (1966). O Klasach Normalnych I Nienormalnych Na Terenie Języka Potocznego. Studia Logica 19 (1):127 - 146.
 50. Roman Suszko (1972). Equational Logic and Theories in Sentential Languages. Bulletin of the Section of Logic 1 (2):2-9.
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
1 — 50 / 69