25 found
Sort by:
 1. Zygmunt Ziembiński & Sławomira Wronkowska (eds.) (2007). Z Teorii I Filozofii Prawa Zygmunta Ziembińskiego. Oficyna Wolters Kluwer.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 2. Zygmunt Ziembiński (1992). Co to Jest Praworządność. Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 4 (4):144-147.
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 3. Zygmunt Ziembiński (1989). Problem tzw. wewnętrznej moralności prawa. Studia Filozoficzne 278 (1).
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 4. Zygmunt Ziembiński (1988). Błąd Hume\'a (J. - L. Gardies, \"L\'erreur de Hume\", Paris 1987). Studia Filozoficzne 275 (10).
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 5. Zygmunt Ziembiński (ed.) (1987). Polish Contributions to the Theory and Philosophy of Law. Rodopi.
  EDITORS INTRODUCTION The present volume includes a series of papers dealing with the main methodological problems of general study of law as discussed in ...
  Direct download  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 6. Zygmunt Ziembiński (1986). Socjotechniczne uzasadnianie egalitarystycznych formuł sprawiedliwości. Etyka 22.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 7. Zygmunt Ziembiński (1986). Uwagi do referatu Jonathana Harrisona „Dlaczego oceny moralne nie są imperatywami?”. Etyka 22.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 8. Zygmunt Ziembiński (1981). Związki między sprawiedliwością a równością. Etyka 19.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 9. Zygmunt Ziembiński (1979). Swoisty sposób rozprawiania o moralności i prawie (Lon L. Fueller, Moralność prawa). Etyka 17.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 10. Ingmar Porn, Zygmunt Ziembinski & Leon Ter-Organian (1978). Practical Logic. Philosophical Quarterly 28 (113):364.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 11. Zygmunt Ziembiński (1977). Założenia faktyczne wypowiedzi normatywnych. Etyka 15.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 12. Zygmunt Ziembiński & Maciej Łęcki (1977). Legal and Moral Problems Associated with Death and Dying. Dialectics and Humanism 4 (3):119-125.
  Direct download (4 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 13. Zygmunt Ziembiński (1975). Prawne i moralne problemy śmierci i umierania. Etyka 14.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 14. Zygmunt Ziembiński (1975). Zasady sprawiedliwości w perspektywie socjologii (Torstein Eckhoff, Justice, Its Determinants in Social Interaction). Etyka 14.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 15. Zygmunt Ziembiński (1974). Rawlsa ogólna teoria sprawiedliwości (John Rawls, A Theory of Justice). Etyka 13.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 16. Zygmunt Ziembiński (1971). Koncepcje etyczne Czesława Znamierowskiego. Etyka 9.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 17. Zygmunt Ziembinski (1970). Conditions préliminaires de l'application de la logique déontique dans les raisonnements juridiques. Logique Et Analyse 13 (49):49-50.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 18. Zygmunt Ziembiński (1970). Zadania Kursu Logiki Na Wydziale Prawa I Możliwości Ich Zrealizowania. Studia Logica 26 (1):107 - 113.
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 19. Zygmunt Ziembiński (1969). Moralność jako czynnik kształtujący stosowanie prawa. Etyka 5.
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 20. Zygmunt Ziembiński (1967). Argumentacje moralne stosowane przez prawników. Etyka 2.
  No categories
  Translate to English
  |
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 21. Zygmunt Ziembiński (1966). „Logika Prawnicza”, Logika Dla Prawników, Logiczne Problemy Prawoznawstwa. Studia Logica 18 (1):179 - 194.
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 22. Stanisŀaw Jaśkowski, Zygmunt Ziembiński & Witold Marciszewski (1965). Recenzje. Studia Logica 16 (1):117-122.
 23. Zygmunt Ziembiński (1964). Próba Uporządkowania Podstawowego Słownictwa Prawniczego. Studia Logica 15 (1):261 - 269.
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 24. Zygmunt Ziembiński (1962). Trzy Metody Analizy Filozoficznej. Studia Logica 13 (1):265-276.
  Direct download (3 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation  
 25. Zygmunt Ziembiński (1961). O Zdaniowym Charakterze Norm Tetycznych. Studia Logica 11 (1):37 - 48.
  Direct download (5 more)  
   
  My bibliography  
   
  Export citation