Results for 'Honorata Korpikiewicz'

(not author) ( search as author name )
12 found
Order:
 1. Jednorodność czy różnorodność wszechświata.Honorata Korpikiewicz - 2005 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 11.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  7
  Kosmoekologia: człowiek w kosmicznym środowisku.Honorata Korpikiewicz - 2006 - Roczniki Filozoficzne 54 (2):77-85.
  The author briefly summarises her considerations on the area of cosmoecology that she is developing. Therefore she has indicated the most important influences of the cosmic environment on the earthly life, a fact justifies by the hypothesis of Gaia-Uranos. She has also shortly discussed what features there must have characterised the cosmic environment so that in a place of the Universe life could begin and evolve. The problem of physical parameters of the cosmic environment necessary for life to come to (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Kosmoekologia: Obraz Zjawisk.Honorata Korpikiewicz - 2006 - Wydawn. Naukowe Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Między nauką a wiedzą (J. Trąbka: \\\"Gnoza to znaczy wiedza\\\", Kraków 1998.Honorata Korpikiewicz - 2000 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 6.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Przyczynowość i synchroniczność.Honorata Korpikiewicz - 2001 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 7.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Rozważania o nauce i metodzie naukowej.Honorata Korpikiewicz - 2002 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 8.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Egzystencjalna utopia Gottfrieda Arnolda.Honorata Jakuszko - 1991 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 36.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Novalis: chrześcijaństwo w strukturze czasu historycz­nego.Honorata Jakuszko - 1990 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 35.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  7
  Novalis o sztuce rozumienia historii.Honorata Jakuszko - 2018 - Ruch Filozoficzny 73 (1):81.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Konieczność niekonieczna (H. Korpikiewicz: \\\"Wolność, nieświadomość, prawa fizyki\\\").Jacek Sobota - 2001 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 7.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Apel o nowy humanizm (H. Korpikiewicz (red.): \"Człowiek - Zwierzę - Cywilizacja. Aspekt humanistyczny\\\").Dariusz Liszewski - 2002 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 8.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  35
  Przewartościowania w nauce [recenzja] Alternatywy i przewartościowania we współczesnej filozofii nauk, red. H. Korpikiewicz, E. Piotrowska, 1997. [REVIEW]Aleksandra Schoen - 1999 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 24.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark