Search results for 'Yi Gou‐Zeh' (try it on Scholar)

998 found
Sort by:
 1. Guo Yi (2008). The Philosophy of Yi. Proceedings of the Xxii World Congress of Philosophy 15:47-52.score: 210.0
  The New Chinese philosophy should face the main issues in traditional philosophy and modern philosophy. The biggest issue in traditional Chinese philosophy during the last 800 years is Xing (Nature) is Li 性即理 or Xin (Mind) is Li 心即理. The biggest issue in modern Western philosophy is how to fortify value in thisera of knowledge explosion. This paper tries to do some exploration on these issues through reconstruction the Chinese metaphysics. It puts forward a theory of Four Substances 四體說. The (...)
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Kevin O'Rourke & Kyu-bo Yi (2013). Singing Like a Cricket, Hooting Like an Owl: Selected Poems of Yi Kyu-Bo. Philosophy East and West 63 (2).score: 180.0
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Mi-Kyung Yi (2001). Épreuves de l'étranger : entretien avec Nancy Huston réalisé par Mi-Kyung YI. Horizons Philosophiques 12 (1):1-16.score: 180.0
  Translate to English
  | Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Sang-ha Yi (2008). Churi Ch'ŏrhak Ŭi Chŏlchŏng Hanju Yi Chin-Sang. Han'guk Kukhak Chinhŭngwŏn.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. T'ae-bok Yi (2011). Chosŏn Ŭi Syup'ŏ Sŭt'a T'ojŏng Yi Chi-Ham: Panmannyŏn Yŏksa, Ch'oego Ŭi Kyŏngsega T'ojŏng Ŭi Sam Kwa Sasang. Tongnyŏk.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Tŏg-il Yi (2004). Chŏng Yag-Yong Kwa Kŭ Ŭi Hyŏngjedŭl: Yi Tŏk-Il Yŏksasŏ. Kimyŏngsa.score: 180.0
  1. Sae sidae rŭl yŏrŏ gan saramdŭl -- 2. Ŏdum ŭi sidae.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Sang-ha Yi (2007). Hanju Yi Chin-Sang Ŭi Churiron Yŏnʼgu. Kyŏngin Munhwasa.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Hyŏng-sŏng Yi (2006). Hanju Yi Chin-Sang Ŭi Chʻŏrhak Sasang. Simsan.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Chi-gyŏng Yi (2006). Hoejae Yi Ŏn-Jŏk Ŭi Chŏngch'i Sasang. Han'guk Haksul Chŏngbo.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Yinzhen Yi & Jingping Jiang (eds.) (2006). Nü Xing Lun Li Yu Li Yi Wen Hua. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Chae-O. Yi (2011). Yi Chae-o Ŭi Chŏngch'i Sŏngch'al: Otkit Ŭl Yŏmigo Sidae Ap E Sŏda. Chungang Books.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Kan Yi (2008). Yŏkchu Oeam Yi Kan Ŭi Ch'ŏrhak Kwa Sam. Onyang Munhwawŏn.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Ki-Dong Yi (2005). Yi Saek: Hanʼguk Sŏngnihak Ŭi Wŏnchʻŏn. SŏnggyunʼGwan Taehakkyo Chʻulpʻanbu.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Hwang Yi (2010). Yija Suŏ: Sŏngho Yi Ik I Karyŏ Ppobŭn T'oegyehak Ŭi Chŏngsu. Yemun Sŏwŏn.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Yin Jingshun Zhuan, Chen Jingyuan bu yi & Ren Dachun kao yi (193u). Liezi Shi Wen ; Kao Yi. In Dian Qian, Taigong Liu, Yixing Hao, Xiangfeng Song, Guang Zhong, Shixue Su, Yusheng Liang, Yun Cai, Changqi Chen, Jingshun Yin & Dachun Ren (eds.), Zhou Qin Zhu Zi Jiao Zhu Shi Zhong. Beijing Tu Shu Guan Chu Ban She.score: 180.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Michiaki Fujii (2011). Zhu Xi Si Xiang Jie Gou Tan Suo: Yi "Li" Wei Kao Cha Zhong Xin. Tai da Chu Ban Zhong Xin.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. Weiqian Gao (2009). Wang Longxi Zhe Xue Xi Tong Zhi Jian Gou: Yi "Jian Zai Liang Zhi" Shuo Wei Zhong Xin. Taiwan Xue Sheng Shu Ju.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Xiao Hu (2004). Yi Shi de Qi Yuan Yu Jie Gou =. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Lizhen Lin (2004). Yi Li Yi Xue Gou Xuan. Da an Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Yuzhong Liu (2009). Hou Jie Gou Zhu Yi Yu Dang Dai Jiao Yu Xue Tan Suo: Hui Dao Shi Jie Xing Zhen Shi = Poststructuralism and Contemporary Pedagogical Exploration: Return to Worldly Realities. Ju Liu Tu Shu Gu Fen You Xian Gong Si.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Chang Liu (2009). Xin Jun Tong Gou: Zhongguo Gu Dai Zheng Zhi Si Xiang Shi de Yi Zhong Yuan Xing Fan Chou Fen Xi. Nan Kai da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Chongjing Ou (2006). Hou Hou Xian Dai de Zhoingguo Cun You Xue: Hou Jie Gou Yu Hou Cha Yi de Zhonguo Zhe Xue Dao Lun. Hong Ye Wen Hua Shi Ye You Xian Gong Si.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Manting Yin (2009). "Yi Shu Jie" Li Lun Jian Gou Ji Qi Xian Dai Yi Yi =. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Feng Zhou (2006). Ren Xing de Xiao Jie Yu Li Shi de Shi Jian Jian Gou: Wei Wu Shi Guan Dui Ren Dao Zhu Yi Li Shi Guan de Bian Ge Yu Chao Yue. Guangdong Ren Min Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Jing Zhou (2010). Yi Zhong Pi Pan de Fa Zhi Li Nian: Angge'er Dui Si Fa Gong Neng Yu Fang Fa de Chong Gou. Fa Lü Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Yi Gou‐Zeh (1979). Moral Education in Korea. Journal of Moral Education 8 (2):75-80.score: 87.0
  Abstract As a result of the pressures of modernization and those of overcoming a national security crisis, moral education has been instituted as a regular course in the Korean school system. Moral education in Korea aims to reinforce desirable aspects of the Korean value system, such as: self?control, sincerity, freedom, acceptance of responsibility, development of traditional culture, commitment to national development, respect for humanity,contribution to world peace, anti?communism, etc. Adoption of moral education as a regular course of study in Korean (...)
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Byeong-Uk Yi (forthcoming). Is There a Plural Object? In Donal Baxter & Aaron Cotnoir (eds.), Composition as Identity. Oxford University Press.score: 30.0
  A plurality or plural object is a single object that is also many, and pluralitism is the thesis that there is such an object. This paper argues that pluralitism and closely related theses (e.g., the many-one identity thesis and the composition as identity thesis) violate logic. To do so, it formulates an approach to the logic and semantics of plural constructions that results in plural logic and relates treatments of plural constructions to accounts of natural number. And it gives a (...)
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. Byeong-Uk Yi (1999). Is Mereology Ontologically Innocent? Philosophical Studies 93 (2):141-160.score: 30.0
  Direct download (7 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. Byeong-Uk Yi (2005). The Logic and Meaning of Plurals. Part I. Journal of Philosophical Logic 34 (5/6):459-506.score: 30.0
  Contemporary accounts of logic and language cannot give proper treatments of plural constructions of natural languages. They assume that plural constructions are redundant devices used to abbreviate singular constructions. This paper and its sequel, "The logic and meaning of plurals, II", aim to develop an account of logic and language that acknowledges limitations of singular constructions and recognizes plural constructions as their peers. To do so, the papers present natural accounts of the logic and meaning of plural constructions that result (...)
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Byeong-uk Yi (1999). Is Two a Property? Journal of Philosophy 96 (4):163-190.score: 30.0
 31. Sang Wook Yi (2002). The Nature of Model-Based Understanding in Condensed Matter Physics. Mind and Society 3 (1):81-91.score: 30.0
  The paper studies the nature of understanding in condensed matter physics (CMP), mediated by the successful employment of its models. I first consider two obvious candidates for the criteria of model-based understanding, Van Fraassen's sense of empirical adequacy and Hacking's instrumental utility , and conclude that both are unsatisfactory. Inspired by Hasok Chang's recent proposal to reformulate realism as the pursuit of ontological plausibility in our system of knowledge, we may require the model under consideration to be understood (or intelligible) (...)
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. Huiyuhl Yi (2012). Brueckner and Fischer on the Evil of Death. Philosophia 40 (2):295-303.score: 30.0
  A primary argument against the badness of death (known as the Symmetry Argument) appeals to an alleged symmetry between prenatal and posthumous nonexistence. The Symmetry Argument has posed a serious threat to those who hold that death is bad because it deprives us of life’s goods that would have been available had we died later. Anthony Brueckner and John Martin Fischer develop an influential strategy to cope with the Symmetry Argument. In their attempt to break the symmetry, they claim that (...)
