28 found
Order:
Disambiguations:
Tadeusz Batóg [21]T. Batóg [9]
 1.  8
  T. Batóg (1962). Przyczynek Do Fonologii Aksjomatycznej. Studia Logica 13 (1):77-78.
  W artykule tym przedstawiony został system aksjomatyczny fonologii teoretycznej, stanowiący pewną modyfikację teorii opublikowanej przez autora w pracyLogiczna rekonstrukcja pojęcia fonemu (Studia Logica XI, 1961, s. 139–183).
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2.  14
  T. Batóg (1961). A Logical Reconstruction of the Concept of Phoneme. Studia Logica 11 (1):183-183.
 3.  12
  Tadeusz Batóg (1961). Critical Remarks on Greenberg's Axiomatic Phonology. Studia Logica 12 (1):195 - 205.
 4.  5
  T. Batóg (1971). O Definicji Bazy Fonematycznej. Studia Logica 27 (1):121-121.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5.  10
  S. Łuszczewska-Romahnowa & T. Batóg (1965). Uogólniona Teoria Klasyfikacji. II. Studia Logica 17 (1):25-27.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6.  10
  T. Batóg (1969). O Pewnej Reduckji Ilości Pojęć Pierwotnych Fonologii. Studia Logica 25 (1):59-59.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7.  13
  Tadeusz Batóg (1961). Logiczna Rekonstruccja Pojęcia Fonemu. Studia Logica 11 (1):139 - 183.
 8.  8
  Maria Lipczyńska & Tadeusz Batóg (1960). Recenzje. Studia Logica 10 (1):127-141.
 9.  21
  Jerzy Kmita, Leon Koj, Tadeusz Batóg & Jan Franciszek Drewnowski (1960). Przegląd Czasopism. Studia Logica 10 (1):267-283.
 10.  3
  T. Batóg (1971). Semantyczna Teoria Fonemu W Ujęciu Formalnym. Studia Logica 29 (1):39-40.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 11.  26
  Tadeusz Batóg (1969). A Reduction in the Number of Primitive Concepts of Phonology. Studia Logica 25 (1):55 - 60.
 12.  9
  Tadeusz Batóg (1971). On the Definition of Phonemic Basis. Studia Logica 27 (1):117 - 122.
 13.  15
  Seweryna Łuszczewska-Romahnowa & Tadeusz Batóg (1965). A Generalized Theory of Calssifications. I. Studia Logica 16 (1):53 - 74.
 14.  14
  Seweryna Łuszczewska-Romahnowa & Tadeusz Batóg (1965). A Generalized Theory of Classifications. II. Studia Logica 17 (1):7 - 30.
 15.  13
  Tadeusz Batóg (1962). A Contribution to Axiomatic Phonology. Studia Logica 13 (1):67 - 80.
 16.  13
  S. Łuszczewska-Romahnowa & T. Batóg (1965). Uogólniona Teoria Klasyfikacji. I. Studia Logica 16 (1):71-72.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17.  9
  Tadeusz Batóg (1971). A Formal Approach to the Semantic Theory of Phoneme. Studia Logica 29 (1):27 - 42.
 18.  11
  Tadeusz Batóg, Henryk Stonert & Witold Marciszewski (1965). Recenzje. Studia Logica 17 (1):115-122.
 19.  6
  T. Batóg (1968). Problems of Traditional Logic in the Works of Adam Wiegner. Studia Logica 23 (1):147-147.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20.  1
  Tadeusz Batog (2001). Seweryna Luszczewska-Romahnowa-Logic and Methodology of Science. Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 74:113-120.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21.  7
  Tadeusz Batóg (1968). Problematyka Logiki Tradycyjnej W Pracach Adama Wiegnera. Studia Logica 23 (1):143 - 147.
 22.  4
  Jerzy Czajsner & Tadeusz Batóg (1963). Recenzje. Studia Logica 14 (1):343-350.
 23. Kazimierz Ajdukiewicz, Liliana Albertazzl, Tadeusz Batog, Alonzo Church, Mirostawa Czarnawska, Evelyn Dolling, Jerzy Ciedymin, Jacek Jadacki, Guido Rung & Janusz Maciaszek (1995). Authors and Editors. In Vito Sinisi & Jan Woleński (eds.), The Heritage of Kazimierz Ajdukiewicz. Rodopi 369.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. An Invisible Performative Argument, Geoffrey Leech, Robert T. Harms, Richard E. Palmer, Arnolds Grava, Tadeusz Batog, J. Kurylowicz, Dan I. Slobin, David McNeill & R. A. Close (1973). M Raw. Foundations of Language 9:294.
  No categories
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25. Tadeusz Batóg (1991). Locke i Leibniz o podstawach matematyki. Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 36.
 26. Tadeusz Batóg (1994). O Kantowskiej krytyce argumentu ontologicznego. Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 39.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. Tadeusz Batóg (1990). O problemie Locke'a-Berkeleya w filozofii matematyki. Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 35.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. Tadeusz Batóg (1968). Problematyka logiki tradycyjnej w pracach Adama Wiegnera. Studia Logica 23 (1):143-146.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography