258 found
Sort by:
Disambiguations:
Sven Ove Hansson [258]Sven Oven Hansson [1]
 1. Sven Ove Hansson, Fallacies of Risk.
  discussions of risk contain logical and argumentative fallacies that are specific to the subject-matter. Ten such fallacies are identified, that can commonly be found in public debates on risk. They are named as follows: the sheer size fallacy, the converse sheer size fallacy, the fallacy of naturalness, the ostrich's fallacy, the proof-seeking fallacy, the delay fallacy, the technocratic fallacy, the consensus fallacy, the fallacy of pricing, and the infallability fallacy.
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Sven Ove Hansson, Latinska Fraser Som Är Vanliga I Filosofiska Texter.
  Inom hakparentes anges den ordagranna betydelsen, när denna skiljer sig mycket från frasens gängse filosofiska innebörd. På tre- och fler-staviga ord har har ett accenttecken satts in före den betonade vokalen. (Tvåstaviga latinska ord har alltid betoningen på första stavelsen.).
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Sven Ove Hansson, Seven Myths of Risk.
  The purpose of this presentation is to introduce both the concept of risk and the precautionary principle, that is a major policy principle in present-day risk management. Since risk has been the subject of many misconceptions I will do this in large part by criticizing seven views on risk that I believe to have caused considerable confusion both among scientists and policy-makers. But before looking at the seven myths of risk, let us begin with the basic issue of defining “risk”. (...)
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Sven Ove Hansson, The Dual Nature of Technological Concepts.
  Value statements can be divided into three major groups according to how their criteria of evaluation are specified. The first of these groups consists of those value statements that are unspecified with respect to the criteria of evaluation. Here is one example: Her decision was very good. The second group consists of the viewpoint-specified value statements. In these value statements, an explicit point of view is given, from which the evaluation is made. We often use adverbs such as “morally”, “aesthetically” (...)
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Sven Ove Hansson, Teknik Och Etik.
  Avdelningen för Filosofi, Institutionen för Filosofi och Teknikhistoria, KTH, Stockholm. Detta dokument får tills vidare fritt användas och kopieras.
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Sven Ove Hansson & I. I. I. Carmen, Konsten Att Vara Vetenskaplig.
  Förord .................................................................................................... ............... 4 1 Vilken kunskap vill vi ha?................................................................................ 6..
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Sven Ove Hansson, Att Publicera I Internationella Tidskrifter.
  Som de första vetenskapliga tidskrifterna brukar man räkna den franska Journal des Sça- vants och den engelska Philosophical Transactions, som båda började ges ut år 1665. Redan under dessa tidskrifters första årtionden skaffade sig redaktörerna vanan att ta hjälp av experter inom olika områden med att granska manuskript. Detta system har sedan dess kommit att utvecklas och systematiseras, och kallas med en svåröversättlig engelsk term ”peer review”. Termen anger att manuskripten granskas av experter inom sitt specialområde. Dessa experter, som kallas (...)
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Sven Ove Hansson, Kan Moralfilosofin Hantera Riskproblemen?
  Den moralfilosofiska traditionen har sina begränsningar. De frågor som stått i centrum för den moralfilosofiska diskussionen har ofta varit helt andra än de som människor i det praktiska livet har uppfattat som centrala moraliska problem. En viktig begränsning är att moralfilosofin, liksom beslutsteorin, nästan uteslutande har handlat om hur man hanterar välavgränsade problem där handlingsalternativen är givna. I det verkliga livet löser vi ofta moraliska problem genom att finna på nya handlingsalternativ, som inte fanns med från början.1 En annan begränsning (...)
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Sven Ove Hansson, Är Nollvisionen Irrationell?
  EKONOMEN: Nej, det vi alla borde enas om är i stället att göra en rationell avvägning mellan olika samhällsmål. Vi har i själva verket genomfört flera mycket avancerade forskningsprojekt inom det nya området contingent valuation of violence, CVV. På grundval av noggranna analyser har vi t ex konstaterat att en våldtäkt bör värderas som en kostnad av 1237000 kronor, räknat i penningvärdet den 1 juli 2001.
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Sven Ove Hansson, Semantics for More Plausible Deontic Logics.
  In order to avoid the paradoxes of standard deontic logic, we have to give up the semantic construction that identifies obligatory status with presence in all elements of a subset of the set of possible worlds. It is proposed that deontic logic should instead be based on a preference relation, according to the principle that whatever is better than something permitted is itself permitted. Close connections hold between the logical properties of a preference relation and those of the deontic logics (...)
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Sven Ove Hansson, Ten Philosophical Problems in Belief Revision.
  The paper introduces ten open problems in belief revision theory, related to the representation of the belief state, to different notions of degrees of belief, and to the nature of change operations. It is argued that these problems are all issues in philosopical logic, in the strong sense of requiring inputs from both logic and philosophy for their solution.
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Sven Ove Hansson (forthcoming). A Monoselective Presentation of AGM Revision. Studia Logica:1-15.
