5 found
Sort by:
 1. Wenhua Chai (ed.) (2010). Feng Youlan Si Xiang Yan Jiu =. Ren Min Chu Ban She.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Xiqin Zhang & Wenhua Chai (eds.) (2008). Zhongguo Lun Li Dao de Bian Qian Shi Gao. Ren Min Chu Ban She.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Wenhua Chai (2006). Traditional Confucianism in Modern China: Ma Yifu's Ethical Thought. [REVIEW] Frontiers of Philosophy in China 1 (3):366-381.
  Modem neo-Confucianism is studied at two levels, one is at the historical level and the other at the academic level. Modern neo-Confucianism at the historical level was developed in the modern context, but its basic content belongs to the traditional Confucianism or the study of Confucian classics. Modem neo-Confucianism at the academic level recognizes both the deficiencies of the traditional Confucianism and rationality of western learning, and dedicates itself to the modernization of Confucianism. Though Ma Yifu's moral philosophy is developed (...)
  Direct download (7 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Wenhua Chai (2004). Xian Dai Xin Ru Jia Wen Hua Guan Yan Jiu. San Lian Shu Dian.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Wenhua Chai (2004). Zhongguo Ren Lun Xue Shuo Yan Jiu. Shanghai Gu Ji Chu Ban She.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation