Search results for 'Sociaal darwinisme' (try it on Scholar)

65 found
Sort by:
 1. J. Noordman (1991). 1992," Darwinisme En Sociale Selectie. Sociaal-Darwinistische Visies Op Evolutie En Geschiedenis. Wijsgerig Perspectief 32 (4):104-110.score: 72.0
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Martin H. Brinkworth & Friedel Weinert (eds.) (2012/2011). Evolution 2.0: Implications of Darwinism in Philosophy and the Social and Natural Sciences. Springer.score: 60.0
  These essays by leading philosophers and scientists focus on recent ideas at the forefront of modern Darwinism, showcasing and exploring the challenges they raise as well as open problems.
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Guido J. M. Verstraeten & Willem W. Verstraeten, Sociaal constructivisme, Leibniziaanse ruimte en eco-communautarisme: ‘één en al natuur’ versus ‘c’est ma nature’? Een alternatief voor de multiculturele dialoog. Repub.Eur.Nl/Pub/7087.score: 12.0
  Niettegenstaande de tendens van het failliet van het multiculturalisme is multiculturele dialoog niet weg te denken in een zich globaliserende wereld. Taylor, Gadamer, Honneth en Kymlicka hebben een bijdrage geleverd op het vlak van de erkenning van identiteit, respect en waardering van verschil. Wij voeren het argument aan dat bovenstaande auteurs niet ontsnappen aan het postmodernistisch dilemma van zelfautonomie en slachtofferschap. Dit komt doordat zij in hun rationale vertrekken van het afzonderlijke subject en deze situeren in een ruimte-tijd waarin de (...)
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Frédéric Bouchard (2007). Rationalité Et Néo-Darwinisme: L'origine de la Pensée Selon de Sousa. Dialogue 46 (1):155-163.score: 9.0
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Guido Dierickx (2013). Secularisatie: Van sociaal probleem tot sociologisch concept. Bijdragen 32 (3):282-302.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Hilde Eugelink (forthcoming). Bilal Benyaich (1982) is licentiaat in de politieke wetenschappen (VUB) en is werk-zaam als beleidsmedewerker bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. E-mail: bilal. benyaich@ coditel. net. [REVIEW] Res Publica.score: 9.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Daniel Becquemont (2011). Commentaire sur Delisle. Les philosophies du néo-darwinisme. Philosophiques 38 (1):267-272.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Andreas De Block (2008). En Evolutionair Geloof? Over 'Intelligent Design', Darwinisme En Theïsme. Bijdragen 69 (1):3-17.score: 9.0
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Richard G. Delisle (2011). Précis de Les philosophies du néo-darwinisme (2009). Philosophiques 38 (1):263-265.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Francois Euve (2009). Darwinisme et religion: Aspects théologiques. Revue Théologique de Louvain 40 (4):490-499.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Dominique Lambert (2009). Un acteur majeur de la réception du darwinisme à Louvain: Henry de Dorlodot. Revue Théologique de Louvain 40 (4):500-530.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Anwar Moghith (2013). Le darwinisme et la sécularisation de la pensée en Égypte. Rue Descartes 2 (2):57-67.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Peter Munz (1995). Darwinisme et société. History of European Ideas 21 (2):312-312.score: 9.0
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Barbara Continenza (2011). Commentaire sur Delisle. Les philosophies du néo-darwinisme. Philosophiques 38 (1):273-280.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. S. E. Cuypers (1988). Strawsons sociaal naturalisme. Tijdschrift Voor Filosofie 50 (2):343 - 355.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. C. K. W. de Dreu (2010). Verbinden als sociaal dilemma. Idee 31 (2):10-13.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. Richard G. Delisle (2009). Les Philosophies du Néo-Darwinisme: Conceptions Divergentes Sur l'Homme Et le Sens de L'Évolution. Presses Universitaires de France.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Anton Derks (2005). Populisme en de ambivalentie van het egalitarisme. Hoe rijmen sociaal zwakkeren een rechtse partijvoorkeur met hun sociaal-economische attitudes? Res Publica 47 (4):528-553.score: 9.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Farah Focquaert (2009). Het nut van waanzin. Essays over darwinisme en psychiatrie. Algemeen Nederlands Tijdschrift Voor Wijsbegeerte 101 (4):278-279.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Jacques Follon (2003). Philip E. Johnson, Le darwinisme en question: science ou métaphysique? Traduit de l'américain et préfacé par Laurent Guyénot. Postface du Dr. Anne Dambricourt-Malassé. Deuxième édition revue et augmentée. [REVIEW] Revue Philosophique de Louvain 101 (2):340-344.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. A. Gemelli (1910). Darwinisme et vitalisme. Revue de Philosophie 10.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Jaap Hage (2009). Recht als sociaal feit en recht als praktische rede. Netherlands Journal of Legal Philosophy 1:27-36.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. D. Wade Hands (forthcoming). Sociaal Realisme Binnen het Huidige Wetenschapsonderzoek. Krisis.score: 9.0
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Hjalmar Hegge (1977). Human-Økologi Eller Sosial-Darwinisme. Norsk Filosofisk Tidsskrift 1.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. S. Jankélévitch (1912). Essai de critique sociologique du darwinisme. Revue Philosophique de la France Et de L'Étranger 73:476 - 492.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. S. J. Kerken (2013). Een filosofie Van het sociaal probleem. Bijdragen 18 (1):63-70.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Hector Lebrun (1912). Néo-Darwinisme et Néo-Lamarckisme. Revue Néo-Scolastique de Philosophie 19 (75):379-403.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. Dominique Lecourt (2009). Darwinisme et idéologie: aspects historiques. Revue Théologique de Louvain 40 (4):480-489.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. E. Mickiewicz-Olczyk (1989). La sociobiologie et le social-darwinisme. Contribution à la discussion concernant les fondements philosophiques de la sociobiologie de EO Wilson. Studia Filozoficzne 283:137-152.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Michel Morange (2011). Commentaire sur Delisle. Les philosophies du néo-darwinisme. Philosophiques 38 (1):281-284.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. Door Arthur Olof (forthcoming). Hoe sociaal••. Idee.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. Door Constantijn Dolmans En Michiel Scheffer (forthcoming). Democratie• In een sociaal-I i berale samenleving. Idee.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. E. Scholliers (1969). Evolutietendensen van Sociaal-Economische Structuren. Philosophica 7.score: 9.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. J. Svihran (1987). Le darwinisme et certaines catégories de la dialectique. Filozofia 42 (6):652-658.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. John Symons (2004). Entre darwinisme et biopolitique, le naturalisme en chantier. Multitudes 2 (2):15-26.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. Alex Vanderstraeten (1986). Neo-corporatisme en het Belgisch sociaal-economisch overlegsysteem. Res Publica 18 (4):671-688.score: 9.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. Door Lousewies van der Laan (forthcoming). Sociaal-I i beral isme--Mensenrechten. Idee.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38. C. J. Weeda (forthcoming). Woningbouw Sociaal; over de noodzaak van experimenten in de volkshuisvesting. Idee.score: 9.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39. Jean Hampton (1986/1988). Hobbes and the Social Contract Tradition. Cambridge University Press.score: 6.0
  This major study of Hobbes's political philosophy draws on recent developments in game and decision theory to explore whether the thrust of the argument in Leviathan, that it is in the interests of the people to create a ruler with absolute power, can be shown to be cogent. Professor Hampton has written a book of vital importance to political philosophers, political and social scientists, and intellectual historians.
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. Pascal Jouxtel (2013). La mémétique, une science à l'état sauvage. Hermès 67:, [ p.].score: 6.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. Jean Lassègue (2004). Note sur l'actualité de la notion de forme symbolique. Methodos 2.score: 6.0
  L’article montre comment la notion de forme symbolique telle qu’elle a été définie par Cassirer au début des années vingt permet de critiquer certains présupposés du modèle néo-darwinien contemporain touchant la question de l’origine du langage.
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. Jean-Michel Maldamé (2012). Penser l'action de Dieu en regard des sciences modernes. Revue des Sciences Philosophiques Et Théologiques 1:57-91.score: 6.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43. Igor Popov (2008). Orthogenesis versus Darwinism : The Russian case. Revue d'Histoire des Sciences 2:367-397.score: 6.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44. Rgh Van Ark (2005). Modernistische Maakbaarheid of Postmodern Realisme: Prestatiecontracten Nieuwe Uiting van Tekortschietende Sturingsopvattingen. Topos: Periodiek Over Landschapsarchitectuur, Ruimtelijke Planning En Sociaal-Ruimtelijke Analyse 15.score: 3.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45. R. Beunen (2006). Hertenbiefstuk; het edelhert als natuurdoel. Topos: Periodiek Over Landschapsarchitectuur, Ruimtelijke Planning En Sociaal-Ruimtelijke Analyse 16.score: 3.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46. J. Koh (2005). Ecological Design: A New Post-Modern Design Paradigm, One of Holistic Philosophy and Evalutionary Ethic. Topos: Periodiek Over Landschapsarchitectuur, Ruimtelijke Planning En Sociaal-Ruimtelijke Analyse 15.score: 3.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47. A. Cormont (2006). Versnippering En Klimaatverandering: Hoe Maken We de EHS Climate Change-Proof? Topos: Periodiek Over Landschapsarchitectuur, Ruimtelijke Planning En Sociaal-Ruimtelijke Analyse 16.score: 3.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48. Terrence W. Deacon (2012). À propos de l'homme, ou comment repenser la sélection naturelle du langage humain. Labyrinthe 38 (38):27-37.score: 3.0
  Il arrive qu’une complexité extrême mette le modèle de la sélection naturelle au défi d’expliquer quoi que ce soit. Depuis Darwin, l’aptitude humaine au langage est incessamment citée en exemple-type de ce cas de figure. Et ceux qui ont souligné les problèmes posés par cette faculté si spécifiquement humaine n’étaient pas tous des critiques du darwinisme. On sait l’argument avancé par Alfred Russel Wallace, co-instigateur de la théorie de la sélection naturelle, et réputé plus darwiniste que ..
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49. T. Van Dijk (2006). Grenzenloze Planningkennis in Europa: Internationale Kennisuitwisseling Aangaande'land Development'in FARLAND. Topos: Periodiek Over Landschapsarchitectuur, Ruimtelijke Planning En Sociaal-Ruimtelijke Analyse 16.score: 3.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 50. M. Duineveld & R. Beunen (2006). For Experts Only: Over Concepten Die Marginaliseren En Uitsluiten. Topos: Periodiek Over Landschapsarchitectuur, Ruimtelijke Planning En Sociaal-Ruimtelijke Analyse 16.score: 3.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
1 — 50 / 65