Year:

 1. Na katedře filosofie.Jiří Gabriel - 2020 - Studia Philosophica 67 (2):33-45.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. O jednom dobrém člověku.Ivana Holzbachová - 2020 - Studia Philosophica 67 (2):49-51.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. O smyslu dějin české filosofie aneb za co může Jiří Gabriel.Petr Jemelka - 2020 - Studia Philosophica 67 (2):53-57.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Společnost věčného mládí. [REVIEW]Jan Keller - 2020 - Studia Philosophica 67 (2):95-98.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Co mi provedl Jiří Gabriel, muž všetečných otázek.Josef Krob - 2020 - Studia Philosophica 67 (2):63-64.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Existují hodnoty?Pavel Materna - 2020 - Studia Philosophica 67 (2):21-24.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Filosofický seminář na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v letech 1926–1950.Helena Pavlincová & Jiří Gabriel - 2020 - Studia Philosophica 67 (2):71-93.
  Předkládáme čtenářům druhou část našeho pohledu na dějiny Filosofického semináře. V části první1 jsme připomněli sté výročí ustavení Masarykovy univerzity zákonem č. 50/1919 Sb. ze dne 28. ledna 1919. V listopadu téhož roku byla zahájena výuka na jejích prvních dvou fakultách, lékař­ské a právnické, přírodovědecká fakulta zahájila výuku v omezené míře na podzim 1920. Na filosofickou fakultu přišli první studenti 1. října 1921.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. „Intelektualistické“ pojetí hodnot Karla Engliše.Dagmar Pešková - 2020 - Studia Philosophica 67 (2):65-70.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Poděkování panu docentovi Jiřímu Gabrielovi u příležitosti jeho významného jubilea. Pan docent Jiří Gabriel – můj ročníkový učitel.Dagmar Pešková - 2020 - Studia Philosophica 67 (2):47-48.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Rozhovor s Josefem Krobem a Bohumilem Fořtem.Josef Petrželka - 2020 - Studia Philosophica 67 (2):99-118.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  2
  Zygmunt Baumann – Leonidas Donskis, Tekuté zlo; život bez alternativ. [REVIEW]Ivana Holzbachová - 2020 - Studia Philosophica 67 (1):53-57.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Francis Fukuyama, Identita: Volání po důstojnosti a politika resentimentu. [REVIEW]Ivana Holzbachová - 2020 - Studia Philosophica 67 (1):58-62.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  2
  Jaderná energie a environmentální krize.Tomáš Korda - 2020 - Studia Philosophica 67 (1):41-48.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  3
  Analytické teorie metafory.Jakub Mácha - 2020 - Studia Philosophica 67 (1):23-29.
  Předložená trojdílná série představuje základní teorie metafory v analytické filosofii: V první části v minulém čísle časopisu1 byly prezentovány počátky interakční teorie u I. A. Richardse, jak ji podal v knize The Philosophy of Rhetorics. Tato druhá část osvětluje dnes již klasické podání inter­akční teorie u M. Blacka. Třetí část představí kritiku interakční teorie od D. Davidsona a jeho kauzální teorii.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  1
  Vzťah pravdy a zdôvodnenia v teórii poznania.Martin Nuhlíček - 2020 - Studia Philosophica 67 (1):31-40.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  2
  Masarykova Univerzita Masarykova.Hana Řehulková - 2020 - Studia Philosophica 67 (1):49-52.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  2
  Legitimita aristotelské inspirace v současné filozofii přátelství.Matěj Troup - 2020 - Studia Philosophica 67 (1):7-21.
  The starting point of the article is that the contemporary English written philosophy of friendship is strongly inspired by Aristotelian theory of friendship and considers this theory as the most influential among ancient theories. The starting point is illustrated in the first part of the article by general and specific examples.Second and main part aims to examine justification of such a primacy of Aristotle’s inspirationsin contemporary philosophy of friendship. The verification is performed through comparison of qualities of Aristotle´s theory and (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 Previous issues
  
Next issues