7 found
Order:
 1.  80
  Włodzisław Duch (2005). Brain-Inspired Conscious Computing Architecture. Journal of Mind and Behavior 26 (1-2):1-21.
  What type of artificial systems will claim to be conscious and will claim to experience qualia? The ability to comment upon physical states of a brain-like dynamical system coupled with its environment seems to be sufficient to make claims. The flow of internal states in such system, guided and limited by associative memory, is similar to the stream of consciousness. Minimal requirements for an artificial system that will claim to be conscious were given in form of specific architecture named articon. (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2.  15
  Włodzisław Duch (2009). Reprezentacje umysłowe jako aproksymacje stanów mózgu. Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 3.
  Neuronauki dokonały znacznego postępu w rozumieniu wyższych czynności poznawczych, w tym procesów decyzyjnych. Brakuje jednak zarówno prostych modeli, które pozwolą wyobrazić sobie te procesy, jak i głębszej refleksji nad wpływem tych wyników na zrozumienie natury umysłu, rozproszenia obaw, że nie jesteśmy tylko automatami. Płodny punkt widzenia na kwestię reprezentacji mentalnych daje próba zrozumienia, w jaki sposób informacja reprezentowana jest przez mózgi, jak w przybliżony sposób opisać stany mózgu tak, by można je było zinterpretować jako reprezentacje mentalne odnoszące się do umysłu. (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  9
  Włodzisław Duch (2007). Towards Comprehensive Foundations of Computational Intelligence. In Wlodzislaw Duch & Jacek Mandziuk (eds.), Challenges for Computational Intelligence. Springer 261--316.
 4.  15
  Włodzisław Duch (2001). Facing the Hard Question. Behavioral and Brain Sciences 24 (1):187-188.
  The following questions are considered: Why is it difficult to create a theory of consciousness? What are the contents of consciousness? What kind of theory is acceptable as transparent? and, What is the value of conscious experience?
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5.  9
  Włodzisław Duch (2005). Rules, Similarity, and Threshold Logic. Behavioral and Brain Sciences 28 (1):23-23.
  Rules and similarity are two sides of the same phenomenon, but the number of features has nothing to do with transition from similarity to rules; threshold logic helps to understand why.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6.  1
  Włodzisław Duch (2003). Just Bubbles? Behavioral and Brain Sciences 26 (4):410-411.
  Lehar misrepresents the Neuron Doctrine and indirect realism. His conclusions on consciousness are unjustified. The Bubble Gestalt perceptual modeling disconnected from neuroscience has no explanatory power.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Włodzisław Duch (2001). Facing the Hard Question. Behavioral and Brain Sciences 24 (1):187-188.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography