Search results for 'Yi-Jie Tang' (try it on Scholar)

1000+ found
Sort by:
 1. Changsheng Yi, Wansheng Tang & Ying Liu (2006). Special Session on Intelligent Algorithms for Game Theory-Estimating the Contingency of RD Proj. In O. Stock & M. Schaerf (eds.), Lecture Notes in Computer Science. Springer-Verlag 4114--819.score: 2799.9
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Yi-Jie Tang (1984). Recent Developments in the Study of Philosophy in the Prc. Journal of Chinese Philosophy 11 (3):243-254.score: 870.0
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Huaiqing Duan & Yijie Tang (eds.) (2009). Xin Ren Wen Zhu Yi Si Chao: Baibide Zai Zhongguo. Jiangxi Gao Xiao Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Jianrong Tang (2010). Chen Qianchu Zhe Xue Yan Jiu: Yi Gong Fu Shi Jian Wei Shi Yu. Yunnan da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Duanzheng Tang (2011). Jie du Ru Jia Xian Dai Jia Zhi. Shang Wu Yin Shu Guan.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Dachao Tang (ed.) (2004). Quan Shan Shu Zhu Yi. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 360.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Junyi Tang (2005). Wen Hua Yi Shi Yu Dao de Li Xing. Zhongguo She Ke Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Xiaowei Tang (2004). Yi Shi Lun: Yi Shi Wen Ti de Zi Ran Ke Xue Yan Jiu. Gao Deng Jiao Yu Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Lüe Tang (2012). Yi Wei Yi Ren Sheng: "Cai Gen Tan" Zhong de Sheng Huo Zhi Hui. Zhongguo Hua Qiao Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Yonghua Tang (2010). Zong Baihua Yu "Zhongguo Mei Xue" de Kun Jing: Yi Ge Fan Si Xing de Kao Cha. Beijing da Xue Chu Ban She.score: 360.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. [deleted]Yi-Yuan Tang & Rongxiang Tang (2013). Ventral-Subgenual Anterior Cingulate Cortex and Self-Transcendence. Frontiers in Psychology 4.score: 280.0
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Tang Yi (1985). Taoism as a Living Philosophy. Journal of Chinese Philosophy 12 (4):397-417.score: 240.0
  Direct download (8 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Yi-Yuan Tang & Michael I. Posner (2009). Attention Training and Attention State Training. Trends in Cognitive Sciences 13 (5):222-227.score: 240.0
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Yi-Yuan Tang & Michael I. Posner (forthcoming). Training Brain Networks and States. Trends in Cognitive Sciences.score: 240.0
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Yi-Yuan Tang & Michael I. Posner (2009). Response to Jaeggi Et Al.: Exploring Training Methods. Trends in Cognitive Sciences 13 (5):192-193.score: 240.0
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Yi-Yuan Tang, Mary K. Rothbart & Michael I. Posner (2012). Neural Correlates of Establishing, Maintaining, and Switching Brain States. Trends in Cognitive Sciences 16 (6):330.score: 240.0
  Direct download (10 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. Xiaomei Chen, Susan Daruvala, Yi-tsi Mei Feuerwerker, Charles A. Laughlin, Mark Miller, Xiaobing Tang, Lawrence Wang-chi Wong, Shengqing Wu & Xueqing Xu (2008). Literary Societies of Republican China. Lexington Books.score: 240.0
  Denton and Hockx present thirteen essays treating a variety of literary organizations from China's Republican era . Interdisciplinary in approach, the essays are primarily concerned with describing and analyzing the social and cultural complexity of literary groupings and the role of these social formations in literary production of the period.
  No categories
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. [deleted]Michael I. Posner, Yi-Yuan Tang & Gary Lynch (2014). Mechanisms of White Matter Change Induced by Meditation Training. Frontiers in Psychology 5.score: 240.0
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Yi Tang (2005). Li Xing Yu Xin Yang: Xi Fang Zhong Shi Ji Zhe Xue Si Xiang. Guangxi Shi Fang da Xue Chu Ban She.score: 240.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Tang-jae Yi (2008). Hanʼguk Iyŏ! Kkaeŏ Nara =. Hwanggŭmal.score: 240.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Guo Yi (2008). The Philosophy of Yi. Proceedings of the Xxii World Congress of Philosophy 15:47-52.score: 210.0
  The New Chinese philosophy should face the main issues in traditional philosophy and modern philosophy. The biggest issue in traditional Chinese philosophy during the last 800 years is Xing (Nature) is Li 性即理 or Xin (Mind) is Li 心即理. The biggest issue in modern Western philosophy is how to fortify value in thisera of knowledge explosion. This paper tries to do some exploration on these issues through reconstruction the Chinese metaphysics. It puts forward a theory of Four Substances 四體說. The (...)
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Kevin O'Rourke & Kyu-bo Yi (2013). Singing Like a Cricket, Hooting Like an Owl: Selected Poems of Yi Kyu-Bo. Philosophy East and West 63 (2).score: 180.0
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23. Mi-Kyung Yi (2001). Épreuves de l'étranger : entretien avec Nancy Huston réalisé par Mi-Kyung YI. Horizons Philosophiques 12 (1):1-16.score: 180.0
  Translate to English
  | Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Xiaoshan Yang, Yuan Jie & Liu Zongyuan (2000). Naming and Meaning in the Landscape Essays of Yuan Jie and Liu Zongyuan. Journal of the American Oriental Society 120 (1):82-96.score: 180.0
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Junyi Tang (2008). Tang Junyi Xin Ru Xue Lun Ji. Nanjing da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26. Yijie Tang & Jianyong Zhao (eds.) (2011). Tang Yongtong Xue Ji. Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27. Yongtong Tang (2005). Tang Yongtong Xuan Ji =. Jilin Ren Min Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28. Sang-ha Yi (2008). Churi Ch'ŏrhak Ŭi Chŏlchŏng Hanju Yi Chin-Sang. Han'guk Kukhak Chinhŭngwŏn.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29. T'ae-bok Yi (2011). Chosŏn Ŭi Syup'ŏ Sŭt'a T'ojŏng Yi Chi-Ham: Panmannyŏn Yŏksa, Ch'oego Ŭi Kyŏngsega T'ojŏng Ŭi Sam Kwa Sasang. Tongnyŏk.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30. Tŏg-il Yi (2004). Chŏng Yag-Yong Kwa Kŭ Ŭi Hyŏngjedŭl: Yi Tŏk-Il Yŏksasŏ. Kimyŏngsa.score: 180.0
  1. Sae sidae rŭl yŏrŏ gan saramdŭl -- 2. Ŏdum ŭi sidae.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31. Sang-ha Yi (2007). Hanju Yi Chin-Sang Ŭi Churiron Yŏnʼgu. Kyŏngin Munhwasa.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32. Hyŏng-sŏng Yi (2006). Hanju Yi Chin-Sang Ŭi Chʻŏrhak Sasang. Simsan.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33. Chi-gyŏng Yi (2006). Hoejae Yi Ŏn-Jŏk Ŭi Chŏngch'i Sasang. Han'guk Haksul Chŏngbo.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34. Yinzhen Yi & Jingping Jiang (eds.) (2006). Nü Xing Lun Li Yu Li Yi Wen Hua. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35. Chae-O. Yi (2011). Yi Chae-o Ŭi Chŏngch'i Sŏngch'al: Otkit Ŭl Yŏmigo Sidae Ap E Sŏda. Chungang Books.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36. Kan Yi (2008). Yŏkchu Oeam Yi Kan Ŭi Ch'ŏrhak Kwa Sam. Onyang Munhwawŏn.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37. Ki-Dong Yi (2005). Yi Saek: Hanʼguk Sŏngnihak Ŭi Wŏnchʻŏn. SŏnggyunʼGwan Taehakkyo Chʻulpʻanbu.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38. Hwang Yi (2010). Yija Suŏ: Sŏngho Yi Ik I Karyŏ Ppobŭn T'oegyehak Ŭi Chŏngsu. Yemun Sŏwŏn.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39. Yin Jingshun Zhuan, Chen Jingyuan bu yi & Ren Dachun kao yi (193u). Liezi Shi Wen ; Kao Yi. In Dian Qian, Taigong Liu, Yixing Hao, Xiangfeng Song, Guang Zhong, Shixue Su, Yusheng Liang, Yun Cai, Changqi Chen, Jingshun Yin & Dachun Ren (eds.), Zhou Qin Zhu Zi Jiao Zhu Shi Zhong. Beijing Tu Shu Guan Chu Ban Shescore: 180.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40. Mingchang Lin (2009). Xiang Xiang de Tou She: [Wen Yi Jie Shou Mei Xue Tan Shuo]. Tang Shan Chu Ban She.score: 140.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41. Haobin Wang (2008). Zhongguo Makesi Zhu Yi Jie Shi Xue Yan Jiu. Xin Hua Chu Ban She.score: 140.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42. Yi Xiong (2011). Dao Ke Dao: Laozi de Yao Yi Yu Jie Nan. Xian Zhuang Shu Ju.score: 126.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 43. Maolin Li, Xianshi Jin & Qisheng Tang (2012). Policies, Regulations, and Eco-Ethical Wisdom Relating to Ancient Chinese Fisheries. Journal of Agricultural and Environmental Ethics 25 (1):33-54.score: 120.0
  Marine ecosystems are in serious troubles globally, largely due to the failures of fishery resources management. To restore and conserve fishery ecosystems, we need new and effective governance systems urgently. This research focuses on fisheries management in ancient China. We found that from 5,000 years ago till early modern era, Chinese ancestors had been constantly enthusiastic about sustainable utilization of fisheries resources and natural balance of fishery development. They developed numerous rigorous policies and regulations to guide people to act on (...)
  Direct download (6 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44. Guo Yi (2008). Human Nature, Mind and Virtue. Proceedings of the Xxii World Congress of Philosophy 10:481-485.score: 120.0
  The key issue of traditional theories of human nature in China is De or virtue, Yu or desire and their correlation. It leads to two developing currents: one is the old tradition since Xia, Shang and Zhou, the Three Dynasties which take desire as nature, another is the new tradition later Confucius initiated which take virtue as nature. So the understanding of human nature in early China experienced a process from desire to virtue, or from the instinct of human to (...)
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45. Yongcheng Ceng (2005). Hui Gui Shi Jian Lun Ren Lei Xue: Makesi Zhu Yi Wen Yi Xue Xin Jie Du. Ren Min Chu Ban She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46. Lai Chen (2006). Chuan Tong Yu Xian Dai: Ren Wen Zhu Yi de Shi Jie. Beijing da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47. Fan Chen & Hongbing Chen (eds.) (2007). Wen Hua Yu Chuang Xin: Di 6 Jie Dong Ya Ke Ji Yu She Hui (Sts) Guo Ji Hui Yi Lun Wen Ji. Dongbei da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48. Guoyou Chen (2008). Xing Qi Yu Zhuan Yi: Jin Dai Ke Xue Zhong Xin Xian Xiang de Wen Hua Jie Du. Hunan Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49. Ming Fang (ed.) (2010). Ru Xue Yu Er Shi Yi Shi Ji Wen Hua Jian She: Shou Shan Wen Hua de Jia Zhi Chan Shi Yu Shi Jie Chuan Bo. Xue Yuan Chu Ban She.score: 120.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 50. Zhiku Feng (2011). Zhongguo Ren de di Yi Zhe Xue: Dui "Zhuangzi" Zhong Yao Pian Zhang de Zai Jie Du. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 120.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
1 — 50 / 1000