Results for 'Dirk De Geest'

(not author) ( search as author name )
998 found
Order:
 1. De betekenis als verhaal. Semiotische opstellen.Algirdas Julien Greimas, William Van Belle, Paul Claes, Dirk De Geest, Herman Parret & Hans Van Driel - 1992 - Tijdschrift Voor Filosofie 54 (4):725-726.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  16
  A Time Course Analysis of the Affective Priming Effect.Dirk Hermans, Jan De Houwer & Paul Eelen - 2001 - Cognition and Emotion 15 (2):143-165.
 3.  7
  Cognition and Emotion, Volume 24, 2010, List of Contents.Dirk Hermans, Jan De Houwer, Jenny Yiend, Nilly Mor, Leah D. Doane, Emma K. Adam, Susan Mineka, Richard E. Zinbarg, James W. Griffith & Michelle G. Craske - 2010 - Cognition and Emotion 24 (8).
 4. Sentential Complementation: Proceedings of the International Conference Held at Ufsal, Brussels June, 1983.W. de Geest & Yvan Putseys (eds.) - 1984 - Foris Publications.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. De geest is uit de fles.Zorg en Emancipatie - forthcoming - Idee.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  7
  De Smart Van de schijn over heideggers filosofie Van de Kunst Dirk de Schutter.Dirk de Schutter - 1990 - Bijdragen 51 (1):38-67.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  13
  Review: A. Comte-Sponville, De geest van het atheïsme: Kunnen we het zonder godsdienst stellen?(Amsterdam: Atlas, 2008). [REVIEW]Jens De Vleminck - 2009 - Tijdschrift Voor Filosofie 71 (4):809-810.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Katern van de Vereniging voor Filosofische Praktijk (VFP).Karel van Haaften, Tom Sengers, Wim de Geest, Reinskje Talhout, Frank Vandendries, Maaike Merckens-Bekkers & Eite Veening - 2011 - Filosofie En Praktijk 32 (2):95.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Itinerarium. De weg die de geest naar God voert. In samenwerking met de werkgroep BOnaventura van het Franciscaans Studiecentrum. Bonaventura, J. van Winden & A. Smits - 1998 - Tijdschrift Voor Filosofie 60 (2):381-382.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  17
  “Een bijzondere inspanning Van de geest”: Over ideeën en werkelijkheid bij Descartes.Roland Breeur - 2003 - Tijdschrift Voor Filosofie 65 (3):511 - 540.
  Descartes is often presented as the "father" of modern subjectivity, because of his identification of thinking and being (cogito ergo sum).However, the autonomy of the cogito rests for its validation on the idea of the infinite. Consequently, what is the relation between the subject and that idea? This article tries to elucidate the complex role of an idea which, as Descartes himself seemed to admit, is very ambiguous, being "cognoscibilis et effabilis" and "ineffabilis et incomprehensibilis" at the same time. This (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  23
  Christelijke Ethiek En De Geest Van Het Kapitalisme.Kris Dierickx - 1996 - Bijdragen 57 (2):158-188.
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  4
  Christelijke Ethiek En De Geest Van Het KapitalismeChristian Ethics And The Spirit Of Capitalism.Kris Dierickx - 1996 - Bijdragen 57 (2):158-188.
  Max Weber's century old thesis on christian ethics and the spirit of capitalism, has been the object of an endless discussion. This has much to do with the interest of the author: Weber was neither intrigued by the fact of a connection between protestantism and capitalism, nor by the influence of Calvinism on the development of the modern capitalism. His interest, however, was exclusively focused on the question 'how can the relation between protestant ethic and capitalism be conceived and reconstructed'. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  15
  Niet alleen voor de geest: perspectieven voor de geesteswetenschappen - Verslag van een workshop gehouden te Utrecht, van 12-14 april 2012. [REVIEW]Marcus Düwell, Annemarie Kalis & Katrien Schaubroeck - 2013 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 105 (1):55-58.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. De Gave Van de Geest.P. Fransen - 1960 - Bijdragen 21 (4):404-424.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15. Brein en bewustzijn. De geest-lichaam theorieën van moderne hersenonderzoekers.G. Lokhorst - 1988 - Tijdschrift Voor Filosofie 50 (3):569-569.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  22
  Hegels Definitie Van de Geest: Analyse En Interpretatie Van Enzyklopädie der Philosophischen Wissenschaften A. 299-302 : Bc. 381-384: II. [REVIEW]A. Peperzak - 1981 - Tijdschrift Voor Filosofie 43 (3):487 - 509.
  This article (in two parts : first part in Tijdschrift voor Filosofie , Vol. 43 (1981), p. 235-268) is an analysis and interpretation of Hegel's „definition” of spirit in Encyclopedia A. 299-302 and BC. 381-384. It reconstructs the argumentation from which this definition results, shows the coherence of these sections and clarifies their structure.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Hegels definitie van de geest.A. Peperzak - 1981 - Tijdschrift Voor Filosofie 43:487-509.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Hegels definitie Van de geest: Analyse en interpretatie Van enzyklopädie der philosophischen wissenschaften A. 299-302: Bc. 381-384. [REVIEW]A. Peperzak - 1981 - Tijdschrift Voor Filosofie 43 (2):235-268.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  3
  Validity of the Salience Asymmetry Account of the Implicit Association Test: Reply to Greenwald, Nosek, Banaji, and Klauer.Klaus Rothermund, Dirk Wentura & Jan De Houwer - 2005 - Journal of Experimental Psychology: General 134 (3):426-430.
 20.  9
  Johan Stellingwerff. Inzicht in virtual reality. Een media-filosofie als reisgids voor het landschap van de geest. Amsterdam 1999: Buijten & Schipperheijn. 268 pag. ISBN 90-6064-979-6. [REVIEW]J. van der Stoep - 2000 - Philosophia Reformata 65 (1):112-114.
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  16
  Review of Peter Reynaert: de onmeetbaarheid van de geest: Husserls project van een fenomenologische fundering van de geesteswetenschappen'(Assen/Maastricht, 1992). [REVIEW]Klaas Willems - 1994 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 86 (2):157-161.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  5
  New Perspectives on the Aging Lexicon.Dirk U. Wulff, Simon De Deyne, Michael N. Jones & Rui Mata - 2019 - Trends in Cognitive Sciences 23 (8):686-698.
 23.  3
  The Elephant in the Room: The Nascent Research Agenda on Corporations, Social Responsibility, and Capitalism.Christopher Wickert, Laura J. Spence, Dirk Matten & Frank G. A. de Bakker - 2020 - Business and Society 59 (7):1295-1302.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 24. Lofzang op het leven van de geest.George Steiner - 2011 - Nexus 58.
  In vrijwel iedere mythologie zijn verhalen te vinden die de relatie tussen het vergaren van kennis en noodlottigheid aangeven. Kennis komt volgens zulke verhalen voort uit ongehoorzaamheid en onwettigheid. Toch is het najagen van kennis ook de bekrachtiging van menselijke voortreffelijkheid. Maar, zo zegt Steiner in een lofzang op het leven van de geest, we moeten ons er altijd terdege van bewust zijn dat het antwoord op onze vragen fout, ideologisch of gecorrumpeerd kan zijn, zoals de geschiedenis talloze gruwelijke (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  25
  « Den Grondt der Edel vry Schilder-const ». Van Karel van Mander en « Den Leermeester der Schilderkonst » van Wibrandus de Geest. Een korte vergelijking.Lydia De Pauw - De Veen - 1956 - Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 34 (2):365-384.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  20
  Tragische tegengeluiden. Recensie van: Jos de Mul, De domesticatie van het noodlot. De wedergeboorte van de tragedie uit de geest van de technologie (2006) en Michiel Leezenberg, De vloek van Oedipus. Taal, democratie en geweld in de Griekse tragedie (2006). [REVIEW]Karin de Boer - 2006 - Krisis 7 (4):52-58.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Evolutietheorie en de filosofie van de geest.Hl de Jong - 2000 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 92 (1):40-62.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  19
  Review: J. De Mul, De domesticatie van het noodlot: De wedergeboorte van de tragedie uit de geest van de technologie (Kapellen: Pelckmans, 2006). [REVIEW]Jens De Vleminck - 2007 - Tijdschrift Voor Filosofie 69 (2):379-381.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  7
  Wetenschaps-en techniekonderzoekers, waar is de geest gebleven?G. H. de Vries - 2001 - Krisis 2 (1):62-78.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  3
  De heilige geest en de menswording bij de griekse vaders.S. Trooster - 1956 - Bijdragen 17 (2):117-151.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31.  24
  Wunengzi (of Nietskunner), Het taoïsme en de bevrijding van de geest/Vertaald en toegelicht door Jan De Meyer (Amsterdam, 2011).Carine Defoort - 2012 - Tijdschrift Voor Filosofie 74 (1):160.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. De Bewustwording. Beschouwingen Bij de Fenomenologie van de Geest van Hegel.Léopold Flam & Georg Wilhelm Friedrich Hegel - 1966 - Presses Universitaires.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Het wetenschappelijke kennen. Voorwoord tot de Fenomenologie van de geest.G. W. F. Hegel, Peter Jonkers & Samuel Ijsseling - 1979 - Tijdschrift Voor Filosofie 41 (1):151-151.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Phänomenologie des Geistes. Zelfverantwoording van de geest.G. W. F. Hegel, J. V. Meininger & Louis C. G. Hahn - 1980 - Tijdschrift Voor Filosofie 42 (4):822-823.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Voorbij de kalme zonneschijn van de geest.Willem Lemmens & Niels Jørgen CAPPELØRN - 2010 - Tijdschrift Voor Filosofie 72 (3):423.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  14
  „Ken U zelf!” Of „wat is filosofie Van de geest?”.A. Peperzak - 1980 - Tijdschrift Voor Filosofie 42 (4):720 - 770.
  This study is an analysis and interpretation of § 377, with which Hegel opens, in the second and the third edition of his Encyclopedia, his philosophy of spirit. By comparing this text with earlier fragments of an introduction to the philosophy of spirit, which are also analysed and interpreted, this article is at the same time a contribution to the genetic study of Hegel's system. Although the interpretation presented here tries to explain every detail of § 377, particular stress is (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  3
  Effects of Rationing of Nursing Care in Switzerland.M. Schubert, B. Schaffert-Witvliet & Sabina De Geest - unknown
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  6
  De Consequent Probleemhistoriche Methode.Dirk Ht Vollenhoven - 1961 - Philosophia Reformata 26:1-34.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 39.  39
  The Affective Priming Effect: Automatic Activation of Evaluative Information in Memory.Dirk Hermans, Jan De Houwer & Paul Eelen - 1994 - Cognition and Emotion 8 (6):515-533.
 40.  7
  Changing Brain Networks Through Non-Invasive Neuromodulation.Wing Ting To, Dirk De Ridder, John Hart Jr & Sven Vanneste - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 41.  7
  De heilige geest en de menswording bij cyrillus Van alexandrië.S. Trooster - 1957 - Bijdragen 18 (4):375-397.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  5
  Medailles, boeken en plechtige woorden: de prijsuitreikingen in de bouwkunst aan de 'Akademie voor Schoone Kunsten' te Leuven, 1800-1830.Dirk Van de Vijver - 2005 - Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 83 (2):425-452.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  38
  Varieties of Centering and De Se Communication.Dirk Kindermann - 2016 - In Manuel García-Carpintero & Stephan Torre (eds.), About Oneself. De Se Thought and Communication. Oxford University Press. pp. 307–40.
  There has recently been a wave of attempts to make sense of the role of de se thoughts in linguistic communication. A majority of the attempts assume a Perryan or a Lewisian view of de se thought. Views with these assumptions, I suggest, come in four varieties: uncentering (Egan 2007, Kölbel 2013, Moss 2012), recentering (Heim 2004, Weber 2012), multicentering (Kindermann 2014, Ninan 2010, Torre 2009), and no centering (Kaplan 1989, Perry 1979). I argue first that all four varieties of (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 44. De Se Relativism.Dirk Kindermann & Andy Egan - 2019 - In Martin Kusch (ed.), The Routledge Handbook of Philosophy of Relativism. London and New York: Routledge. pp. 518-527.
 45.  18
  Coordinating Perspectives: De Se and Taste Attitudes in Communication.Dirk Kindermann - 2019 - Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy 62 (8):912-955.
  ABSTRACT. The received picture of linguistic communication understands communication as the transmission of information from speaker's head to hearer's head. This picture is in conflict with the attractive Lewisian view of belief as self-location, which is motivated by de se attitudes – first-personal attitudes about oneself – as well as attitudes about subjective matters such as personal taste. In this paper, I provide a solution to the conflict that reconciles these views. I argue for an account of mental attitudes and (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 46.  14
  On the Generality of the Affective Simon Effect.Jan De Houwer, Geert Crombez, Frank Baeyens & Dirk Hermans - 2001 - Cognition and Emotion 15 (2):189-206.
 47.  28
  Ethical Issues at the Interface of Clinical Care and Research Practice in Pediatric Oncology: A Narrative Review of Parents' and Physicians' Experiences.Martine C. de Vries, Mirjam Houtlosser, Jan M. Wit, Dirk P. Engberts, Dorine Bresters, Gertjan Jl Kaspers & Evert van Leeuwen - 2011 - BMC Medical Ethics 12 (1):18.
  BackgroundPediatric oncology has a strong research culture. Most pediatric oncologists are investigators, involved in clinical care as well as research. As a result, a remarkable proportion of children with cancer enrolls in a trial during treatment. This paper discusses the ethical consequences of the unprecedented integration of research and care in pediatric oncology from the perspective of parents and physicians.MethodologyAn empirical ethical approach, combining a narrative review of qualitative studies on parents' and physicians' experiences of the pediatric oncology research practice, (...)
  Direct download (14 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 48. ¿Estoico contra su voluntad?: Agustín y la vida moralmente buena en 'De beata uita' y 'Praeceptum'.Paul van Geest - 2008 - Augustinus: Revista Trimestral Publicada Por Los Padres Agustinos Recoletos 53 (208):157-174.
  En este artículo, partiendo de un análisis del "De beata uita" y del "Praeceptum", el autor quiere demostrar que las directrices de la antigua filosofía tuvieron un efecto más prolongado sobre Agustín, más allá de lo que puedan aportarnos los estudios sobre su punto de vista sobre la gracia o incluso sus propias palabras en "Confessiones".
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. De vraagstelling bij een referendum.G. De Geest - 1986 - Res Publica (Misc) 38 (1):3-21.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Comunidad, infidelidad, perdón y continencia: "De adulterinis coniugiis" y las evoluciones posteriores en la espiritualidad matrimonial de Agustín.Paul van Geest - 2006 - Augustinus: Revista Trimestral Publicada Por Los Padres Agustinos Recoletos 51 (202):273-291.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 998