Search results for 'Zdzislaw Kochanski' (try it on Scholar)

175 found
Order:
 1. Zdzislaw Kochanski (1973). Conditions and Limitations of Prediction-Making in Biology. Philosophy of Science 40 (1):29-51.
  Some scientists believe that although evolutionary theory is explanatory, it does not have, in contrast to the theories of physics, any predictive power. This raises the question of its testability. The analysis given shows that there are good reasons to claim the unpredictability of evolutionary events; nevertheless, the evolutionary theory has potential predictive power. It is argued that the difference between biology and physics lies not in the predictive power of the theories involved, but in the different weight which is (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2.  4
  Mortimer R. Kadish (1978). Zdzislaw Kochanski 1923-1978. Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association 52 (2):214 - 215.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  7
  Greg P. Kochanski, John Coleman, Christina Orphanidou, Christopher Alvey, A. McIntyre & Stephen Golding, Experimental Tests of Features and Partial Specification.
  Citation: Kochanski, G., Coleman, J., Orphanidou, C., Alvey, C., McIntyre, A. & Golding, S. . Experimental tests of Features and Partial Specification. Talk presented by G. Kochanski, 17 December 2010, at the Laboratoire Parole et Langage, Université de Provence, Aix-en-Provence, France.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4. Z. Kochanski (1978). Zur Frage der Stellung der Biologie untern den Naturwissenschaften: Bewertende Begriffe und Urteile in der Biologie. Conceptus: Zeitschrift Fur Philosophie 12 (31):5-16.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5.  21
  V. V. Sokolov (1977). Zdzisław Kuksewicz, Zarys Filozofii Średniowiecznej (An Outline of Medieval Philosophy) and Filozofia Czlowieka. Teoria Duszy (The Philosophyof Man. The Theory of the Soul). Dialectics and Humanism 4 (3):175-179.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6.  6
  V. V. Sokolov (1977). Zdzisław Kuksewicz, Zarys Filozofii Średniowiecznej (An Outline of Medieval Philosophy) and Filozofia Czlowieka. Teoria Duszy (The Philosophyof Man. The Theory of the Soul). Dialectics and Humanism 4 (3):175-179.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7.  21
  Georges Kalinowski (1971). Sur la Syllogistique Déontique de Zdzisław Ziemba. Studia Logica 29 (1):125 - 147.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. A. Bayart (1982). Review: Zygmunt Ziembinski, Zdzislaw Ziemba, Leon Ter-Oganian, Practical Logic; Zdzislaw Ziemba, Deontic Logic. [REVIEW] Journal of Symbolic Logic 47 (1):231-233.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9.  1
  Klaus Hartig (1958). Review: Zdzislaw Kraszewski, Logika Stosunkow Zakresowych (Rachunek Zdan Zakresowych); Z. Kraszewski, Logika Obemnyh Otnosenij (Iscislenie Obemnyh Predlozenij); Z. Kraszewski, Logic of Extensional Relations. [REVIEW] Journal of Symbolic Logic 23 (2):230-231.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. Roman Darowski (2006). Review:" Adam Adamantly Kochanski (1631-1700). Studium z dziejow filozofii i nauki w Polsce w XVII wieku," by Bogdan Lisiak. [REVIEW] Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 11:292-296.
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Ferrandus Hyspanus (1977). Quaestio de specie intelligibili, hg. Zdzislaw Kuksewicz, Ferrandus Hyspanus' De specie intelligibili'. Medioevo 3:187-35.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Georges Kalinowski (1971). Sur la syllogistique déontique de Zdzisław Ziemba. Studia Logica 29 (1):125-142.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. P. Keller (1981). Zdzislaw Augustynek: Przeszllosc, terazniejszosc, przyszlosc. [REVIEW] Deutsche Zeitschrift für Philosophie 29 (5):606.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. Ewa Orlowska (2012). Obituary Zdzislaw Pawlak (1926–2006). Journal of Applied Non-Classical Logics 17 (1):7-8.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Michał Rożynek (2004). Marzenia o centrum (Zdzisław Krasnodębski, Demokracja peryferii). Etyka 37.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. Tatiana Sedova (2011). "Rise and Fall of Ideas Progress on the Book of Zdzislaw Krasnodgbski" Termination Thoughts Progress". Filozofia 66 (5):423-430.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Tadeusz Szkołut (1996). Homo patiens (Zdzisław Cackowski, Kategorie ludzkiego doświadczenia. Część I. Ból, lęk, cierpienie). Etyka 29.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. Zdzislaw Pawlak, Jerzy Grzymala-Busse, Roman Slowinski & Wojciech Ziarko (1995). Rough Sets. Commun. Acm 38 (11):88--95.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography   11 citations  
 19.  4
  Zdzislaw Grodzki (1976). The Boolean -Shift-Registers I. Zeitschrift fur mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik 22 (1):517-522.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20.  4
  Zdzisław Grodzki (1977). The Boolean -Shift-Registers II. Zeitschrift fur mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik 23 (25-26):383-386.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21.  4
  Zdzisław Pawlar (1963). Organization of Addressless Computers Working in Parenthesis Notation. Zeitschrift fur mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik 9 (16-17):243-249.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22.  18
  Zdzisław Cackowski (2008). Comments to the Book on the Epistemology of Jan Srzednicki Written by Grażyna Żurkowska. Dialogue and Universalism 18 (1/3):121-128.
  The paper investigates Jan Srzednicki’s epistemological conception with its main Kantian problem on the very possibility of cognition. Investigating Srzednicki’s conception the paper refers to its interpretation elaborated by Grażyna Żurkowska.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23.  15
  Zdzisław Augustynek (1979). Absolute Relational Time. Dialectics and Humanism 6 (1):133-136.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24.  11
  Zdzisław Nowrotek (1982). Chrześcijańska koncepcja Wszechświata w krytyce naukowej i religioznawczej. Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 4.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25.  4
  Zdzislaw Dywan (1987). On a Method of Axiomatization of Some Propositional Calculi. Zeitschrift fur mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik 33 (1):65-68.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26.  8
  Zdzisław Wa̧sik (2010). Modeling the Epistemological Multipolarity of Semiotic Objects. In W. Carnielli L. Magnani (ed.), Model-Based Reasoning in Science and Technology. 559--569.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27.  8
  Zdzisław Cackowski & Lech Petrowicz (1978). Man's Creative Activity. Dialectics and Humanism 5 (3):47-55.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28.  7
  Zdzisław Cackowski & Dobrosław Lachowicz (1973). On Human Creative Activity. Dialectics and Humanism 1 (1):173-178.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29.  7
  Zdzisław Cackowski & Lech Petrowicz (1974). Action, Praxis, Cognition. Dialectics and Humanism 1 (2):55-78.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30.  1
  Krzysztof Brzechczyn (2015). O odwadze w czynach i tchórzostwie w myśleniu. Leszek Nowak o prowincjonalizmie solidarnościowej myśli społeczno-politycznej. Filo-Sofija 29:59-78.
  In the opinion of many Western observers (e.g. Timothy Garton Ash) as well as Polish authors (e.g. Zdzisław Krasnodębski), the political thought of Solidarność was a mixture of ideas drawn from different ideological pedigrees (right and left). What, in the aforementioned authors’ opinion, was a reason for pride, was an object of criticism by Leszek Nowak, the eminent Polish philosopher, engaged in the Solidarność movement. One of his most important charges against the political thought of this movement was its (...)
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31.  6
  Zdzisław Latajka (2004). Opening Address. Dialogue and Universalism 14 (3-4):17-18.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32.  6
  Zdzislaw Wąsik (2001). Subjektiivse täbenduslikkuse bioloogilisest mõistest. Sign Systems Studies 29 (1):106-106.
  No categories
  Translate
    Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33.  12
  Zdzisław Cackowski (1976). The Presentation to Professor Alexander R. Lunia (Lomonosov University, Moscow) of the Title of Doctor Honoris Causa at the Mania Skłodowska-Curie University in Lublin. Dialectics and Humanism 3 (1):209-214.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34.  19
  Zdzislaw Wąsik (2001). On the Biological Concept of Subjective Significance. Sign Systems Studies 29 (1):83-106.
  A logical-philosophical approach to the meaning-carriers or meaning-processes is juxtaposed with the anthropological-biological concepts of subjective significance uniting both for the semiotics of culture and the semiotics of nature. It is assumed that certain objects, which are identifiable in the universe of man and in the world surrounding all living organisms as significant from the perspective of meaning-receivers, meaning-creators and meaning-utilizers, can be determined as signs when they represent other objects, perform certain tasks or satisfy certain needs of subjects. Hence, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35.  25
  D. M. Yeager (2002). Confronting the Minotaur. Tradition and Discovery 29 (1):22-48.
  Moral inversion, the fusion of skepticism and utopianism, is a preoccupying theme in Polanyi’s work from 1946 onward. In part 1, the author analyzes Polanyi’s complex account of the intellectual developments that are implicated in a cascade of inversions in which the good is lost through complicated, misguided, and unrealistic dedication to the good. Parts 2 and 3 then address two of the most basic of the objections to Polanyi’s theory voiced by Zdzislaw Najder. To Najder’s complaint that Polanyi (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36.  5
  Zdzisław Cackowski (1979). The Specificity of Human Activity (Mediacy, Problematization, Symbolization). Dialectics and Humanism 6 (1):49-59.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37.  11
  Zdzisław Augustynek (2012). Genidentity. Dialectics and Humanism 8 (1):193-202.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38.  4
  Zdzisław Cackowski (1975). Główne Pojęcie Materializmu Historycznego (Main Concepts of Historical Materialism). Dialectics and Humanism 2 (1):187-189.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39.  4
  Zdzisław Cackowski & Artur Blaim (1975). Philosophical and General Methodological Problems of the Investigation of the Human Environment. Dialectics and Humanism 2 (2):55-66.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40.  8
  Prof Dr Zdzisław Cackowski & Artur Blaim (1977). The Final Word. Dialectics and Humanism 4 (4):48-52.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41.  4
  Zdzisław Cackowski & Tomasz Jurczyński (1978). Human Life as Goodness and a Measure of Value. Dialectics and Humanism 5 (2):163-171.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42.  4
  Zdzisław Cackowski & Artur Blaim (2012). The Foundations of Social Knowledge and Individual Knowledge. Dialectics and Humanism 7 (3):27-38.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43.  30
  Zdzisław Augustynek (1976). Past, Present and Future in Relativity. Studia Logica 35 (1):45 - 53.
 44.  4
  Zdzisław Augustynek (1977). Section. Dialectics and Humanism 4 (4):41-41.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45.  4
  Zdzisław Augustynek (1980). Past, Present, Future. Dialectics and Humanism 7 (1):105-112.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46.  6
  Zdzisław Kuksewicz & Lech Petrowicz (1976). Discussion on Mediocentricism. Dialectics and Humanism 3 (1):177-181.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47.  11
  Krzysztof Brzechczyn (2012). On Courage of Actions and Cowardice of Thinking: Leszek Nowak on the Provincialism of the Political Thought of Solidarność. In Krzysztof Brzechczyn & Katarzyna Paprzycka (eds.), Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Rodopi 217-234.
  In the opinion of many Western observers (e.g. Timothy Garton Ash) as well as Polish authors (e.g., Zdzisław Kransnodębski), the political thought of Solidarność was a mixture of ideas taken from different ideological traditions (right and left). What, in the aforementioned authors opinion, was a reason for pride was an object of criticism by Leszek Nowak, the eminent Polish philosopher, engaged in the movement. One of his most important charges against the political thought of this movement was its intellectual provincialism (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48. Zdzisław Augustynek (1994). Z ontologii czasoprzestrzeni. Filozofia Nauki 2.
  The question concerning the ontic nature of space-time points and of space-time itself - is the question: are these objects set-theoretic sets or individuals, i.e. nonsets? Two classifications of the standpoints concerning the nature of these objects are formulated and then they are intersected. In concequence three standpoints appear: mereological substantivalism, set-theoretic substantivalism and set-theoretical relationism; it is showed that mereological relationism is not real. It is proved that set-theoretic standpoints logically imply so called set-theoretic realism which accepts the existence (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 49.  11
  Zdzisław Kraszewski (1956). Logika Stosunków Zakresowych. Studia Logica 4 (1):63-87.
 50.  7
  Zdzisław Ziemba (1971). Deontic Syllogistics. Studia Logica 28 (1):139 - 159.
1 — 50 / 175