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. Dieter Zeh, How Decoherence Can Solve the Measurement Problem.score: 30.0
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. Byeong-uk Yi (2006). The Logic and Meaning of Plurals. Part II. Journal of Philosophical Logic 35 (3):239-288.score: 30.0
  In this sequel to "The logic and meaning of plurals. Part I", I continue to present an account of logic and language that acknowledges limitations of singular constructions of natural languages and recognizes plural constructions as their peers. To this end, I present a non-reductive account of plural constructions that results from the conception of plurals as devices for talking about the many. In this paper, I give an informal semantics of plurals, formulate a formal characterization of truth for the (...)
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. Dieter Zeh, Quantum Nonlocality Vs. Einstein Locality.score: 30.0
 36. Sang Wook Yi (2003). Reduction of Thermodynamics: A Few Problems. Philosophy of Science 70 (5):1028-1038.score: 30.0
  Lawrence Sklar in his book, Physics and Chance (1993), proposes a sophisticated account of reduction of thermodynamics (TD) by statistical mechanics (SM). I argue that Sklar's analysis of the alleged reduction of TD by SM is problematic in several respects. I consider a few counterexamples to show that none of what Sklar takes to be the central features of successful reduction in science (unification and identification) holds in the case of TD and SM. I suggest the broader conclusion that a (...)
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. Byeong-Uk Yi (1992). Rationality and the Prisoner's Dilemma in David Gauthier's Morals by Agreement. Journal of Philosophy 89 (9):484-495.score: 30.0
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38. Dieter Zeh, Time in Quantum Theory.score: 30.0
  in: Compendium of Quantum Physics, ed. by F. Weinert, K. Hentschel, D. Greenberger, and B. Falkenburg (Springer 2008).
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39. Byeong-Uk Yi (2003). Newcomb's Paradox and Priest's Principle of Rational Choice. Analysis 63 (3):237–242.score: 30.0
  Direct download (9 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. Huiyuhl Yi (2010). Non-Branching Clause. Metaphysica 11 (2):191-210.score: 30.0
  The central claim of the Parfitian psychological approach to personal identity is that the fact about personal identity is underpinned by a non-branching psychological continuity relation. Hence, for the advocates of the Parfitian view, it is important to understand what it is for a relation to take or not take a branching form. Nonetheless, very few attempts have been made in the literature of personal identity to define the non-branching clause. This paper undertakes this task. Drawing upon a recent debate (...)
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. Byeong-Uk Yi (1998). Numbers and Relations. Erkenntnis 49 (1):93 - 113.score: 30.0
  In this paper, I criticize John Bigelow's account of number and present my own account that results from the criticism. In doing so, I argue that proper understanding of the nature of number requires a radical departure from the standard conception of language and reality and outline the alternative conception that underlies my account of number. I argue that Bigelow's account of number rests on an incorrect analysis of the plural constructions underlying the talk of number and propound an analysis (...)
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. Byeong-Uk Yi (2001). Compact Entailment and Wright's Verification Principle. Mind 110 (438):413-421.score: 30.0
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43. Dieter Zeh, “Quantum Teleportation” and Other Quantum Misnomers.score: 30.0
 44. Sŭng-hwan Yi (2005). A Topography of Confucian Discourse: Politico-Philosophical Reflections on Confucian Discourse Since Modernity. Homa Sekey Books.score: 30.0
  Orientalism within Us: Discourse Structure That Tames Us Unwittingly When cherry blossoms bloom, Lass, North Korean lass! I will kiss your lips for the ...
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45. By Guo Yi & Martin Lu (2004). Guodian Bamboo Texts and Pre-Qin Intellectual Thoughts (Guo Dian Zhu Jian Yu Xian Qin Xue Shu Si Xiang)A. Journal of Chinese Philosophy 31 (2):297–301.score: 30.0
  Direct download (7 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46. Byeong-Uk Yi & Eunshil Bae (1998). The Problem of Knowing the Forms in Plato's "Parmenides". History of Philosophy Quarterly 15 (3):271 - 283.score: 30.0
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47. Byeong–Uk Yi (2003). Wright and Suárez on the Verification Principle. Analysis 63 (277):58–61.score: 30.0
  No categories
  Direct download (10 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48. Warren K. Bickel & Richard Yi (2008). Addiction Science as a Hedgehog and as a Fox. Behavioral and Brain Sciences 31 (4):441-442.score: 30.0
  Redish et al. provide a significant advance in our understanding of addiction by showing that the various addictive processes are in fact all decision-making processes and each may undergird addiction. We propose means for identifying more central addiction processes. This recognition of the complexity of addiction followed by identification of more central processes would help guide the development of prevention and treatment.
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49. Jiang Yi (2008). The Concept of Infinity and Chinese Thought. Journal of Chinese Philosophy 35 (4):561-570.score: 30.0
 50. Tang Yi (1985). Taoism as a Living Philosophy. Journal of Chinese Philosophy 12 (4):397-417.score: 30.0
  Direct download (8 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
1 — 50 / 998