Search results for 'Taki Suto' (try it on Scholar)

38 found
Sort by:
 1. Taki Suto (2004). Virtue and Knowledge. Review of Metaphysics 58 (1):61 - 79.score: 240.0
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Taki Suto (2012). Boethius on Mind, Grammar, and Logic: A Study of Boethius' Commentaries on Peri Hermeneias. Brill.score: 240.0
  Boethius, the Roman philosopher, was executed for treason and pilloried by modern scholars for misinterpreting Aristotle to the West. This book examines his semantics and logic, attempting to clear his name and lend him new credence.
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. [deleted]Hikaru Takeuchi, Yasuyuki Taki, Atsushi Sekiguchi, Rui Nouchi, Yuka Kotozaki, Seishu Nakagawa, Carlos Makoto Miyauchi, Kunio Iizuka, Ryoichi Yokoyama & Takamitsu Shinada (2013). Association of Hair Iron Levels with Creativity and Psychological Variables Related to Creativity. Frontiers in Human Neuroscience 7:875.score: 30.0
  Creativity generally involves the conception of original and valuable ideas. Previous studies have suggested an association between creativity and the dopaminergic system, and that physical activity facilitates creativity. Iron plays a key role in the dopaminergic system and physical activity. Here, we newly investigated the associations between hair iron levels and creativity, dopamine-related traits and states [novelty seeking, extraversion, and vigor (motivational state)], as well as the physical activity level. In the present study, we addressed this issue by performing a (...)
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Rita Nádas & Irenka Suto (2010). Speed Isn't Everything: A Study of Examination Marking. Educational Studies 36 (1):115-118.score: 30.0
  The question of whether marking speed is related to marking accuracy is important for training examiners and planning realistic marking schedules. We explored marking speed in the context of a past examination for an international biology qualification for 14‐ to 16‐year‐olds. Forty‐two markers with differing backgrounds experimentally marked 23 diverse examination questions. All responded to questionnaires about times taken to mark two of four samples of candidate responses. We demonstrated a positive practice effect for inexperienced markers, who became significantly faster (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Irenka Suto, Gill Elliott, Nicky Rushton & Sanjana Mehta (2011). Going Beyond the Syllabus: A Study of A Level Mathematics Teachers and Students. Educational Studies 38 (4):479-483.score: 30.0
  We explored teachers? views and students? experiences of going beyond the syllabus in Advanced (A) level Mathematics. Questionnaires were sent to teachers and students in a sample of 200 schools and colleges. Teachers were asked about the necessity, importance and benefits of additional teaching. Students were asked about the extra activities they undertook. Forty-seven teacher questionnaires and 299 student questionnaires were completed. Over half of the students claimed to undertake at least some extra activities. Although a few teachers thought teaching (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. [deleted]Susumu Yokota, Yasuyuki Taki, Hiroshi Hashizume, Yuko Sassa, Benjamin Thyreau, Mari Tanaka & Ryuta Kawashima (2013). Neural Correlates of Deception in Social Contexts in Normally Developing Children. Frontiers in Human Neuroscience 7.score: 30.0
 7. Makoto Itoh (1960). Review: Tatsuki Watanabe, Soichiro Suto, The Theory of Analysis of Sequential Time Switching Circuits. [REVIEW] Journal of Symbolic Logic 25 (3):302-302.score: 15.0
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Takis, Christine Buci-Glucksmann, François Boissonnet, Jean-françois Lyotard, Gilles Chatelet & Dolorès Djidzek-Lyotard (1994). L'atelier de Takis: Tous deux, l'artiste et le savant sont tellement proches. Rue Descartes 10:155-167.score: 6.0
  No categories
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. J. A. E. Bons (2001). Poulakos, Takis (1997), Speaking for the Polis. Isocrates' Rhetorical Education. Argumentation 15 (3):363-364.score: 5.0
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Robey Callahan (2010). The Japanese Self in Cultural Logic. Takie Sugiyama Lebra. Honolulu: University of Hawai'i Press. 2004. Xxiv + 303 Pp. [REVIEW] Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology 38 (1):1-2.score: 5.0
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. D. Freeman (2002). Takis Fotopoulos, Towards An Inclusive Democracy: The Crisis of the Growth Economy and the Need For a New Liberatory Project. Thesis Eleven 69:103-105.score: 5.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Shaun Gallagher (2005). Fenomenologiczne I Eksperymentalne Badania Ucieleśnionego Doświadczenia. In Fenomenologia I Nauki Kognitywne. Wydawnictwo Rafal Marszalekscore: 3.0
  W sytuacjach, gdy powinniśmy mieć do czynienia ze wzajemnym oświecaniem, w rzeczywistości często spotykamy się z obopólnym oporem między kognitywistyką a fenomenologią, gdzie ta druga rozumiana jest jako podejście metodologiczne, po raz pierwszy zarysowane przez Husserla. Filozofowie umysłu, z pierwszych szeregów kognitywistów, niejednokrotnie czynią lekceważące gesty w stosunku do fenomenologii, oparte na myleniu fenomenologii z niewykwalifikoną introspekcją psychologiczną (np. Dennett, 1991). Z kolei wielu fenomenologów podlega mylnemu wrażeniu, że kognitywistyce nie udało się wyjść poza tradycyjne modele komputacyjne (DSSI – „dobra (...)
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Tomasz Żuradzki (2014). Proporcjonalność w etyce wojny. O ograniczaniu całkowitej liczby ofiar konfliktów zbrojnych. Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology 2:279-298.score: 3.0
  Przemocy jest coraz mniej – zarówno w czasie pokoju, jak i podczas wojen. Na przykładzie trzech konfliktów zbrojnych z ostatnich lat zastanawiam się, czy decydenci powinni prowadzić działania zbrojne w taki sposób, by zminimalizować całkowitą liczbę ofiar. Pokazuję, że ani obowiązujące obecnie normy prawa międzynarodowego, ani osądy moralne na temat dopuszczalności stosowania przemocy nie wymagają od decydentów ograniczania całkowitej liczby ofiar konfliktów zbrojnych w każdym przypadku.
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Tomasz Kubalica (2011). Ernst Cassierer i Nelson Goodman w kontekście teorii odbicia. Diametros 30:13-28.score: 3.0
  Celem artykułu jest porównanie koncepcji poznania Ernsta Cassirera i Nelsona Goodmana, których łączy odrzucenie idei poznania jako odbicia rzeczywistości i przyjęcie koncepcji przekształcania. Owo przekształcanie nie jest całkowitym przeciwieństwem odbicia, lecz jego poszerzeniem w taki sposób, że poznanie oznacza zarówno twórcze wytwarzanie, jak i odtwórcze odbicie. Tym samym zniesiona zostaje tradycyjna epistemologiczna dychotomia: konstruowanie – odkrywanie. Wspólną dla obu filozofów przesłankę stanowi odrzucenie prymatu faktów i danych zmysłowych, a konsekwencją poszerzonej koncepcji poznania jest zaś dla nich irrealistyczna koncepcja reprezentacji (...)
  Translate to English
  | Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. S. Rudeanu (1967). Aksjomatyzacja Pewnych Problemów Minimalizacji. Studia Logica 20 (1):61-61.score: 3.0
  W pierwszej części tej pracy określa się pewien abstrakcyjny analogon problemu minimalizacji dla funkcji Boole’owskich oraz pojęcia implikantu pierwszego, w taki sposób, że ten ogólny problem może być rozwiązany za pomocą tych samych kroków co w przypadku klasycznym, tzn. przez: 1) znalezienie implikantów pierwszych, 2) znalezienie wszystkich rozwiązań utworzonych z implikantów pierwszych. W drugiej części pokazuje się, że klasyczny problem minimalizacji oraz pewne problemy teorio-mnogościowe a nawet pewne problemy z zakresu teorii grafów są szczególnymi przypadkami ogólnego problemu sformułowanego w (...)
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Jerzy Bobryk (2011). Twórczość z punktu widzenia teorii czynności.Twórca czy szaleniec? Demiurg czy bricoleur? Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (4).score: 3.0
  Głównym celem artykułu jest ponowne przemyślenie pojęcia Kartezjańskiego cogito, podjęte w kontekście teorii czynności i wytworów, oraz ogólnej teorii ludzkiej twórczości. Końcowy wniosek to stwierdzenie, że Kartezjańskie cogito nie jest podmiotem lecz aktem albo czynnością. Ten akt, albo ciąg aktów (działalność), łączy podmiot z przedmiotem. Taki wniosek jest jednocześnie mostem prowadzącym od kartezjańskiego metodologicznym sceptycyzmu do teorii aktów intencjonalnych zaproponowanej przez Franciszka Brentana i jego następców.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. [deleted]Hiroshi Fukuda Kai Wu, Yasuyuki Taki, Kazunori Sato, Haochen Qi, Ryuta Kawashima (2013). A Longitudinal Study of Structural Brain Network Changes with Normal Aging. Frontiers in Human Neuroscience 7.score: 3.0
  The aim of this study was to investigate age-related changes in the topological organization of structural brain networks by applying a longitudinal design over 6 years. Structural brain networks were derived from measurements of regional gray matter volume and were constructed in age-specific groups from baseline and follow-up scans. The structural brain networks showed economical small-world properties, providing high global and local efficiency for parallel information processing at low connection costs. In the analysis of the global network properties, the local (...)
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Jarosław Pietrak, Marek Szydłowski & Paweł Tambur (2010). Fraktale: konstrukcja czy emergencja Cz.I.Fraktalne jednostki emergencji w klasycznym schemacie pojęciowym. Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (1(183)):43-64.score: 3.0
  W projekcie badawczym, który w zamyśle będzie składał się z dwóch merytorycznie i logicznie powiązanych artykułów, formułujemy taki schemat pojęciowy, w którym adekwatna staje się charakterystyka struktur fraktalnych w kategoriach filozoficznej koncepcji emergencji. W pracy pierwszej przedstawiamy główne idee filozofii emergencji oraz dokonujemy prób uchwycenia w procesie generowania fraktali jednostek emergentnych. Pozostajemy jednak w obrębie klasycznego rozumienia badanej relacji. W pracy drugiej, na podstawie zademonstrowanych słabości ujęć klasycznych, jako niewystarczających w specyficznym kontekście badanych struktur matematycznych, pokazujemy, że dyskurs nad (...)
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. [deleted]Suto S. (2010). Error Repetition and Time-of-Day Effects: Prefrontal Function as Cognitive Control and Aging. Frontiers in Human Neuroscience 4.score: 3.0
 20. Marek Szydłowski & Agnieszka Maciąg (2011). Epistemologiczne znaczenie paradoksów w kosmologii na przykładzie paradoksu fotometrycznego Olbersa. Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (4).score: 3.0
  W pracy dyskutujemy epistemologiczne funkcje paradoksów w kosmologii. Podkreślamy heurystyczną funkcję paradoksów ilustrując tezę Franka Wilczka, że paradoksy w fizyce są dobre. Dyskusję roli paradoksów w kosmologii prowadzimy na przykładzie historycznego paradoksu Olbersa, ale wnioski które wyciągamy posiadają charakter ogólny. Argumentujemy, że proces rozwiązywania paradoksów w schemacie poznawczym pełni rolę dodatniego sprzężenia zwrotnego ponieważ wiedza uzyskana na wyjściu jest podawana na wejście i ma wpływ na korektę modelu, zmianę jego założeń bazowych. Taki proces wydaje się być nie jednostkowym, ale (...)
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Tomasz Żuradzki (2012). Argument z niepewności normatywnej a etyczna ocena badań naukowych wykorzystujących ludzkie embriony. Diametros 32:131-159.score: 1.0
  Konserwatywni przeciwnicy prowadzenia badań naukowych na ludzkich embrionach argumentują, że od momentu poczęcia mają one status moralny równy statusowi ludzi dorosłych: zarodki mają takie samo prawo do życia jak dorośli. W artykule przedstawiam oryginalną argumentację za tym stanowiskiem, której źródła można znaleźć w XVII-wiecznej teologii moralnej i współczesnej teorii decyzji. Argumentacja ta nie odwołuje się do statusu ontologicznego embrionów, ale do pewnego typu rozumowania praktycznego na temat tego, co należy robić w rozmaitych sytuacjach niepewności. Na pierwszy rzut oka wydaje się (...)
  Translate to English
  | Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Roman Ingarden (1962). Uwagi O Problemie Uzasadniania. Studia Logica 13 (1):173-174.score: 1.0
  Potrzeba uzasadnienia zdań w sensie logicznym pŀynie z faktu, iż uznają one swą funkcją stwierdzenia zachodzenie stanu rzeczy, wyznaczonego przez ich sens, i to zachodzenie niezależne od nich samych, a zarazem jako twory czysto sygnitywne (językowe) nie są zdolne pokazać bezpośrednio tego zachodzącego stanu rzeczy.Uzasadnienie pośrednie przez odwoŀanie się do innych zdań, które tymi samymi cechami się odznaczają i same z natury swej wymagają uzasadnienia, nie może być nigdy definitywne i jako takie domaga się uzupeŀnienia przez uzasadnienie “bezpośrednie”.Uzasadnienie bezpośrednie może (...)
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Takis Poulakos (2001). Isocrates' Use of 'Doxa'. Philosophy and Rhetoric 34 (1):61 - 78.score: 1.0
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Assya Pascalev & Takis Vidalis (2010). 'Vague Oviedo': Autonomy, Culture and the Case of Previously Competent Patients. Bioethics 24 (3):145-152.score: 1.0
  The paper examines the ethical and legal challenges of making decisions for previously competent patients and the role of advance directives and legal representatives in light of the Oviedo Convention. The paper identifies gaps in the Convention that result in conflicting instructions in cases of a disagreement between the expressed prior wishes of a patient, and the legal representative. The authors also examine the legal and moral status of informally expressed prior wishes of patients unable to consent. The authors argue (...)
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Adam Chuderski (2010). Samokontrola: własności, funkcje, mechanizmy i ograniczenia. Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 4.score: 1.0
  W badaniach nad kontrolą elementarnych procesów poznawczych osiągnięto ostatnio znaczący postęp. Na przykład, wyodrębniono w systemie poznawczym człowieka różnorakie funkcje i mechanizmy kontrolne. Jednakże, nauki o poznaniu nie poradziły sobie dotąd z wyjaśnieniem zjawiska samokontroli, czyli zdolności przejawiającej się na poziomie całego systemu poznawczego, polegającej na skutecznym podążaniu za odległymi celami oraz unikaniu dystrakcji. W pracy przedstawiona została koncepcja samokontroli odwołująca się do pojęcia emergencji, która prowadzi do nowych i nieprzewidywalnych własności systemu, wynikających ze złożonych, dynamicznych i nieliniowych interakcji jego (...)
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Takis Poulakos (2001). Isocrates' Use Of. Philosophy and Rhetoric 34 (1).score: 1.0
  No categories
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Aaron Sloman (2011). Ewolucja: inżynier systemów komputerowych projektujący umysły. Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 2 (2).score: 1.0
  [Przekład] To, czego w ciągu ostatnich sześciu lub siedmiu tego nauczyliśmy się na temat wirtualnej maszynerii w wyniku dużego postępu nauki i techniki, umożliwia nam zaoferowanie stanowisku darwinowskiemu nowej obrony przeciw krytykom, którzy twierdzili, że jedynie forma fizyczna – a nie zdolności umysłowe czy świadomość – może być produktem ewolucji poprzez dobór naturalny. Obrona ta porównuje zjawiska umysłowe, wspominane przez przeciwników Darwina, z treściami maszynerii wirtualnej w systemach obliczeniowych. Obiekty, stany, zdarzenia i procesy w owej maszynerii, które dopiero od niedawna (...)
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. Piotr Markiewicz (2009). Procesy wyobrażeniowe on-line. Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 3.score: 1.0
  Typowe stanowisko w kontekście procesów wyobrażeniowych zakłada, że takie procesy realizują się bez obecności bodźca percepcyjnego. Celem artykułu jest wykazanie, że istnieją specyficzne procesy wyobrażeniowe transformujące bodziec percepcyjny w jego obecności. Inaczej mówiąc, niektóre wyobrażenia mają status on-line w procesie przetwarzania informacji wizualnej. Można się o tym przekonać analizując przykłady prostych iluzji wzrokowych. Podczas doznawania iluzji włączają się prawdopodobnie dodatkowe operacje wyobrażeniowe, które pozwalają na wizualizację osobliwych własności w bodźcach iluzorycznych. W konsekwencji proces rejestracji iluzji ma charakter dwutorowy, tj. percepcyjny (...)
  No categories
  Translate to English
  | Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. Takie Sugiyama Lebra (1983). Shame and Guilt: A Psycho Cultural View of the Japanese Self1. Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology 11 (3):192-210.score: 1.0
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Stanisław Borzym (2007). Światopogląd Feliksa Młynarskiego. Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.score: 1.0
  Feliks Młynarski ciągle jeszcze nie należy do kanonu lektur z polskiej myśli filozoficznej, chociaż coś takiego zasugerował już Władysław Tatarkiewicz w swojej Historii filozofii. Łączył go tam, jeśli chodzi o orientację, z Florianem Znanieckim, tj. przede wszystkim z jego wczesną, filozoficzną właśnie, twórczością. Obaj autorzy, Znaniecki i Młynarski, budowali swój filozoficzny światopogląd na przekonaniu o wielkiej roli swoistości świata społecznego, często ignorowanego przez profesjonalnych, akademickich filozofów. Zwięzła charakterystyka Tatarkiewicza jest jak gdyby wyciągiem z autoprezentacji samego Młynarskiego, napisanej w r. 1949, (...)
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. Włodzimierz Klonowski (2011). Geniusz z punktu widzenia dynamiki nieliniowej. Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (4).score: 1.0
  Definicja geniusza jest definicją warunkową – jest to osoba o nieprzeciętnych zdolnościach. Zdolności takie związane są ze strukturą i fizjologią mózgu, które są zdeterminowane genetycznie, a środowisko i edukacja mogą co najwyżej przeszkodzić w rozwoju geniusza. Na przykładzie prostego modelu przestrzeni fazowej mózgu formułujemy dwie hipotezy dotyczące dynamiki procesów myślowych w mózgu geniusza i różnicy między myśleniem geniusza a chorobą psychiczną lub szaleństwem.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. Takie Sugiyama Lebra (1978). Japanese Women and Marital Strain. Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology 6 (1):22-41.score: 1.0
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. Takie Sugiyama Lebra (1995). Skipped and Postponed Adolescence of Aristocratic Women in Japan: Resurrecting the Culture/Nature Issue. Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology 23 (1):79-102.score: 1.0
 34. Witold Marciszewski (2011). „Mathesis Universalis” na nasze czasy. Wkład Fregego, Cantora i Godla. Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (4).score: 1.0
  Zwrot \"Mathesis Universalis\" (MU) oznacza projekt unifikacji całości wiedzy za pomocą metody matematycznej. Powstał on pod tą nazwą u progu nowożytności, a częściowo miał antycypacje w starożytności i średniowieczu. Głównymi jego rzecznikami byli Kartezjusz i Leibniz. Podejście Leibniza jest radykalnie formalistyczne, a przez to nadające sie do realizacji maszynowej, podczas gdy Kartezjusza - zdecydowanie antyformalistyczne. Artykuł koncentruje się na projekcie Leibniza jako tym, który ma kontynuację w nauce współczesnej. Zamysł, żeby narzędziem realizacji projektu była uniwersalna symbolika i rachunek logiczny jest (...)