  A new equivalent presentation of AGM revision is introduced, in which a preference-based choice function directly selects one among the potential outcomes of the operation. This model differs from the usual presentations of AGM revision in which the choice function instead delivers a collection of sets whose intersection is the outcome. The new presentation confirms the versatility of AGM revision, but it also lends credibility to the more general model of direct choice among outcomes of which AGM revision is shown (...)
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Sven Ove Hansson (forthcoming). Editorial: A Dialogue on Definitions. Theoria.
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Sven Ove Hansson (forthcoming). Editorial: A Dialogue on Logic. Theoria.
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Sven Ove Hansson (forthcoming). Editorial: Philosophical Schools. Theoria.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Sven Ove Hansson (forthcoming). Editorial: Rationality and Emotions. Theoria.
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. Sven Ove Hansson (forthcoming). Experiments: Why and How? Science and Engineering Ethics:1-20.
  An experiment, in the standard scientific sense of the term, is a procedure in which some object of study is subjected to interventions that aim at obtaining a predictable outcome or at least predictable aspects of the outcome. The distinction between an experiment and a non-experimental observation is important since they are tailored to different epistemic needs. Experimentation has its origin in pre-scientific technological experiments that were undertaken in order to find the best technological means to achieve chosen ends. Important (...)
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Sven Ove Hansson (forthcoming). Editorial: Why Philosophize in English? Theoria.
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Sven Ove Hansson (forthcoming). Index of Swedish Theses in Philosophy 1997-2006. Theoria.
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Sven Ove Hansson (2015). Is Philosophy Just a Set of Empty Ideas? Theoria 81 (1):1-3.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Sven Ove Hansson (2015). Philosophy – a Domain for the White Male Genius? Theoria 81 (3):189-191.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Sven Ove Hansson (2015). Swedish Theses in Philosophy 2014. Theoria 81 (3):280-282.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Sven Ove Hansson (2015). The Ethics of Doing Philosophy. Theoria 81 (2):93-96.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Sven Ove Hansson (2014). Beyond “Experimental Philosophy”. Theoria 80 (1):1-3.
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Sven Ove Hansson (2014). Descriptor Revision. Studia Logica 102 (5):955-980.
  A descriptor is a set of sentences that are truth-functional combinations of expressions of the form \ , where \ is a metalinguistic belief predicate and p a sentence in the object language in which beliefs are expressed. Descriptor revision ) is an operation of belief change that takes us from a belief set K to a new belief set \ where \ is a descriptor representing the success condition. Previously studied operations of belief change are special cases of descriptor (...)
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Sven Ove Hansson (2014). Making Road Traffic Safer: Reply to Ori. Philosophical Papers 43 (3):365-375.
  In order to reduce the death toll of road traffic it is necessary to focus on how vehicles and roads can be improved. Like other dangerous machines, motor vehicles should be equipped with safety devices that prevent mistakes by the operator from leading to serious consequences. Speed limiters that prevent driving at illegal speeds would save many lives, and so would alcohol interlocks. Meshi Ori's proposal that most cars should be replaced by motorcycles would not lead to the moral improvement (...)
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Sven Ove Hansson (2014). Philosophy and Linguistic Relativity. Theoria 80 (3):201-204.
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. Sven Ove Hansson (2014). Predatory Open Access. Theoria 80 (4):289-291.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. Sven Ove Hansson (2014). Swedish Theses in Philosophy 2013. Theoria 80 (3):269-271.
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Sven Ove Hansson (2014). The Moral Oracle's Test. Ethical Theory and Moral Practice 17 (4):643-651.
  When presented with a situation involving an agent’s choice between alternative actions, a moral oracle says what the agent is allowed to do. The oracle bases her advice on some moral theory, but the nature of that theory is not known by us. The moral oracle’s test consists in determining whether a series of questions to the oracle can be so constructed that her answers will reveal which of two given types of theories she adheres to. The test can be (...)
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. Sven Ove Hansson (2014). The Normative Stance. Theoria 80 (2):113-115.
 32. Sven Ove Hansson (2013). A Milestone in the Philosophy of Technology. [REVIEW] Techné: Research in Philosophy and Technology 17 (3):368-373.
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. Sven Ove Hansson (2013). Blockage Contraction. Journal of Philosophical Logic 42 (2):415-442.
  Blockage contraction is an operation of belief contraction that acts directly on the outcome set, i.e. the set of logically closed subsets of the original belief set K that are potential contraction outcomes. Blocking is represented by a binary relation on the outcome set. If a potential outcome X blocks another potential outcome Y, and X does not imply the sentence p to be contracted, then Y ≠ K ÷ p. The contraction outcome K ÷ p is equal to the (...)
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. Sven Ove Hansson (2013). Bootstrap Contraction. Studia Logica 101 (5):1013-1029.
  We can often specify how we would contract by a certain sentence by saying that this contraction would coincide with some other contraction that we know how to perform. We can for instance clarify that our contraction by p&q would coincide with our contraction by p, or by q, or by {p, q}. In a framework where the set of potential outcomes is known, some contractions are “self-evident” in the sense that there is only one serious candidate that can be (...)
