Results for 'Adem ��elik'

101 found
Order:
 1. La Filosofía y Las Matemáticas Su Papel En El Desarrollo [Por] Fernando Salmerón [y] José Adem.Fernando Salmerón & José Adem - 1968 - Ediciones Productividad.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  38
  Reflections on the Possibility of an Islamic Psychology.Adem Sahin - 2013 - Archive for the Psychology of Religion 35 (3):321-335.
  Many studies have been done in non-Western academia that raise the issue of indigenousness, holding that it should be taken into consideration as an important element in explaining human behaviour. It is within this context that one can regard the studies and discussions on the notion of Islamic psychology. An investigation into the literature on Islamic psychology shows that although a good number of studies on the subject have been done, sufficient attention has not been paid to its epistemological foundations, (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. De adem, het zingen, het lied. Over Leon Kestenberg, leraar, ziener en kunstenaar.Ilana Shmueli - 2006 - Nexus 45.
  Ilana Shmueli groeide op in een meertalig milieu in de Boekovina. In maart 1944 lukte het haar familie aan de Russische bezetter te ontkomen en zich uiteindelijk in Palestina te vestigen. Zij studeerde vanaf 1945 piano bij Leo Kestenberg in Tel-Aviv. Haar herinneringen aan deze grote muziekpedagoog vertrouwde zij op verzoek van Nexus aan het papier toe.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  16
  Siyasal Reklamlarda Millet Teması: Cumhurbaşkanlığı Seçimi Ve 30 Mart Yerel Seçimi Örneği.Adem DOĞAN - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 2):249-249.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  10
  Risk, Uncertainty, and Violence in Eastern Africa.Carol R. Ember, Teferi Abate Adem & Ian Skoggard - 2013 - Human Nature 24 (1):33-58.
  Previous research on warfare in a worldwide sample of societies by Ember and Ember (Journal of Conflict Resolution, 36, 242–262, 1992a) found a strong relationship between resource unpredictability (particularly food scarcity caused by natural disasters) in nonstate, nonpacified societies and overall warfare frequency. Focusing on eastern Africa, a region frequently plagued with subsistence uncertainty as well as violence, this paper explores the relationships between resource problems, including resource unpredictability, chronic scarcity, and warfare frequencies. It also examines whether resource scarcity predicts (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  17
  Kaynaştırma Eğitimi İle İlgili Duygular, Tutumlar Ve Kaygılar Ölçeği'nin Türkçe Uyarlama, Gerçeklik.Adem Bayar - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 3):175-175.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Ülkemizde Düzenlenmekte Olan Hizmet Içi Eğitim Etkinliklerine Yöenlik Öğretmenlerin Memnuniyet Düzey.Bayar Adem - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):321-321.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  6
  Öğretmenlerin İnformal Yolla Öğrenmeleri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve G.Adem Bayar - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):61-61.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  12
  The Ethics of Reading: Ingarden, Iser, Ricoeur.Ҫelik Murat - unknown
  This thesis explores the ethical impact of literary narrative fictions on the reader. It does so by focusing mainly on the reading experience since one of the main claims of the thesis is that literary narrative fictions are co-products of the author and the reader. In that sense the aforementioned impact cannot be understood without taking into account the creative acts of the reader. The exploration is carried out by focusing on three scholars whose investigations on the problem of literary (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  8
  Siyasal İslamın Yükselişi ve Düşüşü:Islamcılık ve İslamofobi Konusunda bir Değerlendirme.Suleyman ELİK - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):453-453.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  1
  İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Seçmeli Ders Tercihlerini Etkileyen Faktörler.Adem Korukçu - 2012 - Değerler Eğitimi Dergisi 10 (23):157-181.
  Bu çalışma, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin İlahiyat müfredatındaki seçmeli dersleri seçmelerine etki eden nedenleri tespit edip, buradan hareketle bu kurumlarda gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, 2010-2011 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminin başında, Ondokuz Mayıs, Dokuz Eylül, Ankara, Atatürk ve Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde seçmeli ders tercihinde bulunan 3. ve 4. sınıf öğrencisi 776 öğrenciden 423'ünün görüşü, hazırlanan bir anket vasıtasıyla tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin ders seçimine etki eden en önemli faktör "dersin içeriği" olurken, onu "ders öğretim (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  İlahiyat Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Yaygın Din Eğitimine Bakışları.Adem Korukçu - 2011 - Değerler Eğitimi Dergisi 9 (21):55-97.
  Bu çalışmada, yaygın din eğitimi alanına birer eğitimci olarak katılacak olan İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin, yaygın din eğitimine bakışları ve alana dâir görüşleri incelenmiştir. Yapılan inceleme, Türkiye'de eğitim veren İlahiyat Fakülteleri içerisinden seçilen on fakültede öğrenim gören son sınıf öğrencilerine konuyla ilgili anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilere göre İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencileri büyük ölçüde bu alanda görev almayı istemelerine rağmen, alana dâir bazı tereddütlere sahip görünmektedir. Bunların giderilmesi alanda belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi açısından fayda sağlayacaktır.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  2
  Yaygın Din Eğitiminde İlahiyat Fakültelerinin Yeri Ve Önemi.Adem Korukçu - 2010 - Değerler Eğitimi Dergisi 8 (20):99-120.
  İlahiyat Fakültelerinin en önemli işlevlerinden biri, yükseköğretim düzeyinde yaygın din eğitimi alanına personel yetiştirmektir. Bu eğitim Kurumlarından mezun olan öğrenciler, belli yeterlilikleri sağlamaları halinde, kurumdal ve resmi anlamda yaygın din eğitiminin yüklenicisi olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın farklı kadrolarında ve diğer özel çalışma alanlarında görev almaktadır.Değişen yaşam koşulları, tolum profili ve toplumun eğitim düzeyinin yükselmesi nedeniyle, yaygın din eğitimi alanında İlahiyat Fakültelerinin önemi giderek artmaktadır. Bu nedenle, İslam'ın temel kaynaklarıa hakim olan ve bilimsel bilgiyi temel alan mezunlar yetiştirmek bu fakültelerin en (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  10
  Walter Benjamin'de "Zamansal Deneyim" Ve Gündelik Hayatın Tarihsel Parıltıları.Adem Yildirim - 2014 - Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 7 (2).
  Zaman kavramı, Antikiteden günümüze değin felsefenin en önemli sorunlarından biri olarak karşımıza çıkar. Farklı biçimlerde tartışılsa da tarih felsefesinin bir nesnesi olarak işlenir. Bu anlamda zaman, deneyime dahil edilerek düşünülebilir. Deneyimin içinde insanın toplumsal öyküsünden kültürel biriktirmelere değin ilerlemeler, süreksizlikler, kopuşlar, parıltılar ve sönüşler görülür. Benjamin’in zamansal deneyiminde de bu hallere rastlanır. Özellikle yüzü geçmişe yönelmiş tarihin meleği ile gelecekte bir olanak olarak dar kapıdan girmeyi bekleyen Mesih’in, yani “geçmişteki ertelenmiş” olanın şimdide buluşmasının olanağı flaneur karakteriyle kendini gösterir. Flaneur, yaşadığı (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  3
  Definitions of Poem in the First Period of Republican Era Poeticas From Dergah to Büyük Doğu.Adem Can - 2010 - Journal of Turkish Studies 6:863-882.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  5
  The Similaritis of Fiction and Structure and Type and Theme in Between the Epics of Homer and the Stories of Dede Qorqut.Adem Can - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:263-286.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  2
  Education In Point Of Gülistan.Adem Ceyhan - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:228-247.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  5
  Sultan II. Murad İçin Dizilmiş İnciler: H'fız'ın Nesrü'l-le'lî Tercümesi.Adem Ceyhan - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):37-37.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  29
  Bios Politikos’tan Homo Economicus’a: Karşılaştırmalı Bir Perspektifle Antik ve Modern Dönemde İnsan, Ekonomi ve Siyaset İlişkisi* From Bios Politikos to Homo Economicus: The Relationship Between Human, Economy and Politics in the Ancient and Modern Periods with a Comparative Perspective.Adem Çelik & Aykut Aykutalp - 2017 - İnsanandİnsan 4 (13):223-241.
  The purpose of this study is to present how ancient and modern thinkers describe politics and to discuss reasons for differences seen in these definitions. In the ancient period, the identification of human being as a political entity by nature caused politics to be seen as the most supreme of all human activities. For the ancient thinkers, politics is conceptualized as a pluralist area in which the common issues are discussed by equals and also which excludes inequality. Ancient thinker Aristotle (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  96
  Farabi'de Dini Çoğulculuğun Temelleri ve Sınırları.Adem Çelik & Metehan Karakurt - 2019 - In Zuhra Kalakhanova & Ali Söylemez (eds.), IV. International European Conference on Social Sciences. Diyarbakır, Türkiye: Ispec Publishing House.
  Dini çoğulculuk, dini dışlayıcılık ve kapsayıcılıktan farklı olarak, her dinsel inanış taraftarlarının kendi dinleri içinde kalarak ilahi selamete erişeceğini söyler. Temelde, teolojik ve felsefi boyutları olan dini çoğulculuk tartışmasının siyasete bakan bir yönü de vardır. İslam tarihinde Meşşâî felsefenin kurucusu ve mutluluk filozofu olarak bilinen Farabi, bir taraftan hakikate nasıl ulaşılacağı diğer taraftan ise “âlem” adını verdiği kozmopolitanizm nasıl inşa edileceği ile ilgilenmektedir. Siyasal toplumun amacının, insanların uygun ölçekte, en yüce iyi için yardımlaşmalarını sağlamak olduğunu savunan Farabi’ye göre, erdemli bir (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. In The Late Of Nineteenth Century, The Muslims And Non-Muslims In The Kozan Sanjak."Tutar Adem" - 2002 - Dini Araştırmalar 5 (13):149-163.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  16
  J. Calvitt Clarke, Alliance of the Colored Peoples: Ethiopia and Japan Before World War II, Oxford, UK: James Currey for the International African Institute, 2011, 198 Pp. (Hb 978-1-84701-043-8). [REVIEW]Seifudein Adem - 2013 - Japanese Journal of Political Science 14 (2):279-281.
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. The Newroz Festival in North Afghanistan."Efe Adem" - 2004 - Dini Araştırmalar 7 (19):327-333.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. The Role of Informal Religious Education Getting Environmental Consciousness."Çorukçu Adem" - 2008 - Dini Araştırmalar 10 (30):169-192.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  1
  Hayata Anlam Vermede Dinî Değerlerin Ve Din Öğretiminin Rolü.Adem Akinci - 2005 - Değerler Eğitimi Dergisi 3 (9):7-24.
  Hayata anlam verme, insanın kendisi, yaşadığı dünya ve etrafındaki âlem hakkında arayışlarına tatminkâr cevaplar bulmasını ifade etmektedir. Bu arayışlara olumlu cevaplar bulan insan için hayatın bir değeri olmaktadır. Hayatta olumlu bir anlam bulamayanlar, anlamsızlık duyguları içerisinde olumsuz tavırlar sergileyebilmektedir. İnsanın özellikle metafizik konulardaki arayışlarına cevap verme ve hayatını şekillendirecek değer yargıları ortaya koyma yönüyle din, anlam arayışlarını tatmin etmede önemli bir rol üstlenmektedir. Vahiy yoluyla gelen bilgi, kaynağının kutsal olması sebebiyle güvenilir ve tatmin edici bir niteliğe sahiptir. Öğretim faaliyetleri bireyi (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  15
  Ergenlerde Algılanan Sosyal Destek Ve Siber Zorbalığa Eğilim Arasındaki İlişkiler: Arkadaştan Ve Öğr.Adem Peker - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 3):759-759.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  10
  Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Rollerini Yordayan Ayıredici Faktörlerin.Adem Peker - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):607-607.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  8
  A Heidegger's Reading on Ramazan Korkmaz: Called from'Dasein'.Adem Polat - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:1705-1714.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  10
  Batı-Dışı Düşünce Tarihi Yazıcılığımıza Anti-Oryantalist Bir Katkı: Ahmed Midhat.Adem Polat - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):851-859.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  10
  Escape to Simeranya From Item-Spirit Conflict : Yalnızız.Adem Polat - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:2177-2182.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  5
  Melih Cevdet Anday’s Universe of Poetry.Adem Polat - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:2837-2840.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  5
  Mi̇lletlerarasi tartişmali i̇lmî tpoplanti i̇slâm medeni̇yeti̇ni̇n kurucu nesli̇ sahâbe III -sahâbe ve di̇rayet i̇li̇mleri̇- sempozyumu.Adem Karaaslan & Nergis Karaaslan - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  5
  Osmanlı Devleti - Filipin Ticari İlişkil.Adem Kara - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 5):331-343.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  8
  Çorum'da Göçmenlerin Yerleştirilmesi Ve.Adem Kara - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 6):333-344.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  3
  OECD ve OECD Dışı Ülkelerde Elektrik Tüketimi, Nüfus ve Gelir İlişkisi: 1990-2011 Dönemi İçin Bir P.Karakaş Adem - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):845-845.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  3
  An Assessment on Uighur Riddles.Adem Öger - 2010 - Journal of Turkish Studies 6:1585-1610.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  19
  Alp Er Tonga In Turkish Cultural History And Some Narratives On It In Uighur.Öger Adem - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:508-523.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  2
  Sanatoriums And Their Applications In And Around Tarsus.Adem Öger - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:1231-1246.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  6
  The Birth Customs of Uighur Turks.Adem Öger - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1679-1694.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  3
  The Shamans Among the Uyghur Turks and the Shamans’ Treatment Methods.Adem Öger - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:233-248.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  5
  The Tradition of Minstrelsy and Its Problems In Denizli.Adem Öger - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:1754-1763.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  10
  Türkiyede İlahiyat Fakülteleri Tarafından Yayınlanan Dergilerde Yer Alan Din Eğitimi Konulu Makaleler Üzerine Bir Analiz.Adem Güneş - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (3):1537-1561.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  12
  Reşat Nuri Güntekin'in Miskinler Tekkesi Romanında Dilencilik Algısı.Adem GÜRBÜZ - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 3):745-745.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  25
  Tevfik Fikret'in "Ramazan Sadakası" Şiirinin Ontolojik Analiz Metoduyla Çözümlenmesi.Adem GÜRBÜZ - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 6):469-469.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  36
  Hanefî Mezhebi’Nin Kurucu İmamlarından Biri Olan Züfer B. Hüzeyl’in İstihsana Yaklaşımı.Adem Çiftci - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):35-64.
  Mezheplerin teşekkül etmeye başladığı ilk dönemlerden itibaren istihsanın bir istidlal yöntemi olup olmadığı tartışılagelmiştir. Bu tartışmaların temelinde kavramsallaşma sürecini henüz tamamlamamış olan istihsan teriminin çağrıştırdığı keyfiliğin/sübjektivitenin etkisi çok fazladır. Bu yüzden istihsanı bir yöntem olarak benimseyenler, ağır ithamlara maruz kalmışlardır. İstihsanı benimseyenlerin başında Hanefî hukukçular gelmektedir. Öyle ki istihsan yöntemi Hanefî mezhebiyle anılır hale gelmiştir. Bununla birlikte mezhebin önde gelen temsilcilerinden biri olan ve kıyas metodunu kullanmasıyla ön plana çıkan Züfer b. Hüzeyl’in istihsana yaklaşımıyla ilgili iki farklı yaklaşım tespitedilmiştir. Yaptığımız (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  7
  Hanefî Mezhebinin Kurucu İmamlarından Züfer b. Hüzeyl’in İstihsana Yaklaşımı.Adem Çiftci - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (1):107-107.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Kırımlı Abdüssett'r Efendi Ve Tenbîhu’R-Rukûd Adlı Risalesi.Adem Çiftçi - 2019 - Tahkik İslami İlimler Araştırma Ve Neşir Dergisi 2 (2):183-211.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  1
  Öğrenciler Tarih Derslerinde Okudukları Metinlerden Değer Öğrenir Mi? Tarih Derslerinde Değer Eğitimine Yönelik Öğrenci Görüşleri.M. Ahmet Tokdemir & Adem Artan - 2012 - Değerler Eğitimi Dergisi 10 (24):169-186.
  Bu çalışmada insanın eylemlerini sevgi erdemi üzerinden kurgulamasının imkânı tartışılacaktır. Çalışmada sevgi erdemi ve bireysel ve toplumsal hayattaki rolü Nasîruddîn Tusî'nin Ahlâk-ı Nâsırî adlı eseri merkeze alınarak değerlendirilecektir. İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerinde sevginin merkeze alınmasıyla hem bireysel hem de toplumsal huzurun gerçekleşmesinin mümkün olduğu iddiası çalışmanın temel dayanağıdır. Bu çerçevede öncelikle sevgi erdemi kavramsal olarak incelenecek, daha sonra bireysel ve toplumsal hayattaki rolü değerlendirilecektir. Bireysel hayattaki tezahürü, insanın kendisiyle barışık olması, hikmete ve erdemlere yönelmesi üzerinden; toplumsal sahadaki tezahürü ise, sevginin (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. The Impact of Modernization and Secularization on Individual Religiosity: The Case of Turkey.Adem Sahin - 2013 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 25:293-303.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  3
  As A Case Of Sociology Of Food Tokat Cuisine.Adem SAĞIR - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:2675-2695.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 101