31 found
Order:
 1.  4
  Zygmunt Ziembiński (1961). O zdaniowym charakterze norm tetycznych. Studia Logica 11 (1):37-45.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2.  27
  Zygmunt Ziembiński (1966). „Logika Prawnicza”, Logika Dla Prawników, Logiczne Problemy Prawoznawstwa. Studia Logica 18 (1):179 - 194.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  26
  Stanisŀaw Jaśkowski, Zygmunt Ziembiński & Witold Marciszewski (1965). Recenzje. Studia Logica 16 (1):117-122.
 4.  25
  Zygmunt Ziembiński (1961). O Zdaniowym Charakterze Norm Tetycznych. Studia Logica 11 (1):37 - 48.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5.  21
  Zygmunt Ziembiński (1964). Próba Uporządkowania Podstawowego Słownictwa Prawniczego. Studia Logica 15 (1):261 - 269.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6.  19
  Zygmunt Ziembiński (1962). Trzy Metody Analizy Filozoficznej. Studia Logica 13 (1):265-276.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7.  2
  Ingmar Porn, Zygmunt Ziembinski & Leon Ter-Organian (1978). Practical Logic. Philosophical Quarterly 28 (113):364.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 8.  2
  Zygmunt Ziembiński (1970). Zadania kursu logiki na wydziale prawa i możliwości ich zrealizowania. Studia Logica 26 (1):107-113.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9.  16
  Zygmunt Ziembiński (1970). Zadania Kursu Logiki Na Wydziale Prawa I Możliwości Ich Zrealizowania. Studia Logica 26 (1):107 - 113.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10.  3
  Zygmunt Ziembiński & Maciej Łęcki (1977). Legal and Moral Problems Associated with Death and Dying. Dialectics and Humanism 4 (3):119-125.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11.  1
  Jan Gregorowicz & Zygmunt Ziembinski (1958). An Outline of Logic for Lawyers. Journal of Symbolic Logic 23 (1):73-74.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Jan Gregorowicz, Tadeusz Kotarbiński, Władysław Wolter & Zygmunt Ziembiński (1956). Zarys logiki dla prawników. Studia Logica 4:266-272.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Zygmunt Ziembiński (1967). Argumentacje moralne stosowane przez prawników. Etyka 2.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. Zygmunt Ziembiński (1988). Błąd Hume\'a (J. - L. Gardies, \"L\'erreur de Hume\", Paris 1987). Studia Filozoficzne 275 (10).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Zygmunt Ziembinski (1970). Conditions préliminaires de l'application de la logique déontique dans les raisonnements juridiques. Logique Et Analyse 13 (49):49-50.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. Zygmunt Ziembiński (1992). Co to Jest Praworządność. Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 4 (4):144-147.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Zygmunt Ziembiński (1971). Koncepcje etyczne Czesława Znamierowskiego. Etyka 9.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. Zygmunt Ziembinski (1969). Lawyers' reasonings based on the instrumental nexus of legal norms. Logique Et Analyse 12 (45):(1969:mars).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. Zygmunt Ziembinski (1963). La Vérification des Faits dans un Procès Judiciaire. Logique Et Analyse 6 (21):385.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. Zygmunt Ziembiński (1969). Moralność jako czynnik kształtujący stosowanie prawa. Etyka 5.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21.  15
  Zygmunt Ziembiński (ed.) (1987). Polish Contributions to the Theory and Philosophy of Law. Rodopi.
  EDITORS INTRODUCTION The present volume includes a series of papers dealing with the main methodological problems of general study of law as discussed in ...
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. Zygmunt Ziembiński (1975). Prawne i moralne problemy śmierci i umierania. Etyka 14.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. Zygmunt Ziembiński (1989). Problem tzw. wewnętrznej moralności prawa. Studia Filozoficzne 278 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. Zygmunt Ziembiński (1974). Rawlsa ogólna teoria sprawiedliwości (John Rawls, A Theory of Justice). Etyka 13.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25. Zygmunt Ziembiński (1979). Swoisty sposób rozprawiania o moralności i prawie (Lon L. Fueller, Moralność prawa). Etyka 17.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26. Zygmunt Ziembiński (1986). Socjotechniczne uzasadnianie egalitarystycznych formuł sprawiedliwości. Etyka 22.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. Zygmunt Ziembiński (1986). Uwagi do referatu Jonathana Harrisona „Dlaczego oceny moralne nie są imperatywami?”. Etyka 22.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. Zygmunt Ziembiński (1977). Założenia faktyczne wypowiedzi normatywnych. Etyka 15.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. Zygmunt Ziembiński (1981). Związki między sprawiedliwością a równością. Etyka 19.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. Zygmunt Ziembiński (1975). Zasady sprawiedliwości w perspektywie socjologii (Torstein Eckhoff, Justice, Its Determinants in Social Interaction). Etyka 14.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. Zygmunt Ziembiński & Sławomira Wronkowska (eds.) (2007). Z Teorii I Filozofii Prawa Zygmunta Ziembińskiego. Oficyna Wolters Kluwer.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography