25 found
Sort by:
 1.  16 DLs
  Klemens Szaniawski, Barbara Stanosz, Tadeusz Kubiński, Stanisław Surma, Ija Lazari-Pawłowska, Fan Franciszek Drewnowski, Leon Koj, Stanisław Kamiński, Ewa Żarnecka-Biajy & Witold A. Pogorzelski (1963). Artykuły O Treści Logicznej Zawarte W Czasopismach Nadesłanych Do Redakcji. Studia Logica 14 (1):351-383.
 2.  10 DLs
  Stanislaw Kaminski (1977). The Development of Logic and the Philosophy of Science in Poland After the Second World War. Journal for General Philosophy of Science / Zeitschrift für Allgemeine Wissenschaftstheorie 8 (1):163-171.
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3.  8 DLs
  S. Kamiński (1961). Traditional Theory of Immediate Inference as a Fragment of Two-Valued Propositional Calculus. Studia Logica 11 (1):21.
 4.  7 DLs
  Stanisław Kamiński (1961). Tradycyjna Teoria Wnioskowania Bezpośredniego Jako Pewien Fragment Dwuwartościowego Rachunku Zdań. Studia Logica 11 (1):7 - 21.
 5.  7 DLs
  S. Kaminski (1965). Rules for Syllogisms with the Consideration of Schemata with Negated Subject Terms. Studia Logica 16 (1):52-52.
 6.  6 DLs
  Jerzy Pelc, Leon Koj, Jan Franciszek Drewnowski, Klemens Szaniawski & Stanislaw Kamiński (1961). Artykuły O Treści Logicznej Zawarte W Czasopismach Nadesłanych Do Redakcji. Studia Logica 11 (1):241-262.
 7.  5 DLs
  Stanisław Kamiński (1958). O Początkach Indukcji Matematycznej. Studia Logica 7 (1):221 - 241.
 8.  5 DLs
  Klemens Szaniawski, J. Wysokiński, Ewa Żarnecka-Biały, Stanislaw Kamiński & Leon Koj (1966). Artykuły O Treści Logicznej Zawarte W Czasopismach Nadesłanych Do Redakcji. Studia Logica 18 (1):199-223.
 9.  5 DLs
  Steve Kaminski (1997). Turnaround Strategy at the Oaklands Golf Club 1993/1995–The Implications for Business Ethics. Teaching Business Ethics 1 (4):369-378.
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10.  4 DLs
  Stanisław Kamiński (1958). Hobbesa Teoria Definicji. Studia Logica 7 (1):43 - 69.
 11.  4 DLs
  Stanisław Kamiński (1958). W Sprawie Liczby Konkludujących Trybów Sylogistycznych. Studia Logica 8 (1):165 - 176.
 12.  4 DLs
  Stanisław Kamiński (1965). Reguły Sylogizmów Z Uwzględnieniem Schematów O Zaprzeczonym Podmiocie. Studia Logica 16 (1):45 - 52.
 13.  3 DLs
  Stanisŀaw Kamiński (1960). Próba Klasyfikacji Bŀędów Wysŀowienia Myśli. Studia Logica 9 (1):241 - 244.
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14.  1 DLs
  S. Łuszczewska-Romahnowa, Helena Rasiowa, Stanisław Kamiński & Laudwik Borkowski (1958). Recenzje. Studia Logica 8 (1):319-333.
 15.  1 DLs
  Stanisław Kamiński (1958). Hobbesa Teoria definicjiТеория Определения гоббсаHobbes' Theory of Definition. Studia Logica 7 (1):43-69.
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16.  0 DLs
  S. Kaminski (1984). L. Borkowski Comme Continuateur des Travaux Logico-Méthodologiques de l'École de Lwow-Varsovie. Roczniki Filozoficzne 32 (1):7-17.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17.  0 DLs
  Stanisław Kamiński, Marian Kurdziałek & Zofia Józefa Zdybicka (eds.) (1976). Saint Thomas d'Aquin, Pour Le Septième Centenaire De Sa Mort: Essais d'Actualisation De Sa Philosophie = Saint Thomas Aquinas, 700th Anniversary of His Death: Modern Interpretation of His Philosophy. Tnkul.
 18.  0 DLs
  S. Kaminski (1983). ST La Science, la Philosophie Et la Sagesse. Roczniki Filozoficzne 31 (2):19-26.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19.  0 DLs
  S. Kaminski (1982). Les tendances de l'évolution de la problématique sémiotique. Roczniki Filozoficzne 30 (1):93-118.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20.  0 DLs
  S. Kaminski (1986). ST Sur l'Évolution de la Théorie Empirique. Zagadnienia Naukoznawstwa 22 (4).
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21.  0 DLs
  S. Kamiński (1974). Metodologiczne typy etyki.„. Roczniki Filozoficzne 22 (2):5-18.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22.  0 DLs
  S. Kamiński & T. Styczeń (1968). Doświadczalny punkt wyjścia etyki,„. Studia Philosophiae Christianae 4 (2).
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23.  0 DLs
  Stanisław Kamiński (1958). O Początkach Indukcji MatematycznejО Первых Исследованиьх Принципа Математической ИндукцииOn the Origin of Mathematical Induction. Studia Logica 7 (1):221-241.
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24.  0 DLs
  S. Kaminski (1985). La Philosophie Sert-Elle la Théologie? Roczniki Filozoficzne 33 (2):57-67.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25.  0 DLs
  Stanisław Kamiński, Marian Kurdziałek & Zofia Józefa Zdybicka (eds.) (1980). Theory of Being to Understand Reality. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
   
  My bibliography  
   
  Export citation