12 found
Order:
 1.  16
  S. Łuszczewska-Romahnowa, Helena Rasiowa, Stanisław Kamiński & Laudwik Borkowski (1958). Recenzje. Studia Logica 8 (1):319-333.
 2.  4
  Stanisław Kamiński (1965). Reguły sylogizmów z uwzględnieniem schematów o zaprzeczonym podmiocie. Studia Logica 16 (1):45-49.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 3.  13
  Stanisław Kamiński (1958). W Sprawie Liczby Konkludujących Trybów Sylogistycznych. Studia Logica 8 (1):165 - 176.
 4.  12
  Stanisław Kamiński (1965). Reguły Sylogizmów Z Uwzględnieniem Schematów O Zaprzeczonym Podmiocie. Studia Logica 16 (1):45 - 52.
 5.  4
  Stanisław Kamiński (1958). O Początkach Indukcji MatematycznejО Первых Исследованиьх Принципа Математической ИндукцииOn the Origin of Mathematical Induction. Studia Logica 7 (1):221-241.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 6.  24
  Klemens Szaniawski, Barbara Stanosz, Tadeusz Kubiński, Stanisław Surma, Ija Lazari-Pawłowska, Fan Franciszek Drewnowski, Leon Koj, Stanisław Kamiński, Ewa Żarnecka-Biajy & Witold A. Pogorzelski (1963). Artykuły O Treści Logicznej Zawarte W Czasopismach Nadesłanych Do Redakcji. Studia Logica 14 (1):351-383.
 7.  5
  Stanisław Kamiński (1958). Hobbesa Teoria definicjiТеория Определения гоббсаHobbes' Theory of Definition. Studia Logica 7 (1):43-69.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8.  15
  Stanisław Kamiński (1961). Tradycyjna Teoria Wnioskowania Bezpośredniego Jako Pewien Fragment Dwuwartościowego Rachunku Zdań. Studia Logica 11 (1):7 - 21.
 9.  11
  Stanisław Kamiński (1958). O Początkach Indukcji Matematycznej. Studia Logica 7 (1):221 - 241.
 10.  10
  Stanisław Kamiński (1958). Hobbesa Teoria Definicji. Studia Logica 7 (1):43 - 69.
 11. Stanisław Kamiński, Marian Kurdziałek & Zofia Józefa Zdybicka (eds.) (1976). Saint Thomas d'Aquin, Pour Le Septième Centenaire De Sa Mort: Essais d'Actualisation De Sa Philosophie = Saint Thomas Aquinas, 700th Anniversary of His Death: Modern Interpretation of His Philosophy. Tnkul.
 12. Stanisław Kamiński, Marian Kurdziałek & Zofia Józefa Zdybicka (eds.) (1980). Theory of Being to Understand Reality. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
   
  Export citation  
   
  My bibliography