Results for 'Tomasz Zarębski'

(not author) ( search as author name )
836 found
Order:
 1. Specyfika argumentów naukowych według S.E. Toulmina.Tomasz Zarębski - 2003 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 48 (4):79-92.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2. O pojęciu języka i roli reguł u późnego Wittgensteina: Cavell versus Pole.Tomasz Zarębski - 2010 - Principia 53:49-66.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  11
  Epistemologiczny status danych zmysłowych i wiedzy bezpośredniej w filozofii George'a Edwarda Moore'a.Tomasz Zarębski - 2013 - Filozofia Nauki 21 (2):99-116.
  The paper explores two pivotal concepts of Moore’s philosophy: sense data and immediate knowledge, examining their mutual relations. While the concept of sense data is commonly known and has often been extensively discussed, that of immediate knowledge is usually not explicitly mentioned. Nevertheless, Moore, in his arguments for the philosophy of common sense (e.g. in A Defence of Common Sense or Proof of an External World ), often referred to examples of empirical knowledge that can be defined as immediate knowledge, (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  10
  Hegelian Background of Brandom’s Account of Logic.Tomasz Zarębski - 2013 - Hegel-Jahrbuch 19 (1):285-290.
 5.  5
  Hegel’s Logical Categories and Brandom’s Logical Vocabulary.Tomasz Zarębski - 2015 - Hegel-Jahrbuch 2015 (1).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Epistemological Status of Sense Data and Immediate Knowledge in the Philosophy of George Edward Moore.Tomasz Zarebski - 2013 - Filozofia Nauki 21 (2):99 - +.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Jurysprudencyjny model argumentacji: S.E. Toulmin.Tomasz Zarębski - 2002 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 42 (2):201-222.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Robert B. Brandom, Between Saying and Doing.Tomasz Zarębski - 2009 - Ruch Filozoficzny 66 (2).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Stephen Edelston Toulmin (1922–2009).Tomasz Zarębski - 2010 - Studia Philosophica Wratislaviensia:15-26.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. W stronę epistemologii [J. Woleński, Epistemologia, Warszawa 2005].Tomasz Zarębski - 2006 - Studia Philosophica Wratislaviensia:170-173.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  17
  Airborne Ultrasonic Tactile Display Contactless Brain-Computer Interface Paradigm.Rutkowski Tomasz & Shinoda Hiroyuki - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 12. O tzw. maksymach konwersacyjnych.Budzan Tomasz - 1998 - Nowa Krytyka 9:197-205.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Tableau System for Logic of Categorial Propositions and Decidability.Jarmużek Tomasz - 2008 - Bulletin of the Section of Logic 37 (3/4):4.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. S. Swieżawski, Święty Tomasz na nowo odczytany. [REVIEW]Zbigniew Nerczuk - 1996 - Ruch Filozoficzny 53 (1):73-75.
  This the review of the book:: S. Swieżawski, "Święty Tomasz na nowo odczytany".
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  8
  Wilhelm Ockham i Tomasz Bradwardine o wolnej woli Boga i człowieka.Elżbieta Jung - 2017 - Roczniki Filozoficzne 65 (3):127-149.
  Artykuł przedstawia czternastowieczną dyskusję teologiczną dotyczącą problemu Bożej i ludzkiej wolnej woli. Jego głównymi bohaterami są Wilhelm Ockham i Tomasz Bradwardine. W swym opus magnum zatytułowanym O sprawie Boga przeciw Pelagianom... Bradwardine przywołuje dyskusję między św. Augustynem a Pelagiuszem dotyczącą wolnej woli, wolnego wyboru i predestynacji. Siebie uważa za augustynika, natomiast Ockhama oskarża o poglądy semipelagiańskie. W artykule przedstawiam opinie obydwu angielskich teologów, umieszczając je w kontekście Bradwardine’a krytyki semipelagianizmu.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Tomasz Mróz, Wincenty Lutosławski 1863-1954. Jestem obywatelem utopii.Tomasz Skrzyński - 2009 - Ruch Filozoficzny 66 (2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Response to Tomasz Zuradzki's Preimplantation Genetic Diagnosis and Rational Choice Under Risk or Uncertainty.Xavier Symons - 2014 - Journal of Medical Ethics 40 (11):779-779.
