Results for 'Liu Zhe'

(not author) ( search as author name )
999 found
Order:
 1. Liu Shiying Ji: Luo Ji Yu Zhe Xue Yan Jiu.Shiying Liu - 2010 - Xian Zhuang Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Xiu Yuan Zhi Lu: Xianggang Zhong Wen da Xue Zhe Xue Xi Liu Shi Zhou Nian Xi Qing Lun Wen Ji.Guoying Liu & Canhui Zhang (eds.) - 2009 - Zhong Wen da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Zhe Xue Zheng Ming Yu Fan Si.Chunsheng Huang, Weimin Shi & Gede Liu - 1992
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Chuan Tong de Shou Wang Zhe: Zhang Dainian Zhe Xue Si Xiang Yan Jiu.Junping Liu - 2007 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Cha Yi Yu Lei Tong: Lun Bi Jiao Zhe Xue Zhong de Gai Nian Hu Quan = Difference and Similarity Cross Cultural Interpretation of Philosophical Concepts.Yuyu Liu - 2010 - Zhongqing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Dong Zhongshu de Jing Xue Quan Shi Ji Tian de Zhe Xue.Guomin Liu - 2007 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Fo Jiao Zhe Xue.Guijie Liu - 2006 - Wu Nan Tu Shu Chu Ban Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Fa Zhe Xue.Riming Liu - 2005 - Fu Dan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Jie du Feng Youlan: Zhongguo Zhe Xue de Fa Zhan.Changcheng Liu - 2010 - Jiu Zhou Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Jin Dai Qiang Guo Zhi Lu de Tan Suo Zhe: Zheng Guanying.Shengyi Liu - 2006 - Guangdong Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Li Lun de Hong Yang Yu Chuang Xin: Zhongguo Hua Makesi Zhu Yi Zhe Xue Yan Jiu = Lilun de Hongyang Yu Chuangxin.Junzhe Liu (ed.) - 2008 - Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Lun Ru Jia Zhe Xue de San Ge da Shi Dai.Shuxian Liu - 2009 - Guizhou Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Makesi Zhu Yi Zhe Xue Zhongguo Hua Chu Yi.Sen Liu - 2008 - Zhong Gong Zhong Yang Dang Xiao Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Ru Jia Zhe Xue de Dian Fan Chong Gou Yu Quan Shi.Shuxian Liu - 2010 - Wan Juan Lou Tu Shu Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Ru Jia Zhe Xue Yan Jiu: Wen Ti, Fang Fa Ji Wei Lai Kai Zhan.Shuxian Liu - 2010 - Shanghai Gu Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Ru Shi Dao Zhi Zhe Xue Dui Hua: Dong Fang Wen Hua Yu Xian Dai She Hui Guo Ji Xue Shu Hui Yi Lun Wen Ji.Xiaogan Liu & Yōichi Kawada (eds.) - 2007 - Shang Wu Yin Shu Guan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Shu Fa Zhe Xue: Zhe Xue Shi Jiao Xia de Zhong Ri Shu Fa Si Xiang Yan Bian Yan Jiu.Mengjia Liu - 2012 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Wang Chong Zhe Xue de Zai Fa Xian.Jinming Liu - 2006 - Wen Jin Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Xin Shi Dai Zhe Xue de Xin Nian Yu Fang Fa =.Shuxian Liu - 2005 - Hubei Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Xing Shi Fa Zhe Xue Chu Lun.Yuan Liu - 2004 - Zhongguo Jian Cha Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Yuan Dian Zhe Yun.Dajun Liu (ed.) - 2004 - Shanghai Gu Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Zang Chuan Fo Jiao Zhe Xue Si Xiang Zi Liao Ji Yao =.Junzhe Liu & Luobujiangcun (eds.) - 2007 - Min Zu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Zong Jiao Yu Sheng Si: Zong Jiao Zhe Xue Lun Ji.Jiancheng Liu - 2011 - Xiu Wei Zi Xun Ke Ji Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Zhe Xue da Shi Feng Youlan.Changcheng Liu - 2010 - Jiu Zhou Chu Ban She.
 25. Zhe Xue, Wen Hua Yu Jiao Yu.Shuxian Liu & Zuyi Du (eds.) - 2006 - Zhong Wen da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Zhe Xue Yu Ren Sheng.Zhongrong Liu - 2008 - Guo Li Kong Zhong da Xue.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Yi Xue Yu Ren Wen: Yi Gai Ge Chuang Xin Jing Shen Tui Jin Yi Yao Yuan Xiao Zhe Xue She Hui Ke Xue Fan Rong Fa Zhan = Yixue Yu Renwen.Jian Wang & Xinyue Liu (eds.) - 2011 - Anhui da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  4
  Overcoming Barriers to Cross-Cultural Cooperation in AI Ethics and Governance.Seán S. ÓhÉigeartaigh, Jess Whittlestone, Yang Liu, Yi Zeng & Zhe Liu - forthcoming - Philosophy and Technology:1-23.
  Achieving the global benefits of artificial intelligence will require international cooperation on many areas of governance and ethical standards, while allowing for diverse cultural perspectives and priorities. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. 基于语法树的实时动态电压调节低功耗算.Hui Yi, Chen Zhan, Xue-Jun Yang & Zhe Liu - 2005 - In Alan F. Blackwell & David MacKay (eds.), Power. Cambridge University Press. pp. 1726-1734.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Specificity of Face Processing Without Awareness.Guomei Zhou, Lingxiao Zhang, Jinting Liu, Jiaoteng Yang & Zhe Qu - 2010 - Consciousness and Cognition 19 (1):408-412.
  The recognition memory for inverted faces is especially difficult when compared with that for non-face stimuli. This face inversion effect has often been used as a (...)marker of face-specific holistic processing. However, whether face processing without awareness is still specific remains unknown. The present study addressed this issue by examining the face inversion effect with the technique of binocular rivalry. Results showed that invisible upright faces could break suppression faster than invisible inverted faces. Nevertheless, no difference was found for invisible upright houses and invisible inverted houses. This suggested that face processing without awareness is still specific. Some face-specific information can be processed by high-level brain areas even when that information is invisible. (shrink)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 31.  2
  Natural Fractures in Deep Tight Gas Sandstone Reservoirs in the Thrust Belt of the Southern Junggar Basin, Northwestern China.Guoping Liu, Lianbo Zeng, Xiaojun Wang, Ostadhassan Mehdi, Zhenlin Wang, Zhe Mao & Qi Tie - forthcoming - Interpretation:1-51.
  The development of natural fractures is a significant characteristic of the Jurassic deep tight sandstone reservoirs in the thrust belt of the southern Junggar Basin, and these (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  62
  Sartre on Kant in the Transcendence of the Ego.Liu Zhe - 2007 - Idealistic Studies 37 (1):67-76.
  Sartres relation to Kant in his essay The Transcendence of The Ego (TE) remains unexplained. In the last two decades, attention has increasingly beenfocused on TE (...)for two main reasons. On the one hand, this essay provides an early formulation of a fundamental insight leading to Sartres masterpiece, Being and Nothingness. On the other hand, Sartres critical reflections on consciousness and self-consciousness remains relevant for our contemporary philosophical thinking. In TE, Sartres main goal is apparently to criticize Kants transcendental idealism and thereby establish his own thesis about the spontaneity of consciousness. Therefore, an explication and evaluation of Sartres critical reading of Kant is crucial to make sense of his own position. Though there has been attention in the discussion to TE, Sartres criticism of the Kant has not yet been adequately analyzed and well understood. This paper will focus on crucial elements in Sartres rejection of Kants transcendental idealism. (shrink)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  62
  A Fundamental Limit of Merleau-Pontys Transcendental Phenomenology.Liu Zhe - 2009 - Chiasmi International 11:133-142.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  25
  Riassunto: Un limite fondamentale della fenomenologia trascendentale di Merleau-Ponty.Liu Zhe - 2009 - Chiasmi International 11:143-143.
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  26
  Fichtes Practical Self-Consciousness and Hegels Speculation. A Fundamental Dialogue in the Differenz-Schrift.Liu Zhe - 2012 - Fichte-Studien 37:95-108.
 36.  17
  An Other-Race Effect for Configural and Featural Processing of Faces: Upper and Lower Face Regions Play Different Roles.Zhe Wang, Paul C. Quinn, James W. Tanaka, Xiaoyang Yu, Yu-Hao P. Sun, Jiangang Liu, Olivier Pascalis, Liezhong Ge & Kang Lee - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  24
  Résumé: Une limite fondamentale de la phénoménologie transcendantale de Merleau-Ponty.Liu Zhe - 2009 - Chiasmi International 11:143-143.
  No categories
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  6
  Fichte and Sartre.Liu Zhe - 2015 - In Violetta L. Waibel (ed.), Fichte Und Sartre Über Freiheit: Das Ich Und der Andere. De Gruyter. pp. 111-126.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Liu, Liangjian 劉梁劍, Heaven, Humans, and Boundary: An Exposition of Wang Chuanshans Metaphysics · · · 對王船山的形上學闡明: Shanghai 上海: Shanghai Renmin Chubanshe 上海人民出版社, 2007, 12+271 Pages[REVIEW]JeeLoo Liu - 2009 - Dao: A Journal of Comparative Philosophy 8 (1):105-108.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Interpreting Chinese Education: A Review of Liu, Ross, and Kelly's The Ethnographic Eye: An Interpretive Study of Education in China[REVIEW]X. Liu - 2004 - Journal of Thought 39 (1):147-150.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Liu Ben Wen Ji.Ben Liu - 2008 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Liu Shipei Ru Xue Lun Ji.Shipei Liu - 2010 - Sichuan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Liu Xianqi Wen Ji.Xianqi Liu - 2008 - Jilin da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Liu Xianxin Xue Shu Lun Ji.Xianxin Liu - 2010 - Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Ru Xue, Wen Hua Yu Zong Jiao: Liu Shuxian Xian Sheng Qi Zhi Shou Qing Lun Wen Ji.Shuxian Liu, Minghui Li, Haiyan Ye & Zongyi Zheng (eds.) - 2006 - Taiwan Xue Sheng Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  4
  Zhe Liu (2019): The Case Youre Working on is About OthersLife. Le Cheng & Xitao Hu - 2020 - International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique 33 (1):245-249.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. "Xiao Yao You" Shi Lun: Zhuangzi de Zhe Xue Jing Shen Ji Qi Duo Yuan Liu Bian.Lianhe Deng - 2010 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Zhe Liu (2019): The Case YouRe Working on is About OthersLife: Tsinghua University Press (TUP), Beijing, China. 241 Pp., ISBN: 978-7-302-53747-2[REVIEW]Xitao Hu & Le Cheng - 2020 - International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique 33 (1):245-249.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Ke Xue Zhe Xue Si Xiang de Liu Bian: Li Shi Shang de Ke Xue Zhe Xue Si Xiang Jia.Chuangtong Li - 2006 - Gao Deng Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Zhongguo Zhe Xue de Xian Dai Zhuan Xing: Zou Jin Liu Wei Dang Dai Zhe Yuan Ming Jia = Zhongguo Zhexue de Xiandai Zhuanxing.Keji Lin - 2012 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 999