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. Sven Ove Hansson (2013). Beyond Language: Using Logic to Introduce New Philosophical Distinctions. Frontiers of Philosophy in China 8 (3):498-506.
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. Sven Ove Hansson (2013). Formal Philosophy – A Guarded Defence. Theoria 79 (4):287-289.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. Sven Ove Hansson (2013). Hilary Putnam – Rolf Schock Prize Laureate. Theoria 79 (3):189-189.
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38. Sven Ove Hansson (2013). Maximal and Perimaximal Contraction. Synthese 190 (16):3325-3348.
  Generalizations of partial meet contraction are introduced that start out from the observation that only some of the logically closed subsets of the original belief set are at all viable as contraction outcomes. Belief contraction should proceed by selection among these viable options. Several contraction operators that are based on such selection mechanisms are introduced and then axiomatically characterized. These constructions are more general than the belief base approach. It is shown that partial meet contraction is exactly characterized by adding (...)
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39. Sven Ove Hansson (2013). Outcome Level Analysis of Belief Contraction. Review of Symbolic Logic 6 (2):183-204.
  The outcome set of a belief change operator is the set of outcomes that can be obtained with it. Axiomatic characterizations are reported for the outcome sets of the standard AGM contraction operators and eight types of base-generated contraction. These results throw new light on the properties of some of these operators.
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. Sven Ove Hansson (2013). Philosophy and Intercultural Dialogue. Theoria 79 (2):93-95.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. Sven Ove Hansson (2013). Repertoire Contraction. Journal of Logic, Language and Information 22 (1):1-21.
  The basic assumption of repertoire contraction is that only some of the logically closed subsets of the original belief set are viable as contraction outcomes. Contraction takes the form of choosing directly among these viable outcomes, rather than among cognitively more far-fetched objects such as possible worlds or maximal consistent subsets of the original belief set. In this first investigation of repertoire contraction, postulates for various variants of the operation are introduced. Necessary and sufficient conditions are given for when repertoire (...)
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. Sven Ove Hansson (2013). Swedish Theses in Philosophy 2012. Theoria 79 (3):284-286.
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43. Sven Ove Hansson (2013). Ten Commandments for Journal Referees. Theoria 79 (3):187-188.
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44. Sven Ove Hansson (2013). Welcome to Philosophyland. Theoria 79 (1):1-7.
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45. Sven Ove Hansson & Karin Joelsson (2013). Crop Biotechnology for the Environment? Journal of Agricultural and Environmental Ethics 26 (4):759-770.
  In public debates, agricultural biotechnology is almost invariably discussed as a potential threat to the environment and to human health. Without downplaying the risks associated with this technology we emphasize that if properly regulated, it can be a forceful tool to solve environmental problems and promote human health. Agricultural biotechnology can reduce environmental problems in at least three ways: it can diminish the need for environmentally damaging agricultural practices such as pesticides, fertilizers, tillage, and irrigation. It can reduce the land (...)
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46. Sven Ove Hansson (2012). De-Marginalizing the Philosophy of Technology. Techné: Research in Philosophy and Technology 16 (2):89-93.
  Five examples are given of major philosophical discussions in which technology needs to be taken into account. In the philosophy of science, the notion of mechanism has a central role. It has a technological origin, and its interpretation has links to technology. In the philosophy of mind, a series of technological analogues have had a deep influence on our understanding of human cognition: automata and watches, telegraphy and telephony, and most recently computers. The discussion on free will largely concerns, in (...)
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47. Sven Ove Hansson (2012). Finite Contractions on Infinite Belief Sets. Studia Logica 100 (5):907-920.
  Contractions on belief sets that have no finite representation cannot be finite in the sense that only a finite number of sentences is removed. However, such contractions can be delimited so that the actual change takes place in a logically isolated, finite-based part of the belief set. A construction that answers to this principle is introduced, and is axiomatically characterized. It turns out to coincide with specified meet contraction.
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48. Sven Ove Hansson (2012). From Latin to Linguistic Confusion to English: Language Shifts in Philosophy. Theoria 78 (1):1-5.
  No categories
  Direct download (9 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49. Sven Ove Hansson (2012). Global and Iterated Contraction and Revision: An Exploration of Uniform and Semi-Uniform Approaches. [REVIEW] Journal of Philosophical Logic 41 (1):143-172.
  In order to clarify the problems of iterated (global) belief change it is useful to study simple cases, in particular consecutive contractions by sentences that are both logically and epistemically independent. Models in which the selection mechanism is kept constant are much more plausible in this case than what they are in general. One such model, namely uniform specified meet contraction, has the advantage of being closely connected with the AGM model. Its properties seem fairly adequate for the intended type (...)
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 50. Sven Ove Hansson (2012). Philosophy and Public Policy. Theoria 78 (2):89-92.
  Direct download (8 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
1 — 50 / 258