 18.  62
  Tomasz Placek. Mathematical Intuitionism and Intersubjectivity. A Critical Exposition of Arguments for Intuitionism. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1999. Pp. Xii + 218. ISBN 0-7923-5630-6. [REVIEW]Menno Lievers - 2004 - Philosophia Mathematica 12 (2):176-186.
 19.  22
  Tomasz Placek. Mathematical Intuitionism and Intersubjectivity. A Critical Exposition of Arguments for Intuitionism. Synthese Library, Vol. 279. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, and London, 1999, Xii + 218 Pp. [REVIEW]Leon Horsten - 2002 - Bulletin of Symbolic Logic 8 (4):518-520.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  78
  Św. Tomasz Z Akwinu, Summa Teologii - Traktat o Bogu.Zbigniew Nerczuk, Stefan Swieżawski, Mikołaj Olszewski & Gabriela Kurylewicz - 1995 - Principia 13:15-35.
  This is the translation of the Quaestio I "De sacra doctrina, qualis sit, et ad quae se extendat"" of Thomas Aquinas' "Summa Theologiae".
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  31
  Metaekonomia. Zagadnienia Z Filozofii Ekonomii [Metaeconomics. Studies in the Philosophy of Economics]. Gorazda Marcin, Hardt Łukasz & Kwarciński Tomasz[REVIEW]Małgorzata Dereniowska - 2018 - Revue de Philosophie Économique 19 (1):189.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. O pisaniu esejów (przeł. Tomasz K. Sieczkowski).David Hume - 2002 - Hybris. Revista de Filosofía 2.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  31
  Tomasz Jarmużek, Marcin Tkaczyk, Normalne Logiki Pozycyjne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, Ss. 202.Krzysztof Krawczyk - 2017 - Ruch Filozoficzny 72 (3):173.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Review of Tomasz F. Bigaj, Non-Locality and Possible Worlds: A Counterfactual Perspective on Quantum Entanglement[REVIEW]Michael Dickson - 2007 - Notre Dame Philosophical Reviews 2007 (7).
 25. Głęboki humanizm Richarda Rorty'ego (przeł. Tomasz Sieczkowski).Richard J. Bernstein - 2011 - Hybris. Revista de Filosofía 13.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  35
  Sebastian Tomasz Kołodziejczyk, Granice pojęciowe metafizyki [Begriffsgrenzen der Metaphysik] by Jarosław Paszyński.Jarosław Paszyński - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (1):202-203.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Wola mocy i wieczny powrót. Dwa oblicza eonu (przeł. Tomasz K. Sieczkowski).Günther Wohlfart - 2001 - Hybris. Revista de Filosofía 1.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  56
  Fear: Anti-Semitism in Poland After Auschwitz, by Jan Tomasz Gross.James R. Thompson - 2007 - The Chesterton Review 33 (1-2):205-212.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Commentary on Zarebski.Radu Neculau - unknown
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30. Eseje z "Guardiana" [1] (przekład: Tomasz Kozłowski, Hubert Żuchowski, Tomasz Sieczkowski).George Berkeley - 2010 - Hybris. Revista de Filosofía 10.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  24
  Tomasz Młodzianowski SJ - wybitny przedstawiciel filozofii suarezjańskiej w Polsce XVII wieku.Franciscus Bargieł - 1996 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 1:277-277.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  24
  Kevin Mulligan, Katarzyna Kijania-Placek and Tomasz Placek, The History and Philosophy of Polish Logic. Essays in Honour of Jan Wolenski.Troy Catterson - 2015 - Journal for the History of Analytical Philosophy 3 (1).