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. Roman Murawski (2011). O pojęciu prawdy w matematyce. Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (4).score: 1.0
  W pracy rozważa się problem pojęcia prawdy w matematyce. Punktem wyjścia jest definicja prawdziwości Tarskiego. Dyskutuje się tło filozoficzne tej definicji, jej znaczenie dla języka matematyki i dla filozofii, stosunek do różnych definicji prawdy. Rozważa się też związek dowodliwości i prawdziwości w matematyce. Korzystając z wyników logiki matematycznej wykazuje się, że warunki z definicji Tarskiego nie zapewniają jedyności interpretacji predykatu prawdy. Pokazuje się też, że pojęcia semantyczne, takie jak spełnianie i prawdziwość nie są pojęciami finitystycznymi i wymagają użycia pojęcia nieskończoności.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. Tomasz Pawlikowski (2007). Zasady psychologii według św. Tomasza z Akwinu. Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.score: 1.0
  Św. Tomasz nie napisał nigdy własnego traktatu, w którym wykładałby zasady uprawiania psychologii, podobnie jak nie napisał takiego traktatu odnośnie do innych nauk filozoficznych. Wyjątkiem pozostaje teologia. Pierwsza kwestia, I części Sumy Teologii i piąta oraz szósta kwestia Komentarza do Boecjańskiego dziełka O Trójcy Świętej stanowi bowiem takie traktaty metodologiczne, gdzie Akwinata wyłożył ewidentnie własne poglądy. W przypadku psychologii pozostawił jednak dwie lekcje otwierające Komentarz do Arystotelesowego Traktatu o duszy, w których choć dość literalnie omawia tekst Stagiryty, to formułuje w (...)
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. Robert Piotrowski (2007). Dwie doktryny cywilizacyjne. Koneczny a Majewski. Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.score: 1.0
  Filozoficzne rozważania na temat cywilizacji w ostatecznym rozrachunku stoją pod znakiem zapytania o ich prawomocność. Zdawałoby się, iż studia cywilizacyjne winnioemy zostawiæ antropologom, historykom, politologom i innym przedstawicielom nauk szczegółowych. Filozofie cywilizacji natomiast powinny zostać odłożone do antykwariatu doktryn spekulatywnych. Odpowiedź filozofów na takie pytanie da się łatwo przewidzieć: każda teoria cywilizacji zakłada jakąś jej filozofię. Ale typów tej filozofii jest ledwie kilka, przeto zasadne jest pytanie, czy wobec postępów kulturoznawstwa istnieją jakieś powody – poza antykwarycznymi,które usprawiedliwiałyby referowanie dawnych koncepcji (...)
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38. Michał Piotr Pręgowski & Maria Juza (2011). Twórczość w Internecie. Prosumenci, kognitariat, demokratyzacja. Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (4).score: 1.0
  Akademickie rozważania dotyczące twórczości i statusu twórcy w XXI wieku nie mogą ominąć tak istotnego pola rozważań, jak internet i pokrewne mu nowe technologie. Celem niniejszego artykułu jest prześledzenie przemian społecznych w zakresie twórczości, przyczyn i przejawów tych przemian. Autorzy przywołują najnowsze koncepcje teoretyczne związane z twórczością, wskazując na ich podstawie nowe formacje społeczne korzystające z (re)demokratyzacji procesu twórczego dzięki upowszechnieniu dostępu do Internetu. W pracy omówione zostały takie zagadnienia, jak demokratyzacja twórczości w sieci, twórczość oddolna i partycypacyjna nierówność. Autorzy (...)
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation