Search results for 'Yinghua Li 李英华' (try it on Scholar)

998 found
Sort by:
 1.  0 DLs
  Kangtai Zhao & Yinghua Li (eds.) (2007). Zhongguo Chuan Tong Si Xiang Dao de Yu Dong Nan Ya Lun Li =. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 540.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2.  7 DLs
  Chenyang Li (2014). Characteristics of Confucian Rituals —A Critique of Fan Ruiping’s Interpretation. Dao: A Journal of Comparative Philosophy 13 (3):407-411.score: 270.2
  In this paper I argue that Fan Ruiping’s explication of the Confucian notion of li 禮 is problematic in several ways. First, his division of human activities into “social” and “natural” is less than illuminating, as human “natural” activities are already inescapably social. Second, I question the appropriateness for him to characterize li in terms of “closed activities,” as some rituals are evidently open-ended. Third, he seems to have overemphasized the constitutive function of li and understated its regulative function. Fourth, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3.  29 DLs
  Chenyang Li (2007). Li as Cultural Grammar: On the Relation Between Li and Ren in Confucius' "Analects". Philosophy East and West 57 (3):311 - 329.score: 210.6
  A major controversy in the study of the "Analects" has been over the relation between two central concepts, ren (humanity, human excellence) and li (rites, rituals of propriety). Confucius seems to have said inconsistent things about this relation. Some passages appear to suggest that ren is more fundamental than li, while others seem to imply the contrary. It is therefore not surprising that there have been different interpretations and characterizations of this relation. Using the analogy of language grammar and mastery (...)
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4.  0 DLs
  Youzheng Li (2009). Ru Xue Jie Shi Xue: Chong Gou Zhongguo Lun Li Si Xiang Shi = a Hermeneutic Study of Historical Ru-Academia: Reconstructing Chinese Ethical History, Ethical Spirit. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.score: 210.0
  Shang juan. Li shi juan = The volume of historical institutions -- xia juan. Jing shen juan = The volume of ethical spirit.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5.  4 DLs
  Yan Luo, Qianfang Shen, Jiaxian Qian, Zubaidah Zainal Abidin, Azwan Abdul Rashid, Kamaruzaman Jusoff, Xiang Xu, Feirui Li, Fan Fang & Hongxia Liu (forthcoming). Cultural Hegemony in Colonial and Contemporary Literary Discourse on Malaysia 2 Dr. Ganakumaran Subramaniam & Shanthini Pillai “Inquiring Love of This World”: An Implicit Love Theory of Chinese University Students 14 Zhaoxu Li & Fuyang Yu Analysis of Culture and Buyer Behavior in Chinese Market 25. [REVIEW] Asian Culture and History.score: 180.1
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6.  0 DLs
  Nansen Huang, Zhishang Chen, Dunhua Zhao & Zhonghua Li (eds.) (2004). Ren Xue Li Lun Yu Li Shi. Beijing Chu Ban She.score: 180.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7.  0 DLs
  Guisheng Li (2011). Bing Jia Guan Li Zhe Xue. Shanghai Gu Ji Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8.  0 DLs
  Zhigang Li & Dawen Feng (eds.) (2005). Cong Li Shi Zhong Ti Qu Zhi Hui. Ba Shu Shu She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9.  0 DLs
  Hongtu Li (2007). Cong "Quan Li" Zou Xiang "Quan Li": Xi Ou Jin Dai Zi You Zhu Yi Si Chao Yan Jiu. Shanghai Ren Min Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10.  0 DLs
  Yongchi Li (2010). Cong Qi Meng Dao Qi Meng: Ou Zhou Jin Dai Si Xiang Yu Li Shi. Dao Xiang Chu Ban She.score: 180.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11.  0 DLs
  Zonggui Li & Zaoqun Zhang (eds.) (2012). Chuan Tong Ru Xue de Li Shi Xing Cha. Hua Cheng Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12.  0 DLs
  Yujie Li (2004). Dao de Li Xing Yu She Hui Kong Zhi: Song Ming Li Xue She Hui Kong Zhi Yu She Hui Zheng He Si Xiang. Zhongguo Wen Lian Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13.  0 DLs
  Yuping Li (2010). Duo Yuan Wen Hua Shi Dai de Wen Xue Jing Dian Li Lun. Nan Kai da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14.  0 DLs
  Wen Li (2011). Fan Jing Yu Zhongguo Shi Guan Li. Qi Ye Guan Li Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15.  0 DLs
  Yongjun Li (2004). Fa Li Fa Wai. Zhongguo Fa Zhi Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16.  0 DLs
  Ke Li (2011). Fa Xue Fang Fa Lun Yuan Li. Fa Lü Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17.  0 DLs
  Jianhua Li (2004). Fa Zhi She Hui Zhong de Lun Li Zhi Xu =. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18.  0 DLs
  Ruishan Li (2010). Guan Yu Lun Li Xue de 100 Ge Gu Shi =. Yu He Wen Hua Chu Ban You Xian Gong Si.score: 180.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19.  0 DLs
  Zehou Li (2011). Gai Zhongguo Zhe Xue Deng Chang le ?: Li Zehou 2010 Tan Hua Lu. Shanghai Yi Wen Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20.  0 DLs
