Search results for 'Theorieen' (try it on Scholar)

5 found
Sort by:
 1. Jan W. de Keijser (2004). Doelen van straf. Morele theorieën als grondslag voor een legitieme strafrechtspleging1. In Bas van Stokkom (ed.), Straf En Herstel: Ethische Reflecties Over Sanctiedoeleinden. Boom Juridische Uitgeversscore: 15.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Andrew Jones (2010). Globalization: Key Thinkers. Polity.score: 6.0
  Introduction: thinking about globalization -- Systemic thinking: Immanuel Wallerstein -- Conceptual thinking: Anthony Giddens -- Sociological thinking: Manuel Castells -- Transformational thinking: David Held and Anthony McGrew -- Sceptical thinking: Paul Hirst and Grahame Thompson -- Spatial thinking: Peter Dicken and Saskia Sassen -- Positive thinking: Thomas Friedman and Martin Wolf -- Reformist thinking: Joseph Stiglitz -- Radical thinking: Naomi Klein, George Monbiot and Subcommandante Marcos -- Revolutinary thinking: Michael Hardt and Antonio Negri -- Cultural thinking: Arjun Appadurai -- Conclusion: (...)
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Armin Nassehi & Gerd Nollmann (eds.) (2004). Bourdieu Und Luhmann: Ein Theorienvergleich. Suhrkamp.score: 6.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Angelika Poferl & Natan Sznaider (eds.) (2004). Ulrich Becks Kosmopolitisches Projekt: Auf Dem Weg in Eine Andere Soziologie. Nomos.score: 6.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Kurt Baschwitz (1939). De Mensch in de Massa. Synthese 4 (1):416 - 425.score: 3.0
  De kennis van de "werkelijkheid", die zich achter den dichten nevel van veelzinnige woorden verbergt, is op het gebied der massa-psychologie wel heel moeilijk toegankelijk. Dit blijkt duidelijk uit de heerschende theorieën, inzonderheid de pessimistische theorieën van de laatste halve eeuw, over den zoogenaamd noodlottigen invloed van het saamhoorigheidsgevoel op het oordeel van de, in zulk een gevoel vereenigde, menschen. De meeste der opvattingen, die thans over de mogelijkheden en de onontbeerlijkheid der politieke propaganda worden verkondigd, passen in hetzelfde kader (...)
  No categories
  Direct download (7 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation