Results for 'Tadeusz Czeżowski'

(not author) ( search as author name )
847 found
Order:
 1.  4
  Tadeusz Czezowski-Our Knowledge, Though Uncertain, is Probable.I. Tadeusz Czezowski - 2001 - In Władysław Krajewski (ed.), Polish Philosophers of Science and Nature in the 20th Century. Rodopi. pp. 3--65.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Rozprawy Filozoficzne.Tadeusz Czezowski, Zofia Abramowicz, Wieslw Mincer & Leon Guma Nski - 1969
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  7
  The Independent Ethics of Tadeusz Kotarbiński.Tadeusz Czeżowski & James Leech - 1977 - Dialectics and Humanism 4 (1):47-52.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  5
  Kotarbiński Tadeusz. La Logique En Pologne. Son Originalité Et les Influences Étrangères. Accademia Polacca di Scienze E Lettere, Biblioteca di Roma, Conferenze, Fascicolo 7, Angelo Signorelli Editore, Rome 1959, 24 Pp. [REVIEW]Tadeusz Czeżowski - 1960 - Journal of Symbolic Logic 25 (3):259.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  6
  Review: Tadeusz Kotarbinski, La Logique en Pologne. Son Originalite et les Influences Etrangeres. [REVIEW]Tadeusz Czezowski - 1960 - Journal of Symbolic Logic 25 (3):259-259.
 6.  3
  Kubiński Tadeusz. O Pewnej Metodzie Tworzenia Logik Modalnych . Polish, with English and Russian Summaries. Studia Logica, Vol. 4 , Pp. 213–240. [REVIEW]Tadeusz Czeżowski - 1958 - Journal of Symbolic Logic 23 (3):348-349.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  3
  Review: Tadeusz Kubinski, On a Method of Constructing Modal Logics. [REVIEW]Tadeusz Czezowski - 1958 - Journal of Symbolic Logic 23 (3):348-349.
 8.  60
  Knowledge, Science, and Values: A Program for Scientific Philosophy.Tadeusz Czeżowski - 2000 - Rodopi.
  INTRODUCTION The present volume offers a selection of papers written by Tadeusz Czezowski. one of the most prominent representatives of the Lvov-Warsaw ...
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Ethics of the Vienna Circle and the Lvov-Warsaw School.Wladyslaw Tatarkiewicz Schlick, Tadeusz Kotarbihski & Tadeusz Czezowski - 1990 - Dialectics and Humanism 17:30.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. On Certain Peculiarities of Singular Propositions.Tadeusz Czeżowski - 1955 - Mind 64 (255):392-395.
 11.  23
  The Problem of Induction.Tadeusz Czeżowski - 1984 - Dialectics and Humanism 11 (2):257-264.
 12.  34
  Ethics as an Empirical Science.Tadeusz Czezowski & A. M. Galon - 1953 - Philosophy and Phenomenological Research 14 (2):163-171.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13.  31
  Tribute to Kazimierz Twardowski on the 10th Anniversary of His Death in 1938.Tadeusz Czeżowski - 1960 - Journal of Philosophy 57 (7):209 - 215.
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Odczyty Filozoficzne. --.Tadeusz Czezowski - 1958 - [Pa Nstwowe Wydawn. Naukowe, Lód Z].
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15. Logika; Podrecznik Dla Studiujacych Nauki Filozoficzne.Tadeusz Czezowski (ed.) - 1949 - Pa Nstwowe Wydawn. Naukowe.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16.  4
  On Certainty in Empirical Sciences.Tadeusz Czeżowski - 1953 - Proceedings of the XIth International Congress of Philosophy 6:126-129.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  8
  The Meaning and Value of Life.Tadeusz Czeżowski & Tomasz Przestępski - 1980 - Dialectics and Humanism 7 (3):67-71.
 18.  8
  Truth in Science.Tadeusz Czeżowski & Zbigniew Wieczorek - 1973 - Dialectics and Humanism 1 (1):165-171.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  3
  Korok Antoni. Metoda Leibniza interpretacji logiki Arystotelesa . Roczniki filozoficzne, vol. 4 , pp. 71–78.Tadeusz Czeżowski - 1959 - Journal of Symbolic Logic 24 (3):215.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  4
  The Meaning and Value of Life.Tadeusz Czeżowski & Toniasz Przestępski - 1980 - Dialectics and Humanism 7 (3):67-71.
 21.  3
  Fundamental Principles of the Philosophical Sciences.Tadeusz Czezowski - 1947 - Journal of Symbolic Logic 12 (1):26-26.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  3
  [Omnibus Review].Tadeusz Czezowski - 1958 - Journal of Symbolic Logic 23 (3):347-348.
 23.  1
  Korcik Antoni. Metoda Couturata rozwiązania problemu Leibniza dotyczącego ilości podmiotów i orzeczników w zdaniach . Roczniki filozoficzne, vol. 4 , pp. 79–86. [REVIEW]Tadeusz Czeżowski - 1959 - Journal of Symbolic Logic 24 (3):215.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  1
  Prior A. N.. The Necessary and the Possible. The Listener, Vol. 57 , Pp. 627–628.Tadeusz Czeżowski - 1958 - Journal of Symbolic Logic 23 (3):347-348.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Aksjologiczne i deontyczne normy moralne.Tadeusz Czeżowski - 1970 - Etyka 7.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Charisteria Rozprawy Filozoficzne, Zlzone W Darze Wldyslwowi Tatarkiewiczowi W Siedemdziesiata Rocznice Urodzin.Tadeusz Czezowski - 1960 - Pa Nstwowe Wydawn. Naukowe.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Dwojakie normy.Tadeusz Czeżowski - 1966 - Etyka 1.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Etyka angielska okresu międzywojennego (Stanisław Soldenhoff, O intuicjonizmie etycznym – obowiązek i wartość w systemie etycznym W.D. Rossa).Tadeusz Czeżowski - 1970 - Etyka 6.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Etyka jako nauka empiryczna.Tadeusz Czeżowski - 1949 - Kwartalnik Filozoficzny 18 (2):161-172.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Filozofia Na Rozdrożu.Tadeusz Czeżowski (ed.) - 2009 - Wydawn. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Filozofia Na Rozdrożu: W 120. Rocznicę Urodzin Tadeusza Czeżowskiego.Tadeusz Czeżowski & Wojciech Polkowski (eds.) - 2009 - Wydawn. Wyższej Szkoły Finansów I Zarządzania W Warszawie.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Henryk Elzenberg jako teoretyk etyki.Tadeusz Czeżowski - 1969 - Etyka 4.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Kazimierz Twardowski (1866-1938) „Ruch Filozoficzny\" 1936-1938 (XIV) 1-4, ss. 1-13.Tadeusz Czeżowski - 2011 - Ruch Filozoficzny 68 (4).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Kazimierz Twardowski 20 X 1866–11 II 1938.Tadeusz Czeżowski - 2018 - Ruch Filozoficzny 74 (1):21.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. O ciągłość polskiej filozofii „Ruch Filozoficzny\" 1948 (XVI) 1-2, ss. 1-5.Tadeusz Czeżowski - 2011 - Ruch Filozoficzny 68 (4).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Przeciw 'oglądowi\' „Ruch Filozoficzny\" 1960-1961 (XX) 1-4, ss. 7-9.Tadeusz Czeżowski - 2011 - Ruch Filozoficzny 68 (4).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Pisma Z Etyki I Teorii Warto Sci.Tadeusz Czezowski & Pawel Smoczy Nski - 1989
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Review: Antoni Korcik, Leibniz's Method of Interpreting Aristotelian Logic. [REVIEW]Tadeusz Czezowski - 1959 - Journal of Symbolic Logic 24 (3):215-215.
 39. Review: Antoni Korcik, Couturat's Method of Solving the Problem of Leibniz Concerning the Number of Subjects and Predicates in a Proposition. [REVIEW]Tadeusz Czezowski - 1959 - Journal of Symbolic Logic 24 (3):215-215.
 40. Transcendentalia - przyczynek do ontologii „Ruch Filozoficzny\" 1978 (XXXV) 1-2, ss. 54-56.Tadeusz Czeżowski - 2011 - Ruch Filozoficzny 68 (4).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. W sprawie deontologii pracownika naukowego.Tadeusz Czeżowski - 1967 - Etyka 2.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. W sprawie polskiego słownika filozoficznego „Ruch Filozoficzny\" 1939 (XV) 3, ss. 93-95.Tadeusz Czeżowski - 2011 - Ruch Filozoficzny 68 (4).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  4
  Tadeusz Czeżowski’s method of analytical description – historical and systematic study.Maciej Zinkiewicz - 2016 - Philosophical Problems in Science 61:53-103.
  The paper depicts the evolution of the conception of the method of analytical description of Czeżowski, one of the most important figures of the Lvov-Warsaw School of Philosophy. It portrays Czeżowski as an author, whose voice on relation between theory and experience, as well as language and empirical reality, can be still considered important and significant. Generally speaking, Czeżowski distinguishes between two kinds of methods: the inductive ones and the no inductive, i.e. the method of analytic description. (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Tadeusz Czezowski, Knowledge, Science and Values-A Program for Scientific Philosophy Reviewed By.Arianna Betti - 2002 - Philosophy in Review 22 (1):22-24.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  18
  Tadeusz Czeżowski's logical writings.Leon Gumański - 1981 - Studia Logica 40 (2):203-207.
 46. Tadeusz Czeżowski: An Advocate of Scentific Philosophy.Leon Gumański - 1984 - Dialectics and Humanism 11 (4):657-664.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47. Tadeusz Czeżowski: His Life and Work.Narcyz Łubnicki - 1984 - Dialectics and Humanism 11 (4):643-655.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48.  8
  Logica, Scienza E Filosofia in Tadeusz Czezowski.Francesco Coniglione - 1997 - Axiomathes 8 (1-3):191-250.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  5
  Review: Tadeusz Czezowski, Remarks on the Classical Definition of Truth. [REVIEW]Jan Kalicki - 1953 - Journal of Symbolic Logic 18 (4):339-339.
 50.  3
  Review: Tadeusz Czezowski, On Certain Peculiarities of Singular Propositions. [REVIEW]Alonzo Church - 1956 - Journal of Symbolic Logic 21 (2):207-207.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 847