 33.  16
  Tomasz Mróz: Selected Issues in the History of Polish Philosophy.Carl Humphries - 2016 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 21 (2):249-252.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  20
  Obce Rycerstwo Na Śląsku Do Połowy XIV Wieku [Foreign Knighthood in Silesia Until the Mid-Fourteenth Century]Tomasz Jurek.Piotr Górecki - 2001 - Speculum 76 (4):1059-1062.
 35.  6
  Tomasz Kupś : Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2014. Część 1. [REVIEW]Н. В Данилкина - 2015 - Kantovskij Sbornik 3:102-104.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  26
  O wieczności świata [recenzja] Św. Tomasz z Akwinu, Dzieła Wybrane, 1984.Aleksander BOŻEK - 1986 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 8.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Święty Tomasz, Wielki Gatsby i poszukiwanie szczęścia.Anna Białas - forthcoming - Ethics.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  8
  Tomasz Stefaniuk.T. Stefaniuk - forthcoming - Philosophy.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  7
  Our Curse: Written and Directed by Tomasz Śliwiński, 2013, Warsaw Film School.Katrina A. Bramstedt - 2015 - Journal of Bioethical Inquiry 12 (3):527-528.
  This is a review of the narrative medicine documentary, Our Curse. The writer and director of this Oscar-nominated Polish movie is a film student and a young father to a baby born with congenital central hypoventilation syndrome. Using simple cinematography, the film is an autobiographical exploration of the fearful, tearful, and sometimes joyful days and nights in the lives of the child and his parents.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Tomasz Przeździecki.Misc M.&E. - 2005 - Dialogue and Universalism 15 (5-6).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. The Rise of the Pseudo-Aristotelian Theory of Analogy of Being: Trans.: Tomasz Bartel, Jan Bigaj, Seweryn Blandzi, Danilo Facca.Pierre Aubenque - 2010 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 55.
  The article is an instructive exposition of the central problem of scholastic metaphysics, namely: the problem of analogia entis. The author sees the origin of this idea in a historical development, which began with late neoplatonism, continued with Arabic philosophy and ended with medieval authors, especially S. Thomas Aquinas.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Psychologia inteligencji a święty Tomasz ( Jean-Paul Desbiens , Introduction a un examen philosophique de la psychologie de l\'intellegence chez Jean Piaget, Quebec 1968).Bogdan Chełstowski - 1970 - Człowiek I Światopogląd 2 (12):146-153.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Święty Tomasz Z Akwinu a Platonizm: Metafizyka I Teoria Poznania.Piotr Cyciura - 2008 - Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Tomasz Hobbes o poznawczej i społecznej funkcji języka.Katarzyna Doliwa - 2004 - Idea 16 (16).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Kant a Tomasz Reid.Tadeusz Gościcki - 1930 - Kwartalnik Filozoficzny 8 (3):275-295.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Tomasz Rzepiński, Problem niedookreślenia teorii przez dane doświadczenia.Zygmunt Hajduk - 2007 - Roczniki Filozoficzne:229-232.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Tomasz Mróz, \"Wincenty Lutosławski 1863–1954. Jestem obywatelem utopii\", Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2008, ss. 292 + 24 il. [REVIEW]Marek N. Jakubowski - 2009 - Filo-Sofija 9 (9).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Tomasz Strzeżek: \"Obrona Warszawy 6-7 września 1831 roku\".Norbert Kasparek - 1997 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 3.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Tomasz Sommer, Wolniewicz. Zdanie własne, 3S MEDIA, Warszawa 2010.Szymon Kolwas - 2010 - Ruch Filozoficzny 67 (4).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Tomasz Mróz, Platon W Polsce 1800–1950. Typy Recepcji – Autorzy – Problemy, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2012, Ss. 496.Stefan Konstańczak - 2013 - Ruch Filozoficzny 70 (2):405-412.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 836