4 found
Order:
 1.  35
  Zhengyu Sun (2006). Disputes Over Philosophical Views in the First Half of the Twentieth Century and Development of Contemporary Chinese Philosophy. Frontiers of Philosophy in China 1 (1):124-132.
  To explore the development of contemporary Chinese philosophy, fundamentally, is to explore the development of Marxist philosophy in contemporary China. The disputes over philosophical views in Chinese academic circles during the first half of the twentieth century have been focused on understanding Marxist philosophy from such aspects as "what kind of philosophy Chinese society needs," "the relation of philosophy to science," and "philosophy as an idea to reflect on one's life." These explorations have provided us a significant ideological insight into (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2. Zhengyu Sun (2004). Si Xiang Zhong de Shi Dai: Dang Dai Zhe Xue de Li Lun Zi Jue. Beijing Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3. Zhengyu Sun (2007). Sun Zhengyu Zhe Xue Wen Ji. Jinlin Ren Min Chu Ban She.
  v.1. zhe xue de mu guang -- v.2. shu ren de shi jie -- v.3. tan suo zhen shan mei -- v.4. chong gao de wei zhi -- v.5. zhe xue guan yan jiu -- v.6-7. bian zheng fa yan jiu -- v.8-9. zhe xue tong lun.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4. Jianying Zhao & Zhengyu Sun (eds.) (2006). Zhongguo Hua Makesi Zhu Yi Zhe Xue Xin Xing Tai =. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography