25 found
Sort by:
 1. Steve Kaminski (1997). Turnaround Strategy at the Oaklands Golf Club 1993/1995–The Implications for Business Ethics. Teaching Business Ethics 1 (4):369-378.
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. S. Kaminski (1986). ST Sur l'Évolution de la Théorie Empirique. Zagadnienia Naukoznawstwa 22 (4).
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. S. Kaminski (1985). La Philosophie Sert-Elle la Théologie? Roczniki Filozoficzne 33 (2):57-67.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. S. Kaminski (1984). L. Borkowski Comme Continuateur des Travaux Logico-Méthodologiques de l'École de Lwow-Varsovie. Roczniki Filozoficzne 32 (1):7-17.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. S. Kaminski (1983). ST La Science, la Philosophie Et la Sagesse. Roczniki Filozoficzne 31 (2):19-26.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. S. Kaminski (1982). Les tendances de l'évolution de la problématique sémiotique. Roczniki Filozoficzne 30 (1):93-118.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Stanisław Kamiński, Marian Kurdziałek & Zofia Józefa Zdybicka (eds.) (1980). Theory of Being to Understand Reality. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Stanislaw Kaminski (1977). The Development of Logic and the Philosophy of Science in Poland After the Second World War. Journal for General Philosophy of Science 8 (1):163-171.
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Stanisław Kamiński, Marian Kurdziałek & Zofia Józefa Zdybicka (eds.) (1976). Saint Thomas d'Aquin, Pour Le Septième Centenaire De Sa Mort: Essais d'Actualisation De Sa Philosophie = Saint Thomas Aquinas, 700th Anniversary of His Death: Modern Interpretation of His Philosophy. Tnkul.
 10. S. Kamiński (1974). Metodologiczne typy etyki.„. Roczniki Filozoficzne 22 (2):5-18.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. S. Kamiński & T. Styczeń (1968). Doświadczalny punkt wyjścia etyki,„. Studia Philosophiae Christianae 4 (2).
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Klemens Szaniawski, J. Wysokiński, Ewa Żarnecka-Biały, Stanislaw Kamiński & Leon Koj (1966). Artykuły O Treści Logicznej Zawarte W Czasopismach Nadesłanych Do Redakcji. Studia Logica 18 (1):199-223.
 13. S. Kaminski (1965). Rules for Syllogisms with the Consideration of Schemata with Negated Subject Terms. Studia Logica 16 (1):52-52.
 14. Stanisław Kamiński (1965). Reguły Sylogizmów Z Uwzględnieniem Schematów O Zaprzeczonym Podmiocie. Studia Logica 16 (1):45 - 52.
 15. Klemens Szaniawski, Barbara Stanosz, Tadeusz Kubiński, Stanisław Surma, Ija Lazari-Pawłowska, Fan Franciszek Drewnowski, Leon Koj, Stanisław Kamiński, Ewa Żarnecka-Biajy & Witold A. Pogorzelski (1963). Artykuły O Treści Logicznej Zawarte W Czasopismach Nadesłanych Do Redakcji. Studia Logica 14 (1):351-383.
 16. S. Kamiński (1961). Traditional Theory of Immediate Inference as a Fragment of Two-Valued Propositional Calculus. Studia Logica 11 (1):21.
 17. Stanisław Kamiński (1961). Tradycyjna Teoria Wnioskowania Bezpośredniego Jako Pewien Fragment Dwuwartościowego Rachunku Zdań. Studia Logica 11 (1):7 - 21.
 18. Jerzy Pelc, Leon Koj, Jan Franciszek Drewnowski, Klemens Szaniawski & Stanislaw Kamiński (1961). Artykuły O Treści Logicznej Zawarte W Czasopismach Nadesłanych Do Redakcji. Studia Logica 11 (1):241-262.
 19. Stanisŀaw Kamiński (1960). Próba Klasyfikacji Bŀędów Wysŀowienia Myśli. Studia Logica 9 (1):241 - 244.
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Stanisław Kamiński (1958). Hobbesa Teoria Definicji. Studia Logica 7 (1):43 - 69.
 21. Stanisław Kamiński (1958). Hobbesa Teoria definicjiТеория Определения гоббсаHobbes' Theory of Definition. Studia Logica 7 (1):43-69.
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Stanisław Kamiński (1958). O Początkach Indukcji Matematycznej. Studia Logica 7 (1):221 - 241.
 23. Stanisław Kamiński (1958). O Początkach Indukcji MatematycznejО Первых Исследованиьх Принципа Математической ИндукцииOn the Origin of Mathematical Induction. Studia Logica 7 (1):221-241.
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Stanisław Kamiński (1958). W Sprawie Liczby Konkludujących Trybów Sylogistycznych. Studia Logica 8 (1):165 - 176.
 25. S. Łuszczewska-Romahnowa, Helena Rasiowa, Stanisław Kamiński & Laudwik Borkowski (1958). Recenzje. Studia Logica 8 (1):319-333.