  Minghui Li (ed.) (2010). Jin Dai Dong Ya Bian Ju Zhong de Li Chunsheng. Tai da Chu Ban Zhong Xin.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21.  0 DLs
  Xingmin Li (2009). Ji Dong Ren Xin de Nian Dai: Shi Ji Zhi Jiao Wu Li Xue Ge Ming de Li Shi Kao Cha He Zhe Xue Tan Tao. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22.  0 DLs
  Guoding Li (2006). Ke Xue Jing Shen Yu Ke Xue Fang Fa: Li Guoding Zao Qi Ke Xue Zhu Zuo (1930-1950). Dong Nan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 23.  0 DLs
  Chuangtong Li (2006). Ke Xue Zhe Xue Si Xiang de Liu Bian: Li Shi Shang de Ke Xue Zhe Xue Si Xiang Jia. Gao Deng Jiao Yu Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24.  0 DLs
  Daozeng Li (2006). Li Daozeng Wen Ji. Zhongguo Jian Zhu Gong Ye Chu Ban She.score: 180.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25.  0 DLs
  Ruifang Li (2011). Li Gong Si Xiang Yan Jiu. Ke Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 26.  0 DLs
  Gong Li (2011). Li Gong Wen Ji. Hebei Ren Min Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 27.  0 DLs
  Huiguo Li (2005). Li Huiguo Wen Ji =. Shanghai Ci Shu Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 28.  0 DLs
  Minghui Li & Huanghai Qiu (eds.) (2010). Li Jie, Quan Shi Yu Ru Jia Chuan Tong. Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 29.  0 DLs
  Minghui Li & Weifen Chen (eds.) (2008). Li Jie, Quan Shi Yu Ru Jia Chuan Tong. Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 30.  0 DLs
  Zehou Li (2010). Lun Li Xue Gang Yao. Ren Min Ri Bao Chu Ban She.score: 180.0
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 31.  0 DLs
  Shicen Li (2004). Li Shicen Jiang Yan Ji. Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 32.  0 DLs
  Shicen Li (2011). Li Shicen Zhe Xue Lun Zhu. Shanghai Shu Dian Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 33.  0 DLs
  Xiulin Li (2007). Li Xiulin Wen Cun. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  shang juan. Shi dai jing shen di zhe xue fan si -- xia juan. Zhongguo xian dai hua zhi zhe xue tan tao.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 34.  0 DLs
  Yuancheng Li (2010). Li Yuancheng Ru Xue Lun Ji. Sichuan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 35.  0 DLs
  Yanming Li (2005). Li Yanming Wen Ji. Tai Hai Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 36.  0 DLs
  Zehou Li (2006). Li Zehou Jin Nian da Wen Lu 2004-2006. Tianjing She Hui Ke Xue Yuan Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 37.  0 DLs
  Zongwu Li (2004). Li Zongwu Zhuan. Tuan Jie Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 38.  0 DLs
  Guangchang Li (2010). Min Zu Zhu Ti Xing de Jue Jie: Makesi Zhu Yi Zhe Xue Zhongguo Hua de Xiang Xiang Li = the Awareness of National Subjectivity. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 39.  0 DLs
  Huangsheng Li (2006). Ru Jia de She Hui Li Xiang Yu Dao de Jing Shen. Bai Hua Zhou Wen Yi Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 40.  0 DLs
  Zehou Li (2008). Ren Lei Xue Li Shi Ben Ti Lun. Tianjin She Hui Ke Xue Yuan Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 41.  0 DLs
  Silong Li (ed.) (2010). Ren Wen Li Ben: Lou Yulie Jiao Shou Fang Tan Lu. Beijing da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 42.  0 DLs
  Youzheng Li (2004). Ren Xue Jie Shi Xue: Kong Meng Lun Li Xue Jie Gou Fen Xi = a Hermeneutics of the Ren-Learning: A Structural Analysis of Confucian Ethics. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.score: 180.0
 43.  0 DLs
  Juan Li (2009). Song Dai Cheng Zhu Li Xue Guan Xue di Wei Yan Jiu. Dongbei Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 44.  0 DLs
  Xiaochun Li (2006). Song Dai Xing Er Yuan Lun Yan Jiu: Jian Lun Li Yi Fen Shu de Ti Yong Lun Shi Zhongguo Zhe Xue de He Xin Si Wei Fang Shi. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 45.  0 DLs
  Hengwei Li (2007). "Sheng Huo Shi Jie" Fu Za Xing Ji Qi Ren Zhi Dong Li Mo Shi =. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 46.  0 DLs
  Jixiang Li (2010). Song Ming Li Xue Yu Dong Ya Ru Xue =. Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 47.  0 DLs
  Huangming Li (2006). Song Ming Li Xue Zhong de "Kong Yan Zhi le" Wen Ti. Yunnan Ren Min Chu Ban She.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 48.  0 DLs
  Shengzhang Li (2006). Shi Shi Qiu Shi Yan Jiu De Xin Shi Jiao: Shi Shi Qiu Shi Shi Makesi Zhu Yi Zui Gen Ben De Li Lun Te Zheng. Zhongguo Ke Xue Ji Shu Da Xue Chu Ban She.score: 180.0
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 49.  0 DLs
  Zehou Li (2005). Shi Yong Li Xing Yu le Gan Wen Hua =. Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 50.  0 DLs
  Daoji Li (ed.) (2008). Tong Shi Li Shi. Er Yu Wen Hua Shi Ye You Xian Gong Si.score: 180.0
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
1 — 50 / 998